ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB3114418 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่8ธันวาคม๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ Service Pack 2ติดตั้งอยู่

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันสากลของการอัปเดตนี้มีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่นให้ใช้แท็บโซนเวลาในรายการวันที่และเวลาในแผงควบคุม

ข้อมูล wss-x-none

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Not applicable

๒,๗๑๘

08-Sep-2009

18:34

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Not applicable

๒,๓๔๗

05-Nov-2009

20:09

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Not applicable

๙,๗๕๐

10-Feb-2015

15:55

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Not applicable

๑๓,๕๙๑

05-Nov-2009

20:30

Actnbar.asc_0002

Actionbar.ascx

Not applicable

๒,๔๖๔

20-Aug-2009

07:54

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Not applicable

๘๙๖

21-Nov-2012

04:02

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Not applicable

๑๓,๖๙๗

30-Mar-2011

10:42

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Not applicable

๑๓,๑๔๔

05-Nov-2009

20:30

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Not applicable

๙,๓๕๖

05-Nov-2009

20:30

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Not applicable

๗,๙๘๘

02-Sep-2009

10:49

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Not applicable

๑๐,๔๖๗

05-Nov-2009

20:30

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Not applicable

๑๑,๗๔๓

24-Nov-2009

14:52

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Not applicable

๔,๗๐๙

11-Mar-2009

02:57

Addrole.asx

Addrole.aspx

Not applicable

๖๘,๖๓๘

05-Nov-2009

20:30

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Not applicable

๕๑,๓๒๙

05-Nov-2009

20:30

Admin.amx

Admin.asmx

Not applicable

๘๖

24-Jan-2006

04:39

Admin.mas

Admin.master

Not applicable

๓๐,๗๙๘

30-Mar-2011

10:41

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Not applicable

๗,๗๕๕

24-Nov-2009

14:52

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Not applicable

๘,๘๙๖

05-Nov-2009

20:30

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Not applicable

๕,๒๔๙

05-Nov-2009

20:09

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Not applicable

๑๐,๑๖๓

05-Nov-2009

20:30

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Not applicable

๕,๐๕๘

05-Oct-2009

21:07

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๗

16-Oct-2007

02:53

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Not applicable

๒๑,๑๓๔

05-Nov-2009

20:30

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

๙,๔๗๖

16-Oct-2007

02:53

Advsetng.asx_0001

Advsetng.aspx

Not applicable

๓๒,๐๖๙

05-Nov-2009

20:30

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Not applicable

๑๓,๓๐๓

18-Feb-2010

13:40

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Not applicable

๘,๑๖๓

21-Nov-2012

04:02

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๑๗

16-Oct-2007

02:53

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Not applicable

๘,๘๒๖

16-Oct-2007

02:53

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Not applicable

๔,๖๘๘

20-Nov-2013

07:16

Allitems.asx_0032

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๑๒๕

24-Nov-2009

14:33

Allitems.asx_0086

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๑๒๕

24-Nov-2009

14:32

Allitems.asx_0087

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๑๒๕

24-Nov-2009

14:32

Allitems.asx_0088

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๑๒๕

24-Nov-2009

14:33

Allitems.asx_0089

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๑๒๕

24-Nov-2009

14:33

Allitems.asx_0090

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๑๒๕

24-Nov-2009

14:33

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Not applicable

๓,๓๗๓

05-Oct-2009

21:08

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Not applicable

๗,๓๒๔

20-Jan-2009

00:06

App.mas

Application.master

Not applicable

๑๓,๕๐๐

29-Aug-2009

03:36

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Not applicable

๕,๕๑๓

20-Apr-2009

19:57

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Not applicable

๓,๕๑๓

02-Sep-2009

10:50

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Not applicable

๔,๓๗๓

20-Apr-2009

19:57

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Not applicable

๔,๓๓๙

05-Nov-2009

20:09

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Not applicable

๘,๕๖๑

11-Apr-2009

08:55

Applications.asx_0014

Applications.aspx

Not applicable

๓,๙๕๑

02-Sep-2009

10:52

Appv4.mas

Applicationv4.master

Not applicable

๒๐,๙๒๖

30-Mar-2011

10:40

Approve.asx

Approve.aspx

Not applicable

๖,๕๗๔

05-Nov-2009

20:30

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Not applicable

๕,๑๑๗

04-Apr-2012

10:26

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Not applicable

๔,๖๗๓

02-Sep-2009

10:49

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Not applicable

๔,๕๕๐

02-Sep-2009

10:49

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Not applicable

๖,๓๙๘

05-Nov-2009

20:30

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Not applicable

๑,๐๒๙

19-Sep-2008

20:58

Authen.asx

Authentication.aspx

Not applicable

๑๔,๐๔๘

05-Nov-2009

20:30

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๐๕

16-Oct-2007

02:52

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Not applicable

๕,๑๖๔

01-Jul-2009

03:56

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Not applicable

๕,๙๗๐

06-Nov-2007

17:57

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Not applicable

๙,๘๖๕

05-Nov-2009

20:30

Avreport.asx

Avreport.aspx

Not applicable

๑๑,๗๐๙

05-Nov-2009

20:30

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Not applicable

๔,๑๖๒

02-Sep-2009

10:52

Backup.asx

Backup.aspx

Not applicable

๑๕,๒๓๖

05-Nov-2009

20:30

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Not applicable

๒๐,๗๔๓

05-Nov-2009

20:30

Backups.asx_0014

Backups.aspx

Not applicable

๓,๙๓๖

02-Sep-2009

10:52

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Not applicable

๘,๖๗๔

05-Nov-2009

20:30

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Not applicable

๑๐,๕๑๖

14-Aug-2009

10:17

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Not applicable

๓๓๒

05-Nov-2009

20:13

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Not applicable

๑๔,๑๒๙

19-May-2011

07:52

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Not applicable

๓,๓๔๒

24-Nov-2009

14:32

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Not applicable

๗,๓๒๓

05-Nov-2009

20:30

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Not applicable

๔๐๒

05-Nov-2009

20:13

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Not applicable

๔,๒๖๙

19-Sep-2008

20:59

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Not applicable

๓,๒๑๐

26-Aug-2009

06:23

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Not applicable

๑๕,๐๙๒

04-Apr-2012

10:26

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Not applicable

๒,๗๗๐

03-Jul-2009

18:11

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Not applicable

๔,๑๔๒

13-Jul-2009

23:38

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Not applicable

๓,๓๙๘

13-Jul-2009

23:36

Butsec.asc_0001

Buttonsection.ascx

Not applicable

๒,๘๐๒

29-Aug-2009

03:36

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Not applicable

๒๐๕

01-Jul-2009

03:57

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Not applicable

๒๑๑

21-Nov-2012

04:02

Category.asp_blog_categories

Category.aspx

Not applicable

๗,๑๗๓

30-Mar-2011

10:42

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Not applicable

๑๐,๗๔๙

05-Nov-2009

20:09

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Not applicable

๙,๙๕๔

05-Nov-2009

20:30

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Not applicable

๘,๗๑๓

05-Nov-2009

20:30

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Not applicable

๘,๗๖๘

05-Nov-2009

20:08

Checkin.asx

Checkin.aspx

Not applicable

๑๕,๘๖๓

05-Nov-2009

20:08

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Not applicable

๑๐,๖๘๕

05-Nov-2009

20:30

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Not applicable

๒๑๖

21-Nov-2012

04:02

Client.svc

Client.svc

Not applicable

๔๐๒

05-Nov-2009

20:13

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Not applicable

๖,๒๔๙

20-Jan-2009

00:06

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Not applicable

๒๐๓

16-Oct-2007

02:49

Compat.bro

Compat.browser

Not applicable

๖๓,๙๗๐

10-Feb-2015

15:57

Configdb.sql

Configdb.sql

Not applicable

๙๗,๐๙๙

22-Apr-2013

17:09

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Not applicable

๖,๘๕๓

05-Nov-2009

20:09

Configup.sql

Configup.sql

Not applicable

๒๑,๑๑๑

22-Apr-2013

17:10

Configurationwizards.asx_0014

Configurationwizards.aspx

Not applicable

๓,๙๗๕

02-Sep-2009

10:52

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Not applicable

๑,๔๓๐

19-Sep-2008

20:58

Conngps.asx

Conngps.aspx

Not applicable

๘,๔๑๑

04-Apr-2012

10:26

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Not applicable

๗,๙๓๒

13-Jul-2009

23:36

Copy.asx

Copy.aspx

Not applicable

๑๕,๘๒๘

24-Nov-2009

14:52

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๕

16-Oct-2007

02:53

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Not applicable

๑๐,๖๐๕

05-Nov-2009

20:30

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Not applicable

๖๘,๖๗๓

05-Nov-2009

20:30

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Not applicable

๒,๓๐๓

19-Sep-2008

20:58

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Not applicable

๑๑,๒๖๙

16-Oct-2007

02:53

Create.asx

Create.aspx

Not applicable

๓๓,๒๕๗

21-Nov-2012

04:52

