ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB2883054 สำหรับ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่9กันยายน๒๐๑๔ การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

ปัญหาที่การอัปเดตแก้ไข

  • แก้ไขปัญหาการแปลบางอย่างในภาษา "ภาษาจีน (ดั้งเดิม, ไต้หวัน)"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้64-bitข้อมูล Coreserver-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

256_icdocset.gif

Not Applicable

๓,๔๔๘

12-Aug-2014

01:55

256_icvidset.gif

Not Applicable

๑,๘๓๓

12-Aug-2014

01:55

A.jpg

Not Applicable

๑๐๔,๒๗๑

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๐๖,๔๓๐

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๑๑,๔๔๐

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๑๗,๐๐๘

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๒๒,๐๖๕

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๓๘,๓๐๘

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๕๐,๔๖๓

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๕๔,๒๖๙

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๕๖,๙๔๔

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๑๗๘,๖๑๓

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๒๑๖,๙๐๒

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๒๒๐,๒๓๗

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๓๐๗,๑๓๙

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๕๑,๕๒๔

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๕๗,๓๐๘

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๐,๓๐๖

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๐,๕๗๑

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๐,๖๙๐

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๔,๕๘๔

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๔,๖๕๗

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๕,๐๘๙

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๖,๐๖๕

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๖๘,๓๔๐

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๗๓,๙๑๐

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๗๓,๙๗๗

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๗๘,๑๑๔

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๘๒,๔๓๑

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๘๖,๐๒๙

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๘๖,๘๔๓

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Not Applicable

๙๓,๕๓๙

12-Aug-2014

01:56

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

๑๙๙,๓๒๘

12-Aug-2014

01:57

Add.aspx

Not Applicable

๑๒,๒๓๘

12-Aug-2014

01:56

Addgallery.xap

Not Applicable

๔๐๐,๗๔๐

12-Aug-2014

01:56

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not Applicable

๘,๗๖๒

12-Aug-2014

01:55

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

๒๒๓,๙๑๒

12-Aug-2014

01:57

Advanceddialog.aspx

Not Applicable

๖,๗๓๒

12-Aug-2014

01:56

Advanceddialog.js

Not Applicable

๓,๑๒๙

12-Aug-2014

01:56

Ajaxtoolkit.debug.js

Not Applicable

๓๑๒,๐๙๓

12-Aug-2014

01:55

Ajaxtoolkit.js

Not Applicable

๑๓๒,๗๘๔

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Not Applicable

๒,๘๑๐

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Not Applicable

๒,๘๑๑

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Not Applicable

๓,๒๑๑

12-Aug-2014

01:56

Allitems.aspx

Not Applicable

๓,๔๕๒

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Not Applicable

๓,๔๕๓

12-Aug-2014

01:55

Alternatecss.aspx

Not Applicable

๖,๐๐๐

12-Aug-2014

01:55

Alternatemediaplayer.xaml

Not Applicable

๓๕,๖๓๓

12-Aug-2014

01:55

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

๑๕,๔๖๔

12-Aug-2014

01:56

Areanavigationsettings.aspx

Not Applicable

๒๙,๓๘๒

12-Aug-2014

01:55

Articleleft.aspx

Not Applicable

๔,๔๕๖

12-Aug-2014

01:55

Articlelinks.aspx

Not Applicable

๔,๐๑๔

12-Aug-2014

01:55

Articleright.aspx

Not Applicable

๔,๔๕๗

12-Aug-2014

01:55

Aspctrl.aspx

Not Applicable

๑,๔๕๓

12-Aug-2014

01:56

Aspctrl.js

Not Applicable

๔๑,๓๙๔

12-Aug-2014

01:56

Assetedithyperlink.aspx

Not Applicable

๙,๗๕๗

12-Aug-2014

01:55

Assetimagepicker.aspx

Not Applicable

๒๓,๔๔๐

12-Aug-2014

01:55

Assetpickers.js

Not Applicable

๖๗,๕๙๐

12-Aug-2014

01:55

Assetportalbrowser.aspx

Not Applicable

๑๓,๖๙๙

12-Aug-2014

01:55

Audit.xlsx

Not Applicable

๑๓,๕๒๖

12-Aug-2014

01:55

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

๑๑,๐๒๗

12-Aug-2014

01:55

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

๑๑,๑๕๓

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.ascx

Not Applicable

๓,๕๑๘

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.ascx

Not Applicable

๓,๕๙๓

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.aspx

Not Applicable

๑๖,๔๔๖

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.aspx

Not Applicable

๑๖,๕๓๐

12-Aug-2014

01:55

B.jpg

Not Applicable

๑๐๕,๑๑๐

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๑๑๙,๖๖๕

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๑๒๔,๘๒๖

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๑๔๒,๐๙๗

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๑๔๓,๙๙๔

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๑๔๗,๔๗๖

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๒๐๘,๙๓๙

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๒๒๐,๖๙๒

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๒๔๒,๙๑๙

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๒๙๖,๕๑๕

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๓๒๓,๕๕๔

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๓๔๙,๓๐๒

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๕๐,๓๕๕

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๕๑,๓๒๗

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๕๖,๓๒๒

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๕๗,๘๒๖

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๖๔,๖๕๗

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๖๔,๙๒๓

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๖๕,๑๘๔

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๖๘,๔๐๖

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๖๙,๔๗๖

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๗๘,๖๘๘

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๘๓,๓๓๔

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๘๕,๕๔๓

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๘๙,๘๗๑

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๙๒,๑๙๕

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๙๕,๖๐๒

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๙๘,๖๗๗

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Not Applicable

๙๘,๙๓๘

12-Aug-2014

01:56

Barcodeglobalsettings.ascx

Not Applicable

๑,๔๗๒

12-Aug-2014

01:55

Barcodeimagefromitem.aspx

Not Applicable

๓๐๙

12-Aug-2014

01:55

Barcodesettings.ascx

Not Applicable

๑,๓๙๘

12-Aug-2014

01:55

Bargensettings.ascx

Not Applicable

๑,๕๒๒

12-Aug-2014

01:55

Baseitems.aspx

Not Applicable

๒,๘๑๐

12-Aug-2014

01:55

Baseitems.aspx

Not Applicable

๓,๔๕๒

12-Aug-2014

01:55

Berlin.master

Not Applicable

๒๘,๖๓๑

12-Aug-2014

01:55

Big_button.js

Not Applicable

๑,๙๘๗

12-Aug-2014

01:56

Blankwebpartpage.aspx

Not Applicable

๕,๓๔๑

12-Aug-2014

01:55

Bodymenu.js

Not Applicable

๗๐๒

12-Aug-2014

01:56

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not Applicable

๘,๓๖๘

12-Aug-2014

01:55

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not Applicable

๘,๔๐๒

12-Aug-2014

01:55

Bulkwrktaskip.aspx

Not Applicable

๒,๒๒๑

12-Aug-2014

01:55

Button.js

Not Applicable

๕,๔๔๔

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๐

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๐๒,๕๑๓

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๐๓,๘๖๕

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๑๐,๘๘๓

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๓๒,๑๑๙

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๓๓,๘๔๕

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๑๔๘,๘๔๗

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๒๒๐,๔๖๔

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๒๔๔,๐๘๑

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๒๔๖,๑๔๙

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๒๔๗,๙๖๑

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๓๐๒,๗๔๔

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๔๙,๒๗๓

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๕๐,๔๙๐

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๕๑,๕๓๐

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๕๓,๙๘๒

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๖๓,๓๙๑

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๖๕,๖๗๒

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๖๘,๕๙๘

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๖๙,๑๒๘

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๗๓,๒๕๕

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๗๓,๗๖๓

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๗๗,๔๔๕

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๘๓,๙๗๐

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๘๔,๘๘๓

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๘๘,๒๘๙

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๘๘,๗๒๘

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๘๙,๔๓๖

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Not Applicable

๘๙,๖๔๘

12-Aug-2014

01:56

Catalogarticle.aspx

Not Applicable

๖,๓๕๙

12-Aug-2014

01:55

Catalogconfiguration.aspx

Not Applicable

๑๗,๘๗๓

12-Aug-2014

01:55

Catalogwelcome.aspx

Not Applicable

๖,๕๐๙

12-Aug-2014

01:55

Category.aspx

Not Applicable

๑๗,๕๗๒

12-Aug-2014

01:55

Cdsourcestatus.aspx

Not Applicable

๕,๗๖๔

12-Aug-2014

01:55

Changesitemasterpage.aspx

Not Applicable

๑๔,๒๐๕

12-Aug-2014

01:55

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

๑๓๘,๓๓๖

12-Aug-2014

01:54

Cmscore.resx

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๙

12-Aug-2014

01:55

Cmssitemanager.js

Not Applicable

๒๘,๖๘๑

12-Aug-2014

01:55

Colorpicker.js

Not Applicable

๘,๘๐๓

12-Aug-2014

01:56

Colorpicker_menu.js

Not Applicable

๒,๙๔๘

12-Aug-2014

01:56

Colorpickerhsvdialog.js

Not Applicable

๒๓,๓๔๕

12-Aug-2014

01:56

Columndefaults.aspx

Not Applicable

๑๐,๒๔๓

12-Aug-2014

01:55

Columnfiltering.ascx

Not Applicable

๔๔๒

12-Aug-2014

01:55

Communityreputationsettings.aspx

Not Applicable

๓๖,๘๕๗

12-Aug-2014

01:56

Communitysearchredirector.aspx

Not Applicable

๑,๐๓๙

12-Aug-2014

01:56

Config.js

Not Applicable

๑๐๗

12-Aug-2014

01:56

Configdb.dll

4.0.2450.51

