ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายการอัปเด๒๘๘๓๐๑๘สำหรับ Microsoft Office Online ที่เผยแพร่เมื่อวันที่8กรกฎาคม๒๐๑๔ การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Office Online การอัปเดตนี้จะช่วยปรับปรุงลักษณะการทำงานของรูปร่างที่ทันสมัยให้เป็นรูปร่างเดิมและย้อนกลับไปมาระหว่างรูปแบบไฟล์ของระบบ Office ๒๐๐๗และ Office ๒๐๐๓ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

Microsoft สแกนไวรัสในไฟล์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสปัจจุบันที่มีในวันที่โพสต์ไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การรีสตาร์ตข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณจำเป็นต้องมี Microsoft Office Online Service Pack 1 (SP1) หรือ Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

๒๔๖๐๐๗๓ คำอธิบายของ Office Online SP1

๒๖๘๗๔๗๐ คำอธิบายของ Office Online SP2

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ข้อมูล Wacwfe-x-none-บิตของ๖๔

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acl1039.js

Not Applicable

๘,๑๘๔

12-Nov-2010

08:50

Acl1069.js

Not Applicable

๓,๕๔๖

12-Nov-2010

08:50

Acl1087.js

Not Applicable

๒๑,๓๕๑

12-Nov-2010

08:50

Acl1094.js

Not Applicable

๔,๗๕๕

12-Nov-2010

08:50

Acl1095.js

Not Applicable

๔๒,๔๓๒

12-Nov-2010

08:50

Acl1097.js

Not Applicable

๑๐,๒๕๗

12-Nov-2010

08:50

Acl1098.js

Not Applicable

๖๑,๙๖๕

12-Nov-2010

08:50

Acl1099.js

Not Applicable

๒๘,๑๘๘

12-Nov-2010

08:50

Acl1102.js

Not Applicable

๔๓,๐๙๕

12-Nov-2010

08:50

Acl1106.js

Not Applicable

๑๘,๐๐๙

12-Nov-2010

08:50

Acl2068.js

Not Applicable

๗,๓๓๐

12-Nov-2010

08:50

Acl2074.js

Not Applicable

๑๙,๒๔๔

12-Nov-2010

08:50

Acl2108.js

Not Applicable

๘,๖๖๔

12-Nov-2010

08:50

Bootedit.js

Not Applicable

๘๔๑,๒๘๐

30-Jan-2014

17:49

Bootview.js

Not Applicable

๖๙๒,๒๒๗

31-Oct-2012

16:56

Box4intl.js

Not Applicable

๕๔,๘๔๖

21-Dec-2010

09:56

Ewa.js

Not Applicable

๗๖๐,๖๔๕

09-Jan-2013

08:36

Exp_pdf_server.dll

14.0.7119.5000

๑๓๑,๗๖๘

26-Feb-2014

15:04

Exp_xps_server.dll

14.0.7119.5000

๗๓,๔๐๐

26-Feb-2014

15:04

Gkword.dll

14.0.7011.1000

๓,๑๙๖,๐๘๐

08-Mar-2013

16:06

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7011.1000

๔๕๔,๓๓๖

06-Mar-2013

01:02

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

14.0.7104.5000

๑๐๓,๐๘๐

26-Jun-2013

13:24

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.7123.5001

๔๓,๗๑๒

22-Apr-2014

04:34

Microsoft.office.web.common.dll

14.0.7102.5000

๑,๑๔๕,๕๓๖

22-May-2013

18:46

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

๒๒,๔๐๐

20-Dec-2010

20:44

Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll

14.0.6109.5000

๗๙,๗๔๔

09-Aug-2011

12:53

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.7104.5000

๑๗๒,๒๒๔

25-Jun-2013

14:09

Microsoft.office.web.sandbox.dll

14.0.7008.1000

๑๒๖,๕๗๖

09-Jan-2013

05:45

Mshy7ct.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7cz.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7da.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7en.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7en.lex

14.0.7001.1000

๔๗๕,๖๔๘

23-Aug-2012

05:45

Mshy7es.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๖๐

31-Oct-2012

04:46

Mshy7fr.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7ge.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7it.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7nb.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7nl.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7no.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7pb.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7pl.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7pt.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7ru.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7sw.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Mshy7tr.dll

14.0.7005.1000

๒๒๔,๓๗๖

31-Oct-2012

04:46

Msores.dll

14.0.7109.5000

๗๒,๕๒๔,๔๘๐

05-Sep-2013

10:37

Msoserver.dll

14.0.7128.5000

๒๑,๓๓๘,๘๑๖

11-Jun-2014

14:54

Msptls.dll

14.0.7005.1000

๑,๑๙๙,๒๐๐

31-Oct-2012

04:24

Mwordc.aspx

Not Applicable

๔๙๗

12-Feb-2013

07:19

Oartserver.dll

14.0.7128.5000

๒๙,๘๔๐,๕๖๘

11-Jun-2014

15:32

Office.odf

14.0.7127.5000

๔,๓๐๐,๔๕๖

27-May-2014

16:47

Onenoteframe.aspx

Not Applicable

๑,๑๓๓

12-Feb-2013

07:19

Onsrvu.dll

14.0.7126.5000

๒,๔๔๘,๕๘๔

22-May-2014

10:42

Powerpointimagecluster.css

Not Applicable

๑๔,๔๖๒

07-Dec-2010

13:41

Powerpointintl.js

Not Applicable

๖๒,๘๘๐

07-Dec-2010

17:03

Ppserver.dll

14.0.7107.5000

๖,๘๓๒,๘๐๘

12-Aug-2013

11:55

Riched20.dll

14.0.7008.1000

๑,๘๗๑,๔๓๒

15-Jan-2013

04:33

Stylesedit.css

Not Applicable

๒๖,๔๗๐

21-Dec-2010

10:09

Stylesread.css

Not Applicable

๒๐,๘๗๖

21-Dec-2010

10:09

Stylesview.css

Not Applicable

๑๙,๗๑๕

21-Dec-2010

10:09

Sword.dll

14.0.7127.5000

๗,๕๕๐,๖๔๐

28-May-2014

14:58

Uls.native.dll

14.0.7011.1000

๔๕๔,๓๓๖

06-Mar-2013

01:02

Wacword.dll

14.0.6112.5000

๖๐,๒๘๘

05-Oct-2011

14:14

Wordeditorframe.aspx

Not Applicable

๑,๑๕๓

12-Feb-2013

07:19

Wordviewer.js

Not Applicable

๔๙๒,๒๙๕

15-May-2012

14:55

Wordviewerframe.aspx

Not Applicable

๑,๑๓๙

12-Feb-2013

07:19

Wordviewerintl.js

Not Applicable

๖,๑๘๔

21-Dec-2010

09:57

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×