ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

นําไปใช้กับ:

Microsoft .NET Framework 4.8

การอัปเดตวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023 สําหรับ Windows Embedded 8 Standard และ Windows Server 2012 มีการปรับปรุงใน .NET Framework 4.8 ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่จําเป็นซึ่งแสดงอยู่ในส่วน วิธีรับการอัปเดตนี้ ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตนี้

สรุป

การปรับปรุงความปลอดภัย

ไม่มีการปรับปรุงความปลอดภัยใหม่ในรุ่นนี้

การปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

WPF1

- แก้ไขปัญหาการคืนค่ารูปภาพและสัญลักษณ์อื่นๆ แสดงอย่างไม่ถูกต้องในเอกสาร XPS หลังจากลูกค้าติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยในวันที่ 13 ธันวาคม 2022 หรือการอัปเดตความปลอดภัยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023

- แก้ไขปัญหาข้อยกเว้นการอ้างอิง Null ที่เกิดขึ้นเมื่อโหลดเอกสาร XPS หลังจากลูกค้าติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยวันที่ 13 ธันวาคม 2022 หรือการอัปเดตความปลอดภัยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023

1Windows Presentation Foundation (WPF)

ปัญหาที่ทราบแล้วในการอัปเดตนี้

ขณะนี้ Microsoft ยังไม่พบปัญหาในการอัปเดตนี้

วิธีการรับและติดตั้งการอัปเดต

ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อ กำหนด เบื้อง ต้น:

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้ คุณต้องติดตั้ง .NET Framework 4.8

ติดตั้งการอัปเดตนี้

ช่องทางการเผยแพร่

ใช้ได้

ขั้นตอนถัดไป

Windows Update และ Microsoft Update

ไม่ใช่

ไม่มี การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานจากช่องทางการเผยแพร่นี้ในขณะนี้

Microsoft Update Catalog

ใช่

เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสําหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

Windows Server Update Services (WSUS)

ไม่ใช่

ไม่มี การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานจากช่องทางการเผยแพร่นี้ในขณะนี้

ข้อมูลการนําการอัปเดตออก

เมื่อต้องการเอาการอัปเดตนี้ออก ให้ใช้รายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน แผงควบคุม

อัปเดตข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

การอัปเดตนี้ไม่จําเป็นต้องเริ่มระบบใหม่หลังจากที่คุณนําไปใช้ เว้นแต่ไฟล์ที่กําลังอัปเดตถูกล็อกหรือกําลังถูกใช้งานอยู่

ข้อมูลไฟล์

ข้อมูลแฮชของไฟล์

ชื่อไฟล์

แฮช SHA256

Windows8-RT-KB5023821-x64-NDP48.msu

5319061DC95EE39B7CB3F3B8716E465D88BD024B19B686D1D38167C6DE7A6A34

Windows8-RT-KB5023821-x86-NDP48.msu

9623A4B19541DD7A7B6D857C5F0EC45468EAE56B5FCA229FCD4376AFADA3E305

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

ข้อกําหนด SP

สาขาบริการ

Globalmonospace.compositefont

ไม่

26,040

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

สปา

AMD64_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsanserif.compositefont

ไม่

26,489

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalserif.compositefont

ไม่

29,779

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globaluserinterface.compositefont

ไม่

264,986

29-ต.ค.-2565

01:49

ไม่

ไม่มี

ไม่

Penimc.dll

14.8.4621.0

12,736

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

Penimc2_v0400.dll

4.8.4621.0

121,760

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

Penimc_v0400.dll

4.8.4621.0

21,392

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4621.0

18,848

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationframework.dll

4.8.4621.0

6,294,432

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4621.0

78,736

25-ม.ค.-2566

20:41

ไม่

ไม่มี

ไม่

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4621.0

303,504

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4621.0

1,165,200

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

System.core.dll

4.8.4621.0

1,551,152

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4621.0

744,848

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.xaml.dll

4.8.4621.0

634,160

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4621.0

355,232

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationclient.dll

4.8.4621.0

172,448

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationprovider.dll

4.8.4621.0

42,896

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationtypes.dll

4.8.4621.0

216,976

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Windowsbase.dll

4.8.4621.0

1,300,368

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4621.0

2,052,000

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

Globalmonospace.compositefont

ไม่

26,040

21-ม.ค.-2566

00:03

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalsanserif.compositefont

ไม่

26,489

21-ม.ค.-2566

00:03

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalserif.compositefont

ไม่

29,779

21-ม.ค.-2566

00:03

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globaluserinterface.compositefont

