8มกราคม๒๐๑๙การอัปเดตสำหรับ Project Server ๒๐๑๓ (KB4461606)

บทความนี้อธิบายการอัปเด๔๔๖๑๖๐๖สำหรับ Microsoft Project Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่8มกราคม๒๐๑๙

การปรับปรุงและการแก้ไข

การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

สมมติว่าคุณได้เลือกปากกา, AEDหรือค่าอื่นๆ ในส่วนการตั้งค่าสกุลเงินบนหน้าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม เมื่อคุณสร้างโครงการจาก Project Web App (PWA) คุณจะได้รับข้อผิดพลาดProjectOptCurrencySymbolInvalid และโครงการไม่ได้ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

ศูนย์ดาวน์โหลด

การอัปเดตนี้ยังพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

การอ้างการปลอดไวรัส

Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัสโดยใช้ซอฟต์แวร์การตรวจหาไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft Project Server ๒๐๑๓ Service Pack 1ติดตั้งอยู่

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลไฟล์

การอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในรายการต่อไปนี้ ตาราง . วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบสากล เวลา (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับเวลาออมแสงปัจจุบันของคุณ (DST) อคติ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการ การดำเนินการบางอย่างบนไฟล์

x64

projectservermui-en-us ข้อมูลไฟล์

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

๑,๑๕๗,๘๐๘

14-Dec-2018

04:54

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

๑๖๐,๔๔๐

12-Dec-2018

10:17

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

๑๓๕,๓๖๐

14-Dec-2018

04:55

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Not applicable

๓๒๒,๘๖๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

๗๘๐,๕๕๑

12-Dec-2018

10:17

projectserverwfe-x-none ข้อมูลไฟล์

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Not applicable

๑๖,๗๒๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

๑๓๙,๒๔๒

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Not applicable

๑๒๐,๐๙๕

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Not applicable

๔,๗๐๙

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Not applicable

๑,๖๓๕

12-Dec-2018

10:17

Pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

Approvalcommentdlg.aspx

Not applicable

๔,๑๙๙

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Not applicable

๔๕,๕๙๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Not applicable

๔,๑๖๐

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Not applicable

๖,๘๔๕

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Not applicable

๑๙,๒๙๗

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Not applicable

๑๘,๙๐๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Not applicable

๘๐,๘๔๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Not applicable

๓๕,๔๔๘

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Not applicable

๑๔,๗๖๑

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Not applicable

๓๕,๑๔๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

๓๖,๖๖๖

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Not applicable

๓๔,๘๐๗

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

๑๕๐,๗๖๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.5101.1000

๘๖,๘๑๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Not applicable

๙,๐๙๓

12-Dec-2018

10:17

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.5101.1000

๒,๖๒๔,๒๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.5101.1000

๑๐,๔๓๘,๗๓๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.common.importsite.aspx