๑,๖๖๕,๖๘๘

12-Aug-2014

01:57

Configureresulttype.aspx

Not Applicable

๑๖,๘๔๖

12-Aug-2014

01:55

Connectorph.dll

15.0.4609.1000

๒๙๖,๑๒๘

12-Aug-2014

01:55

Contactuscontroldialog.aspx

Not Applicable

๖,๔๐๗

12-Aug-2014

01:56

Contactuscontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๖,๒๘๑

12-Aug-2014

01:56

Container.js

Not Applicable

๒,๐๑๙

12-Aug-2014

01:56

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

๕๑,๘๘๐

12-Aug-2014

01:57

Contentfollowing.debug.js

Not Applicable

๒๖,๑๓๕

12-Aug-2014

01:55

Contentfollowing.js

Not Applicable

๑๑,๔๑๓

12-Aug-2014

01:55

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not Applicable

๕,๓๔๖

12-Aug-2014

01:55

Contextmenu.js

Not Applicable

๑,๒๕๐

12-Aug-2014

01:56

Control_searchresults.html

Not Applicable

๓๐,๓๖๔

12-Aug-2014

01:55

Control_searchresults.js

Not Applicable

๓๒,๐๖๙

12-Aug-2014

01:55

Control_state.js

Not Applicable

๑,๕๔๒

12-Aug-2014

01:56

Controlmenu.js

Not Applicable

๒,๐๔๙

12-Aug-2014

01:56

Controls.js

Not Applicable

๕๘๘

12-Aug-2014

01:56

Controls.js

Not Applicable

๗๐๘

12-Aug-2014

01:56

Core.dialogs.js

Not Applicable

๒๒,๔๗๓

12-Aug-2014

01:56

Core.js

Not Applicable

๘๒,๕๒๒

12-Aug-2014

01:56

Core.menus.js

Not Applicable

๓๐๖

12-Aug-2014

01:56

Core.state.js

Not Applicable

๒,๒๓๘

12-Aug-2014

01:56

Core.table.js

Not Applicable

๓๑,๙๑๓

12-Aug-2014

01:56

Core.utils.js

Not Applicable

๙,๓๘๑

12-Aug-2014

01:56

Crawledproperty.aspx

Not Applicable

๑๘,๐๔๗

12-Aug-2014

01:55

Crawllatency.aspx

Not Applicable

๒๒,๔๑๒

12-Aug-2014

01:55

Crawllogurlexplorer.aspx

Not Applicable

๒๙,๕๐๐

12-Aug-2014

01:55

Createdocsetversion.aspx

Not Applicable

๘,๓๑๘

12-Aug-2014

01:55

Createdocsetversion.aspx

Not Applicable

๘,๔๑๑

12-Aug-2014

01:55

Createpage.aspx

Not Applicable

๑๘,๖๕๙

12-Aug-2014

01:56

Createpage.aspx.js

Not Applicable

๔,๗๖๑

12-Aug-2014

01:56

Createwikipage.aspx

Not Applicable

๓,๔๘๘

12-Aug-2014

01:56

Csexport.exe

4.0.2450.51

๔๓,๖๗๒

12-Aug-2014

01:57

Cssearch.dll

4.0.2450.51

๑๒๙,๖๘๘

12-Aug-2014

01:57

Cstwrkflip.aspx

Not Applicable

๔,๔๖๐

12-Aug-2014

01:55

Cstwrkflip.aspx

Not Applicable

๕,๐๐๐

12-Aug-2014

01:55

Ctdmsettings.aspx

Not Applicable

๑๑,๓๒๙

12-Aug-2014

01:55

Cuioverride.css

Not Applicable

๗๗๕

12-Aug-2014

01:56

Curatedrolluppage.aspx

Not Applicable

๕,๓๒๑

12-Aug-2014

01:55

Current.aspx

Not Applicable

๒,๗๕๑

12-Aug-2014

01:56

Customcolorpickerdialog.aspx

Not Applicable

๒๐,๙๗๑

12-Aug-2014

01:56

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Not Applicable

๒๒,๓๑๖

12-Aug-2014

01:56

Customcssdialog.aspx

Not Applicable

๕,๖๒๒

12-Aug-2014

01:56

Customcssdialog.js

Not Applicable

๗๘๔

12-Aug-2014

01:56

Customizereport.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๕๑

12-Aug-2014

01:55

Customizereport.aspx

Not Applicable

๑๐,๓๔๔

12-Aug-2014

01:55

D.jpg

Not Applicable

๑,๐๐๗,๑๐๓

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๐๑,๗๘๗

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๐๔,๐๖๐

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๐๕,๒๗๘

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๐๘,๕๖๕

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๑๓,๐๓๐

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๑๔,๖๑๑

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๑๘,๐๘๙

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๒๔,๓๗๑

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๒๗,๒๒๔

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๓๓,๗๙๙

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๓๔,๑๘๖

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๔๘,๗๖๑

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๕๕,๕๓๗

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๗๑,๙๗๓

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๑๗๘,๑๖๐

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๒๐๕,๓๕๕

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๒๖๕,๙๙๔

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๓๑๙,๙๓๗

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๓๕,๖๔๖

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๓๙,๓๗๐

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๔๖,๒๙๗

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๕๐,๘๘๔

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๕๕,๑๐๕

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๖๔,๐๐๕

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๖๘,๐๓๕

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๖๙๖,๔๑๓

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๘๕,๘๗๘

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Not Applicable

๙๓,๖๓๔

12-Aug-2014

01:56

Data.js

Not Applicable

๔,๓๕๓

12-Aug-2014

01:56

Dateutil.js

Not Applicable

๔,๓๗๐

12-Aug-2014

01:56

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

๒๔๔,๓๙๒

12-Aug-2014

01:57

Debug.js

Not Applicable

๑,๔๘๔

12-Aug-2014

01:56

Default.aspx

Not Applicable

๑,๕๐๕

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Not Applicable

๒๙๔

12-Aug-2014

01:56

Default.aspx

Not Applicable

๓,๕๒๒

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Not Applicable

๔,๐๒๖

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Not Applicable

๔,๕๙๑

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Not Applicable

๖,๙๒๗

12-Aug-2014

01:56

Default.aspx.js

Not Applicable

๖๔,๒๙๘

12-Aug-2014

01:56

Defaultcase.aspx

Not Applicable

๔,๐๓๘

12-Aug-2014

01:55

Deleteobject.sql

Not Applicable

๒,๔๕๐

12-Aug-2014

01:57

Disambiguation.aspx

Not Applicable

๓,๔๙๙

12-Aug-2014

01:55

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not Applicable

๕,๑๗๔

12-Aug-2014

01:55

Discoveryproperties.ascx

Not Applicable

๗,๐๐๖

12-Aug-2014

01:55

Discoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

๓,๕๒๙

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Not Applicable

๑๓,๘๖๕

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Not Applicable

๑๔,๒๑๔

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Not Applicable

๑๘,๓๔๒

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Not Applicable

๔,๒๖๙

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Not Applicable

๔,๓๑๓

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Not Applicable

๔,๖๑๘

12-Aug-2014

01:55

Dmplaceholder.aspx

Not Applicable

๓,๗๑๑

12-Aug-2014

01:55

Dmplaceholder.aspx

Not Applicable

๓,๘๐๒

12-Aug-2014

01:55

Docconvlauncher.aspx

Not Applicable

๖,๓๒๔

12-Aug-2014

01:55

Docconvloadbalancer.aspx

Not Applicable

๖,๔๘๗

12-Aug-2014

01:55

Docidredir.aspx

Not Applicable

๓๖๒

12-Aug-2014

01:55

Docidsettings.aspx

Not Applicable

๖,๕๑๗

12-Aug-2014

01:55

Docpicker.aspx

Not Applicable

๖,๕๑๔

12-Aug-2014

01:56

Docpicker.aspx.js

Not Applicable

๑,๘๑๒

12-Aug-2014

01:56

Docsetadddoc.aspx

Not Applicable

๔,๑๑๐

12-Aug-2014

01:55

Docsetexport.aspx

Not Applicable

๑,๐๖๑

12-Aug-2014

01:55

Docsethome.aspx

Not Applicable

๒,๙๑๒

12-Aug-2014

01:55

Docsetsend.aspx

Not Applicable

๓,๘๑๘

12-Aug-2014

01:55

Docsetsettings.aspx

Not Applicable

๒๓,๒๘๒

12-Aug-2014

01:55

Docsetsettings.aspx

Not Applicable

๒๕,๒๔๓

12-Aug-2014

01:55

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

๑,๔๑๕

12-Aug-2014

01:55

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

๑,๔๒๕

12-Aug-2014

01:55

Docsetversions.aspx

Not Applicable

๑๘,๒๒๗

12-Aug-2014

01:55

Docsetversions.aspx

Not Applicable

๑๘,๖๔๙

12-Aug-2014

01:55

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

๕,๘๑๒,๓๒๘

11-Aug-2014

18:56

Documentroutersettings.aspx

Not Applicable

๑๕,๑๕๐

12-Aug-2014

01:55

Docxpageconverter.exe

15.0.4649.1000

๘๒๗,๐๗๒

12-Aug-2014

01:55

Dom.js

Not Applicable

๔,๘๑๒

12-Aug-2014

01:56

Draganddrop.js

Not Applicable

๑๙,๙๕๔

12-Aug-2014

01:56

Dropdown.js

Not Applicable

๓,๗๔๔

12-Aug-2014

01:56

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

๓,๔๗๘

12-Aug-2014

01:55

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

๓,๔๙๔

12-Aug-2014

01:55

E.jpg

Not Applicable

๑๐๐,๖๕๘

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๐๖,๙๕๐

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๐๗,๓๗๗

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๑๐,๔๔๓

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๑๑,๔๓๐

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๑๘,๐๙๔

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๓๓,๕๔๘

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๓๕,๔๒๓

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๔๐,๑๓๘

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๕๓,๑๖๒

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๑๕๙,๘๖๕

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๔๗,๗๕๗

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๕๔,๐๙๖

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๖๔,๗๐๖

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๖๕,๘๙๑

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๗๓,๒๗๓

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๗๕,๑๘๑

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๗๗,๔๑๖

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๗๗,๖๙๓

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๗๙,๖๓๒

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๘๑,๙๕๓

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๘๓,๐๔๙

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๘๕,๑๔๐

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๘๕,๓๕๖

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๘๘,๘๘๐

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๘๙,๑๗๓

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๙๐,๕๘๑

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๙๐,๖๗๑

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Not Applicable

๙๖,๒๘๔

12-Aug-2014

01:56

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

๗๒,๓๕๒

12-Aug-2014

01:57

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

๑,๓๕๖

12-Aug-2014

01:55

Ediscoverytemplate.ascx

Not Applicable

๓,๒๖๖

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Not Applicable

๑๓,๘๔๒

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๙๑

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๒๔๖

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๒๙๐

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๕๙๕

12-Aug-2014

01:55

Editingmenu.js

Not Applicable

๑๑,๐๔๘

12-Aug-2014

01:55