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Not applicable

๗,๑๑๓

19-Sep-2008

20:58

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Not applicable

๓,๓๗๓

05-Oct-2009

21:08

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Not applicable

๔,๔๑๘

11-Mar-2009

02:57

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Not applicable

๔,๙๒๑

05-Nov-2009

20:30

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Not applicable

๑๗,๑๒๗

05-Nov-2009

20:30

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Not applicable

๓,๔๕๗

02-Sep-2009

10:52

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Not applicable

๓,๕๗๔

24-Nov-2009

14:52

Createws.asx

Createws.aspx

Not applicable

๕,๐๕๓

05-Nov-2009

20:30

Csisrv.dll

Csisrv.dll

14.0.7159.5000

๓,๓๗๒,๒๘๐

05-Sep-2015

13:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

14.0.7159.5000

๖๓๖,๕๖๐

02-Sep-2015

11:14

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Not applicable

๑๒,๑๕๘

05-Nov-2009

20:30

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Not applicable

๑๒,๓๔๓

05-Nov-2009

20:30

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Not applicable

๕๘๐,๗๒๔

12-Feb-2014

04:16

Cui.js

Cui.js

Not applicable

๓๕๒,๑๐๗

12-Feb-2014

04:16

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Not applicable

๕,๒๔๖

05-Jun-2009

20:37

Date.asp_blog_posts

Date.aspx

Not applicable

๗,๒๘๔

30-Mar-2011

10:42

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Not applicable

๓๑,๓๑๓

05-Nov-2014

14:31

Datepick.js

Datepicker.js

Not applicable

๒๐,๖๘๗

05-Nov-2014

14:31

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Not applicable

๓,๓๔๔

19-Sep-2008

20:59

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Not applicable

๔,๒๔๐

21-Nov-2012

04:02

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Not applicable

๓,๗๕๒

05-Nov-2009

20:11

Default.aspx_mps

Default.aspx

Not applicable

๗,๓๗๑

24-Nov-2009

14:52

Default.aspx_sts

Default.aspx

Not applicable

๓,๙๖๖

05-Nov-2009

20:09

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Not applicable

๔,๐๒๗

05-Nov-2009

20:30

Default.asp_blog

Default.aspx

Not applicable

๗,๔๑๖

30-Mar-2011

10:42

Default.asx_0014

Default.aspx

Not applicable

๕,๑๗๐

05-Nov-2009

20:10

Default.asx_forms

Default.aspx

Not applicable

๓,๐๖๙

13-Dec-2009

10:10

Default.asx_mobile

Default.aspx

Not applicable

๑,๕๑๓

31-Oct-2012

10:45

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Not applicable

๑,๙๓๔

05-Nov-2009

20:11

Default.asx_trust

Default.aspx

Not applicable

๕๓๐

29-Mar-2009

18:42

Default.asx_windows

Default.aspx

Not applicable

๕๒๒

08-Jul-2009

08:13

Mriddflt.xml

Default.aspx

Not applicable

๑,๒๗๐

17-Dec-2008

12:38

Default.mas

Default.master

Not applicable

๒๙,๗๕๓

30-Mar-2011

10:42

Default.mas_mplib

Default.master

Not applicable

๒๙,๗๕๓

30-Mar-2011

10:42

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Not applicable

๖,๖๖๘

20-Jan-2009

00:06

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Not applicable

๔,๓๑๖

05-Nov-2009

20:09

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Not applicable

๑๗๐,๐๔๓

22-Apr-2013

17:10

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Not applicable

๒,๒๙๘

17-Dec-2008

12:33

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Not applicable

๓,๓๗๓

05-Oct-2009

21:08

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Not applicable

๑๘๘

21-Nov-2012

04:03

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Not applicable

๑๒,๕๐๗

05-Nov-2009

20:30

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Not applicable

๘,๐๒๓

30-Mar-2011

11:02

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Not applicable

๖,๘๓๗

05-Nov-2009

20:30

Delsite.asx

Delsite.aspx

Not applicable

๗,๔๘๓

05-Nov-2009

20:30

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Not applicable

๑๐,๓๐๘

05-Nov-2009

20:30

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Not applicable

๒,๓๒๙

08-Sep-2008

18:28

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๓๓

23-Sep-2008

14:21

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Not applicable

๔,๖๗๙

23-Sep-2008

14:22

Dialog.mas

Dialog.master

Not applicable

๑๑,๗๖๖

01-Dec-2009

09:26

Discbar.asx

Discbar.aspx

Not applicable

2,371

19-Sep-2008

20:58

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Not applicable

๑๔,๓๑๑

21-Nov-2012

04:11

Dispform.asx_0038

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:07

Dispform.asx_0071

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:06

Dispform.asx_0072

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:06

Dispform.asx_0082

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:06

Dispform.asx_0083

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:06

Dispform.asx_0084

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:06

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Not applicable

๒,๔๒๘

18-Feb-2009

07:55

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:07

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Not applicable

๓,๒๓๔

26-Aug-2009

06:23

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Not applicable

๒,๗๐๒

26-Aug-2009

06:27

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Not applicable

๑๙,๖๙๓

05-Nov-2009

20:30

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Not applicable

๕,๘๑๐

20-Jan-2009

00:06

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Not applicable

๘,๐๐๗

20-Jan-2009

00:06

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Not applicable

๑๑,๖๔๑

05-Nov-2009

20:30

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Not applicable

๘,๐๑๐

20-Jan-2009

00:06

Download.asx

Download.aspx

Not applicable

๑๕๕

19-Sep-2008

20:58

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Not applicable

๘๖๗

08-Jan-2009

12:14

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Not applicable

๑๕,๐๗๙

05-Nov-2009

20:30

Dspstsdi.asx_0001

Dspstsdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๙๓

16-Oct-2007

02:53

Dspstsws.asx_0001

Dspstswsdl.aspx

Not applicable

๑๐,๙๖๘

16-Oct-2007

02:53

Dwdcw20.dll

Dwdcw20.dll

14.0.7163.5000

๖๓๗,๖๐๘

28-Oct-2015

03:02

Dws.asx

Dws.aspx

Not applicable

๔,๕๗๘

24-Nov-2009

14:32

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๙๑

16-Oct-2007

02:53

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Not applicable

๒๐,๒๒๕

16-Oct-2007

02:53

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Not applicable

๑๘,๕๒๑

05-Nov-2009

20:30

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Not applicable

๑๒,๘๑๐

05-Nov-2009

20:30

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:43

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:42

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Not applicable

๑๓,๐๘๔

24-Nov-2009

14:52

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:42

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:44

Editform.asx_0040

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:41

Editform.asx_0071

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:41

Editform.asx_0072

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:41

Editform.asx_0082

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:41

Editform.asx_0083

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:41

Editform.asx_0084

Editform.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:41

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Not applicable

๔,๕๘๒

26-Aug-2009

06:23

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Not applicable

๑๙,๒๕๙

05-Nov-2009

20:30

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Not applicable

๔,๙๒๐

29-Aug-2009

03:37

Editidx.asx

Editindex.aspx

Not applicable

๘,๑๒๔

05-Nov-2009

20:30

Editnav.asx

Editnav.aspx

Not applicable

๗,๐๘๔

05-Nov-2009

20:30

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Not applicable

๗,๔๒๖

05-Jun-2009

20:37

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Not applicable

๑๓,๗๖๓

30-Mar-2011

10:43

Editprms.asx

Editprms.aspx

Not applicable

๕,๒๗๕

02-Sep-2009

10:50

Editrole.asx

Editrole.aspx

Not applicable

๖๙,๓๙๙

05-Nov-2009

20:30

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Not applicable

๒,๕๗๔

26-Aug-2009

06:27

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Not applicable

๕,๔๔๑

02-Sep-2009

10:50

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Not applicable

๒๖,๐๗๘

05-Nov-2009

20:30

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Not applicable

๕๙,๔๓๔

13-May-2015

08:58

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Not applicable

๓๘,๒๖๓

13-May-2015

08:58

Error.asx

Error.aspx

Not applicable

๔,๗๗๙

05-Nov-2009

20:30

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Not applicable

๘,๒๓๙

05-Nov-2009

20:30

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Not applicable

๘,๕๗๐

05-Nov-2009

20:30

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Not applicable

๙,๗๗๔

05-Nov-2009

20:30

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Not applicable

๕,๒๙๐

20-Jan-2009

00:06

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Not applicable

๕,๔๙๕

20-Jan-2009

00:06

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

Not applicable

๘,๒๒๕

05-Nov-2009

20:30

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Not applicable

๗,๗๕๙

05-Nov-2009

20:30

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Not applicable

๕,๑๓๙

02-Jun-2009

03:17

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Not applicable

๒,๓๗๓

16-Oct-2007

02:50

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Not applicable

๒,๒๐๖

20-Feb-2009

08:47

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Not applicable

๒,๑๗๒

12-Jun-2009

19:13

Filter.asx

Filter.aspx

Not applicable

๑,๗๙๓

