ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการอัปเด๒๘๘๑๐๐๓สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่8กรกฎาคม๒๐๑๔ การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ SharePoint Server ๒๐๑๓ การอัปเดตนี้ปรับปรุงลักษณะการทำงานของรูปร่างที่ทันสมัยของรูปร่างที่ทันสมัยให้เป็นรูปร่างเดิมและกลับมาอีกครั้งระหว่างรูปแบบไฟล์ของระบบ Office ๒๐๐๗และ Office ๒๐๐๓ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

Microsoft สแกนไวรัสในไฟล์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสปัจจุบันที่มีในวันที่โพสต์ไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การรีสตาร์ตข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้64-bitข้อมูล Xlsrvmui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewstr.dll

15.0.4454.1000

๘๕๙,๒๗๒

11-Jun-2014

21:55

Commonintl.js

Not Applicable

๔๐,๗๑๙

10-Jun-2014

05:21

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

๑๔๓,๐๗๗

10-Jun-2014

05:21

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

๑๙,๐๒๑

10-Jun-2014

05:21

Ewr034.gif

Not Applicable

๔๓

11-Jun-2014

22:08

Ewr048.gif

Not Applicable

๓๒๕

11-Jun-2014

22:08

Ewr049.gif

Not Applicable

๓๒๓

11-Jun-2014

22:08

Ewrdefault.css

Not Applicable

๙๔,๙๓๖

10-Jun-2014

05:21

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

๘,๘๘๓

11-Jun-2014

22:08

Excelframe.css

Not Applicable

๗,๗๐๗

10-Jun-2014

05:21

Mewa.image.css

Not Applicable

๑,๒๐๕

11-Jun-2014

22:08

Mewa.string.js

Not Applicable

๑,๑๙๒

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

๒๘๖,๔๑๖

10-Jun-2014

05:21

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

๙๔๒,๐๓๒

10-Jun-2014

05:20

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

๙๓๘,๙๖๐

10-Jun-2014

05:20

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2814.2

๙๓๙,๗๑๒

10-Jun-2014

05:21

Msolui110.rll

11.0.2809.27

๒๑,๔๕๖

10-Jun-2014

05:20

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

๔,๒๑๓

10-Jun-2014

05:21

Progress.gif

Not Applicable

๖๙๕

11-Jun-2014

22:08

Progress16.gif

Not Applicable

๖๖๘

11-Jun-2014

22:08

ข้อมูล Xlsrvwfe-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewdat.dll

15.0.4454.1000

๓,๐๕๑,๖๔๘

10-Jun-2014

05:21

Ewaanth.gif

Not Applicable

๒๑๖

11-Jun-2014

22:14

Ewaantv.gif

Not Applicable

๒๑๓

11-Jun-2014

22:14

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

๑๑๖,๗๗๑

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

๑๘๑,๔๗๒

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

๓๒,๔๑๐

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.js

Not Applicable

๗๙๕,๘๔๔

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

๖๘,๘๔๐

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

๒๗๕,๓๕๖

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

๑๒๐,๓๗๓

10-Jun-2014

05:21

Ewr023.gif

Not Applicable

๙๐๘

11-Jun-2014

22:14

Excelribbon.css

Not Applicable

๔๔,๒๒๒

10-Jun-2014

05:21

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

๕,๙๐๗

10-Jun-2014

05:21

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

๒,๑๙๓

10-Jun-2014

05:21

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

๑,๕๓๕

10-Jun-2014

05:21

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

๑๔๐,๙๘๔

10-Jun-2014

05:21

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

๗๗,๔๙๖

10-Jun-2014

05:21

Favicon_excel.ico

Not Applicable

๘,๙๕๘

11-Jun-2014

22:14

Htmlutil.dll

15.0.4631.1000

๒,๖๑๓,๔๔๐

10-Jun-2014

05:21

Igxserver.dll

15.0.4629.1000

๑๐,๔๒๙,๐๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mewa.js

Not Applicable

๓๕๐,๕๔๕

10-Jun-2014

05:21

Mewastyles.css

Not Applicable

๓๕,๒๓๐

10-Jun-2014

05:21

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

๓๕,๒๓๒

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

๑๒๐,๗๕๒

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

๖๕๒,๖๙๖

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

๗๘๘,๓๘๔

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2814.2

๖๕๐,๙๔๔

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2814.2

๑,๔๘๒,๔๓๒

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2814.2

๑๙๙,๓๖๐

09-Jun-2014

19:09

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2814.2

๓๓๑,๔๕๖

09-Jun-2014

19:09

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4615.1000

๗๐๓,๑๔๔

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4625.1000

๙๔๓,๒๘๘

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4625.1000

๔๕๔,๓๒๘

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

๒๖๖,๔๒๔

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4625.1000

๑,๑๙๐,๕๘๔

11-Jun-2014

22:14

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4625.1000

๒๗๗,๑๗๖

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4625.1000

๘๘,๒๖๔

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4625.1000

๑,๑๒๑,๔๘๐

11-Jun-2014

22:14

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

๑๒๓,๕๐๔

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

๗๖,๓๘๔

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

๗๘๖,๖๒๔

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

๓๗๕,๘๙๖

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

10-Jun-2014

03:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

10-Jun-2014

03:55

Microsoftajax.js

Not Applicable

๑๐๑,๗๓๖