Editlink.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๙๘

12-Aug-2014

01:57

Editlink.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๑๐

12-Aug-2014

01:57

Editlink.aspx

Not Applicable

๒๐,๑๕๐

12-Aug-2014

01:57

Editlink.aspx

Not Applicable

๒๐,๑๖๒

12-Aug-2014

01:57

Editortoolbar.ascx

Not Applicable

๑๓,๘๗๙

12-Aug-2014

01:56

Editrule.aspx

Not Applicable

๓๘,๙๐๓

12-Aug-2014

01:55

Editrule.aspx

Not Applicable

๓๙,๑๕๐

12-Aug-2014

01:55

Editvideoset.aspx

Not Applicable

๒๑,๘๒๔

12-Aug-2014

01:55

Editview.aspx

Not Applicable

๓๓,๘๗๒

12-Aug-2014

01:55

Emailcontacts.ashx

Not Applicable

๑๓๙

12-Aug-2014

01:56

En_es.mdl

Not Applicable

๒๕๘,๘๘๒

12-Aug-2014

01:55

En_ja.mdl

Not Applicable

๘๒๖,๗๐๕

12-Aug-2014

01:55

Enhancedsearch.aspx

Not Applicable

๘,๒๖๖

12-Aug-2014

01:55

Enterprisewiki.aspx

Not Applicable

๕,๒๓๙

12-Aug-2014

01:55

Es_es.mdl

Not Applicable

๒๖๕,๓๑๘

12-Aug-2014

01:55

Excelcellpicker.aspx

Not Applicable

๘,๔๘๕

12-Aug-2014

01:56

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

๑๕,๕๒๘

12-Aug-2014

01:57

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

๑๕,๕๒๘

12-Aug-2014

01:57

Exchangema.dll

4.0.2450.51

๑๐๙,๒๑๖

12-Aug-2014

01:57

Exemptpolicy.aspx

Not Applicable

๒,๐๒๓

12-Aug-2014

01:55

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

๑๔๐,๙๘๔

12-Aug-2014

01:54

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

๗๗,๔๙๖

12-Aug-2014

01:54

Expirationconfig.aspx

Not Applicable

๘,๙๐๕

12-Aug-2014

01:55

Exportpolicy.aspx

Not Applicable

๓,๖๐๙

12-Aug-2014

01:55

F.jpg

Not Applicable

๑๑๒,๔๔๕

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๑๓,๐๖๙

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๑๕,๘๓๘

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๑๖,๘๗๔

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๒๐,๕๕๐

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๒๗,๙๔๕

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๔๑,๖๐๑

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๔๔,๗๘๔

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๕๑,๔๒๘

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๕๗,๑๐๑

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๑๖๐,๙๑๒

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๒๑๙,๑๒๑

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๒๔๘,๙๓๖

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๔๖,๖๕๖

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๕๓,๐๓๐

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๕๗,๔๖๑

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๖๐,๘๐๐

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๖๓,๔๔๖

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๖๓,๘๐๔

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๖๖,๓๕๓

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๖๗,๓๘๕

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๗๖,๔๒๙

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๙๑,๔๔๓

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๙๒,๘๒๒

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Not Applicable

๙๔,๑๒๙

12-Aug-2014

01:56

Facetednavigationcontrol.ascx

Not Applicable

๒๑,๕๔๘

12-Aug-2014

01:55

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

๒,๓๘๑,๙๓๖

12-Aug-2014

01:54

Filter_default.html

Not Applicable

๑๙,๖๘๗

12-Aug-2014

01:55

Filter_default.js

Not Applicable

๒๑,๐๑๔

12-Aug-2014

01:55

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

๑๘๒,๙๖๐

12-Aug-2014

01:57

Flddefedit.aspx

Not Applicable

๒๘,๓๘๖

12-Aug-2014

01:55

Floatingdivdialog.js

Not Applicable

๑๗,๖๔๑

12-Aug-2014

01:56

Followingcommon.debug.js

Not Applicable

๑๖,๔๘๕

12-Aug-2014

01:55

Followingcommon.js

Not Applicable

๗,๓๗๘

12-Aug-2014

01:55

Fontsizemenu.js

Not Applicable

๕๖๔

12-Aug-2014

01:56

Fontstylemenu.js

Not Applicable

๘๕๗

12-Aug-2014

01:56

Footerdialog.aspx

Not Applicable

๑๐,๕๕๘

12-Aug-2014

01:56

Footerdialog.js

Not Applicable

๖,๐๖๙

12-Aug-2014

01:56

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

๔๗,๗๘๔

12-Aug-2014

01:57

G.jpg

Not Applicable

๑๑๒,๑๓๕

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๑๓๐,๓๖๖

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๒๗๖,๘๕๑

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๓๑๖,๙๖๗

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๓๗๙,๑๕๕

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๓๙๖,๘๐๖

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๔๘๓,๒๒๗

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๔๙๘,๖๒๘

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๕๔,๖๕๗

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Not Applicable

๘๕๒,๐๒๑

12-Aug-2014

01:56

G15_01.jpg

Not Applicable

๓๓๔

12-Aug-2014

01:56

G15_02.jpg

Not Applicable

๔๘๑

12-Aug-2014

01:56

G15_03.jpg

Not Applicable

๙๐๗

12-Aug-2014

01:56

G15_04.jpg

Not Applicable

๑,๓๔๙

12-Aug-2014

01:56

G15_05.jpg

Not Applicable

๕๑๑

12-Aug-2014

01:56

G15_06.jpg

Not Applicable

๓๔๘

12-Aug-2014

01:56

G15_11.jpg

Not Applicable

๓๖๗

12-Aug-2014

01:56

G15_12.jpg

Not Applicable

๓๖๗

12-Aug-2014

01:56

G15_13.jpg

Not Applicable

๕๐๑

12-Aug-2014

01:56

G15_14.jpg

Not Applicable

๑,๑๓๓

12-Aug-2014

01:56

G15_15.jpg

Not Applicable

๑,๐๗๕

12-Aug-2014

01:56

G15_16.jpg

Not Applicable

๑,๓๖๖

12-Aug-2014

01:56

G15_17.jpg

Not Applicable

๗๐๙

12-Aug-2014

01:56

G15_18.jpg

Not Applicable

๑,๘๗๐

12-Aug-2014

01:56

G15_19.jpg

Not Applicable

๗๐๑

12-Aug-2014

01:56

G15_21.jpg

Not Applicable

๑๘๘

12-Aug-2014

01:56

G15_22.jpg

Not Applicable

๒๐๖

12-Aug-2014

01:56

G16_01.jpg

Not Applicable

๓๕๑

12-Aug-2014

01:56

G16_02.jpg

Not Applicable

๔,๒๕๔

12-Aug-2014

01:56

G16_03.jpg

Not Applicable

๔๐๓

12-Aug-2014

01:56

G16_11.jpg

Not Applicable

๔๓๑

12-Aug-2014

01:56

G16_12.jpg

Not Applicable

๑,๐๗๙

12-Aug-2014

01:56

G16_13.jpg

Not Applicable

๙,๘๕๗

12-Aug-2014

01:56

G16_14.jpg

Not Applicable

๔๙๘

12-Aug-2014

01:56

G17_01.jpg

Not Applicable

๓๓๖

12-Aug-2014

01:56

G17_02.jpg

Not Applicable

๓๔๔

12-Aug-2014

01:56

G17_03.jpg

Not Applicable

๓๔๗

12-Aug-2014

01:56

G17_04.jpg

Not Applicable

๓๔๗

12-Aug-2014

01:56

G17_05.jpg

Not Applicable

๓๗๙

12-Aug-2014

01:56

G17_06.jpg

Not Applicable

๓๗๖

12-Aug-2014

01:56

G17_07.jpg

Not Applicable

๓๗๙

12-Aug-2014

01:56

G17_08.jpg

Not Applicable

๓๙๕

12-Aug-2014

01:56

G17_11.jpg

Not Applicable

๓๘๔

12-Aug-2014

01:56

G17_12.jpg

Not Applicable

๔๒๗

12-Aug-2014

01:56

G17_13.jpg

Not Applicable

๔๒๔

12-Aug-2014

01:56

G17_14.jpg

Not Applicable

๔๓๑

12-Aug-2014

01:56

G17_15.jpg

Not Applicable

๔๒๔

12-Aug-2014

01:56

G17_16.jpg

Not Applicable

๔๒๖

12-Aug-2014

01:56

G17_17.jpg

Not Applicable

๔๓๒

12-Aug-2014

01:56

G17_18.jpg

Not Applicable

๔๗๖

12-Aug-2014

01:56

G18_01.jpg

Not Applicable

๔๕๙

12-Aug-2014

01:56

G18_02.jpg

Not Applicable

๑๐,๙๗๙

12-Aug-2014

01:56

G18_03.jpg

Not Applicable

๑๑,๙๘๒

12-Aug-2014

01:56

G18_04.jpg

Not Applicable

๑,๐๐๖

12-Aug-2014

01:56

G18_05.jpg

Not Applicable

๓,๕๓๒

12-Aug-2014

01:56

G18_06.jpg

Not Applicable

๘๐๓

12-Aug-2014

01:56

G18_07.jpg

Not Applicable

๗๓๓

12-Aug-2014

01:56

G19_01.jpg

Not Applicable

๓๕๖

12-Aug-2014

01:56

G19_02.jpg

Not Applicable

๔,๔๓๖

12-Aug-2014

01:56

G19_03.jpg

Not Applicable

๓๖๔

12-Aug-2014

01:56

G19_04.jpg

Not Applicable

๓,๔๕๑

12-Aug-2014

01:56

G20_01.jpg

Not Applicable

๔๔๔

12-Aug-2014

01:56

G20_02.jpg

Not Applicable

๒,๑๒๐

12-Aug-2014

01:56

G20_03.jpg

Not Applicable

๑,๖๘๑

12-Aug-2014

01:56

G20_04.jpg

Not Applicable

๔๘๓

12-Aug-2014

01:56

G20_05.jpg

Not Applicable

๑,๒๔๐

12-Aug-2014

01:56

G20_06.jpg

Not Applicable

๑,๗๕๗

12-Aug-2014

01:56

G20_07.jpg

Not Applicable

๔,๘๒๘

12-Aug-2014

01:56

G20_11.jpg

Not Applicable

๑๙๓

12-Aug-2014

01:56

G20_12.jpg

Not Applicable

๒๑๑

12-Aug-2014

01:56

G20_21.jpg

Not Applicable

๓๘๔

12-Aug-2014

01:56

G20_22.jpg

Not Applicable

๔๑๐

12-Aug-2014

01:56

G20_23.jpg

Not Applicable

๑,๖๗๓

12-Aug-2014

01:56

G20_24.jpg

Not Applicable

๑,๕๘๐

12-Aug-2014

01:56

G21_01.jpg

Not Applicable

๖๘๓

12-Aug-2014

01:56

G21_02.jpg

Not Applicable

๒๐,๗๖๙

12-Aug-2014

01:56

G22_01.jpg

Not Applicable

๓๐๐

12-Aug-2014

01:56

G22_02.jpg

Not Applicable

๑,๑๖๒

12-Aug-2014

01:56

G22_03.jpg

Not Applicable

๑,๑๗๕

12-Aug-2014

01:56

G22_04.jpg

Not Applicable

๑,๓๑๖

12-Aug-2014

01:56

G23_01.jpg

Not Applicable

๒๖๗

12-Aug-2014

01:56

G23_02.jpg

Not Applicable

๒๗๖

12-Aug-2014

01:56

G23_03.jpg

Not Applicable

๕๓๗

12-Aug-2014

01:56

G23_11.jpg

Not Applicable

๕๓๑

12-Aug-2014

01:56

G23_12.jpg

Not Applicable

๕๔๗

12-Aug-2014

01:56

G23_13.jpg

Not Applicable

๕๕๑

12-Aug-2014

01:56

G23_21.jpg

Not Applicable

๔๓๘

12-Aug-2014

01:56

G23_22.jpg

Not Applicable

๔๔๘

12-Aug-2014

01:56

G23_23.jpg

Not Applicable

๘๕๙

12-Aug-2014

01:56

G23_24.jpg

Not Applicable

๘๖๒

12-Aug-2014

01:56

G23_25.jpg

Not Applicable

๘๐๐

12-Aug-2014

01:56

G23_26.jpg

Not Applicable

๘๐๖

12-Aug-2014

01:56

G23_27.jpg

Not Applicable

๑,๕๒๐

12-Aug-2014

01:56

G23_28.jpg

Not Applicable

๑,๓๗๕

12-Aug-2014

01:56

G23_29.jpg

Not Applicable

๑,๓๙๑

12-Aug-2014

01:56

G23_31.jpg

Not Applicable

๑๘๔

12-Aug-2014

01:56

G23_32.jpg

Not Applicable

๑๘๒

12-Aug-2014

01:56

G24_01.jpg

Not Applicable

๑๙๘

12-Aug-2014

01:56

G24_02.jpg

Not Applicable

๙๙๒

12-Aug-2014

01:56

G24_03.jpg

Not Applicable

๑๙๖

12-Aug-2014

01:56

G24_11.jpg

Not Applicable

๑๘๙

12-Aug-2014

01:56

G24_12.jpg

Not Applicable

๑๘๘

12-Aug-2014

01:56

G37_01.jpg

Not Applicable

๔๗๙

12-Aug-2014

01:56

G37_02.jpg

Not Applicable

๔๘๔

12-Aug-2014

01:56

G37_03.jpg

Not Applicable

๑,๖๙๘

12-Aug-2014

01:56

G37_04.jpg

Not Applicable

๕๗๕

12-Aug-2014

01:56

G38_01.jpg

Not Applicable

๕๓๓

12-Aug-2014

01:56

G38_02.jpg

Not Applicable

๓,๘๓๐

12-Aug-2014

01:56

G38_03.jpg

Not Applicable

๗๒๓

12-Aug-2014

01:56

G38_04.jpg

Not Applicable

๙๑๙

12-Aug-2014

01:56

G38_05.jpg

Not Applicable

๙๒๘

12-Aug-2014

01:56

G38_06.jpg

Not Applicable

๑,๖๓๘

12-Aug-2014

01:56

G38_07.jpg

Not Applicable

๑,๖๗๘

12-Aug-2014

01:56

G38_08.jpg

Not Applicable

๑,๖๖๙

12-Aug-2014

01:56

G38_11.jpg

Not Applicable

๑๙๓

12-Aug-2014

01:56

G38_12.jpg

Not Applicable

๒๑๒

12-Aug-2014

01:56

G46_1.jpg

Not Applicable

๑๑๘,๗๔๖

12-Aug-2014

01:56

Galsync.dll

4.0.2450.51

๖๔,๑๕๒

