ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการอัปเด๔๔๖๑๕๓๑สำหรับ Microsoft Visio ๒๐๑๖ที่เผยแพร่เมื่อวันที่2มกราคม๒๐๑๙

โปรดทราบว่าการอัปเดตในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์จะนำไปใช้กับ Office ๒๐๑๖รุ่นที่ใช้ Microsoft Installer (.msi) จะไม่นำไปใช้กับ Office ๒๐๑๖รุ่นคลิก-ทู-รันเช่น Microsoft Office ๓๖๕ Home (ดูการกำหนดเวอร์ชัน Office ของคุณ)

การปรับปรุงและการแก้ไข

การอัปเดตนี้มีการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงต่อไปนี้:

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

การอัปเดต Microsoft

ใช้Microsoft Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ศูนย์ดาวน์โหลด

การอัปเดตนี้ยังพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มใด (๓๒บิตหรือ๖๔บิต) ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ให้ดูฉันกำลังใช้งาน Office เวอร์ชัน๓๒หรือ๖๔บิตใช่หรือไม่นอกจากนี้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

การอ้างการปลอดไวรัส

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์การตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

วิธีรับและติดตั้งการอัปเดต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมี Microsoft Visio ๒๐๑๖ติดตั้งอยู่

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการถอนการติดตั้งการอัปเดตนี้

Windows 10

  1. ไปที่หน้าจอเริ่มต้นให้ใส่ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในกล่องค้นหาของ Windowsจากนั้นกด enter

  2. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาตำแหน่งและเลือกKB4461531แล้วเลือกถอนการติดตั้ง

Windows 8 และ Windows ๘.๑

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วเลือกค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วเลือกค้นหา

  2. ใส่ windows update เลือกWindows updateแล้วเลือกการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

  3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาตำแหน่งและเลือกKB4461531แล้วเลือกถอนการติดตั้ง

Windows 7

  1. ไปที่เริ่มต้นแล้วใส่เรียกใช้แล้วเลือกเรียกใช้

  2. ใส่ Appwiz. cpl แล้วเลือกตกลง

  3. เลือกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

  4. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาตำแหน่งและเลือกKB4461531แล้วเลือกถอนการติดตั้ง

ข้อมูลไฟล์

การอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้ ตาราง . วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบสากล เวลา (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับเวลาออมแสงปัจจุบันของคุณ (DST) อคติ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการ การดำเนินการบางอย่างบนไฟล์

x86

visio-x-none ข้อมูล  

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Bpmn_address_change_process_m.vstx_1033

