ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2889930 สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่14ตุลาคม๒๐๑๔

การปรับปรุงและการแก้ไข

แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

สมมติว่าคุณแทรกรูปร่างที่มีไฮเปอร์ลิงก์ลงในรูปวาดใน Visio ๒๐๑๓ จากนั้นคุณสามารถบันทึกและเผยแพร่รูปวาดไปยังไลบรารีใน SharePoint ๒๐๑๓เป็นรูปวาดบนเว็บ (* vdw) เมื่อคุณคลิกรูปร่างที่อยู่ใน Internet Explorer 8 ไฮเปอร์ลิงก์จะไม่สามารถเปิดได้ นอกจากนี้หน้าเลื่อนขึ้นหรือลง (ยังเกิดขึ้นใน Internet Explorer 9 และ Internet Explorer 10)

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

Microsoft สแกนไวรัสในไฟล์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสปัจจุบันที่มีในวันที่โพสต์ไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การรีสตาร์ตข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้64-bitข้อมูล Vsrvwfe-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

๑๔๐,๙๘๔

16-Sep-2014

05:52

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

๗๗,๔๙๖

16-Sep-2014

05:52

Htmlutil.dll

15.0.4659.1000

๒,๖๑๓,๔๓๒

16-Sep-2014

05:52

Igxserver.dll

15.0.4653.1000

๑๐,๔๒๙,๐๘๘

16-Sep-2014

05:52

Microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

15.0.4659.1000

๓,๙๑๙,๐๔๐

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

๗๘๖,๖๒๔

16-Sep-2014

05:52

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

๓๗๕,๘๙๖

16-Sep-2014

05:52

Microsoft.office.visio.server.dll

15.0.4659.1000

๑,๙๐๒,๒๗๒

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

15.0.4567.1000

๑,๒๗๑,๔๙๖

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.office.visio.utility.dll

15.0.4647.1000

๖๓,๖๘๐

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

16-Sep-2014

04:27

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

16-Sep-2014

05:52

Mshy3hu.lex

Not Applicable

๙๓๓,๕๗๙

16-Sep-2014

05:52

Mshy7bg.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ct.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7cz.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7da.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7el.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7en.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7es.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7et.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7eu.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7fi.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7fr.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ge.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7gl.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7hr.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7it.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7lt.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7lv.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7nb.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7nl.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7no.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7pb.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7pl.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7pt.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ro.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ru.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sk.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sl.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7srm.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๐

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sro.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sw.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7tr.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Mshy7uk.dll

15.0.4653.1000

๒๒๕,๔๘๘

16-Sep-2014

05:52

Msores.dll

15.0.4657.1000

๘๑,๓๘๓,๑๐๔

16-Sep-2014

05:52

Msoserver.dll

15.0.4659.1000

๒๕,๒๘๗,๓๕๒

16-Sep-2014

05:52

Msptls.dll

15.0.4615.1000

๑,๕๒๒,๘๘๐

16-Sep-2014

05:52

Oartodfserver.dll

15.0.4653.1000

๓,๘๓๑,๔๖๔

16-Sep-2014

05:52

Oartserver.dll

15.0.4659.1000

๒๑,๔๖๙,๘๗๒

16-Sep-2014

05:52

Office.odf

15.0.4627.1000

๕,๒๔๑,๐๐๐

16-Sep-2014

05:52

Osrcore.dll

15.0.4454.1000

๘๕๐,๕๒๘

16-Sep-2014

05:55

Osrctrl.dll

15.0.4454.1000

๕๐๒,๘๙๖

16-Sep-2014

05:55

Riched20.dll

15.0.4659.1000

๒,๒๒๖,๘๔๘

16-Sep-2014

05:52

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

16-Sep-2014

05:52

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๘๑

16-Sep-2014

05:52

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๗๕

16-Sep-2014

05:52

Upload.aspx

Not Applicable

๖,๘๘๑

16-Sep-2014

05:55

Visiodataproviders.aspx

Not Applicable

๔,๑๘๕

16-Sep-2014

05:55

Vsrv.resx

Not Applicable

๔๑,๐๘๐

16-Sep-2014

05:55

Vutils.dll

15.0.4659.1000

๒,๔๐๐,๙๒๘

16-Sep-2014

05:55

Workflowstatus.js

Not Applicable

๕๕,๒๐๐

16-Sep-2014

05:55

ข้อมูล Vsrvmui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Vsrv.en-us.resx

Not Applicable

๔๑,๐๘๐

16-Sep-2014

05:53

ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×