12-Aug-2014

01:57

Getspotlight.ashx

Not Applicable

๒๘๕

12-Aug-2014

01:55

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

๒๘๑,๒๔๘

12-Aug-2014

01:57

Group_content.js

Not Applicable

๒,๑๕๙

12-Aug-2014

01:55

Group_default.html

Not Applicable

๕,๔๔๙

12-Aug-2014

01:55

Group_default.js

Not Applicable

๖,๖๑๖

12-Aug-2014

01:55

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

๑๒๙,๖๙๖

12-Aug-2014

01:57

H.jpg

Not Applicable

๑๐๐,๔๙๐

12-Aug-2014

01:56

H.jpg

Not Applicable

๓๕๖,๒๓๘

12-Aug-2014

01:56

H.jpg

Not Applicable

๔๑๒,๑๗๐

12-Aug-2014

01:56

H.jpg

Not Applicable

๘๖,๓๙๖

12-Aug-2014

01:56

Hashtagprofile.aspx

Not Applicable

๘,๗๓๑

12-Aug-2014

01:57

Headerdialog.aspx

Not Applicable

๑๒,๓๓๑

12-Aug-2014

01:56

Headerdialog.js

Not Applicable

๕,๔๘๕

12-Aug-2014

01:56

Helppopup.js

Not Applicable

๖,๐๘๐

12-Aug-2014

01:56

Hierarchychart.xap

Not Applicable

๓๕,๒๘๘

12-Aug-2014

01:56

Hierarchychart.xap

Not Applicable

๓๕,๓๔๕

12-Aug-2014

01:56

Hig_progcircle_loading24.gif

Not Applicable

๘๗๘

13-Aug-2014

06:35

Hold.aspx

Not Applicable

๕,๖๘๒

12-Aug-2014

01:55

Holdreport.aspx

Not Applicable

๓,๑๔๕

12-Aug-2014

01:55

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4521.1000

๓๒,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Htmlcontroldialog.aspx

Not Applicable

๖,๗๔๙

12-Aug-2014

01:56

Htmlcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๘,๘๐๕

12-Aug-2014

01:56

Htmlutil.dll

15.0.4649.1000

๒,๖๑๓,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

I.jpg

Not Applicable

๑๕๖,๖๖๖

12-Aug-2014

01:56

I.jpg

Not Applicable

๔๗๗,๐๘๙

12-Aug-2014

01:56

I.jpg

Not Applicable

๖๐๖,๘๗๔

12-Aug-2014

01:56

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

๙๒,๘๔๘

12-Aug-2014

01:57

Igxserver.dll

15.0.4647.1000

๑๐,๔๒๙,๐๘๐

12-Aug-2014

01:54

Imagemenu.js

Not Applicable

๒,๖๑๐

12-Aug-2014

01:56

Imagepicker.aspx

Not Applicable

๒๑,๓๗๔

12-Aug-2014

01:56

Imagepicker.aspx.js

Not Applicable

๒๙,๙๒๒

12-Aug-2014

01:56

Imagepropdialog.aspx

Not Applicable

๕,๘๓๑

12-Aug-2014

01:56

Imagepropdialog.aspx.js

Not Applicable

๔,๖๕๕

12-Aug-2014

01:56

Imagerenditionsettings.aspx

Not Applicable

๙,๑๒๔

12-Aug-2014

01:55

Imageuploadcommon.js

Not Applicable

๙,๕๐๕

12-Aug-2014

01:56

Imageuploader_noactivex.aspx

Not Applicable

๑๕,๘๖๕

12-Aug-2014

01:56

Imageuploaderdialog.js

Not Applicable

๒๐,๐๓๗

12-Aug-2014

01:56

Imageuploaderusage.js

Not Applicable

๑,๗๙๒

12-Aug-2014

01:56

Importitemsinnerpage.aspx

Not Applicable

๑๑,๙๙๒

12-Aug-2014

01:56

Importitemspage.aspx

Not Applicable

๕,๘๒๓

12-Aug-2014

01:56

Importpolicy.aspx

Not Applicable

๔,๑๑๐

12-Aug-2014

01:55

Initialsetup.aspx

Not Applicable

๖,๙๕๒

12-Aug-2014

01:57

Iniwrkflip.aspx

Not Applicable

๓,๐๓๒

12-Aug-2014

01:55

Iniwrkflip.aspx

Not Applicable

๓,๐๓๗

12-Aug-2014

01:55

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๔๔

12-Aug-2014

01:55

Inplacerecordssettings.aspx

Not Applicable

๑๑,๘๙๘

12-Aug-2014

01:55

Inputcsvfile.aspx

Not Applicable

๖,๔๖๕

12-Aug-2014

01:55

Io.js

Not Applicable

๔,๔๑๖

12-Aug-2014

01:56

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

๑๒๕,๖๒๔

12-Aug-2014

01:57

Item_commonhoverpanel_body.html

Not Applicable

๖,๓๑๘

12-Aug-2014

01:55

Item_commonhoverpanel_body.js

Not Applicable

๗,๗๗๑

12-Aug-2014

01:55

Item_commonitem_body.html

Not Applicable

๗,๓๓๐

12-Aug-2014

01:55

Item_commonitem_body.js

Not Applicable

๘,๗๔๒

12-Aug-2014

01:55

Item_community_hoverpanel.html

Not Applicable

๙,๔๔๓

12-Aug-2014

01:55

Item_community_hoverpanel.js

Not Applicable

๑๑,๐๘๐

12-Aug-2014

01:55

Item_communityportal.html

Not Applicable

๗,๖๕๗

12-Aug-2014

01:55

Item_communityportal.js

Not Applicable

๙,๒๒๕

12-Aug-2014

01:55

Item_default_hoverpanel.js

Not Applicable

๔,๒๒๒

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog.html

Not Applicable

๑๕,๕๘๔

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog.js

Not Applicable

๑๗,๑๐๘

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog_hoverpanel.html

Not Applicable

๑๕,๘๔๐

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog_hoverpanel.js

Not Applicable

๑๗,๔๕๗

12-Aug-2014

01:55

Item_pdf.js

Not Applicable

๔,๑๐๒

12-Aug-2014

01:55

Item_site.js

Not Applicable

๔,๕๔๔

12-Aug-2014

01:55

Item_site_hoverpanel.html

Not Applicable

๖,๐๕๒

12-Aug-2014

01:55

Item_site_hoverpanel.js

Not Applicable

๗,๔๙๑

12-Aug-2014

01:55

Item_webpage.js

Not Applicable

๓,๘๒๗

12-Aug-2014

01:55

Item_webpage_hoverpanel.html

Not Applicable

๕,๐๘๗

12-Aug-2014

01:55

Item_webpage_hoverpanel.js

Not Applicable

๖,๕๑๗

12-Aug-2014

01:55

Item_word.js

Not Applicable

๔,๑๕๗

12-Aug-2014

01:55

Itemexpiration.aspx

Not Applicable

๑๑,๔๗๙

12-Aug-2014

01:55

Itemexpiration.aspx

Not Applicable

๑๑,๕๙๒

12-Aug-2014

01:55

J.jpg

Not Applicable

๓๑๔,๑๔๑

12-Aug-2014

01:56

J.jpg

Not Applicable

๔๕๘,๔๓๒

12-Aug-2014

01:56

J.jpg

Not Applicable

๖๑๑,๓๕๒

12-Aug-2014

01:56

Ja_ja.mdl

Not Applicable

๙๙๗,๘๘๓

12-Aug-2014

01:55

Ja_res.dict

Not Applicable

๑,๗๙๗,๔๒๗

12-Aug-2014

01:55

Js.js

Not Applicable

๒,๕๗๓

12-Aug-2014

01:56

K.jpg

Not Applicable

๒๓,๒๓๗

12-Aug-2014

01:56

K.jpg

Not Applicable

๕๓๑,๔๘๑

12-Aug-2014

01:56

Keyword.aspx

Not Applicable

๑๑,๙๗๘

12-Aug-2014

01:55

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

๒๒๒,๓๒๐

12-Aug-2014

01:54

Kpilistviewpage.aspx

Not Applicable

๕,๐๐๐

12-Aug-2014

01:56

L.jpg

Not Applicable

๓๘๔,๐๘๖

12-Aug-2014

01:56

Labelimage.aspx

Not Applicable

๓๗๕

12-Aug-2014

01:55

Labelsettings.ascx

Not Applicable

๙,๒๔๕

12-Aug-2014

01:55

Laed.dll

15.0.4490.1000

๑๓๙,๘๗๒

12-Aug-2014

01:54

Languagepickercontrol.ascx

Not Applicable

๕,๐๗๘

12-Aug-2014

01:56

Languages.aspx

Not Applicable

๒,๘๑๑

12-Aug-2014

01:55

Languages.aspx

Not Applicable

๓,๔๕๓

12-Aug-2014

01:55

Layouts.js

Not Applicable

๓,๔๗๕

12-Aug-2014

01:56

Linkdialog.aspx

Not Applicable

๑๗,๙๗๕

12-Aug-2014

01:56

Linkdialog.aspx.js

Not Applicable

๑๗,๔๐๒

12-Aug-2014

01:56

Linkedit.aspx

Not Applicable

๔,๒๐๘

12-Aug-2014

01:56

Linkedit.js

Not Applicable

๑,๙๗๕

12-Aug-2014

01:56

Listcategories.aspx

Not Applicable

๑๒,๓๓๗

12-Aug-2014

01:55

Listcategories.aspx

Not Applicable

๑๔,๔๒๐

12-Aug-2014

01:55

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not Applicable

๑๑,๑๐๙

12-Aug-2014

01:55

Listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

๑๕,๔๖๑

12-Aug-2014

01:55

Listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

๑๗,๕๔๖

12-Aug-2014

01:55

Listdisplaygroups.aspx

Not Applicable

๑๔,๕๗๕

12-Aug-2014

01:55

Listdisplaygroups.aspx

Not Applicable

๒๑,๖๕๕

12-Aug-2014

01:55

Listkeywords.aspx

Not Applicable

๖,๕๘๓

12-Aug-2014

01:55

Listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

๑๗,๕๔๔

12-Aug-2014

01:55

Listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

๑๙,๖๒๗

12-Aug-2014

01:55

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

๑๔,๘๗๐

12-Aug-2014

01:55

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

๑๖,๐๒๐

12-Aug-2014

01:55

Listqueryrules.aspx

Not Applicable

๑๙,๘๖๓

12-Aug-2014

01:55

Listservernamemappings.aspx

Not Applicable

๑๑,๔๒๒

12-Aug-2014

01:55

Lmtcontroldialog.aspx

Not Applicable

๘,๑๖๒

12-Aug-2014

01:56

Lmtcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๖,๙๑๖

12-Aug-2014

01:56

Loc.js

Not Applicable

๒๕๘

12-Aug-2014

01:56

Locationcontroldialog.aspx

Not Applicable

๑๐,๕๒๐

12-Aug-2014

01:56

Locationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๑๘,๘๔๑

12-Aug-2014

01:56

Logging.dll

4.0.2450.51

๑๘,๕๘๔

12-Aug-2014

01:57

Lyon.master

Not Applicable

๒๘,๕๙๐

12-Aug-2014

01:55

M.jpg

Not Applicable

๔๒๓,๕๔๘

12-Aug-2014

01:56

Maexecution.dll

4.0.2450.51

๒๔๐,๒๘๘

12-Aug-2014

01:57

Maexport.exe

4.0.2450.51

๒๓,๗๐๔

12-Aug-2014

01:57

Mahostm.dll

4.0.2450.51

๓๒๖,๘๐๘

12-Aug-2014

01:57

Mahostn.dll

4.0.2450.51

๙๗,๔๓๒

12-Aug-2014

01:57

Mailbox.master

Not Applicable

๒๒,๐๐๙

12-Aug-2014

01:56

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not Applicable

๗,๕๒๕

12-Aug-2014

01:55

Managectpublishing.aspx

Not Applicable

๕,๔๕๓

12-Aug-2014

01:55

Managedproperty.aspx

Not Applicable

๓๖,๕๔๒

12-Aug-2014

01:55

Managefiletypes.aspx

Not Applicable

๑๑,๓๔๖

12-Aug-2014

01:55

Manageimagerenditions.aspx

Not Applicable

๙,๗๔๑

12-Aug-2014

01:55

Manageitemscheduling.aspx

Not Applicable

๘,๕๕๑

12-Aug-2014

01:55

Managelinks.aspx

Not Applicable

๙,๘๕๑

12-Aug-2014

01:57

Managelinks.aspx

Not Applicable

๙,๘๖๓

12-Aug-2014

01:57

Managementpolicyrule.moss.sql

Not Applicable

๒๐๓,๐๕๕

12-Aug-2014

01:57

Manageprivacypolicy.aspx

Not Applicable

๙,๓๒๐

12-Aug-2014

01:57

Manageprivacypolicy.aspx

Not Applicable

๙,๓๓๒

12-Aug-2014

01:57

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Not Applicable

๖,๐๖๘

12-Aug-2014

01:55

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

๓๕,๑๓๖

12-Aug-2014

01:55

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

๓๕,๗๕๘

12-Aug-2014

01:55

Manageresultblock.aspx

Not Applicable

๔๐,๖๖๕

12-Aug-2014

01:55

Manageresultsourcescontrol.ascx

Not Applicable

๑๐,๘๐๗

12-Aug-2014

01:55

Manageservicepermissions.aspx

Not Applicable

๒๒,๘๒๕

12-Aug-2014

01:57

Managesitehitrules.aspx

Not Applicable

๖,๓๘๙

12-Aug-2014

01:55

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๓๓

12-Aug-2014

01:57

Managesocialitems.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๔๕

12-Aug-2014

01:57

Managevideorenditions.aspx

Not Applicable

๔,๙๘๗

12-Aug-2014

01:55

Mapackager.exe

4.0.2450.51

๔๓,๖๘๐

12-Aug-2014

01:57

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

๓๕๐,๘๘๘

12-Aug-2014

01:57

Matchingrule.aspx

Not Applicable

๑๘,๗๔๓

12-Aug-2014

01:55

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

๒,๘๕๘,๖๔๘

12-Aug-2014

01:57

Mediaplayer.xap

Not Applicable

๔๒,๓๓๘

12-Aug-2014

01:55

Membership.moss.sql

Not Applicable

๑๘๑,๓๔๖

12-Aug-2014

01:57

Menupane.js

Not Applicable

๙,๒๐๕

12-Aug-2014

01:56

Menus.js

Not Applicable

๒๕,๐๒๓

12-Aug-2014

01:56

Mergecelldialog.aspx

Not Applicable

๔,๔๗๑

12-Aug-2014

01:56

Mergecelldialog.aspx.js

Not Applicable

๗๖๒

12-Aug-2014

01:56

Metadatacolsettings.aspx

Not Applicable

๕,๓๖๕

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

๔,๕๑๖