10-Jun-2014

05:21

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

10-Jun-2014

05:21

Mshy3hu.lex

Not Applicable

๙๓๓,๕๗๙

10-Jun-2014

05:21

Mshy7bg.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ct.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7cz.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7da.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7el.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7en.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7es.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7et.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7eu.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7fi.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7fr.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ge.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7gl.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7hr.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7it.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7lt.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7lv.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7nb.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7nl.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7no.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pb.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pl.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pt.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ro.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ru.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sk.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sl.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7srm.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sro.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sw.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7tr.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Mshy7uk.dll

15.0.4625.1000

๒๒๕,๔๘๘

10-Jun-2014

05:21

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

๕๗,๓๔๙,๘๒๔

10-Jun-2014

05:21

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

๗๔,๗๔๗,๕๘๔

10-Jun-2014

05:21

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2814.2

๗๔,๗๔๗,๐๗๒

10-Jun-2014

05:21

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

๑๑,๔๗๔,๑๑๒

10-Jun-2014

05:21

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

๙,๖๕๔,๙๗๖

10-Jun-2014

05:21

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2814.2

๑๑,๔๗๕,๖๔๘

10-Jun-2014

05:21

Msolap110.dll

11.0.2814.2

๗,๔๓๙,๕๕๒

10-Jun-2014

05:21

Msolap110.dll

11.0.2814.2

๘,๔๘๕,๐๕๖

10-Jun-2014

05:21

Msolap110_xl.dll

11.0.2814.2

๘,๔๘๖,๕๙๒

10-Jun-2014

05:21

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๐๒,๕๔๔

10-Jun-2014

05:21

Msolui110.dll

11.0.2809.27

๓๒๒,๐๐๐

10-Jun-2014

05:21

Msores.dll

15.0.4627.1000

๘๑,๓๘๔,๑๒๘

10-Jun-2014

05:21

Msoserver.dll

15.0.4631.1000

๒๕,๒๑๓,๖๓๒

10-Jun-2014

05:21

Msptls.dll

15.0.4615.1000

๑,๕๒๒,๘๘๐

10-Jun-2014

05:21

Oartodfserver.dll

15.0.4629.1000

๓,๘๓๑,๔๗๒

10-Jun-2014

05:21

Oartserver.dll

15.0.4631.1000

๒๑,๔๖๙,๘๘๐

10-Jun-2014

05:21

Office.odf

15.0.4627.1000

๕,๒๔๑,๐๐๐

10-Jun-2014

05:21

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

๑๒๗,๑๑๒

10-Jun-2014

05:21

Riched20.dll

15.0.4623.1000

๒,๒๒๖,๘๕๖

10-Jun-2014

05:21

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

10-Jun-2014

05:21

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

๒,๔๘๕

10-Jun-2014

05:21

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๘๑

10-Jun-2014

05:21

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๗๕

10-Jun-2014

05:21

Spiral.gif

Not Applicable

๖๔๔

11-Jun-2014

22:10

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๑๐๙,๕๒๐

10-Jun-2014

05:21

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

๙๕,๑๘๔

10-Jun-2014

05:21

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

๑๑๕,๐๘๘

09-Jun-2014

19:11

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

๕,๘๖๕

10-Jun-2014

05:21

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

๓๑,๖๐๓

10-Jun-2014

05:21

Wsaupload.ashx

Not Applicable

๑๙๖

10-Jun-2014

05:21

Xlitem.aspx

Not Applicable

1,748

10-Jun-2014

05:21

Xlprintview.aspx

Not Applicable

๔,๓๗๔

10-Jun-2014

05:21

Xlsrv.dll

15.0.4631.1000

๒๕,๙๓๑,๔๔๘

10-Jun-2014

05:21

Xlsrvintl.dll

15.0.4420.1017

๒๖๒,๒๘๐

10-Jun-2014

05:21

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

๙,๕๗๖

10-Jun-2014

05:21

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๐๒,๗๐๔

10-Jun-2014

05:21

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

๒๗๗,๔๕๖

10-Jun-2014

05:21

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2814.2

๒๗๘,๒๐๘

10-Jun-2014

05:21

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๔๗,๔๐๘

10-Jun-2014

05:21

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

๑๙๖,๐๔๘

10-Jun-2014

05:21

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2814.2

๑๙๖,๘๐๐

10-Jun-2014

05:21

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

๒๑,๐๗๐,๔๔๘

10-Jun-2014

05:21

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

๒๔,๕๐๘,๕๒๘

10-Jun-2014

05:21

Xmsrv_xl.dll

11.0.2814.2

๒๑,๐๗๐,๐๑๖

10-Jun-2014

05:21

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×