ไม่

264,986

21-ม.ค.-2566

00:03

ไม่

ไม่มี

ไม่

Presentationcore.dll

4.8.4621.0

3,654,544

25-ม.ค.-2566

20:41

x64

ไม่มี

ไม่

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4621.0

18,848

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationframework.dll

4.8.4621.0

6,294,432

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.core.dll

4.8.4621.0

1,551,152

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4621.0

744,848

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.xaml.dll

4.8.4621.0

634,160

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4621.0

355,232

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationclient.dll

4.8.4621.0

172,448

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationprovider.dll

4.8.4621.0

42,896

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationtypes.dll

4.8.4621.0

216,976

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Windowsbase.dll

4.8.4621.0

1,300,368

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Globalmonospace.compositefont

ไม่

26,040

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

สปา

X86_NETFX4 GLOBALMONOSP

Globalsanserif.compositefont

ไม่

26,489

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalserif.compositefont

ไม่

29,779

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globaluserinterface.compositefont

ไม่

264,986

29-ต.ค.-2565

01:49

ไม่

ไม่มี

ไม่

Penimc.dll

14.8.4621.0

12,688

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Penimc2_v0400.dll

4.8.4621.0

100,800

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Penimc_v0400.dll

4.8.4621.0

19,384

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4621.0

78,784

25-ม.ค.-2566

20:50

ไม่

ไม่มี

ไม่

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4621.0

234,896

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4621.0

924,088

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

System.core.dll

4.8.4621.0

1,551,152

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4621.0

1,620,384

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Globalmonospace.compositefont

ไม่

26,040

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalsanserif.compositefont

ไม่

26,489

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalserif.compositefont

ไม่

29,779

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globaluserinterface.compositefont

ไม่

264,986

29-ต.ค.-2565

01:49

ไม่

ไม่มี

ไม่

Presentationcore.dll

4.8.4621.0

3,678,112

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

ข้อกําหนด SP

สาขาบริการ

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4621.0

18,848

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationframework.dll

4.8.4621.0

6,294,432

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.core.dll

4.8.4621.0

1,551,152

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4621.0

744,848

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

System.xaml.dll

4.8.4621.0

634,160

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4621.0

355,232

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationclient.dll

4.8.4621.0

172,448

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationprovider.dll

4.8.4621.0

42,896

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Uiautomationtypes.dll

4.8.4621.0

216,976

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Windowsbase.dll

4.8.4621.0

1,300,368

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Globalmonospace.compositefont

ไม่

26,040

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

สปา

X86_NETFX4 GLOBALMONOSP

Globalsanserif.compositefont

ไม่

26,489

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalserif.compositefont

ไม่

29,779

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globaluserinterface.compositefont

ไม่

264,986

29-ต.ค.-2565

01:49

ไม่

ไม่มี

ไม่

Penimc.dll

14.8.4621.0

12,688

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Penimc2_v0400.dll

4.8.4621.0

100,800

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Penimc_v0400.dll

4.8.4621.0

19,384

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4621.0

78,784

25-ม.ค.-2566

20:50

ไม่

ไม่มี

ไม่

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4621.0

234,896

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4621.0

924,088

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

System.core.dll

4.8.4621.0

1,551,152

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4621.0

1,620,384

25-ม.ค.-2566

20:42

x86

ไม่มี

ไม่

Globalmonospace.compositefont

ไม่

26,040

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalsanserif.compositefont

ไม่

26,489

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globalserif.compositefont

ไม่

29,779

27-ต.ค.-2565

20:29

ไม่

ไม่มี

ไม่

Globaluserinterface.compositefont

ไม่

264,986

29-ต.ค.-2565

01:49

ไม่

ไม่มี

ไม่

Presentationcore.dll

4.8.4621.0

3,678,112

25-ม.ค.-2566

20:50

x86

ไม่มี

ไม่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้ คุณต้องติดตั้ง .NET Framework 4.8

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้หากมีการใช้ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ เราขอแนะนําให้คุณออกจากแอปพลิเคชัน.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่คุณจะใช้การอัปเดตนี้

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสําหรับการอัปเดตนี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×