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

๔,๖๔๖

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

๒,๖๘๕

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

๒,๖๘๖

12-Aug-2014

01:55

Metanavpernode.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๒๖

12-Aug-2014

01:55

Metanavpernode.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๓๔

12-Aug-2014

01:55

Metanavsettings.aspx

Not Applicable

๑๔,๕๙๕

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๕๗๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

๑๑๖,๙๒๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

๓๔๒,๖๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

๘๓,๐๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

๓๔,๔๑๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

๘๘,๖๗๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๕๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

๒๔๖,๔๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๓๘๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

๔๙,๗๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

๓๐,๓๐๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

๓๙,๕๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

๓๕,๔๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4490.1000

๒๘๕,๒๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

๖๕,๖๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

๔๘,๒๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

๔๑,๕๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

๕๘,๔๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

๒๘๐,๗๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

๑๔๘,๖๗๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

๓๒๗,๘๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

๕๔,๙๗๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

๘๘,๑๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

๗๖,๘๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

๗๑๕,๙๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

๗๘,๙๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

๖๑,๐๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

๑๐๐,๔๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

๙๘,๙๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

๑๑๘,๓๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

๑๗,๐๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

๑๐๙,๒๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

๑๗,๕๐๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

๗๘,๐๑๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

๕๘,๙๗๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

๕๔,๓๘๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

๖๒,๐๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

๕๐,๘๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

๒๙,๘๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

๑๔๔,๕๗๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

๗๖,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

๓๘,๕๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

๔๗,๗๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

๑๔๙,๖๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

๘๒,๕๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

๘๐,๐๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

๑๔๑,๙๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

๗๘,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

๙๓,๓๗๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

๒๗,๗๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

๔๘,๒๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

๓๘,๐๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

๔๗,๗๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

๔๑,๕๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

๘๙๓,๖๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4569.1501

๔๖๐,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

๒๘,๓๕๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

๓๐,๓๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

๑๓๕,๒๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

๓๓,๘๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4490.1000

๑๒๕,๐๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4490.1000

๑๓๑,๖๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๑๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

๑,๑๕๘,๒๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4615.1000

๔,๑๘๘,๘๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

๑๑๖,๘๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

๒๒,๑๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4631.1000

๒๘,๓๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4631.1000

๑๖๓,๐๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4631.1000

๑๐๙,๗๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4490.1000

๓๙,๐๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

๑๒๒,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

๗๓,๘๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

๒๕๖,๐๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

๒๔,๖๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

๑๑๖,๘๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

๔๘,๒๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4490.1000

๒๘๑,๒๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

๖๓,๖๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

๑๔๐,๔๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

๑๘๗,๕๐๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

๗๒,๒๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

๑๕๙,๓๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

๒๕,๗๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

๕๘,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

๒๗,๗๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

๗๑,๓๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

๔๔,๑๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

๒๕,๗๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

๑๕๐,๖๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

๒๕๒,๖๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

๕๒,๘๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๕๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

๑๒๙,๑๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

๖๕,๑๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

๖๗,๖๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๐๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

๑๖๘,๕๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

๒๘,๒๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

๒๔,๖๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

๓๖,๔๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

๒๘,๒๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

๑๗๑,๑๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

๙๓,๘๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

๗๘,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

๑๖๑,๓๗๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

๑๐๖,๖๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4508.1000

๒๑๒,๑๔๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4454.1000

๑๕๘,๓๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

๗๙,๕๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๗๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

๔๙,๓๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

๗๙,๕๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

๔๑,๐๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

๔๒,๕๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

๕๔,๘๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

๒๑,๖๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4645.1000

๑๘,๗๕๐,๖๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

๑๐๐,๙๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

๑๐๙,๑๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

๑๘๑,๙๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

๕๗,๙๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

๙๔,๙๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

๑๙๐,๐๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๐๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

๖๐,๐๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4490.1000

๒๓๑,๕๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

๓๒,๓๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

๔๘,๓๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๕๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

๔๒,๖๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

๗๖,๘๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4490.1000

๑๒๗,๐๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

๒๒,๖๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

๗,๕๐๔,๐๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

๘๙,๑๘๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

๑๙๘,๗๕๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

๒๖,๒๐๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๔๐๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

๒๖,๗๒๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

๒๖,๒๐๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๗,๕๐๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

๕๗,๕๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๔๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

๒๔,๗๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

๑๕,๐๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๖๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๐๖,๐๘๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๖๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๘๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๕๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

๖๐,๑๖๐

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

๒๙,๒๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๒๘,๗๘๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๕๖๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

๑๑๒,๒๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

๓๑,๔๘๐

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

๑๖,๐๙๖

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

๕๑,๙๒๐

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

๑๑,๑๖๘

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

๘๐,๖๐๐

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

๓๙,๖๒๔

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๔๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๙๑๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