Bpmn_address_change_process_m.vstx_1033

Not applicable

๑๖๘,๒๖๘

11-Dec-2018

11:05

Bpmn_address_change_process_u.vstx_1033

Bpmn_address_change_process_u.vstx_1033

Not applicable

๑๕๙,๘๒๕

10-Dec-2018

22:37

Bpmn_process_gateway_m.vstx_1033

Bpmn_process_gateway_m.vstx_1033

Not applicable

๑๓๗,๙๗๑

11-Dec-2018

11:05

Bpmn_process_gateway_u.vstx_1033

Bpmn_process_gateway_u.vstx_1033

Not applicable

๑๓๕,๒๖๗

10-Dec-2018

22:37

Bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033

Bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033

Not applicable

๑๕๗,๖๕๗

11-Dec-2018

11:05

Bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033

Bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033

Not applicable

๑๕๐,๕๙๗

10-Dec-2018

22:37

Electrical.vsl

Electrical.vsl

Not applicable

๑๕๒,๒๔๐

10-Dec-2018

22:38

Aec.dll

Aec.dll

16.0.4765.1000

๙๕๔,๒๐๘

10-Dec-2018

22:38

Aec.vsl_1033

Aec.vsl

16.0.4684.1000

๘๐,๖๑๖

10-Dec-2018

22:37

Aecutils.vsl_1033

Aecutils.vsl

16.0.4684.1000

๕๒,๙๙๒

10-Dec-2018

22:37

Bpmn_m.vstx_1033

Bpmn_m.vstx

Not applicable

๕๕,๐๓๙

11-Dec-2018

11:05

Bpmn_u.vstx_1033

Bpmn_u.vstx

Not applicable

๕๔,๙๓๐

10-Dec-2018

22:37

Bstorm.dll

Bstorm.dll

16.0.4783.1000

๗๑๔,๙๐๔

10-Dec-2018

22:38

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

16.0.4684.1000

๖๐,๑๘๔

10-Dec-2018

22:37

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

16.0.4783.1000

๙๓๓,๔๗๒

10-Dec-2018

22:38

Dbwiz.vsl_1033

Dbwiz.vsl

16.0.4684.1000

๑๗๕,๘๔๐

10-Dec-2018

22:37

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

16.0.4783.1000

๙๒๒,๒๔๘

10-Dec-2018

22:38

Drilldwn.vsl_1033

Drilldwn.vsl

16.0.4684.1000

๗๖,๔๗๒

10-Dec-2018

22:37

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

16.0.4783.1000

๑๗๑,๖๐๐

10-Dec-2018

22:38

Dwgcnv.vsl_1033

Dwgcnv.vsl

16.0.4684.1000

๕๑,๓๗๖

10-Dec-2018

22:37

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

16.0.4783.1000

๖,๓๓๒,๕๒๐

10-Dec-2018

22:38

Facility.dll

Facility.dll

16.0.4783.1000

๙๙๕,๙๓๖

10-Dec-2018

22:38

Facility.vsl_1033

Facility.vsl

16.0.4684.1000

๙๓,๓๗๖

10-Dec-2018

22:37

Gantt.dll

Gantt.dll

16.0.4783.1000

๙๘๐,๐๗๒

10-Dec-2018

22:38

Gantt.vsl_1033

Gantt.vsl

16.0.4684.1000

๓๓๒,๔๙๖

10-Dec-2018

22:37

Hvac.dll

Hvac.dll

16.0.4765.1000

๓๗๓,๕๕๒

10-Dec-2018

22:38

Hvac.vsl_1033

Hvac.vsl

16.0.4684.1000

๔๗,๓๐๔

10-Dec-2018

22:37

Lgnd.vsl_1033

Lgnd.vsl

16.0.4684.1000

๕๐,๔๒๔

10-Dec-2018

22:37

Mpxint.dll

Mpxint.dll

16.0.4783.1000

๑๕๗,๗๘๔

10-Dec-2018

22:38

Msoutls.dll

Msoutls.dll

16.0.4783.1000

๒๒๕,๙๒๘

10-Dec-2018

22:38

Orgchart.dll

Orgchart.dll

