ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง 3191936 สำหรับ Microsoft Visio 2013 ที่เปิดตัวในวันที่ 5 กันยายน 2017 โปรแกรมปรับปรุงนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรดทราบว่า การปรับปรุงในศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft นำไปใช้กับโปรแกรมติดตั้ง Microsoft (.msi) -ตามรุ่นของ Office 2013 ไม่สามารถใช้กับรุ่นที่ 2013 ให้ Office คลิก-ทูรัน เช่น Microsoft Office 365 บ้าน (วิธีการตรวจสอบ)

ปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา

การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

หลังจากที่.vsd แฟ้มจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม.vsdx ใน Microsoft Visio 2013 เซลล์ผู้ใช้กำหนดเองจะถูกลบออกโดยไม่คาดคิด

วิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

Microsoft Update

ใช้ Microsoft Update เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ศูนย์ดาวน์โหลด

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มใด (32 บิต หรือ 64 บิต) ที่คุณกำลังรัน ดูฉันเรียกใช้งาน Office รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิตหรือไม่ นอกจากนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft

 

Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อตรวจหาไวรัส โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น ๆ มี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

x64

ข้อมูลแฟ้ม visio x none.msp

ตัวบ่งชี้ไฟล์

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

ไม่มีข้อมูล

338

15-Aug-2017

06:03

Aec.dll

Aec.dll

15.0.4963.1000

1,424,640

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.4963.1000

965,896

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

47,832

15-Aug-2017

06:04

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.4963.1000

1,187,536

15-Aug-2017

06:03

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.4963.1000

1,493,752

15-Aug-2017

06:03

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.4963.1000

231,112

15-Aug-2017

06:03

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.4963.1000

8,854,744

15-Aug-2017

06:03

Facility.dll

Facility.dll

15.0.4963.1000

1,450,192

15-Aug-2017

06:03

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.4963.1000

1,457,880

15-Aug-2017

06:03

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.4963.1000

553,696

15-Aug-2017

06:03

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,104

15-Aug-2017

06:03

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

681,664

15-Aug-2017

06:03

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,960

15-Aug-2017

06:03

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.4963.1000

208,584

15-Aug-2017

06:03

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.4963.1000

287,992

15-Aug-2017

06:03

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.4963.1000

1,739,032

15-Aug-2017

06:03

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.4963.1000

692,496

15-Aug-2017

06:03

Pe.dll

Pe.dll

15.0.4963.1000

848,608

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.4963.1000

1,061,656

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

173,264

15-Aug-2017

06:04

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.4963.1000

564,952

15-Aug-2017

06:03

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.4963.1000

169,800

15-Aug-2017

06:03

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.4963.1000

289,048

15-Aug-2017

06:03

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.4963.1000

277,776

15-Aug-2017

06:03

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.4963.1000

179,480

15-Aug-2017

06:03

Sg.dll

Sg.dll

15.0.4963.1000

2,377,936

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.4963.1000

1,505,024

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

361,136

15-Aug-2017

06:04

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

ไม่มีข้อมูล

37,857

16-Aug-2017

05:45

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

ไม่มีข้อมูล

25,802

16-Aug-2017

05:45

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

ไม่มีข้อมูล

35,027

15-Aug-2017

06:04

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

ไม่มีข้อมูล

25,419

15-Aug-2017

06:04

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.4963.1000

15,450,376

15-Aug-2017

06:03

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.4963.1000

101,088

15-Aug-2017

06:03

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

203,984

15-Aug-2017

06:03

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

15-Aug-2017

06:03

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

15-Aug-2017

06:04

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

15-Aug-2017

06:04

Visio.exe

Visio.exe

15.0.4963.1000

1,358,016

15-Aug-2017

06:03

Visio.man

Visio.exe.manifest

ไม่มีข้อมูล

1234

15-Aug-2017

06:03

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.4963.1000

25,275,088

15-Aug-2017

06:03

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

335,616

15-Aug-2017

06:03

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

924,248

15-Aug-2017

06:03

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.4963.1000

721,104

15-Aug-2017

06:03

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.4963.1000

1,104,144

15-Aug-2017

06:03

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.4963.1000

827,632

15-Aug-2017

06:03

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.4963.1000

747,264

15-Aug-2017

06:03

x86

ข้อมูลแฟ้ม visio x none.msp

ตัวบ่งชี้ไฟล์

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

ไม่มีข้อมูล

338

15-Aug-2017

06:03

Aec.dll

Aec.dll

15.0.4963.1000

950,528

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.4963.1000

709,384

15-Aug-2017

06:03

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.4567.1000

41,688

15-Aug-2017

06:04

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.4963.1000

937,168

15-Aug-2017

06:03

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.4963.1000

935,672

15-Aug-2017

06:03

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.4963.1000

155,848

15-Aug-2017

06:03

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.4963.1000

6,180,056

15-Aug-2017

06:03

Facility.dll

Facility.dll

15.0.4963.1000

1,002,712

15-Aug-2017

06:03

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.4963.1000

994,008

15-Aug-2017

06:03

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.4963.1000

359,648

15-Aug-2017

06:03

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.4893.1000

77,112

15-Aug-2017

06:03

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

681,664

15-Aug-2017

06:03

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

736,960

15-Aug-2017

06:03

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.4963.1000

150,728

15-Aug-2017

06:03

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.4963.1000

216,312

15-Aug-2017

06:03

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.4963.1000

1,291,032

15-Aug-2017

06:03

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.4963.1000

495,376

15-Aug-2017

06:03

Pe.dll

Pe.dll

15.0.4963.1000

552,672

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.4963.1000

739,096

15-Aug-2017

06:03

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.4567.1000

167,632

15-Aug-2017

06:04

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.4963.1000

429,272

15-Aug-2017

06:03

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.4963.1000

124,744

15-Aug-2017

06:03

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.4963.1000

214,296

15-Aug-2017

06:03

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.4963.1000

209,688

15-Aug-2017

06:03

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.4963.1000

150,808

15-Aug-2017

06:03

Sg.dll

Sg.dll

15.0.4963.1000

1,723,600

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.4963.1000

1,001,216

15-Aug-2017

06:03

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.4567.1000

356,528

15-Aug-2017

06:04

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

ไม่มีข้อมูล

37,857

16-Aug-2017

05:45

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

ไม่มีข้อมูล

25,802

16-Aug-2017

05:45

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

ไม่มีข้อมูล

35,027

15-Aug-2017

06:04

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

ไม่มีข้อมูล

25,419

15-Aug-2017

06:04

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.4963.1000

10,850,568

15-Aug-2017

06:03

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.4963.1000

74,976

15-Aug-2017

06:03

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.4831.1000

153,808

15-Aug-2017

06:03

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

15-Aug-2017

06:03

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

15-Aug-2017

06:04

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

15-Aug-2017

06:04

Visio.exe

Visio.exe

15.0.4963.1000

1,356,480

15-Aug-2017

06:03

Visio.man

Visio.exe.manifest

ไม่มีข้อมูล

1234

15-Aug-2017

06:03

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.4963.1000

18,795,216

15-Aug-2017

06:03

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.4795.1000

291,576

15-Aug-2017

06:03

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.4757.1000

863,320

15-Aug-2017

06:03

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.4963.1000

486,096

15-Aug-2017

06:03

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.4963.1000

704,272

15-Aug-2017

06:03

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.4963.1000

532,208

15-Aug-2017

06:03

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.4963.1000

476,416

15-Aug-2017

06:03

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×