09-Jan-2013

22:09

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Not applicable

๒๐๒,๐๓๖

05-Nov-2009

20:30

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Not applicable

๒๕,๐๖๑

05-Nov-2009

20:30

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Not applicable

๑๙๖,๙๑๙

05-Nov-2009

20:30

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Not applicable

๒๕,๗๙๕

05-Nov-2009

20:30

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Not applicable

๑๑,๑๘๗

05-Nov-2009

20:30

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Not applicable

๑๓,๗๔๓

30-Mar-2011

10:43

Formedt.asx

Formedt.aspx

Not applicable

๒๒,๓๘๗

05-Nov-2009

20:30

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๗

16-Oct-2007

02:53

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Not applicable

๕,๖๔๖

16-Oct-2007

02:53

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Not applicable

๕๖,๗๕๒

01-Aug-2009

02:35

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Not applicable

๑๓,๗๒๒

16-Sep-2009

02:20

Gear.asx

Gear.aspx

Not applicable

๓,๓๒๙

13-Dec-2009

10:26

Genappsettings.asx_0014

Generalapplicationsettings.aspx

Not applicable

๓,๙๙๔

02-Sep-2009

10:52

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Not applicable

๘,๗๗๔

20-Jan-2009

00:06

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Not applicable

๘,๓๘๙

05-Nov-2009

20:30

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Not applicable

๒๑๖

21-Nov-2012

04:03

Groups.asx

Groups.aspx

Not applicable

๑๘,๙๓๖

30-Mar-2011

10:41

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Not applicable

๖,๒๕๙

20-Aug-2009

07:54

Help.asx

Help.aspx

Not applicable

๓,๘๖๔

05-Nov-2009

20:30

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Not applicable

๖๙๐

19-Sep-2008

20:58

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Not applicable

๘,๗๓๒

05-Nov-2009

20:09

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Not applicable

๑,๔๕๐

19-Sep-2008

20:58

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Not applicable

๖,๖๘๒

05-Nov-2009

20:30

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Not applicable

๑๓,๒๖๓

04-Apr-2012

10:26

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Not applicable

๑๐,๓๔๙

05-Nov-2009

20:30

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Not applicable

๘๖๒

19-Sep-2008

20:58

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Not applicable

๖,๓๙๒

05-Nov-2009

20:30

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Not applicable

๖,๗๐๖

05-Nov-2009

20:30

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Not applicable

๑,๒๙๐

18-Sep-2012

01:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Not applicable

๑,๒๘๘

18-Sep-2012

01:19

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Not applicable

๑๕,๙๙๒

01-Dec-2009

09:26

Iframe.asx

Iframe.aspx

Not applicable

๑,๔๙๔

23-Aug-2012

20:08

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Not applicable

๘,๖๖๕

05-Oct-2009

21:06

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Not applicable

๑๔,๘๘๔

02-Sep-2009

10:50

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๙๙

16-Oct-2007

02:52

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Not applicable

๒๔,๒๒๙

16-Oct-2007

02:53

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Not applicable

๖,๒๘๐

05-Nov-2009

20:09

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Not applicable

๒๒,๕๑๐

05-Nov-2009

20:30

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Not applicable

๖,๑๐๗

10-Dec-2009

05:10

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Not applicable

๑๐,๖๐๒

05-Nov-2009

20:30

Infopage.asx

Infopage.aspx

Not applicable

๓,๖๒๙

02-Sep-2009

10:50

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Not applicable

๕๗,๗๑๒

22-Apr-2013

17:21

Inplview.js

Inplview.js

Not applicable

๓๙,๕๗๕

22-Apr-2013

17:21

Ifcont.asc_0001

Inputformcontrol.ascx

Not applicable

๓,๐๕๑

19-Dec-2013

11:23

Ifsect.asc_0001

Inputformsection.ascx

Not applicable

๕,๒๔๑

20-Nov-2013

07:14

Irm.asx

Irm.aspx

Not applicable

๑๔,๗๓๓

05-Nov-2009

20:30

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Not applicable

๘,๘๐๔

05-Nov-2009

20:30

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Not applicable

๘,๒๒๐

05-Nov-2009

20:30

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Not applicable

๕๒,๕๓๓

05-Nov-2009

20:30

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Not applicable

๘,๕๐๐

08-May-2009

07:53

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Not applicable

๗๘๕,๑๖๕

27-May-2015

15:05

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Not applicable

๔๐๐,๐๘๙

27-May-2015

15:05

Layouts.mas

Layouts.master

Not applicable

๑๒,๙๘๘

29-Aug-2009

03:36

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Not applicable

๔,๖๐๘

03-Jul-2009

18:11

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Not applicable

๑๓,๔๒๕

13-Jul-2009

23:39

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Not applicable

๘๙๕

08-Sep-2008

18:28

Lg_icvsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Not applicable

๕๗๗

31-Aug-2012

12:40

Lg_icvsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Not applicable

๕๔๐

31-Aug-2012

12:40

Linksect.asc_0002

Linksection.ascx

Not applicable

๒,๗๐๗

20-Aug-2009

07:54

Lkseclv1.asc_0002

Linksectionlevel1.ascx

Not applicable

๑,๓๓๐

20-Feb-2009

08:47

Lkseclv2.asc_0002

Linksectionlevel2.ascx

Not applicable

๑,๓๑๗

14-Aug-2009

10:18

Linktabl.asc_0002

Linkstable.ascx

Not applicable

๑,๒๗๒

20-Aug-2009

07:54

Listdata.svc

Listdata.svc

Not applicable

๓๙๒

05-Nov-2009

20:13

Listedit.asx

Listedit.aspx

Not applicable

๔๖,๐๗๘

21-Nov-2012

04:52

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Not applicable

๑๕๕

19-Sep-2008

20:58

Listform.asx

Listform.aspx

Not applicable

๑๖๓

19-Sep-2008

20:58

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Not applicable

๑๓,๖๖๖

05-Nov-2009

20:30

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๗

16-Oct-2007

02:53

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Not applicable

๗๓,๐๙๖

01-Jul-2009

04:02

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Not applicable

๒๖,๖๒๐

05-Nov-2009

20:30

Login.asx

Login.aspx

Not applicable

๒,๘๑๓

05-Nov-2009

20:11

Logusage.asx

Logusage.aspx

Not applicable

๑๕,๙๐๓

05-Nov-2009

20:30

Lkfldedt.asc_0001

Lookupfieldeditor.ascx

Not applicable

๑๐,๓๗๗

27-Jul-2009

19:53

Lkreledt.asc_0001

Lookuprelationshipseditor.ascx

Not applicable

๗,๗๖๑

20-Aug-2009

07:52

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Not applicable

๕,๐๗๒

19-Sep-2008

21:00

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Not applicable

๖๒,๘๒๖

01-Dec-2009

09:45

Managea.asx

Managea.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:07

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Not applicable

๕,๓๔๕

24-Nov-2009

14:52

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Not applicable

๖,๕๘๘

05-Nov-2009

20:30

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Not applicable

๔,๕๐๘

20-Jan-2009

00:06

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Not applicable

๑๒,๔๗๐

05-Nov-2009

20:30

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Not applicable

๑๐,๔๐๙

21-Nov-2012

04:02

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Not applicable

๑๐,๖๔๐

05-Nov-2009

20:30

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Not applicable

๑๓,๘๔๕

05-Nov-2009

20:30

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Not applicable

๖,๑๓๗

20-Jan-2009

00:06

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Not applicable

๓,๕๐๓

20-Jan-2009

00:06

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Not applicable

๔,๙๑๑

21-Nov-2012

04:02

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Not applicable

๑๘,๒๐๙

05-Nov-2009

20:30

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Not applicable

๔,๙๙๐

20-Aug-2009

07:53

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Not applicable

๗,๑๑๐

05-Nov-2009

20:30

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Not applicable

๔,๕๕๓

20-Jan-2009

00:06

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Not applicable

๑,๓๓๘

05-Nov-2009

20:08

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Not applicable

๒,๑๗๒

17-Dec-2008

12:33

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Not applicable

๒,๖๔๕

18-Feb-2009

07:55

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Not applicable

๕,๓๓๗

13-Dec-2012

19:26

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Not applicable

๕,๐๐๓

02-Nov-2011

14:58

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Not applicable

๓,๕๙๘

31-Oct-2012

10:45

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Not applicable

๓,๖๐๓

31-Oct-2012

10:45

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Not applicable

๒,๕๖๗

26-Aug-2009

06:23

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Not applicable

๔,๘๘๒

05-Nov-2009

20:10

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๑๑

16-Oct-2007

02:52

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Not applicable

๒๖,๙๒๓

16-Oct-2007

02:53

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Not applicable

๑๗๒

19-Sep-2008

20:58

Metrics.asx

Metrics.aspx

Not applicable

๑๕,๔๗๑

05-Nov-2009

20:30

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

๑๒๕,๕๗๖

03-Oct-2012

16:20

Wssadmop.dll_0001

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

14.0.7006.1000

๘๓๔,๒๐๐

21-Nov-2012

05:31

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

๑,๐๗๑,๘๔๘

01-Apr-2014

13:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

๒๘๙,๓๖๐

21-Nov-2012

05:31

Microsoft.sharepoint.client.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