Importsite.aspx

Not applicable

๙,๘๐๘

12-Dec-2018

10:17

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Not applicable

๘,๐๕๖

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Not applicable

๔๒,๑๘๗

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

๖,๓๘๗,๙๑๒

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

๑,๔๑๑,๒๙๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

๓๘๕,๒๐๐

12-Dec-2018

10:17

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

๑๙,๑๗๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

๓๑๑,๐๑๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.5045.1000

๑,๐๙๗,๔๒๔

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

๑๑,๑๐๘,๕๖๐

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.5101.1000

๘,๓๐๐,๓๒๘

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

๕๗,๐๐๘

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

๙๒,๓๘๔

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

๗๖๕,๑๖๐

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

๑,๗๗๖,๘๔๘

12-Dec-2018

10:17

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

๑,๗๗๖,๘๔๘

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

๔๔๓,๖๑๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5035.1000

๑,๐๑๙,๑๘๔

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5093.1000

๓,๑๗๐,๕๘๔

12-Dec-2018

10:17

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

๔๔,๒๔๐

12-Dec-2018

10:17

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

๒๘๐,๗๕๒

12-Dec-2018

10:17

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

๖๑,๑๒๐

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

๑๐,๕๕๒,๕๒๘

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

๙๖,๕๕๒

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

๔๗๕,๘๘๐

12-Dec-2018

10:17

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

๔๗๕,๘๘๐

12-Dec-2018

10:17

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

๕๘,๐๘๐

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5101.1000

๙๘๒,๐๙๖

12-Dec-2018

10:17

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.5101.1000

๙๘๒,๐๙๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

๘๒๓,๕๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

๗๙๘,๙๗๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

๓๔๐,๗๑๒

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

๓๔๐,๗๑๒

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

๓๔๑,๑๗๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

๓๔๑,๑๗๖

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

๖๒๘,๕๒๐

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

๖๒๘,๕๒๐

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

๙๖๔,๓๒๘

12-Dec-2018

10:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

๑๔๕,๖๑๖

12-Dec-2018

06:21

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

๑๔๕,๖๑๖

12-Dec-2018

06:21

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

๙๓๓,๕๗๙

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

๒๒๖,๙๒๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4963.1000

๑๓๕,๐๗๖,๖๐๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.5101.1000

๒๕,๘๓๐,๑๗๖

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.5049.1000

๑,๕๓๒,๑๓๖

12-Dec-2018

10:17

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

๖๐๘,๐๘๐

11-Dec-2018

10:46

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

๘๒๙,๒๖๔

11-Dec-2018

10:46

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Not applicable

๑๔,๕๓๘

12-Dec-2018

10:17

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.5085.1000

๓,๘๔๐,๕๙๒

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.5101.1000

๒๑,๖๗๒,๐๑๖

12-Dec-2018

10:17

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.5085.1000

๕,๒๕๐,๑๒๘

12-Dec-2018

10:17

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

๕๒๓,๐๐๘

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Not applicable

๘๙,๐๖๗

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Not applicable

๗๙,๓๑๑

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Not applicable

๖๑,๔๔๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Not applicable

๕๓,๔๑๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Not applicable

๑๖,๒๔๙

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Not applicable

๑๑,๔๙๙

12-Dec-2018

10:17

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

๔,๓๙๔,๗๖๘

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not applicable

๙๒,๙๙๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Not applicable

๖,๕๐๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Not applicable

๓,๔๒๑

12-Dec-2018

10:17

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Not applicable

๑๐,๖๐๕,๔๑๕

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

๑๔๗,๕๔๗

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

๙๖,๔๕๗

12-Dec-2018

10:17

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Not applicable

๓๗๑,๑๗๔

12-Dec-2018

10:17

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Not applicable

๖,๗๓๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not applicable

๑๖๕,๒๘๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Not applicable

๘๗,๑๙๐

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

๔๑๔,๘๖๑

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Not applicable

๓๐๘,๙๕๙

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Not applicable

๒๓๕,๐๑๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Not applicable

๓๖๒,๕๑๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Not applicable

๒๒๐,๘๒๙

12-Dec-2018

10:17

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Not applicable

๘๙๒,๘๙๗

12-Dec-2018

10:17

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Not applicable

๕๔๕,๘๘๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Not applicable

๒๖๙,๖๖๑

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Not applicable

๑๖๙,๔๑๑

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Not applicable

๘๑,๑๗๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Not applicable

๕๑,๓๖๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Not applicable

๓๔๔,๓๑๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Not applicable

๒๑๙,๒๓๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Not applicable

๘๑,๐๖๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Not applicable

๘๑,๐๖๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not applicable

๒,๒๕๕

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not applicable

๓,๒๘๗

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resx

Pwa.resx

Not applicable

๗๘๐,๕๕๑

12-Dec-2018

10:17

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Not applicable

๒๐,๔๗๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Not applicable

๑๙,๕๐๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Not applicable

๑๐,๒๕๙

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Not applicable

๖๖,๔๖๕

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not applicable

๖๗,๑๔๘

12-Dec-2018

10:17

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Not applicable

๓๐,๔๔๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Not applicable

๓๐,๑๑๗

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Not applicable

๑๙,๔๙๒

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Not applicable

๗๘,๑๖๐

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.5013.1000

๒,๒๓๙,๖๗๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

๔๑,๐๙๗

12-Dec-2018

10:17

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

12-Dec-2018

10:17

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.5101.1000

๑๖,๘๕๒,๗๖๘

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Not applicable

๙๔,๐๗๐

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Not applicable

๓๒,๙๔๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Not applicable

๘๗,๑๑๐

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Not applicable

๔๒,๔๕๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Not applicable

๒๑,๒๑๕

12-Dec-2018

10:17

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

๑๔๐,๙๙๗

12-Dec-2018

10:17

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

๑๔๐,๙๙๑

12-Dec-2018

10:17

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Not applicable

๓๑,๙๓๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

๑๙,๖๘๒

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Not applicable

๒๐๕,๑๕๔

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Not applicable

๒๔,๗๘๖

12-Dec-2018

10:17

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Not applicable

๔,๗๔๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Not applicable

๕๖,๓๗๙

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Not applicable

๘๘,๕๓๕

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Not applicable

๔๐,๒๓๙

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Not applicable

๘๔,๔๑๕

12-Dec-2018

10:17

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Not applicable

๓๖,๓๒๓

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Not applicable

๗๓,๖๖๒

12-Dec-2018

10:17

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Not applicable

๔๐,๕๒๔

12-Dec-2018

10:17

อ้างอิง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×