๔๐,๕๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4545.1000

๒๑,๑๘๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

๑๔,๕๓๖

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

๑๒,๔๙๖

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

๘๔,๖๘๘

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

๕๙,๒๗๒

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4641.1000

๕๗๐,๐๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

๒๐,๑๒๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4625.1000

๔๘๗,๖๒๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

๒๔,๑๗๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

๑๔๙,๖๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

๔๗,๗๕๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

๔๑,๕๘๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

๒๔,๖๘๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4599.1000

๑,๑๓๓,๘๐๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

๓๔,๙๘๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4647.1000

๑,๑๕๒,๑๖๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

๓๒๐,๑๘๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

๔๐๓,๐๔๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

๑๙๔,๒๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

๕๗,๕๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

๒๘,๓๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

๒๔,๗๗๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

๗๖,๕๐๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

๓๕,๐๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.dll

15.0.4599.1000

๒,๖๗๓,๓๒๘

13-Aug-2014

06:35

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Not Applicable

๑๒,๖๖๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4561.1000

๑๕๕,๓๓๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4561.1000

๒๖๔,๙๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

๗๘๖,๖๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4649.1000

๘๗๙,๘๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4645.1000

๑๗๖,๘๔๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Not Applicable

๙๐,๗๙๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4639.1000

๒๒๕,๙๗๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4599.1000

๑๙๙,๓๖๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4639.1000

๑,๕๔๙,๔๙๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4639.1000

๑๕,๓๙๙,๐๙๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

๑,๒๓๒,๐๖๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4599.1000

๘๐,๐๖๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4639.1000

๙๕๘,๖๗๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4609.1000

๔๙๙,๓๙๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4541.1000

๑๖,๐๖๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4639.1000

๒๙๙,๗๑๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4639.1000

๘๓๕,๗๖๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4639.1000

๓๙,๑๐๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4617.1000

๗๘๕,๑๒๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4649.1000

๓,๑๕๙,๒๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Not Applicable

๑๔,๘๑๒

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

๓๗๕,๘๙๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

๒๔๙,๐๖๔

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

๑๔๐,๙๒๐

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4510.1000

๖๙๑,๓๘๔

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4454.1000

๑๓๑,๑๙๒

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

๒๗๘,๒๑๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4641.1000

๒,๕๔๙,๔๗๒

13-Aug-2014

06:35

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

๑๙๓,๗๒๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

๕๗,๕๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

๒๘,๓๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

๒๒๐,๘๙๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4645.1000

๑๗๖,๘๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

๑๔๕,๑๐๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

๕๓,๘๔๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๒๑,๐๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๙๘๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๕,๔๗๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๕๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

๒๑,๖๐๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๕๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๘๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๘๙๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

๑๒,๓๘๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๑๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

๘๐,๖๐๐

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

๗๖๐,๕๑๒

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

๙๘๙,๙๐๔

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

๑๕,๖๔๐

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

๕๑,๙๖๘

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๖,๙๙๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๐๓๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

๒๐,๐๖๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๓,๙๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

๑๘,๕๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4420.1017

๒๐,๑๔๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4420.1017

๒๐,๑๖๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

๖๑,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

๖๑,๖๐๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

๑๗,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

๖๑,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

๗๑,๓๒๐

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

๗๑,๓๓๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

๑๔๕,๑๐๔

12-Aug-2014

01:03

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

๑๔๔,๐๘๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

๑๔๔,๑๐๔

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

๑๕๔,๒๐๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

๒๒๕,๓๙๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4649.1000

๖,๐๕๔,๐๗๒

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

๑,๒๕๐,๕๒๘

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

๖๖,๗๒๘

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

๑๙๖,๒๙๖

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4647.1000

๔,๘๔๔,๗๓๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

๕๒,๘๙๖

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

๑๖๓,๔๒๔

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๕๙๒

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

๓๔,๕๓๖

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

๔๔๕,๑๒๐

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

๓๔,๙๘๔

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

๑๒๕,๖๗๒

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

๑,๓๔๐,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

๒๒,๖๒๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

๒๔,๖๓๐,๓๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๔๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

๑๙,๐๕๖

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

๑๔,๙๖๐

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

๒๓,๖๔๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoftajax.js

Not Applicable

๙๙,๓๕๘

12-Aug-2014

01:56

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

๒๓,๗๑๒

12-Aug-2014

01:57

Miisclient.exe

4.0.2450.51

๘๓๐,๑๑๒

12-Aug-2014

01:57

Miiserver.exe

4.0.2450.51

๒,๙๐๒,๖๘๐

12-Aug-2014

01:57

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

๓๗๕,๔๔๘

12-Aug-2014

01:57

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

๓๙,๕๗๖

12-Aug-2014

01:57

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

๓๐๐,๑๘๔

12-Aug-2014

01:57

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

๘,๐๑๖

12-Aug-2014

01:57

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

๘๖,๘๗๒

12-Aug-2014

01:57

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

๘๐,๘๙๖

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

๕๘๓,๘๓๒

12-Aug-2014

01:57

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

๕๒๓,๔๑๖

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

๔๙๕,๗๖๘

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

๔๗๓,๗๕๒

12-Aug-2014

01:57

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

๘๔,๖๓๒

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

๕๒๙,๕๖๐

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

๔๒๘,๑๘๔

12-Aug-2014

01:57

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

๒๒,๘๖๔

12-Aug-2014

01:57

Mmsps.dll

4.0.2450.47

๑๗๗,๔๘๘

12-Aug-2014

01:57

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

๓,๐๕๒,๖๙๖

12-Aug-2014

01:57

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

๑๖๕,๐๑๖

12-Aug-2014

01:57

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

๓๙,๕๘๔

12-Aug-2014

01:57

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

๙๕๔,๐๐๘

12-Aug-2014

01:57

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

๑๙๙,๓๒๘

12-Aug-2014

01:57

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

๒๓๑,๐๖๔

12-Aug-2014

01:57

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

๑๕๐,๖๘๐

12-Aug-2014

01:57

Modwrkflip.aspx

Not Applicable

๒,๓๓๕

12-Aug-2014

01:55

Modwrkflip.aspx

Not Applicable

๒,๓๔๔

12-Aug-2014

01:55

Morecolorsdialog.aspx

Not Applicable

๖,๔๑๖

12-Aug-2014

01:56

Morecolorsdialog.aspx.js

Not Applicable

๑,๔๓๑

12-Aug-2014

01:56

Msdym7.dll

15.0.4641.1000

๙๔๘,๙๐๔

12-Aug-2014

01:54

Msdym7.lex

15.0.4599.1000

๔๑๗,๒๘๐

12-Aug-2014

01:54

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

๔๐,๐๔๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

๒๑๘,๙๘๔

12-Aug-2014

01:54

Mshy3hu.lex

Not Applicable

๙๓๓,๕๗๙

12-Aug-2014

01:54

Mshy7bg.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7ct.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7cz.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7da.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7el.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7en.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7es.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7et.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7eu.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7fi.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7fr.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7ge.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7gl.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7hr.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7it.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7lt.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7lv.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7nb.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7nl.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:54

Mshy7no.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7pb.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:54

Mshy7pl.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Mshy7pt.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Mshy7ro.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Mshy7ru.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sk.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sl.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:55

Mshy7srm.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sro.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sw.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:55

Mshy7tr.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๘

12-Aug-2014

01:55

Mshy7uk.dll

15.0.4641.1000

๒๒๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:55

Msores.dll

15.0.4647.1000

๘๑,๓๘๔,๑๒๐

12-Aug-2014

01:54

Msoserver.dll

15.0.4649.1000

๒๕,๒๘๑,๗๒๐

12-Aug-2014

01:54

Msptls.dll

15.0.4615.1000

๑,๕๒๒,๘๘๐

12-Aug-2014

01:54

Msscpi.dll

15.0.4599.1000

๕๖๓,๓๙๒

12-Aug-2014

01:55

Mssdmn.exe

15.0.4599.1000

๗๔๘,๒๒๔

12-Aug-2014

01:55

Mssearch.exe

15.0.4599.1000

๕๒๓,๙๗๖

12-Aug-2014

01:55

Msslad.dll

15.0.4599.1000

๔๓๕,๓๙๒

12-Aug-2014

01:55

Msspell7.dll

15.0.4641.1000

๙๑๖,๖๗๒

12-Aug-2014

01:55

Mssph.dll

15.0.4631.1000

๑,๓๖๓,๖๔๘

12-Aug-2014

01:55

Mssrch.dll

15.0.4649.1000

๓,๑๓๑,๕๗๖

12-Aug-2014

01:55

Mstr4tsc.dll

15.0.4535.1000

๑๐๙,๒๔๐

12-Aug-2014

01:55

Mswb7.dll

15.0.4641.1000

๓๙๖,๕๐๔

12-Aug-2014

01:54

Mswb70011.dll

15.0.4641.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

12-Aug-2014

01:54

Mswb7001e.dll

15.0.4641.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

12-Aug-2014

01:54

Mswb70404.dll

15.0.4641.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

12-Aug-2014

01:54

Mswb70804.dll

15.0.4641.1000

๑,๐๖๗,๗๓๖

12-Aug-2014

01:54

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

๑๖๖,๕๖๐

12-Aug-2014

01:57

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

๑๐๑,๐๑๖

12-Aug-2014

01:57

Mydocs.debug.js

Not Applicable

๔๗,๓๐๘

12-Aug-2014

01:55

Mydocs.js

Not Applicable

๒๒,๗๕๗

12-Aug-2014

01:55

Mydocviewpage.aspx

Not Applicable

๖,๐๖๐

12-Aug-2014

01:57

Mylinks.debug.js

Not Applicable

๔,๕๐๘

12-Aug-2014

01:55

Mylinks.js

Not Applicable

๑,๖๐๓

12-Aug-2014

01:55

Mysite.master

Not Applicable

๒๒,๐๑๒

12-Aug-2014

01:57

Mysite15.master

Not Applicable

๓๓,๕๕๗

12-Aug-2014

01:57

Mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

๕๑,๒๒๘

12-Aug-2014

01:55

Mysiterecommendations.js

Not Applicable

๒๖,๕๕๙

12-Aug-2014

01:55

Mysitetopnavigation.ascx

Not Applicable

๕,๓๘๖

12-Aug-2014

01:57

Navigation.aspx

Not Applicable

๑๑,๘๐๐

12-Aug-2014

01:56

Navigation.aspx.js

Not Applicable

๘,๓๘๑

12-Aug-2014

01:56

Newdocset.aspx

Not Applicable

๓,๒๕๐

12-Aug-2014

01:55

Newform.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๔๘

12-Aug-2014

01:55

Newform.aspx

Not Applicable

๔,๒๗๖

12-Aug-2014

01:55

Newform.aspx

Not Applicable

๔,๓๑๖

12-Aug-2014

01:55

Newimagerenditionsettings.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๑๓