๒๘๙,๓๖๐

21-Nov-2012

05:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

๑๕๐,๑๑๒

13-Dec-2012

20:39

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll_0001

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

๑๕๐,๑๑๒

13-Dec-2012

20:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

๑๘๗,๑๑๒

25-Jun-2014

16:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

๒๗๓,๐๑๖

21-Nov-2012

05:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

๑๔๖,๐๔๐

13-Dec-2012

20:39

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7162.5000

๑๖,๙๐๖,๙๒๐

13-Oct-2015

18:34

Stsom.dll_0001

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7162.5000

๑๖,๙๐๖,๙๒๐

13-Oct-2015

18:34

Subsetshim.dll_0001

Microsoft.sharepoint.dll

14.900.7114.5000

๑,๘๑๓,๑๘๔

20-Nov-2013

07:34

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

๙๖,๙๙๒

06-Mar-2013

16:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

๑๐๙,๒๔๐

16-Sep-2014

21:15

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

๑,๐๑๐,๒๘๘

21-Nov-2012

05:31

Stslib.dll_0001

Microsoft.sharepoint.library.dll

14.0.7158.5000

๑๗๐,๖๘๘

27-Aug-2015

15:11

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

๕๑,๙๓๖

25-Jun-2014

16:24

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

๓๗๕,๔๗๒

07-Sep-2013

03:48

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

๓๗๕,๔๗๒

07-Sep-2013

03:48

Microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

14.0.7002.1000

๖๔๙,๘๖๔

11-Sep-2012

12:24

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

๓๒๒,๑๘๔

21-Nov-2012

05:31

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

๑๒๖,๕๗๖

09-Jan-2013

21:45

Searchom.dll_0003

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7161.5000

๔,๘๖๕,๒๓๒

01-Oct-2015

05:17

Searchom.dll_0005

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7161.5000

๔,๘๖๕,๒๓๒

01-Oct-2015

05:17

Subsetproxy.dll_0001

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

14.0.7006.1000

๗๕๖,๓๖๐

21-Nov-2012

05:31

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

๓๒๒,๒๔๐

05-Nov-2014

14:44

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

๓๒๒,๒๔๐

05-Nov-2014

14:44

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

๗๒,๓๘๔

22-Apr-2013

17:32

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

๑๓๗,๙๐๔

12-Feb-2014

04:20

Microsoft.web.commandui.dll_0001

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

๑๓๗,๙๐๔

12-Feb-2014

04:20

Minimal.mas

Minimal.master

Not applicable

๘,๗๔๓

30-Mar-2011

10:42

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Not applicable

๘,๗๔๓

30-Mar-2011

10:42

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Not applicable

๕,๘๑๓

05-Nov-2009

20:10

Mngdisc.asx

Mngdisc.aspx

Not applicable

๙,๙๖๑

05-Nov-2009

20:30

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Not applicable

๕,๙๑๑

05-Nov-2009

20:10

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Not applicable

๕,๒๗๘

30-Mar-2011

10:42

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Not applicable

๑๒,๒๙๑

21-Nov-2012

04:04

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Not applicable

๑,๓๑๕

17-Dec-2008

12:35

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Not applicable

๖๗,๗๖๐

05-Nov-2009

20:09

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Not applicable

๓,๓๗๓

05-Oct-2009

21:08

Monitoring.asx_0014

Monitoring.aspx

Not applicable

๓,๙๔๕

02-Sep-2009

10:52

Monthlyarchive.asp_blog_posts

Monthlyarchive.aspx

Not applicable

๗,๒๘๔

30-Mar-2011

10:43

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Not applicable

๒,๒๔๓

23-Mar-2009

06:01

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Not applicable

๒,๑๖๒

23-Mar-2009

06:03

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Not applicable

๓,๒๘๕

19-Sep-2008

21:00

Mssdmn.exe_0001

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

๗๙๐,๖๔๐

31-Oct-2012

20:44

Mssearch.exe_0005

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

๕๒๔,๔๐๐

31-Oct-2012

20:44

Mssph.dll_0001

Mssph.dll

14.0.7121.5000

๑,๖๗๘,๐๓๒

11-Mar-2014

21:47

Mssrch.dll_0001

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

๔,๙๘๘,๐๑๖

21-Nov-2012

06:00

Mtgredir.asx_0001

Mtgredir.aspx

Not applicable

๑,๔๓๖

19-Sep-2008

21:00

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Not applicable

๑,๑๘๘

08-Sep-2008

18:28

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Not applicable

๓,๖๑๑

05-Nov-2009

20:10

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Not applicable

๕,๐๐๐

11-Apr-2009

08:57

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Not applicable

๑๔,๐๑๑

01-Dec-2009

09:45

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Not applicable

๓๐,๙๙๙

30-Mar-2011

10:42

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Not applicable

๓๓,๐๖๑

30-Mar-2011

10:42

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Myitems.asx_0001

Myitems.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:07

Myitems.asx_0008

Myitems.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:07

Myitems.asx_0009

Myitems.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:07

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Not applicable

๑๓,๑๖๐

05-Nov-2009

20:30

Navitem.asc

Navitem.ascx

Not applicable

๙๙

24-Jan-2006

04:33

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Not applicable

๗,๔๐๖

05-Nov-2009

20:10

New.asx

New.aspx

Not applicable

๖๖,๑๗๙

05-Nov-2009

20:30

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:43

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Not applicable

๗,๔๑๖

20-Jan-2009

00:06

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Not applicable

๒,๗๖๒

26-Aug-2009

06:23

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:43

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Not applicable

๖,๙๕๙

05-Nov-2009

20:30

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:42

Newform.asx_0021

Newform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:41

Newform.asx_0055

Newform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:41

Newform.asx_0056

Newform.aspx

Not applicable

๑๕,๗๒๖

30-Mar-2011

11:02

Newform.asx_0061

Newform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:41

Newform.asx_0062

Newform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:41

Newform.asx_0063

Newform.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:41

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Not applicable

๔,๕๘๑

26-Aug-2009

06:23

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Not applicable

๑๙,๙๘๕

05-Nov-2009

20:30

Newlink.asx

Newlink.aspx

Not applicable

๙,๓๒๓

05-Nov-2009

20:30

Newmws.asx

Newmws.aspx

Not applicable

๑๙,๔๕๙

05-Nov-2009

20:30

Newnav.asx

Newnav.aspx

Not applicable

๖,๘๖๔

05-Nov-2009

20:30

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Not applicable

๑๓,๙๖๙

30-Mar-2011

10:43

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Not applicable

๒,๗๗๗

26-Aug-2009

06:23

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Not applicable

๑๘,๘๑๐

05-Nov-2009

20:30

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Not applicable

๑๐,๘๙๙

05-Nov-2009

20:30

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Not applicable

๒,๕๗๐

26-Aug-2009

06:27

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Not applicable

๑๔,๖๙๒

05-Nov-2009

20:30

Offprsx.dll

Offparser.dll

14.0.7159.5000

๒,๙๕๘,๔๖๔

02-Sep-2015

11:33

Oisimg.dll

Oisimg.dll

14.0.7011.1000

๑๙๕,๗๖๐

06-Mar-2013

16:00

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Not applicable

๑๓,๘๔๑

05-Nov-2009

20:30

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

14.0.7005.1000

๓๓,๔๑๖

31-Oct-2012

20:22

Onetnative.dll

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

๕๘๔,๘๙๖

06-Mar-2013

15:24

Onetutil.dll

Onetutil.dll

14.0.7162.5000

๒,๙๘๗,๒๐๐

14-Oct-2015

23:26

Onfda.dll

Onfda.dll

14.0.7162.5000

๒,๗๘๗,๐๑๖

13-Oct-2015

19:17

Owners.asx

Owners.aspx

Not applicable

๕,๘๑๓

11-Mar-2009

02:57

Owssvr.dll_0001

Owssvr.dll

14.0.7162.5000

๖,๖๕๔,๑๔๔

13-Oct-2015

18:34

Owstimer.exe_0001

Owstimer.exe

