6มีนาคม๒๐๑๘การปรับปรุงสำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖ (KB4011725)

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖ หมายเลขรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้คือ16.0.4666.1000

นอกเหนือจากการนำออกใช้ของไคลเอนต์ใหม่โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขรายการของปัญหา ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ให้ดูข้อกำหนดเบื้องต้น

รับการปรับปรุง๔๐๑๑๗๒๕สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖

การปรับปรุงจะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ ๓๒-บิต

Download ดาวน์โหลดรุ่น๓๒บิตของ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้ 64-bit

Download ดาวน์โหลดรุ่น๖๔บิตของ Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

Microsoft ได้สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มีอยู่ในวันที่ที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น แฟ้มจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เพิ่มความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปัญหาที่การปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:

  • ๓๒๐๓๔๗๒สิงหาคม 1, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB3203472)

  • ๔๐๑๑๐๙๙กันยายน 5, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB4011099)

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้

ข้อมูลไฟล์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ระบบ Office TechCenter ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงระดับผู้ดูแลล่าสุดและทรัพยากรการปรับใช้เชิงกลยุทธ์สำหรับ Office รุ่นทั้งหมด ดูที่ระบบของสำนักงาน TechCenter

x86

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.450

๑,๗๕๗,๘๑๖

13-Feb-2018

02:56

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๒,๗๒๐,๕๕๒

13-Feb-2018

02:56

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4666.1000

๔๒,๖๘๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4666.1000

๔๘,๓๐๔

14-Feb-2018

08:07

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4666.1000

๑๑๘,๙๖๘

14-Feb-2018

07:35

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๒๙๖,๗๔๔

13-Feb-2018

02:56

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๐๐๐,๐๙๖

13-Feb-2018

02:56

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4666.1000

๘๕,๑๗๖

14-Feb-2018

07:35

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4666.1000

๒๒,๖๑๖,๒๔๘

14-Feb-2018

07:35

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

13-Feb-2018

02:56

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4666.1000

๗๓๖,๔๓๒

14-Feb-2018

07:35

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4666.1000

๓๕๒,๔๔๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๓๙,๓๕๔,๐๓๒

14-Feb-2018

07:35

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4666.1000

๑๑,๗๐๓,๙๙๒

14-Feb-2018

07:35

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4666.1000

๙,๓๒๙,๘๔๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4666.1000

๑,๗๓๕,๘๖๔

14-Feb-2018

07:35

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

๗๘,๕๒๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4666.1000

๔๘,๕๒๘

14-Feb-2018

07:35

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4666.1000

๖๘,๗๙๒

14-Feb-2018

07:35

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4666.1000

๑๗๑,๑๙๒

14-Feb-2018

07:35

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.4666.1000

๒๓๖,๗๒๐

14-Feb-2018

08:07

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4666.1000

๗๑๐,๘๙๖

14-Feb-2018

07:35

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๘๔,๖๗๒

13-Feb-2018

02:56

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๘๔๓,๙๖๐

13-Feb-2018

02:56

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4666.1000

๔๘๕,๐๔๘

14-Feb-2018

07:35

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๑,๗๓๓,๒๘๘

13-Feb-2018

02:56

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๑,๙๒๙,๔๐๐

13-Feb-2018

02:56

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๓๙๒

13-Feb-2018

02:56

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4666.1000

๑,๕๕๕,๒๑๖

14-Feb-2018

07:35

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4666.1000

๑,๕๑๐,๐๗๒

14-Feb-2018

07:35

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4666.1000

๖๑๖,๑๒๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๒๕,๘๐๘

13-Feb-2018

02:56

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4651.1000

๘๙๔,๑๘๔

13-Feb-2018

02:56

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4651.1000

๓๓๘,๑๕๒

13-Feb-2018

02:56

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4666.1000

๙๖๙,๔๐๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.450

๓,๗๒๖,๙๗๖

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.450

๖๖๑,๖๓๒

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.450

๖๗,๒๐๐

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.450

๕๐,๓๐๔

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.450

๖๕,๑๔๔

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.450

๓๖,๙๘๔

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.450

๓๙๙,๙๙๒

13-Feb-2018

02:56

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.450

๘,๙๑๔,๐๔๐

