ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖ หมายเลขรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้คือ16.0.4756.1000

นอกเหนือจากการนำออกใช้ของไคลเอนต์ใหม่โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขรายการของปัญหา ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ให้ดูข้อกำหนดเบื้องต้น

รับการปรับปรุง๔๐๙๒๔๔๕สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖

การปรับปรุงจะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

32-bit

Download ดาวน์โหลดรุ่น๓๒บิตของ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

64-bit

Download ดาวน์โหลดรุ่น๖๔บิตของ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มีอยู่ในวันที่ที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น แฟ้มจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:

  • ๓๒๐๓๔๗๒สิงหาคม 1, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB3203472)

  • ๔๐๑๑๐๙๙กันยายน 5, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB4011099)

นอกจากนี้คุณต้องมี2 ตุลาคม๒๐๑๘การปรับปรุงสำหรับ Office ๒๐๑๖ (KB4011669)ติดตั้งอยู่

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้

ข้อมูลไฟล์

ระบบ Office TechCenter ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงระดับผู้ดูแลล่าสุดและทรัพยากรการปรับใช้เชิงกลยุทธ์สำหรับ Office รุ่นทั้งหมด ดูที่ระบบของสำนักงาน TechCenter

x86

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.450

๑,๗๕๗,๘๑๖

11-Sep-2018

10:57

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๒,๗๒๐,๕๕๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4684.1000

๔๒,๖๘๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4732.1000

๔๘,๓๐๔

11-Sep-2018

10:58

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4690.1000

๑๑๘,๙๖๘

11-Sep-2018

10:57

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๒๙๖,๗๔๔

11-Sep-2018

10:57

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๐๐๐,๐๙๖

11-Sep-2018

10:57

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4756.1000

๘๕,๒๘๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4756.1000

๒๒,๖๓๑,๒๑๖

12-Sep-2018

11:59

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

11-Sep-2018

10:57

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4756.1000

๗๓๖,๕๕๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4756.1000

๓๕๒,๘๖๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๓๙,๓๕๔,๐๓๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4756.1000

๑๑,๗๑๒,๖๐๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4756.1000

๙,๓๓๑,๙๙๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4756.1000

๑,๗๓๖,๕๑๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4684.1000

๗๘,๕๒๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

๔๘,๕๒๘

11-Sep-2018

10:57

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

๖๘,๘๙๖

12-Sep-2018

11:59

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4738.1000

๑๗๑,๑๙๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.4735.1000

๒๓๘,๑๙๒

11-Sep-2018

10:58

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4756.1000

๗๑๐,๘๐๘

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๘๔,๖๗๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๘๔๓,๙๖๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4756.1000

๔๘๕,๑๕๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๑,๗๓๓,๒๘๘

11-Sep-2018

10:57

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๑,๙๒๙,๔๐๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๓๙๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4756.1000

๑,๕๕๕,๓๔๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

๑,๕๑๐,๐๘๐

11-Sep-2018

10:55

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4756.1000

๖๑๖,๒๔๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๒๕,๘๐๘

11-Sep-2018

10:57

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4684.1000

๘๙๔,๑๙๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4684.1000

๓๓๘,๑๕๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4756.1000

๙๖๙,๕๐๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.450

๓,๗๒๖,๙๗๖

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.450

๖๖๑,๖๓๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.450

๖๗,๒๐๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.450

๕๐,๓๐๔

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.450

๖๕,๑๔๔

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.450

๓๖,๙๘๔

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.450

๓๙๙,๙๙๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.450

๘,๙๑๔,๐๔๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.450

๓๔๙,๓๐๔

11-Sep-2018

10:57

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.450

๑๕๑,๑๖๐

11-Sep-2018

10:57

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4756.1000

๒๗,๓๔๕,๑๑๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4729.1000

๑,๐๕๖,๙๕๒

11-Sep-2018

10:57

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4729.1000

๑๗๗,๓๔๔

11-Sep-2018

10:55

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4756.1000

๖,๙๑๒,๘๖๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4756.1000

๑,๐๗๕,๘๐๘

12-Sep-2018

11:59

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4756.1000

๘๗,๙๑๒

12-Sep-2018

11:59

x64

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.4756.1000

๘๕,๒๘๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.4738.1000

๑๗๑,๑๙๒

11-Sep-2018

11:01

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.450

๒,๓๕๔,๘๐๘

11-Sep-2018

11:00

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๓,๑๙๗,๗๓๖

11-Sep-2018

11:00

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4684.1000

๔๒,๖๘๐

11-Sep-2018

11:01

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4732.1000

๔๘,๓๐๔

11-Sep-2018

11:00

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4732.1000

๑๖๐,๘๓๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๓๖๑,๒๕๖

11-Sep-2018

11:00

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๔๑๓,๘๐๐

11-Sep-2018

11:00

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4756.1000

๑๐๗,๘๐๘

12-Sep-2018

11:59

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4756.1000

๒๗,๑๑๑,๒๓๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

11-Sep-2018

11:00

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4756.1000

๗๖๙,๖๒๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4756.1000

๓๕๒,๘๕๖

12-Sep-2018

11:59

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๓๙,๓๕๔,๐๓๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4756.1000

๑๗,๒๙๙,๗๖๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4756.1000

๑๒,๐๓๔,๓๒๘

12-Sep-2018

11:59

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4756.1000

๒,๑๕๗,๖๕๖

12-Sep-2018

11:59

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

๙๒,๘๕๖

11-Sep-2018

11:00

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

๔๘,๕๒๘

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

๖๘,๙๐๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4735.1000

๒๓๘,๑๙๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4756.1000

๑,๐๗๐,๗๔๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๙๙,๐๐๘

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๑,๑๐๓,๐๓๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4756.1000

๖๔๘,๔๘๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๒,๐๗๗,๓๕๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๒,๔๘๙,๕๒๘

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๙๑๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4756.1000

๑,๙๗๖,๗๐๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

๑,๕๑๒,๖๔๐

11-Sep-2018

10:59

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4756.1000

๙๐๔,๒๘๐

12-Sep-2018

11:59

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๓๒,๙๗๖

11-Sep-2018

11:00

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

๑,๓๖๑,๕๐๔

11-Sep-2018

11:00

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

๔๙๔,๒๗๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4756.1000

๑,๓๘๙,๑๕๒

12-Sep-2018

11:59

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.450

๔,๔๐๑,๗๘๔

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.450

๙๖๓,๗๐๔

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.450

๘๓,๐๖๔

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.450

๕๙,๐๐๐

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.450

๗๙,๙๙๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.450

๔๓,๖๔๐

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.450

๕๓๒,๐๙๖

11-Sep-2018

11:00

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.450

๑๐,๘๑๓,๐๔๘

11-Sep-2018

11:00

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.450

๔๐๒,๕๕๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.450

๒๑๘,๗๔๔

11-Sep-2018

11:00

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4756.1000

๓๙,๙๒๓,๖๑๖

12-Sep-2018

11:59

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4729.1000

๑,๔๙๒,๑๕๒

11-Sep-2018

11:00

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4729.1000

๑๗๗,๓๓๖

11-Sep-2018

10:59

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4756.1000

๑๐,๑๗๖,๖๖๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4756.1000

๑,๒๙๙,๗๔๔

12-Sep-2018

11:59

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4756.1000

๑๐๕,๘๓๒

12-Sep-2018

11:59

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×