14.0.7162.5000

๗๔,๙๓๖

13-Oct-2015

18:34

Password.asx

Password.aspx

Not applicable

๘,๓๘๗

05-Nov-2009

20:30

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Not applicable

๘,๖๖๒

20-Jan-2009

00:06

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

Not applicable

๗,๔๙๕

05-Nov-2009

20:30

People.asx

People.aspx

Not applicable

๓๒,๔๔๐

30-Mar-2011

11:02

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๙

16-Oct-2007

02:53

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Not applicable

๙,๐๙๕

05-Nov-2009

20:14

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๑๙

16-Oct-2007

02:53

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Not applicable

๑๓,๗๐๐

16-Oct-2007

02:53

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Not applicable

๑๘,๒๗๔

05-Nov-2009

20:30

Picker.asx

Picker.aspx

Not applicable

๘,๖๑๓

15-Feb-2013

10:15

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Not applicable

๘,๘๗๖

01-Apr-2014

12:58

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Not applicable

๑๒๖,๖๐๘

27-Feb-2014

07:00

Pckrrst.asx

Pickerresult.aspx

Not applicable

3

21-Nov-2012

04:05

Polc.asx

Policy.aspx

Not applicable

๒๓,๙๔๑

21-Nov-2012

04:52

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Not applicable

๑๖,๘๖๗

30-Mar-2011

11:02

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Not applicable

๑๒๕,๔๕๐

30-Mar-2011

11:02

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Not applicable

๑๒๕,๔๕๘

30-Mar-2011

11:02

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Not applicable

๒๐,๔๐๗

30-Mar-2011

11:02

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Not applicable

๑๙,๙๐๔

30-Mar-2011

11:02

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Not applicable

๒๒,๐๙๔

30-Mar-2011

11:02

Popup.mas

Popup.master

Not applicable

๓,๐๐๑

13-Jul-2009

23:36

Portal.asx

Portal.aspx

Not applicable

๙,๙๘๐

05-Nov-2009

20:30

Portalvw.asx_0001

Portalview.aspx

Not applicable

๒,๑๙๐

04-Apr-2012

10:05

Post.asp_blog_posts

Post.aspx

Not applicable

๗,๓๖๙

30-Mar-2011

10:43

Privacy.asx

Privacy.aspx

Not applicable

๘,๔๗๙

24-Nov-2009

14:52

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Not applicable

๑๖,๐๓๗

13-Dec-2012

19:49

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Not applicable

๑,๘๑๗

23-Sep-2008

14:16

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Not applicable

๕,๓๘๗

05-Nov-2009

20:09

Pubback.asx

Publishback.aspx

Not applicable

๔,๙๕๕

05-Nov-2009

20:30

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Not applicable

๑๑,๒๑๕

05-Nov-2009

20:30

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Not applicable

๒๑๑,๐๔๘

05-Nov-2009

20:30

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Not applicable

๑๙๔,๗๘๕

05-Nov-2009

20:30

Query9x.dll_0002

Query.dll

14.0.7005.1000

๓๗๑,๘๐๐

31-Oct-2012

20:44

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Not applicable

๘,๑๓๔

05-Nov-2009

20:30

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Not applicable

๖,๑๗๑

04-Apr-2012

10:26

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Not applicable

๓,๘๒๖

02-Sep-2009

10:52

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Not applicable

๑๖,๕๖๗

05-Nov-2009

20:30

Redirect.asx_0001

Redirect.aspx

Not applicable

๑,๓๙๔

19-Sep-2008

20:59

Reghost.asx

Reghost.aspx

Not applicable

๘,๐๘๓

05-Nov-2009

20:30

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Not applicable

๒๐,๘๙๔

05-Nov-2009

20:30

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Not applicable

๔,๒๗๖

20-Jan-2009

00:06

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Not applicable

๑๐,๐๕๘

05-Oct-2009

21:06

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Not applicable

๘,๘๙๕

05-Nov-2009

20:30

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Not applicable

๑๒,๒๕๘

05-Nov-2009

20:30

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Not applicable

๔,๐๖๘

24-Nov-2009

14:52

Reorder.asx

Reorder.aspx

Not applicable

๑๑,๙๓๑

05-Nov-2009

20:30

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Not applicable

๓,๙๑๑

05-Oct-2009

21:09

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Not applicable

๓,๙๑๔

05-Oct-2009

21:10

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Not applicable

๔,๗๑๒

05-Nov-2009

20:30

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Not applicable

๓,๗๕๐

21-Nov-2012

04:02

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Not applicable

๒,๘๕๙

19-Sep-2008

21:00

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Not applicable

๖,๕๐๖

02-Sep-2009

10:50

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Not applicable

๖,๓๗๙

02-Sep-2009

10:50

Restore.asx

Restore.aspx

Not applicable

๑๕,๙๕๒

05-Nov-2009

20:30

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Not applicable

๒๒,๗๔๙

05-Nov-2009

20:30

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Not applicable

๗,๕๖๕

20-Jan-2009

00:06

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Not applicable

๖,๓๑๘

04-Apr-2012

10:26

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Not applicable

๖,๖๔๗

04-Apr-2012

10:26

Role.asx

Role.aspx

Not applicable

๒๐,๖๐๘

30-Mar-2011

11:02

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Not applicable

๓,๔๙๑

19-Sep-2008

20:59

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Not applicable

๖,๔๐๐

24-Nov-2009

14:33

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Not applicable

๓,๑๕๓

31-Oct-2012

10:46

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Not applicable

๗,๔๘๗

24-Nov-2009

14:52

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Not applicable

๔,๖๙๖

20-Apr-2009

19:57

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Not applicable

๕,๔๗๐

05-Nov-2009

20:30

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Not applicable

๑๗,๘๓๐

05-Nov-2009

20:30

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Not applicable

๓,๕๘๓

20-Jan-2009

00:05

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Not applicable

๗,๒๘๕

20-Apr-2009

19:58

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Not applicable

๒๘,๐๙๓

05-Sep-2009

09:22

Scprefix.asx_0001

Scprefix.aspx

Not applicable

๑๑,๕๘๒

05-Nov-2009

20:30

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Not applicable

๒๐๐

16-Oct-2007

02:49

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Not applicable

๑๑,๔๔๒

05-Nov-2009

20:30

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Not applicable

๖,๐๑๓

21-Nov-2012

04:52

Security.asx_0014

Security.aspx

Not applicable

๓,๙๓๙

02-Sep-2009

10:52

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Not applicable

๕,๓๖๘

20-Jan-2009

00:06

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Not applicable

๖,๗๙๕

05-Nov-2009

20:30

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Not applicable

๕,๓๘๙

20-Jan-2009

00:06

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Not applicable

๔,๖๘๘

20-Nov-2013

07:16

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Not applicable

๕,๕๗๖

20-Jan-2009

00:06

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Not applicable

๘,๘๒๖

05-Nov-2009

20:30

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Not applicable

๕,๑๑๙

20-Jan-2009

00:07

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Not applicable

๕,๑๙๔

20-Jan-2009

00:07

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Not applicable

๙,๗๘๖

05-Nov-2009

20:30

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Not applicable

๘,๖๗๗

05-Nov-2009

20:30

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Not applicable

๕,๕๗๕

20-Jan-2009

00:07

Sendtof.asx

Sendtoofficialfile.aspx

Not applicable

๘๖๓

19-Sep-2008

20:59

Server.asx

Server.aspx

Not applicable

๙,๔๓๗

05-Nov-2009

20:30

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Not applicable

๔,๘๘๔

05-Nov-2009

20:10

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Not applicable

๔,๓๒๘

05-Nov-2009

20:10

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Not applicable

๒,๙๘๘

05-Nov-2009

20:10

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Not applicable