12-Aug-2014

01:55

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not Applicable

๑๔,๓๓๐

12-Aug-2014

01:57

Newtabledialog.aspx

Not Applicable

๙,๓๑๐

12-Aug-2014

01:56

Newtabledialog.aspx.js

Not Applicable

๑๐,๐๒๓

12-Aug-2014

01:56

Newtranslationmanagement.aspx

Not Applicable

๖๓,๕๐๑

12-Aug-2014

01:55

Newtranslationmanagement.aspx

Not Applicable

๖๓,๙๖๐

12-Aug-2014

01:55

Nightandday.master

Not Applicable

๒๓,๕๕๑

12-Aug-2014

01:55

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

๗,๘๖๘,๐๕๖

12-Aug-2014

01:54

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

๑,๐๔๘,๒๒๔

12-Aug-2014

01:54

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

๒,๕๗๑,๙๔๔

12-Aug-2014

01:54

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

๓,๖๘๐,๔๒๔

12-Aug-2014

01:54

Nl7models0007.dll

15.0.4623.1000

๖,๔๔๕,๓๐๔

12-Aug-2014

01:54

Nl7models0009.dll

15.0.4641.1000

๕,๗๖๔,๘๔๘

12-Aug-2014

01:54

Nl7models000a.dll

15.0.4623.1000

๖,๑๖๒,๖๘๐

12-Aug-2014

01:54

Nl7models000c.dll

15.0.4623.1000

๕,๖๔๑,๙๗๖

12-Aug-2014

01:54

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

๑๘๗,๔๗๒

12-Aug-2014

01:54

Nocrawlsettings.aspx

Not Applicable

๘,๓๙๑

12-Aug-2014

01:55

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

๔๒,๑๑๒

12-Aug-2014

01:54

Noderunner.exe.config

Not Applicable

๔,๕๔๗

12-Aug-2014

01:55

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

๑๒๑,๕๒๐

12-Aug-2014

01:57

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4599.1000

๙๙๐,๙๑๒

12-Aug-2014

01:55

Ntma.dll

4.0.2450.51

๕๕,๙๕๒

12-Aug-2014

01:57

Oartodfserver.dll

15.0.4641.1000

๓,๘๓๑,๔๖๔

12-Aug-2014

01:54

Oartserver.dll

15.0.4647.1000

๒๑,๔๖๙,๘๗๒

12-Aug-2014

01:54

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

๑๒,๙๖๘

12-Aug-2014

01:57

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not Applicable

๓๘๖,๔๔๙

12-Aug-2014

01:57

Objectschema_storedprocedures.sql

Not Applicable

๗๗,๗๑๐

12-Aug-2014

01:57

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

๒๐๗,๕๒๐

12-Aug-2014

01:57

Odffilt.dll.x64

15.0.4649.1000

๙๖๔,๘๑๖

12-Aug-2014

01:54

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

๓๒๖,๒๒๔

12-Aug-2014

01:54

Offfiltx.dll.x64

15.0.4649.1000

๑,๑๗๙,๘๕๖

12-Aug-2014

01:54

Office.odf

15.0.4627.1000

๕,๒๔๑,๐๐๐

12-Aug-2014

01:54

Officeserveradmin.resx

Not Applicable

๑๕,๑๙๕

12-Aug-2014

01:54

Offxml.dll

15.0.4567.1000

๑๘๔,๕๐๔

12-Aug-2014

01:54

Oldialog.js

Not Applicable

๔๑,๔๒๖

12-Aug-2014

01:56

Onifiltr.dll.x64

15.0.4649.1000

๒,๑๖๐,๓๐๔

12-Aug-2014

01:54

Operations.dll

4.0.2450.51

๗๖,๔๔๘

12-Aug-2014

01:57

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

๒๗๘,๗๑๒

12-Aug-2014

01:54

Osrv.resx

Not Applicable

๘,๗๖๕

12-Aug-2014

01:55

Osrvcore.resx

Not Applicable

๓๓,๗๕๔

12-Aug-2014

01:55

Osssearchresults.aspx

Not Applicable

๒,๘๑๙

12-Aug-2014

01:55

Osssearchresults.aspx

Not Applicable

๙,๘๔๖

12-Aug-2014

01:55

Page_model.js

Not Applicable

๕๑,๑๒๗

12-Aug-2014

01:56

Pagebgimagedialog.aspx

Not Applicable

๗,๘๘๗

12-Aug-2014

01:56

Pagebgimagedialog.aspx.js

Not Applicable

๒,๑๘๑

12-Aug-2014

01:56

Pagefromdoclayout.aspx

Not Applicable

๓,๕๙๒

12-Aug-2014

01:55

Pageproperties.aspx

Not Applicable

๑๘,๙๕๓

12-Aug-2014

01:56

Pageproperties.aspx.js

Not Applicable

๔,๔๑๐

12-Aug-2014

01:56

Pagetemplateproperties.aspx

Not Applicable

๑๑,๖๓๔

12-Aug-2014

01:56

Pagetemplateproperties.aspx.js

Not Applicable

๒,๐๒๒

12-Aug-2014

01:56

Pagingcontrol.js

Not Applicable

๗,๗๒๐

12-Aug-2014

01:56

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

๒๖,๗๒๐

12-Aug-2014

01:54

Paypalcontroldialog.aspx

Not Applicable

๕,๙๔๒

12-Aug-2014

01:56

Paypalcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๗,๖๑๖

12-Aug-2014

01:56

Peoplesearchresults.aspx

Not Applicable

๓,๙๔๕

12-Aug-2014

01:55

Photoupload.js

Not Applicable

๒,๕๗๓

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Not Applicable

๕๘๔

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๔๐

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Not Applicable

๖๑๑

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๙๖

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Not Applicable

๕๙๔

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๘๐

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Not Applicable

๕๙๙

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๖๔

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Not Applicable

๖๐๔

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๘๐

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Not Applicable

๖๑๙

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

๑๓,๐๔๐

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Not Applicable

๖๐๙

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๘๘

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Not Applicable

๖๐๖

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

๑๒,๔๘๐

12-Aug-2014

01:56

Policy.aspx

Not Applicable

๙,๐๔๘

12-Aug-2014

01:55

Policyconfig.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๔๖

12-Aug-2014

01:55

Policycts.aspx

Not Applicable

๑๒,๐๒๘

12-Aug-2014

01:55

Policylist.aspx

Not Applicable

๖,๒๒๒

12-Aug-2014

01:55

Policylist.aspx

Not Applicable

๖,๓๔๒

12-Aug-2014

01:55

Portal.debug.js

Not Applicable

๕๗,๗๖๒

12-Aug-2014

01:55

Portal.js

Not Applicable

๒๓,๑๕๒

12-Aug-2014

01:55

Portal.js

Not Applicable

๓๓,๑๕๑

12-Aug-2014

01:55

Portaluiconfigurations.sql

Not Applicable

๒๔,๘๕๗

12-Aug-2014

01:57

Preview.dll

4.0.2450.51

๓๑๘,๑๐๔

12-Aug-2014

01:57

Previewwithstatus.aspx

Not Applicable

๑๐,๐๕๗

12-Aug-2014

01:55

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

๑๗,๑๘๓,๗๔๔

12-Aug-2014

01:54

Prm0007.bin

15.0.4623.1000

๒๑,๓๙๕,๙๖๘

12-Aug-2014

01:54

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

๑๕,๖๑๙,๕๘๔

12-Aug-2014

01:54

Prm0009.bin

15.0.4641.1000

๑๐,๔๕๐,๔๓๒

12-Aug-2014

01:54

Prm000a.bin

15.0.4623.1000

๑๓,๖๗๗,๐๕๖

12-Aug-2014

01:54

Prm000c.bin

15.0.4623.1000

๑๒,๔๘๖,๑๔๔

12-Aug-2014

01:54

Prm0019.bin

15.0.4567.1000

๒๔,๓๘๐,๔๑๖

12-Aug-2014

01:54

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

๑๑,๓๗๗,๖๖๔

12-Aug-2014

01:54

Profilebrowserscriptres.resx

Not Applicable

๔๙,๘๔๖

12-Aug-2014

01:57

Profilesrp.sql

Not Applicable

๑,๑๘๓,๓๐๗

12-Aug-2014

01:57

Profilup.sql

Not Applicable

๘๓๗,๖๔๖

12-Aug-2014

01:57

Profmngr.aspx

Not Applicable

๓,๓๘๓

12-Aug-2014

01:57

Profmngr.aspx

Not Applicable

๓,๓๙๕

12-Aug-2014

01:57

Projectpage.aspx

Not Applicable

๖,๒๑๘

12-Aug-2014

01:55

Projectpolicies.aspx

Not Applicable

๗,๐๕๓

12-Aug-2014

01:55

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

๔๑๖,๔๒๔

12-Aug-2014

01:57

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

๓๗,๙๗๖

12-Aug-2014

01:54

Publicsitetemplates.ascx

Not Applicable

๑,๗๑๑

12-Aug-2014

01:56

Query.dll

15.0.4599.1000

๓๗๗,๐๒๔

12-Aug-2014

01:55

Querybuilder.aspx

Not Applicable

๖๘,๖๖๘

12-Aug-2014

01:55

Queryprocessingcomponent

Not Applicable

๕,๒๑๖

12-Aug-2014

01:55

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

๑๒,๗๕๑

12-Aug-2014

01:55

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

๑๒,๗๕๖

12-Aug-2014

01:55

Queryruleaddusersegment.aspx

Not Applicable

๑๓,๓๗๓

12-Aug-2014

01:55

Quickshare.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๗๔

12-Aug-2014

01:56

Ratings.js

Not Applicable

๑๘,๓๙๗

12-Aug-2014

01:56

Rcconsole.aspx

Not Applicable

๘,๐๐๘

12-Aug-2014

01:55

Recordsribbon.ascx

Not Applicable

๓๖๖

12-Aug-2014

01:55

Refinementconfigurationdialog.aspx

Not Applicable

๓๔,๑๒๘

12-Aug-2014

01:55

Releasehold.aspx

Not Applicable

๓,๗๐๑

12-Aug-2014

01:55

Repair.aspx

Not Applicable

๓,๒๕๙

12-Aug-2014

01:55

Repair.aspx

Not Applicable

๓,๔๗๓

12-Aug-2014

01:56

Repair.aspx

Not Applicable

๓,๕๐๘

12-Aug-2014

01:56

Reportcenterlayout.aspx

Not Applicable

๖,๑๕๘

12-Aug-2014

01:56

Reporting.aspx

Not Applicable

๘,๙๔๓

12-Aug-2014

01:55

Reporting.aspx

Not Applicable

๙,๐๑๕

12-Aug-2014

01:55

Reportsanddataresults.aspx

Not Applicable

๓,๙๔๕

12-Aug-2014

01:55

Resetpublicsitedialog.aspx

Not Applicable

๓,๐๙๒

12-Aug-2014

01:56

Resource.js

Not Applicable

๓,๗๒๓

12-Aug-2014

01:56

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

๑๐,๘๕๘

12-Aug-2014

01:55

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

๑๐,๙๙๓

12-Aug-2014

01:55

Retentionstagesettings.aspx

Not Applicable

๒๕,๖๗๖

12-Aug-2014

01:55

Retentionstagesettings.aspx

Not Applicable

๒๕,๘๓๒

12-Aug-2014

01:55

Ribbon.ascx

Not Applicable

๑๒,๘๕๘

12-Aug-2014

01:55

Ribbonmainmenu.ascx

Not Applicable

๕,๓๕๗

12-Aug-2014

01:56

Riched20.dll

15.0.4649.1000

๒,๒๒๖,๓๓๖

12-Aug-2014

01:54

Richtextarea.ascx

Not Applicable

๒,๗๘๔

12-Aug-2014

01:56

Richtextarea.js

Not Applicable

๑๐,๗๑๗

12-Aug-2014

01:56

Rolluppage.aspx

Not Applicable

๕,๐๓๙

12-Aug-2014

01:55

Rootmasterdesigntime.aspx

Not Applicable

๓,๗๒๐

12-Aug-2014

01:56

Routermessage.aspx