16.0.4783.1000

๑,๒๘๑,๗๐๔

10-Dec-2018

22:38

Orgchart.vsl_1033

Orgchart.vsl

16.0.4684.1000

๗๐,๔๔๘

10-Dec-2018

22:37

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

16.0.4783.1000

๔๙๖,๔๘๐

10-Dec-2018

22:38

Orgwiz.vsl_1033

Orgwiz.vsl

16.0.4684.1000

๘๐,๗๒๐

10-Dec-2018

22:37

Pe.dll

Pe.dll

16.0.4783.1000

๕๕๒,๕๖๐

10-Dec-2018

22:38

Pe.vsl_1033

Pe.vsl

16.0.4684.1000

๒๓๙,๓๔๔

10-Dec-2018

22:37

Proprpt.dll

Proprpt.dll

16.0.4783.1000

๗๓๖,๙๓๖

10-Dec-2018

22:38

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

16.0.4684.1000

๑๘๕,๖๐๘

10-Dec-2018

22:37

Savasweb.dll

Savasweb.dll

16.0.4783.1000

๔๓๗,๘๖๔

10-Dec-2018

22:38

Savasweb.vsl_1033

Savasweb.vsl

16.0.4684.1000

๕๙,๕๙๒

10-Dec-2018

22:37

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

16.0.4684.1000

๑๓๑,๘๘๘

10-Dec-2018

22:38

Savwbras.dll

Savwbras.dll

16.0.4765.1000

๒๒๑,๐๓๒

10-Dec-2018

22:38

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

16.0.4702.1000

๒๑๖,๘๓๒

10-Dec-2018

22:38

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

16.0.4765.1000

๑๕๙,๖๐๐

10-Dec-2018

22:38

Sg.dll

Sg.dll

16.0.4783.1000

๑,๗๙๙,๗๗๖

10-Dec-2018

22:38

Shapnum.vsl_1033

Shapnum.vsl

16.0.4684.1000

๕๓,๙๖๘

10-Dec-2018

22:37

Timesoln.dll

Timesoln.dll

16.0.4783.1000

๙๗๙,๐๘๘

10-Dec-2018

22:38

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

16.0.4684.1000

๓๗๔,๔๗๒

10-Dec-2018

22:37

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

16.0.4795.1000

๑๐,๙๔๒,๐๙๖

11-Dec-2018

23:45

Viscolor.dll

Viscolor.dll

16.0.4684.1000

๘๔,๑๗๖

10-Dec-2018

22:38

Viscolor.vsl_1033

Viscolor.vsl

16.0.4684.1000

๔๘,๓๖๘

10-Dec-2018

22:37

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

16.0.4684.1000

๑๖๔,๕๓๖

10-Dec-2018

22:38

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

16.0.4795.1000

๘๕๑,๐๗๒

11-Dec-2018

23:41

Visio.exe

Visio.exe

16.0.4795.1000

๑,๓๕๘,๙๒๘

11-Dec-2018

23:45

Vislib.dll

Vislib.dll

16.0.4795.1000

๒๐,๐๓๐,๐๔๘

11-Dec-2018

23:45

Visshe.dll

Visshe.dll

16.0.4684.1000

๘๙๗,๒๔๐

10-Dec-2018

22:38

Visutils.dll

Visutils.dll

16.0.4702.1000

๔๘๗,๖๑๖

10-Dec-2018

22:38

Visutils.vsl_1033

Visutils.vsl

16.0.4684.1000

๖๒,๖๗๒

10-Dec-2018

22:37

Visweb.dll

Visweb.dll

16.0.4783.1000

๗๑๐,๓๐๔

10-Dec-2018

22:38

Visweb.vsl_1033

Visweb.vsl

16.0.4684.1000

๘๐,๑๒๘

10-Dec-2018

22:37

Xfunc.dll

Xfunc.dll

16.0.4783.1000

๔๘๒,๔๔๘

10-Dec-2018

22:38

Xfunc.vsl_1033

Xfunc.vsl

16.0.4684.1000

๖๓,๗๖๐

10-Dec-2018

22:37

x64

visio-x-none ข้อมูล

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Bpmn_address_change_process_m.vstx_1033