๔,๔๑๓

05-Oct-2009

21:08

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Not applicable

๔,๑๗๒

24-Nov-2009

14:33

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Not applicable

๑๐,๑๓๙

05-Nov-2009

20:30

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Not applicable

๔,๒๘๔

14-Aug-2009

10:17

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Not applicable

๘,๙๒๒

20-Apr-2009

19:58

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Not applicable

๗,๒๘๖

20-Apr-2009

19:58

Setanon.asx

Setanon.aspx

Not applicable

๑๑,๘๖๑

02-Sep-2009

10:51

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Not applicable

๘,๓๐๗

19-Dec-2013

11:34

Settings.asx

Settings.aspx

Not applicable

๙,๕๖๕

21-Nov-2012

04:04

Svrsetup.exe

Setup.exe

14.0.7163.5000

๑,๓๗๙,๕๒๐

28-Oct-2015

03:30

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Not applicable

๒๑๒

21-Nov-2012

04:04

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๐๑

13-Jun-2008

12:07

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Not applicable

๔,๐๓๘

13-Jun-2008

12:08

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Not applicable

๕,๑๕๙

02-Sep-2009

10:51

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Not applicable

๗,๒๐๐

20-Feb-2009

08:47

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Not applicable

๗,๐๔๗

05-Nov-2009

20:10

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๔๙

16-Oct-2007

02:53

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Not applicable

๒๕,๗๙๙

16-Oct-2007

02:53

Signout.asx

Signout.aspx

Not applicable

๑,๗๙๑

20-Dec-2009

19:58

Simple.mas

Simple.master

Not applicable

๙,๙๙๗

29-Aug-2009

03:36

Simpv4.mas

Simplev4.master

Not applicable

๖,๔๕๗

05-Nov-2009

20:09

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Not applicable

๑๒,๒๐๔

28-Jan-2009

07:39

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Not applicable

๑๐,๑๑๗

08-May-2009

07:53

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Not applicable

๑๐,๔๒๗

28-Jan-2009

07:39

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Not applicable

๙,๔๑๓

05-Nov-2009

20:30

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Not applicable

๓,๘๔๖

23-Nov-2008

05:46

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Not applicable

๑,๒๙๓

16-Oct-2007

02:53

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Not applicable

๓๕,๐๐๐

30-Mar-2011

10:45

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Not applicable

๒๓,๑๔๘

05-Nov-2009

20:30

Siterss.asx

Siterss.aspx

Not applicable

๑๐,๘๕๕

05-Nov-2009

20:30

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๗

16-Oct-2007

02:53

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Not applicable

๑๓,๗๕๒

05-Nov-2009

20:30

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Not applicable

๒๐,๗๐๔

20-Aug-2009

08:00

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Not applicable

๔,๐๖๒

04-Apr-2012

10:06

Solns.asx

Solutions.aspx

Not applicable

๕,๐๑๐

20-Jan-2009

00:07

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Not applicable

๑๑,๐๗๑

20-Jan-2009

00:07

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Not applicable

๕๗๕,๙๓๐

26-Jun-2013

05:05

Sp.js

Sp.js

Not applicable

๓๙๐,๗๕๗

26-Jun-2013

05:05

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Not applicable

๓๒๕,๒๒๗

21-Nov-2012

04:52

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Not applicable

๒๑๒,๖๖๕

08-Jan-2010

02:46

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Not applicable

๑๑๐,๓๔๗

13-Dec-2012

19:49

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Not applicable

๖๘,๗๙๑

13-Dec-2012

19:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Not applicable

๒๔๘,๘๑๑

13-Aug-2015

03:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Not applicable

๑๔๔,๗๓๗

13-Aug-2015

03:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Not applicable

๕๖,๕๓๗

08-Aug-2013

02:36

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Not applicable

๓๔,๒๗๐

08-Aug-2013

02:36

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Not applicable

๕๙๗,๑๓๒

21-May-2014

13:35

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Not applicable

๓๖๗,๔๙๔

21-May-2014

13:35

Spcf.asx

Spcf.aspx

Not applicable

๑๙,๔๗๖

04-Apr-2012

10:26

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Not applicable

๑๒,๘๘๐

05-Nov-2009

20:30

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Not applicable

๑๑,๔๙๔

23-Sep-2008

14:21

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Not applicable

๓๙,๑๗๓

13-Dec-2012

19:49

Spgantt.js

Spgantt.js

Not applicable

๑๙,๓๓๘

13-Dec-2012

19:49

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๒๓

16-Oct-2007

02:53

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Not applicable

๑๗,๖๗๖

30-Mar-2011

11:23

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Not applicable

๘,๖๒๙

30-Jul-2009

05:34

Spscrstg.asx_0002

Spsecuritysettings.aspx

Not applicable

๗,๗๑๕

27-Jul-2009

19:54

Spstd1.asx_0004

Spstd1.aspx

Not applicable

๗,๒๙๘

24-Nov-2009

14:52

Spwriter.exe_0001

Spwriter.exe

14.0.7005.1000

๔๒,๕๙๒

31-Oct-2012

20:22

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Not applicable

๘,๔๔๓

05-Nov-2009

20:11

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Not applicable

๑๔,๔๑๑

05-Nov-2009

20:30

Store.sql

Store.sql

Not applicable

๔,๕๙๗,๓๑๗

17-Mar-2015

13:44

Storeup.sql

Storeup.sql

Not applicable

๑๐๘,๒๕๑

17-Mar-2015

13:45

Storman.asx

Storman.aspx

Not applicable

๑๐,๑๘๐

30-Mar-2011

10:40

Stsadm.exe

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

๓๕๕,๐๐๐

03-Oct-2012

16:20

Stssoap.dll

Stssoap.dll

14.0.7160.5000

๔๗๕,๒๓๒

16-Sep-2015

13:09

Stswel.dll

Stswel.dll

14.0.7162.5000

๓,๒๖๕,๗๒๘

13-Oct-2015

18:34

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Not applicable

๑๐,๔๗๑

24-Nov-2009

14:52

Subedit.asx

Subedit.aspx

Not applicable

๑๔,๗๘๖

05-Nov-2009

20:30

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Not applicable

๑๕๖

07-May-2009

04:50

Subnew.asx

Subnew.aspx

Not applicable

๑๕,๑๒๓

05-Nov-2009

20:30

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Not applicable

๑๙,๒๖๕

31-Oct-2012

10:44

Success.asx

Success.aspx

Not applicable

๔,๔๒๗

16-Sep-2009

02:17

Successp.asx

Successpopup.aspx

Not applicable

๓,๗๐๕

19-Sep-2008

21:00

Suppux.asx

Suppux.aspx

Not applicable

๕,๘๘๗

05-Nov-2009

20:11

Survedit.asx

Survedit.aspx

Not applicable

๓๖,๑๐๓

21-Nov-2012

04:52

Sysset.asx_0014

Systemsettings.aspx

Not applicable

๓,๙๕๗

02-Sep-2009

10:52

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Not applicable

๑๒,๗๕๙

05-Nov-2009

20:30

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Not applicable

๙,๐๔๕

05-Nov-2009

20:30

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Not applicable

๑๓,๔๐๖

19-May-2011

07:52

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Not applicable

๗,๐๙๗

05-Nov-2009

20:30

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Not applicable

๑๑,๑๙๓

24-Nov-2009

14:52

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Not applicable

๓,๐๑๖

23-Mar-2009

06:03

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Not applicable

๓,๗๐๘

05-Nov-2009

20:30

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Not applicable

๑๒,๔๓๐

05-Nov-2009

20:30

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Not applicable

๗,๙๕๘

05-Nov-2009

20:30

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Not applicable

๓,๘๒๖

23-Nov-2008

05:47

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Not applicable

๓,๘๗๗

24-Nov-2009

14:52

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Not applicable

๑๒,๑๐๐

05-Nov-2009

20:30

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Not applicable

๑๐,๙๐๘

05-Nov-2009

20:30

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Not applicable

๕,๘๔๕

30-Mar-2011

11:02

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Not applicable

๒,๗๗๙

05-Nov-2009

20:30

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Not applicable

๒,๗๗๕

05-Nov-2009

20:30