13-Feb-2018

02:56

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.450

๓๔๙,๓๐๔

13-Feb-2018

02:56

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.450

๑๕๑,๑๖๐

13-Feb-2018

02:56

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4666.1000

๒๗,๒๘๑,๒๐๐

14-Feb-2018

07:35

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4666.1000

๑,๐๕๕,๔๑๖

14-Feb-2018

07:35

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4666.1000

๑๗๗,๓๓๖

14-Feb-2018

07:35

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4666.1000

๖,๙๐๐,๔๖๔

14-Feb-2018

07:35

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4666.1000

๑,๐๗๕,๘๙๖

14-Feb-2018

07:35

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4666.1000

๘๗,๗๙๒

14-Feb-2018

07:35

x64

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.4666.1000

๘๕,๑๗๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.4666.1000

๑๗๑,๑๙๒

14-Feb-2018

07:40

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.450

๒,๓๕๔,๘๐๘

13-Feb-2018

03:01

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๓,๑๙๗,๗๓๖

13-Feb-2018

03:01

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4666.1000

๔๒,๖๘๐

14-Feb-2018

07:40

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4666.1000

๔๘,๓๐๔

14-Feb-2018

07:39

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4666.1000

๑๕๙,๔๐๘

14-Feb-2018

07:39

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๓๖๑,๒๕๖

13-Feb-2018

03:01

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๔๑๓,๘๐๐

13-Feb-2018

03:01

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4666.1000

๑๐๗,๗๐๔

14-Feb-2018

07:39

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4666.1000

๒๗,๐๙๒,๖๖๔

14-Feb-2018

07:39

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

13-Feb-2018

03:01

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4666.1000

๗๖๙,๗๑๒

14-Feb-2018

07:39

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4666.1000

๓๕๒,๔๓๒

14-Feb-2018

07:39

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๓๙,๓๕๔,๐๓๒

14-Feb-2018

07:39

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4666.1000

๑๗,๒๘๔,๒๘๐

14-Feb-2018

07:39

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4666.1000

๑๒,๐๓๐,๑๒๘

14-Feb-2018

07:39

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4666.1000

๒,๑๕๖,๗๒๘

14-Feb-2018

07:39

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

๙๒,๘๕๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4666.1000

๔๘,๕๒๘

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4666.1000

๖๘,๗๘๔

14-Feb-2018

07:39

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4666.1000

๒๓๖,๗๒๐

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4666.1000

๑,๐๗๑,๓๔๔

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๙๙,๐๐๘

13-Feb-2018

03:01

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๑,๑๐๓,๐๓๒

13-Feb-2018

03:01

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4666.1000

๖๔๘,๘๘๘

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๒,๐๗๗,๓๕๒

13-Feb-2018

03:01

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๒,๔๘๙,๕๒๘

13-Feb-2018

03:01

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๙๑๒

13-Feb-2018

03:01

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4666.1000

๑,๙๗๖,๖๐๐

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4666.1000

๑,๕๑๒,๖๓๒

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4666.1000

๙๐๔,๓๗๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๓๒,๙๗๖

13-Feb-2018

03:01

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

๑,๓๖๑,๕๐๔

13-Feb-2018

03:01

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

๔๙๔,๒๗๒

13-Feb-2018

03:01

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4666.1000

๑,๓๘๙,๒๔๐

14-Feb-2018

07:39

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.450

๔,๔๐๑,๗๘๔

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.450

๙๖๓,๗๐๔

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.450

๘๓,๐๖๔

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.450

๕๙,๐๐๐

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.450

๗๙,๙๙๒

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.450

๔๓,๖๔๐

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.450

๕๓๒,๐๙๖

13-Feb-2018

03:01

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.450

๑๐,๘๑๓,๐๔๘

13-Feb-2018

03:01

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.450

๔๐๒,๕๕๒

13-Feb-2018

03:01

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.450

๒๑๘,๗๔๔

13-Feb-2018

03:01

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4666.1000

๓๙,๘๓๑,๘๕๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4666.1000

๑,๔๙๐,๖๑๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4666.1000

๑๗๗,๓๓๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4666.1000

๑๐,๑๕๗,๒๙๖

14-Feb-2018

07:39

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4666.1000

๑,๒๙๙,๖๔๐

14-Feb-2018

07:39

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4666.1000

๑๐๕,๗๑๒

14-Feb-2018

07:39

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×