Bpmn_address_change_process_m.vstx_1033

Not applicable

๑๖๘,๒๖๘

11-Dec-2018

11:02

Bpmn_address_change_process_u.vstx_1033

Bpmn_address_change_process_u.vstx_1033

Not applicable

๑๕๙,๘๒๕

10-Dec-2018

22:41

Bpmn_process_gateway_m.vstx_1033

Bpmn_process_gateway_m.vstx_1033

Not applicable

๑๓๗,๙๗๑

11-Dec-2018

11:02

Bpmn_process_gateway_u.vstx_1033

Bpmn_process_gateway_u.vstx_1033

Not applicable

๑๓๕,๒๖๗

10-Dec-2018

22:41

Bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033

Bpmn_process_multiple_roles_m.vstx_1033

Not applicable

๑๕๗,๖๕๗

11-Dec-2018

11:02

Bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033

Bpmn_process_multiple_roles_u.vstx_1033

Not applicable

๑๕๐,๕๙๗

10-Dec-2018

22:41

Electrical.vsl

Electrical.vsl

Not applicable

๒๓๕,๗๑๒

10-Dec-2018

22:41

Aec.dll

Aec.dll

16.0.4783.1000

๑,๔๕๔,๗๒๘

10-Dec-2018

22:41

Aec.vsl_1033

Aec.vsl

16.0.4432.1000

๘๙,๘๕๖

10-Dec-2018

22:41

Aecutils.vsl_1033

Aecutils.vsl

16.0.4432.1000

๖๒,๒๓๒

10-Dec-2018

22:41

Bpmn_m.vstx_1033

Bpmn_m.vstx

Not applicable

๕๕,๐๓๙

11-Dec-2018

10:45

Bpmn_u.vstx_1033

Bpmn_u.vstx

Not applicable

๕๔,๙๓๐

10-Dec-2018

22:41

Bstorm.dll

Bstorm.dll

16.0.4783.1000

๑,๐๒๓,๖๓๒

10-Dec-2018

22:41

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

16.0.4432.1000

๖๘,๓๙๒

10-Dec-2018

22:41

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

16.0.4783.1000

๑,๑๙๘,๑๗๖

10-Dec-2018

22:41

Dbwiz.vsl_1033

Dbwiz.vsl

16.0.4432.1000

๑๘๕,๐๘๐

10-Dec-2018

22:41

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

16.0.4783.1000

๑,๕๗๔,๐๑๖

10-Dec-2018

22:41

Drilldwn.vsl_1033

Drilldwn.vsl

16.0.4432.1000

๘๕,๗๑๒

10-Dec-2018

22:41

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

16.0.4765.1000

๒๓๓,๐๔๘

10-Dec-2018

22:41

Dwgcnv.vsl_1033

Dwgcnv.vsl

16.0.4432.1000

๖๐,๖๐๘

10-Dec-2018

22:41

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

16.0.4783.1000

๙,๐๒๙,๗๓๖

10-Dec-2018

22:41

Facility.dll

Facility.dll

16.0.4783.1000

๑,๕๐๙,๙๘๔

10-Dec-2018

22:41

Facility.vsl_1033

Facility.vsl

16.0.4432.1000

๑๐๐,๐๕๖

10-Dec-2018

22:41

Gantt.dll

Gantt.dll

16.0.4783.1000

๑,๔๔๗,๒๒๔

10-Dec-2018

22:41

Gantt.vsl_1033

Gantt.vsl

16.0.4432.1000

๓๔๑,๗๓๖

10-Dec-2018

22:41

Hvac.dll

Hvac.dll

16.0.4702.1000

๕๘๗,๙๗๖

10-Dec-2018

22:41

Hvac.vsl_1033

Hvac.vsl

16.0.4432.1000

๕๖,๕๔๔

10-Dec-2018

22:41

Lgnd.vsl_1033

Lgnd.vsl

16.0.4432.1000

๕๙,๖๖๔

10-Dec-2018

22:41

Mpxint.dll

Mpxint.dll

16.0.4783.1000

๒๑๐,๕๒๐

10-Dec-2018

22:41

Msoutls.dll

Msoutls.dll

16.0.4783.1000

๒๙๖,๕๘๔

10-Dec-2018

22:41

Orgchart.dll

Orgchart.dll

16.0.4783.1000