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Not applicable

๙,๖๕๙

11-Nov-2015

10:20

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Not applicable

๑๖,๒๕๑

19-May-2011

07:52

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Not applicable

๑๖,๖๗๑

05-Nov-2009

20:30

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Not applicable

๑๐,๖๗๒

05-Nov-2009

20:30

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Not applicable

๑๓,๔๒๖

19-May-2011

07:52

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Not applicable

๖,๑๘๐

02-Sep-2009

10:52

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Not applicable

๔,๖๙๐

02-Sep-2009

10:51

Tmpctl.asc_0001

Templatepickercontrol.ascx

Not applicable

๒,๙๐๖

27-Jul-2009

19:53

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Not applicable

๓๕,๒๖๘

05-Nov-2009

20:11

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Not applicable

๑๕,๖๘๕

02-Sep-2009

10:51

Timer.asx

Timer.aspx

Not applicable

๙,๑๙๘

20-Apr-2009

19:58

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Not applicable

๕,๑๑๔

20-Jan-2009

00:05

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Not applicable

๙,๐๗๙

27-Jul-2009

19:54

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Not applicable

๘,๕๘๕

05-Nov-2009

20:30

Toolbar.asc_0002

Toolbar.ascx

Not applicable

๑,๕๗๘

06-Nov-2007

17:53

Tbbutton.asc_0002

Toolbarbutton.ascx

Not applicable

๑,๓๐๑

16-Oct-2007

02:50

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Not applicable

2,369

04-Apr-2012

10:05

Topnav.asx

Topnav.aspx

Not applicable

๗,๗๘๑

05-Nov-2009

20:30

Topnavbr.asc_0001

Topnavbar.ascx

Not applicable

๖,๓๙๘

20-Aug-2009

07:52

Topology.asc

Topologyview.ascx

Not applicable

๔,๐๙๑

20-Jan-2009

00:06

Tquery.dll_0002

Tquery.dll

14.0.7005.1000

๕,๖๔๖,๔๔๘

31-Oct-2012

20:44

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Not applicable

๓,๖๔๗

16-Sep-2009

02:16

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Not applicable

๖,๔๙๐

20-Aug-2009

07:54

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Not applicable

๖,๐๗๓

20-Aug-2009

07:54

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Not applicable

๕,๗๕๗

20-Jan-2009

00:07

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Not applicable

๙,๙๔๐

05-Nov-2009

20:08

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Not applicable

๑๒,๓๕๔

05-Nov-2009

20:30

Upgandmig.asx_0014

Upgradeandmigration.aspx

Not applicable

๓,๙๗๒

02-Sep-2009

10:52

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Not applicable

๑๑,๔๖๑

21-Aug-2009

23:35

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

30-Mar-2011

11:02

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Not applicable

๑๖,๒๔๓

30-Mar-2011

11:02

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

30-Mar-2011

11:02

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

30-Mar-2011

11:02

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๓๙

30-Mar-2011

11:02

Upload.asx

Upload.aspx

Not applicable

๑๖,๓๑๕

15-Oct-2014

04:43

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Not applicable

๑๖,๐๗๓

30-Mar-2011

11:02

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Not applicable

๓,๔๙๑

26-Aug-2009

06:23

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๔๕

30-Mar-2011

11:02

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Not applicable

๑๖,๐๗๓

30-Mar-2011

11:02

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Not applicable

๑๕,๘๔๕

30-Mar-2011

11:02

Usage.asx

Usage.aspx

Not applicable

๗,๗๓๕

02-Sep-2009

10:51

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Not applicable

๗๑,๒๐๙

31-Oct-2012

10:44

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Not applicable

๖,๒๓๙

24-Nov-2009

14:52

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Not applicable

๓,๓๙๘

02-Sep-2009

10:51

User.asx

User.aspx

Not applicable

๓๗,๑๙๓

30-Mar-2011

11:02

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Not applicable

๔,๒๑๐

05-Nov-2009

20:08

Useredit.asx

Useredit.aspx

Not applicable

๔,๖๘๖

16-Aug-2013

23:29

Urfldedt.asc_0001

Userfieldeditor.ascx

Not applicable

๖,๕๔๐

27-Jul-2009

19:53

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๑๕

16-Oct-2007

02:53

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Not applicable

๘๒,๘๘๒

05-Oct-2009

21:11

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Not applicable

๙,๖๕๔

05-Nov-2009

20:30

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Not applicable

๗๑,๑๘๕

31-Oct-2012

10:44

V4.mas

V4.master

Not applicable

๓๒,๔๕๕

30-Mar-2011

10:42

V4.mas_mplib

V4.master

Not applicable

๓๒,๔๕๕

30-Mar-2011

10:42

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Not applicable

๖,๒๑๔

05-Nov-2009

20:10

Versions.asx

Versions.aspx

Not applicable

๓๕,๓๒๙

05-Nov-2009

20:30

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๙๓

16-Oct-2007

02:53

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Not applicable

๙,๔๗๖

16-Oct-2007

02:53

View.asx_mobile

View.aspx

Not applicable

๒,๔๒๔

18-Feb-2009

07:56

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Not applicable

๑๗,๐๕๖

19-May-2011

07:52

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Not applicable

๑๗,๔๗๐

05-Nov-2009

20:30

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Not applicable

๑๑,๓๑๘

05-Nov-2009

20:30

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Not applicable

๑๔,๑๗๐

19-May-2011

07:52

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:08

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Not applicable

๓,๒๒๓

26-Aug-2009

06:23

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:08

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Not applicable

๔,๙๙๔

26-Aug-2009

06:27

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Not applicable

๒๑๘,๖๑๘

12-Feb-2014

04:26

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Not applicable

๓,๗๔๗

26-Aug-2009

06:23

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Not applicable

๕,๐๔๖

21-Nov-2012

04:05

Viewhdr.asc_0002

Viewheader.ascx

Not applicable

๑,๕๒๗

16-Oct-2007

02:50

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Not applicable

๑๖,๕๒๐

21-Nov-2012

04:05

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Not applicable

๒๑๖,๕๖๖

12-Feb-2014

04:26

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:09

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Not applicable

๓,๓๗๐

05-Oct-2009

21:08

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Not applicable

๑๓,๗๘๖

21-Nov-2012

04:08

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๗

16-Oct-2007

02:53

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Not applicable

๒๕,๕๒๒

16-Oct-2007

02:53

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Not applicable

๒๖,๔๗๕

05-Nov-2009

20:30

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Not applicable

๙,๕๓๘

05-Nov-2009

20:30

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Not applicable

๙,๑๙๔

20-Jan-2009

00:07

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Not applicable

๕๐,๘๔๗

05-Nov-2009

20:30

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Not applicable

๖๕,๒๓๕

05-Nov-2009

20:30

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Not applicable

๒,๐๑๘

04-Apr-2012

10:05

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Not applicable

๕,๘๖๗

05-Nov-2009

20:11

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Not applicable

๘,๗๘๕

05-Nov-2009

20:30

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Not applicable

๒,๙๘๖

26-Aug-2009

06:27

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Not applicable

๕,๖๙๓

05-Nov-2009

20:30

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Not applicable

๕,๕๖๔

20-Jan-2009

00:07

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Not applicable

๒,๒๑๑

19-Sep-2008

20:59

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Not applicable

๒,๕๓๒

05-Nov-2009

20:30

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Not applicable

๒,๕๓๒

05-Nov-2009

20:30

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Not applicable

