ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖ หมายเลขรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้คือ16.0.4939.1000

นอกเหนือจากการนำออกใช้ของไคลเอ็นต์ใหม่โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงเสถียรภาพและประสิทธิภาพการทำงาน ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ให้ดูข้อกำหนดเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงเสถียรภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:

  • ๓๒๐๓๔๗๒สิงหาคม 1, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB3203472)

  • ๔๐๑๑๐๙๙กันยายน 5, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB4011099)

นอกจากนี้คุณต้องมี2 ตุลาคม๒๐๑๘การปรับปรุงสำหรับ Office ๒๐๑๖ (KB4011669)ติดตั้งอยู่

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้

ข้อมูลไฟล์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ระบบ Office TechCenter ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงระดับผู้ดูแลล่าสุดและทรัพยากรการปรับใช้เชิงกลยุทธ์สำหรับ Office รุ่นทั้งหมด ดูที่ระบบของสำนักงาน TechCenter

x86

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Not applicable

๒,๖๗๖

12-Nov-2019

04:24

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Not applicable

๑๕,๘๗๓

12-Nov-2019

04:24

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.653

๑,๗๕๐,๙๑๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๒,๗๒๐,๕๕๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4903.1000

๕๑,๑๙๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4930.1000

๕๐,๑๗๖

12-Nov-2019

04:25

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4690.1000

๑๑๘,๙๖๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๒๙๖,๗๔๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๐๐๐,๐๙๖

12-Nov-2019

04:24

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4936.1000

๘๖,๘๓๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4936.1000

๒๒,๖๕๒,๔๑๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4936.1000

๗๓๘,๐๙๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4888.1000

๓๖๒,๔๐๐

12-Nov-2019

04:23

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๔๐,๑๐๖,๗๘๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4936.1000

๑๑,๗๖๑,๑๕๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4939.1000

๙,๓๔๒,๔๕๖

13-Nov-2019

07:59

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4888.1000

๑,๗๔๕,๓๓๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4684.1000

๗๘,๕๒๐

12-Nov-2019

04:24

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

๔๘,๕๒๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

๖๘,๘๙๖

12-Nov-2019

04:23

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4909.1000

๑๗๙,๗๐๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.4897.1000

๒๔๕,๖๖๔

12-Nov-2019

04:25

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4936.1000

๗๑๒,๗๖๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๘๔,๖๗๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๘๔๓,๙๖๐

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4936.1000

๔๘๖,๙๑๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๑,๗๓๓,๒๘๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๑,๙๒๙,๔๐๐

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๓๙๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4936.1000

๑,๕๕๗,๒๙๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

๑,๕๑๐,๐๘๐

12-Nov-2019

04:23

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4936.1000

๖๑๗,๙๘๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๒๕,๘๐๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4684.1000

๘๙๔,๑๙๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4684.1000

๓๓๘,๑๕๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4936.1000

๙๗๑,๐๕๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.653

๓,๗๒๘,๒๕๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.653

๖๕๓,๖๙๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.653

๖๑,๘๒๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.653

๔๑,๓๔๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.653

๖๐,๒๘๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.653

๒๘,๕๔๔

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.653

๓๙๑,๕๕๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.653

๙,๐๙๗,๐๘๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.653

๓๔๑,๓๗๖

12-Nov-2019

04:24

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.653

๑๔๒,๒๐๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4936.1000

๒๗,๔๘๙,๗๑๒

12-Nov-2019

04:24

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4846.1000

๑,๐๒๒,๐๔๘

12-Nov-2019

04:24

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

๑๗๗,๒๔๐

12-Nov-2019

04:23

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4936.1000

๖,๙๒๓,๑๒๐

12-Nov-2019

04:24

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4936.1000

๑,๐๗๗,๗๖๐

12-Nov-2019

04:24

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4921.1000

๙๘,๐๖๔

12-Nov-2019

04:24

x64

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Not applicable

๒,๖๗๖

12-Nov-2019

04:32

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Not applicable

๑๕,๘๗๓

12-Nov-2019

04:32

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.4936.1000

๘๖,๘๓๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.4909.1000

๑๗๙,๗๐๔

12-Nov-2019

04:34

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.653

๒,๓๕๐,๙๗๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๓,๑๙๗,๗๓๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4903.1000

๕๑,๑๙๒

12-Nov-2019

04:34

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4930.1000

๕๐,๑๗๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4897.1000

๑๖๘,๓๕๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๓๖๑,๒๕๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๔๑๓,๘๐๐

12-Nov-2019

04:32

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4936.1000

๑๐๙,๕๖๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4936.1000

๒๗,๑๓๔,๒๕๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4936.1000

๗๗๑,๗๙๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4888.1000

๓๖๑,๙๗๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๔๐,๑๐๖,๕๘๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4936.1000

๑๗,๓๗๒,๙๖๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4939.1000

๑๒,๐๔๘,๔๐๐

13-Nov-2019

08:04

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4888.1000

๒,๑๖๗,๒๘๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

๙๒,๘๕๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

๔๘,๕๒๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

๖๘,๙๐๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4897.1000

๒๔๕,๖๖๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4936.1000

๑,๐๗๒,๔๙๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๙๙,๐๐๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๑,๑๐๓,๐๓๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4936.1000

๖๕๐,๐๓๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๒,๐๗๗,๓๕๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๒,๔๘๙,๕๒๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๙๑๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4936.1000

๑,๙๗๘,๔๖๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

๑,๕๑๒,๖๔๐

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4936.1000

906,240

12-Nov-2019

04:32

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๓๒,๙๗๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

๑,๓๖๑,๕๐๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

๔๙๔,๒๗๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4936.1000

๑,๓๙๑,๓๑๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.653

๔,๔๐๘,๗๐๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.653

๙๕๖,๒๘๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.653

๗๘,๒๐๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.653

๕๐,๐๔๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.653

๗๕,๖๔๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.653

๓๕,๒๐๐

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.653

๕๒๔,๑๖๐

12-Nov-2019

04:32

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.653

๑๑,๐๑๔,๕๒๘

12-Nov-2019

04:32

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.653

๓๙๔,๖๒๔

12-Nov-2019

04:32

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.653

๒๐๙,๒๘๐

12-Nov-2019

04:32

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4936.1000

๔๐,๑๒๖,๘๙๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4846.1000

๑,๔๔๓,๔๑๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

๑๗๗,๔๕๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4936.1000

๑๐,๑๙๐,๙๑๒

12-Nov-2019

04:32

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4936.1000

๑,๓๐๑,๒๙๖

12-Nov-2019

04:32

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4921.1000

๑๑๙,๖๔๘

12-Nov-2019

04:32

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×