๑,๘๓๑,๐๗๒

10-Dec-2018

22:41

Orgchart.vsl_1033

Orgchart.vsl

16.0.4432.1000

๗๙,๑๖๘

10-Dec-2018

22:41

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

16.0.4783.1000

๗๒๒,๕๙๒

10-Dec-2018

22:41

Orgwiz.vsl_1033

Orgwiz.vsl

16.0.4432.1000

๘๙,๙๕๒

10-Dec-2018

22:41

Pe.dll

Pe.dll

16.0.4783.1000

๙๑๕,๗๖๐

10-Dec-2018

22:41

Pe.vsl_1033

Pe.vsl

16.0.4432.1000

๒๔๘,๕๘๔

10-Dec-2018

22:41

Proprpt.dll

Proprpt.dll

16.0.4783.1000

๑,๑๒๑,๙๖๐

10-Dec-2018

22:41

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

16.0.4432.1000

๑๙๔,๘๔๐

10-Dec-2018

22:41

Savasweb.dll

Savasweb.dll

16.0.4783.1000

๕๘๑,๒๒๔

10-Dec-2018

22:41

Savasweb.vsl_1033

Savasweb.vsl

16.0.4432.1000

๖๘,๘๒๔

10-Dec-2018

22:41

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

16.0.4765.1000

๑๗๔,๒๘๘

10-Dec-2018

22:41

Savwbras.dll

Savwbras.dll

16.0.4783.1000

๒๘๖,๘๘๐

10-Dec-2018

22:41

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

16.0.4783.1000

๒๗๖,๘๔๘

10-Dec-2018

22:41

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

16.0.4783.1000

๑๘๕,๕๑๒

10-Dec-2018

22:41

Sg.dll

Sg.dll

16.0.4783.1000

๒,๔๕๐,๕๒๘

10-Dec-2018

22:41

Shapnum.vsl_1033

Shapnum.vsl

16.0.4432.1000

๖๓,๒๐๘

10-Dec-2018

22:41

Timesoln.dll

Timesoln.dll

16.0.4783.1000

๑,๕๓๔,๖๐๘

10-Dec-2018

22:41

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

16.0.4432.1000

๓๘๒,๑๖๘

10-Dec-2018

22:41

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

16.0.4795.1000

๑๕,๕๒๐,๖๑๖

11-Dec-2018

23:44

Viscolor.dll

Viscolor.dll

16.0.4324.1000

๑๑๖,๙๖๐

10-Dec-2018

22:41

Viscolor.vsl_1033

Viscolor.vsl

16.0.4432.1000

๕๖,๕๘๔

10-Dec-2018

22:41

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

16.0.4390.1000

๒๑๗,๘๐๐

10-Dec-2018

22:41

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

16.0.4795.1000

๘๕๑,๓๑๒

11-Dec-2018

23:41

Visio.exe

Visio.exe

16.0.4795.1000

๑,๓๖๐,๖๘๐

11-Dec-2018

23:44

Vislib.dll

Vislib.dll

16.0.4795.1000

๒๗,๑๙๙,๗๙๒

11-Dec-2018

23:44

Visocx.dll

Visocx.dll

16.0.4759.1000

๓๓๙,๖๐๐

10-Dec-2018

22:41

Visshe.dll

Visshe.dll

16.0.4300.1000

๙๔๖,๘๗๒

10-Dec-2018

22:41

Visutils.dll

Visutils.dll

16.0.4654.1000

๗๗๓,๘๑๖

10-Dec-2018

22:41

Visutils.vsl_1033

Visutils.vsl

16.0.4432.1000

๗๑,๙๐๔

10-Dec-2018

22:41

Visweb.dll

Visweb.dll

16.0.4783.1000

๑,๑๕๓,๓๙๒

10-Dec-2018

22:41

Visweb.vsl_1033

Visweb.vsl

16.0.4432.1000

๘๘,๘๔๘

10-Dec-2018

22:41

Xfunc.dll

Xfunc.dll

16.0.4783.1000

๘๔๘,๐๐๘

10-Dec-2018

22:41

Xfunc.vsl_1033

Xfunc.vsl

16.0.4432.1000

๗๒,๙๙๒

10-Dec-2018

22:41

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×