๗,๓๐๗

05-Nov-2009

20:30

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Not applicable

๑,๓๑๙

16-Oct-2007

02:53

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Not applicable

๕๖,๔๑๐

08-May-2009

07:59

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Not applicable

๑,๒๘๕

16-Oct-2007

02:53

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Not applicable

๔๑,๓๐๔

12-Jul-2008

00:21

Welcome.asc_0002

Welcome.ascx

Not applicable

๓,๗๗๕

05-Oct-2009

21:07

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Not applicable

๑๖๔

22-Jul-2009

06:26

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Not applicable

๑,๑๑๓

08-Jan-2009

12:16

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Not applicable

๔,๗๖๖

05-Nov-2009

20:11

Workflow.asx

Workflow.aspx

Not applicable

๑๕,๕๔๙

05-Nov-2009

20:30

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Not applicable

๖,๙๕๗

20-Jan-2009

00:07

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

Not applicable

๕,๓๒๐

20-Jan-2009

00:07

Workspce.asx

Workspce.aspx

Not applicable

๘,๔๕๗

05-Nov-2009

20:30

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

Not applicable

๓๔,๔๐๓

09-Jan-2013

22:09

Wpadder.js

Wpadder.js

Not applicable

๒๕,๑๖๔

09-Jan-2013

22:09

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

Not applicable

๖,๓๘๔

04-Apr-2012

10:26

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

Not applicable

๕,๐๒๑

02-Sep-2009

10:51

Wrkmng.asx

Wrkmng.aspx

Not applicable

๗,๙๗๖

05-Nov-2009

20:11

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

Not applicable

๑๔,๖๐๗

05-Nov-2009

20:30

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

Not applicable

๑๔,๕๘๘

24-Nov-2009

14:34

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

Not applicable

๑๙๘

03-Sep-2008

10:20

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

Not applicable

๑,๘๐๖

06-Mar-2013

15:42

Wssadmin.exe_0001

Wssadmin.exe

14.0.7006.1000

๑๖,๕๒๘

21-Nov-2012

05:31

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

Not applicable

๑,๔๔๘

19-Sep-2008

20:59

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

14.0.7163.5000

๗,๖๐๔,๓๙๒

28-Oct-2015

03:30

Traceman.exe

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

๑๐๘,๖๔๐

31-Oct-2012

20:22

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

Not applicable

๑,๙๐๔

06-Mar-2013

15:42

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

Not applicable

๗,๙๙๙

12-Feb-2014

04:37

ข้อมูล wssmui-en-us

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Bform.debug.js_1033

Bform.debug.js

Not applicable

๓๘๑,๘๘๘

16-Jul-2014

03:17

Bform.js_1033

Bform.js

Not applicable

๒๔๙,๐๒๒

16-Jul-2014

03:17

Blog.css_1033

Blog.css

Not applicable

๙,๓๕๐

21-Nov-2012

04:00

Blog_v4t.css_1033

Blog.css

Not applicable

๙,๓๕๐

21-Nov-2012

04:00

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

๓,๖๔๘

21-Nov-2012

04:06

Calendar.css_1033

Calendar.css

Not applicable

๒๙,๘๑๔

21-Nov-2012

04:00

Calendar_v4t.css_1033

Calendar.css

Not applicable

๒๙,๘๑๔

21-Nov-2012

04:00

Calendarv4.css_1033

Calendarv4.css

Not applicable

๑๗,๐๓๗

21-Nov-2012

04:00

Calendarv4_v4t.css_1033

Calendarv4.css

Not applicable

๑๗,๐๓๗

21-Nov-2012

04:00

Core.css_1033

Core.css

Not applicable

๑๓๖,๐๒๗

21-Nov-2012

04:00

Core.debug.js_1033

Core.debug.js

Not applicable

๓๖๘,๕๖๘

13-Aug-2015

03:38

Core.js_0001_1033

Core.js

Not applicable

๒๓๙,๗๔๐

13-Aug-2015

03:38

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

๑๙๑,๙๓๑

21-Nov-2012

04:00

Corev4_v4t.css_1033

Corev4.css

Not applicable

๑๙๑,๙๓๑

21-Nov-2012

04:00

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

๓๗,๔๗๔

21-Nov-2012

02:02

Cui_v4t.css_1033

Cui.css

Not applicable

๓๗,๔๗๔

21-Nov-2012

02:02

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

๔๐,๒๖๓

21-Nov-2012

02:02

Cuidark_v4t.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

๔๐,๒๖๓

21-Nov-2012

02:02

Datepick.css_1033

Datepicker.css

Not applicable

๗,๔๘๔

21-Nov-2012

04:00

Datepick_v4t.css_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

๗,๔๕๗

21-Nov-2012

04:00

Datepkv4.css_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

๗,๔๕๗

21-Nov-2012

04:00

Discthrd.css_1033

Discthread.css

Not applicable

๑,๙๒๙

21-Nov-2012

04:00

Discthrd_v4t.css_1033

Discthread.css

Not applicable

๑,๙๒๙

21-Nov-2012

04:00

Form.debug.js_1033

Form.debug.js

Not applicable

๒๑๑,๑๕๓

16-Jul-2014

03:17

Form.js_1033

Form.js

Not applicable

๑๒๖,๗๙๓

16-Jul-2014

03:17

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

๗,๕๕๐

21-Nov-2012

04:00

Forms_v4t.css_1033

Forms.css

Not applicable

๗,๕๕๐

21-Nov-2012

04:00

Ganttwss.css_1033

Ganttwss.css

Not applicable

๑,๓๒๙

05-Sep-2009

09:19

Groupboard.css_1033

Groupboard.css

Not applicable

๑,๓๒๙

21-Nov-2012

04:00

Groupboard_v4t.css_1033

Groupboard.css

Not applicable

๑,๓๒๙

21-Nov-2012

04:00

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

๘,๒๐๓

21-Nov-2012

04:00

Help_v4t.css_1033

Help.css

Not applicable

๘,๒๐๓

21-Nov-2012

04:00

Init.debug.js_1033

Init.debug.js

Not applicable

๑๗๒,๘๓๖

13-Oct-2015

18:24

Init.js_0001_1033

Init.js

Not applicable

๑๑๘,๐๔๙

13-Oct-2015

18:24

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

๒๕,๓๕๐

21-Nov-2012

04:00

Layouts_v4t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

๒๕,๓๕๐

21-Nov-2012

04:00

Mblrte.css_1033

Mblrte.css

Not applicable

๔๐,๑๑๗

21-Nov-2012

04:00

Mblrte_v4t.css_1033

Mblrte.css

Not applicable

๔๐,๑๑๗

21-Nov-2012

04:00

Menu.css_1033

Menu.css

Not applicable

๓,๐๔๐

21-Nov-2012

04:00

Menu_v4t.css_1033

Menu.css

Not applicable

๓,๐๔๐

21-Nov-2012

04:00

Menu.debug.js_1033

Menu.debug.js

Not applicable

๗๙,๓๘๑

13-Aug-2015

03:38

Menu.js_0001_1033

Menu.js

Not applicable

๔๙,๘๙๓

13-Aug-2015

03:38

Menu21.css_1033

Menu-21.css

Not applicable

๒,๓๕๐

21-Nov-2012

04:00

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

๒๘,๗๙๘

21-Nov-2012

04:00

Minimalv4_v4t.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

๒๘,๗๙๘

21-Nov-2012

04:00

Mws.css_1033

Mws.css

Not applicable

๓,๒๖๑

21-Nov-2012

04:00

Mws_v4t.css_1033

Mws.css

Not applicable

๓,๒๖๑

21-Nov-2012

04:00

Ows.debug.js_1033

Ows.debug.js

Not applicable

๓๓๗,๓๑๘

13-Oct-2015

18:24

Ows.js_1033

Ows.js

Not applicable

๒๑๙,๖๕๒

13-Oct-2015

18:24

Owsbrows.debug.js_1033

Owsbrows.debug.js

Not applicable

๕,๐๔๒

05-Nov-2014

14:31

Owsbrows.js_1033

Owsbrows.js

Not applicable

๓,๖๕๐

05-Nov-2014

14:31

Owsnocr.css_1033

Owsnocr.css

Not applicable

๙,๙๑๙

21-Nov-2012

04:00

Owsnocr_v4t.css_1033

Owsnocr.css

Not applicable

๙,๙๑๙

21-Nov-2012

04:00

Pickertree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

๓๐,๐๓๓

21-Nov-2012

04:00

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

๓,๘๗๐

21-Nov-2012

04:05

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

๔,๗๒๕

21-Nov-2012

04:05

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

๔,๒๙๘

21-Nov-2012

04:06

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

๔,๓๐๐

21-Nov-2012

04:06

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

๕,๔๕๗

21-Nov-2012

04:06

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

๕,๓๖๖

21-Nov-2012

04:06

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

๕,๓๗๕

21-Nov-2012

04:06

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

๕,๓๒๗

21-Nov-2012

04:06

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

๒,๔๗๗

21-Nov-2012

04:00

Survey_v4t.css_1033

Survey.css

Not applicable

๒,๔๗๗

21-Nov-2012

04:00

Themev4_v4t.css_1033

Themev4.css

Not applicable

๒,๔๐๗

21-Nov-2012

04:00

Wiki.css_1033

Wiki.css

Not applicable

๑,๑๕๙

21-Nov-2012

04:00

Wiki_v4t.css_1033

Wiki.css

Not applicable

๑,๑๕๙

21-Nov-2012

04:00

Wpedtmde.css_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

๑๘,๙๔๙

21-Nov-2012

04:00

Wpedmdv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๗,๕๙๖

21-Nov-2012

04:00

Wpedmdv4_v4t.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๗,๕๙๖

21-Nov-2012

04:00

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×