Not Applicable

๖,๒๗๑

12-Aug-2014

01:55

Rpthist.aspx

Not Applicable

๓,๑๙๓

12-Aug-2014

01:56

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

๔๗,๗๖๘

12-Aug-2014

01:57

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

12-Aug-2014

01:54

Scope.aspx

Not Applicable

๑๑,๗๖๐

12-Aug-2014

01:55

Scopedisplaygroup.aspx

Not Applicable

๑๑,๐๔๔

12-Aug-2014

01:55

Scriptforwebtaggingui.js

Not Applicable

๑๓๐,๙๙๐

12-Aug-2014

01:55

Scsummpg.aspx

Not Applicable

๒,๗๕๑

12-Aug-2014

01:56

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Not Applicable

๑๖,๒๙๐

12-Aug-2014

01:55

Search.analyticsrecommendation.js

Not Applicable

๘,๕๖๓

12-Aug-2014

01:55

Search.clientcontrols.debug.js

Not Applicable

๓๕๕,๓๐๖

12-Aug-2014

01:55

Search.clientcontrols.js

Not Applicable

๑๙๒,๓๙๔

12-Aug-2014

01:55

Search.configuration.debug.js

Not Applicable

๒๑๖,๔๕๑

12-Aug-2014

01:55

Search.configuration.js

Not Applicable

๑๕๓,๔๕๕

12-Aug-2014

01:55

Search.facetednavigationtab.debug.js

Not Applicable

๔๖,๘๑๒

12-Aug-2014

01:55

Search.js

Not Applicable

๓๖,๒๒๐

12-Aug-2014

01:55

Search.refinementconfiguration.debug.js

Not Applicable

๑๕,๔๔๒

12-Aug-2014

01:55

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Not Applicable

๑๑๙,๗๔๘

12-Aug-2014

01:55

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Not Applicable

๘,๖๐๔

12-Aug-2014

01:55

Searchandaddtohold.aspx

Not Applicable

๑๘,๗๗๕

12-Aug-2014

01:55

Searchresults.aspx

Not Applicable

๓,๙๔๕

12-Aug-2014

01:55

Searchui.debug.js

Not Applicable

๑๑๕,๑๔๒

12-Aug-2014

01:55

Searchui.js

Not Applicable

๕๐,๕๐๐

12-Aug-2014

01:55

Securestoredb.sql

Not Applicable

๑๗๕,๔๕๒

12-Aug-2014

01:55

Services.ashx

Not Applicable

๑๐๖

12-Aug-2014

01:56

Setup.exe

15.0.4649.1000

๑,๐๖๘,๗๒๘

12-Aug-2014

01:54

Silverlight.js

Not Applicable

๗,๖๘๐

12-Aug-2014

01:56

Silverlightslideshowcontrol.xap

Not Applicable

๑๙๘,๑๘๔

12-Aug-2014

01:56

Silverlightsupport.js

Not Applicable

๑๕,๒๑๐

12-Aug-2014

01:56

Sitedesigntoolbar.ascx

Not Applicable

๘,๓๘๙

12-Aug-2014

01:56

Sitedirectorysettings.aspx

Not Applicable

๙,๖๕๘

12-Aug-2014

01:56

Siteinformationcontroldialog.aspx

Not Applicable

๕,๓๑๒

12-Aug-2014

01:56

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๓,๙๓๔

12-Aug-2014

01:56

Sitemanager.aspx

Not Applicable

๓๓,๓๑๐

12-Aug-2014

01:55

Sitenavigationsettings.aspx

Not Applicable

๘,๖๔๙

12-Aug-2014

01:55

Sizedialog.aspx

Not Applicable

๕,๖๒๒

12-Aug-2014

01:56

Sizedialog.aspx.js

Not Applicable

๒,๘๑๗

12-Aug-2014

01:56

Slideshowcontroldialog2.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๐๐

12-Aug-2014

01:56

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Not Applicable

๓๖,๔๔๙

12-Aug-2014

01:56

Socialdata.js

Not Applicable

๑๒,๐๔๐

12-Aug-2014

01:57

Socialsrp.sql

Not Applicable

๒๒๗,๙๖๘

12-Aug-2014

01:57

Socialup.sql

Not Applicable

๒๐๐,๙๖๐

12-Aug-2014

01:57

Sp.documentmanagement.debug.js

Not Applicable

๘,๙๗๐

12-Aug-2014

01:55

Sp.policy.debug.js

Not Applicable

๑๓,๓๓๕

12-Aug-2014

01:55

Sp.publishing.debug.js

Not Applicable

๑๑๓,๘๘๒

12-Aug-2014

01:55

Sp.search.apps.debug.js

Not Applicable

๗,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Sp.search.apps.js

Not Applicable

๗,๖๐๐

12-Aug-2014

01:55

Sp.search.debug.js

Not Applicable

๑๑๓,๙๑๓

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Not Applicable

๑๑,๓๐๓

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not Applicable

๒,๗๖๙

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not Applicable

๖,๓๐๔

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Not Applicable

๓๗,๓๕๓

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Not Applicable

๕,๙๒๓

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Not Applicable

2,330

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.microfeed.debug.js

Not Applicable

๓๗๒,๗๖๓

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.microfeed.js

Not Applicable

๒๑๗,๘๗๖

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Not Applicable

๘๔,๒๙๙

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysitecommon.js

Not Applicable

๔๖,๑๒๗

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Not Applicable

๕,๓๖๖

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysitenavigation.js

Not Applicable

๓,๓๘๖

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

๑๒,๔๒๖

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.people.debug.js

Not Applicable

๘๖,๔๖๖

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.people.js

Not Applicable

๕๙,๕๔๐

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not Applicable

๑๓๕,๔๕๑

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not Applicable

๘๐,๐๕๗

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.reputation.debug.js

Not Applicable

๔๐,๐๘๙

12-Aug-2014

01:56

Sp.ui.reputation.js

Not Applicable

๒๔,๘๗๓

12-Aug-2014

01:56

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not Applicable

๖๓,๖๙๔

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.rte.publishing.js

Not Applicable

๔๔,๐๖๓

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not Applicable

๙,๒๓๖

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not Applicable

๗,๖๔๔

12-Aug-2014

01:55

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๘๑

12-Aug-2014

01:55

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

๑๔๐,๕๗๕

12-Aug-2014

01:55

Sp.workmanagement.debug.js

Not Applicable

๑๙๑,๐๒๙

12-Aug-2014

01:56

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Not Applicable

๑๓,๐๑๖

12-Aug-2014

01:55

Sps.resx

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๕

12-Aug-2014

01:55

Sps_themedforegroundimages.css

Not Applicable

๑๓,๐๐๓

12-Aug-2014

01:56

Spsapishim.generated.debug.js

Not Applicable

๓,๓๕๘

12-Aug-2014

01:55

Spscore.resx

Not Applicable

๑๔๕,๗๒๖

12-Aug-2014

01:55

Spssharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

๓,๕๔๗

12-Aug-2014

01:55

Spx.expresssite.js

Not Applicable

๑๙,๘๒๒

12-Aug-2014

01:56

Spx.importitems.debug.js

Not Applicable

๕๐,๕๓๒

12-Aug-2014

01:56

Spx.importitems.js

Not Applicable

๔๐,๖๕๐

12-Aug-2014

01:56

Spx.quickshare.debug.js

Not Applicable

๓๑,๙๙๘

12-Aug-2014

01:56

Spx.quickshare.js

Not Applicable

๒๘,๒๒๐

12-Aug-2014

01:56

Spx.resx

Not Applicable

๒๕,๖๓๐

12-Aug-2014

01:56

Spx.ui.addgallery.js

Not Applicable

๒,๘๒๕

12-Aug-2014

01:56

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Not Applicable

๔๓,๕๗๐

12-Aug-2014

01:56

Spx.ui.commonwebparts.js

Not Applicable

๓๔,๖๘๓

12-Aug-2014

01:56

Spxclient.resx

Not Applicable

๗,๖๐๗

12-Aug-2014

01:56

Srch.resources.resx

Not Applicable

๘๐,๗๔๔

12-Aug-2014

01:55

Sspadmin.master

Not Applicable

๒๒,๑๕๐

12-Aug-2014

01:55

Stocklistcontroldialog.aspx

Not Applicable

๗,๖๖๐

12-Aug-2014

01:56

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๙,๘๘๗

12-Aug-2014

01:56

Storedprocedures.sql

Not Applicable

๑๑๘,๕๕๗

12-Aug-2014

01:57

Svrexport.exe

4.0.2450.51

๓๕,๔๘๐

12-Aug-2014

01:57

Svrsetup.dll

15.0.4649.1000

๑๐,๐๖๙,๖๖๔

12-Aug-2014

01:55

Sync_synchronizationrules.sql

Not Applicable

๒,๕๗๘

12-Aug-2014

01:57

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

๒๓๓,๑๒๐

12-Aug-2014

01:57

T11.jpg

Not Applicable

๑,๓๕๔

12-Aug-2014

01:56

T11_1.jpg

Not Applicable

๔๖๔

12-Aug-2014

01:56

T11_2.jpg

Not Applicable

๔๘๖

12-Aug-2014

01:56

T11_3.jpg

Not Applicable

๗๓๑

12-Aug-2014

01:56

T12.jpg

Not Applicable

๓,๖๐๘

12-Aug-2014

01:56

T12_1.jpg

Not Applicable

๔๕๔

12-Aug-2014

01:56

T12_2.jpg

Not Applicable

๔๑๐

12-Aug-2014

01:56

T12_3.jpg

Not Applicable

๔๔๐

12-Aug-2014

01:56

T13.jpg

Not Applicable

๓๗๗

12-Aug-2014

01:56

T13_1.jpg

Not Applicable

๓๗๗

12-Aug-2014

01:56

T13_2.jpg

Not Applicable

๔๑๒

12-Aug-2014

01:56

T13_3.jpg

Not Applicable

๔๑๔

12-Aug-2014

01:56

T13_4.jpg

Not Applicable

๔๑๖

12-Aug-2014

01:56

T13_5.jpg

Not Applicable

๔๐๓

12-Aug-2014

01:56

T13_6.jpg

Not Applicable

๔๕๓

12-Aug-2014

01:56

T14.jpg

Not Applicable

๑,๘๙๖

12-Aug-2014

01:56

T14_1.jpg

Not Applicable

๔๔๒

12-Aug-2014

01:56

T14_2.jpg

Not Applicable

๒,๐๓๘

12-Aug-2014

01:56

T14_3.jpg

Not Applicable

๒๙๕

12-Aug-2014

01:56

T14_4.jpg

Not Applicable

๑,๐๒๒

12-Aug-2014

01:56

T14_5.jpg

Not Applicable

๗๐๓

12-Aug-2014

01:56

T25.jpg

Not Applicable

๑๙,๔๗๐

12-Aug-2014

01:56

T25_1.jpg

Not Applicable

๓๐๑

12-Aug-2014

01:56

T25_2.jpg

Not Applicable

๓๑๔

12-Aug-2014

01:56

T25_3.jpg

Not Applicable

๓๐๑

12-Aug-2014

01:56

T25_4.jpg

Not Applicable

๕๐๒

12-Aug-2014

01:56

T25_5.jpg

Not Applicable

๓๐๑

12-Aug-2014

01:56

T25_6.jpg

Not Applicable

๓๑๕

12-Aug-2014

01:56

T26.jpg

Not Applicable

๒,๑๘๕

12-Aug-2014

01:56

T26_1.jpg

Not Applicable

๖๘๓

12-Aug-2014

01:56

T27.jpg

Not Applicable

๔๗๒

12-Aug-2014

01:56

T27_1.jpg

Not Applicable

๕๘๗

12-Aug-2014

01:56

T27_2.jpg

Not Applicable

๔๓๐

12-Aug-2014

01:56

T27_3.jpg

Not Applicable

๔๔๓

12-Aug-2014

01:56

T27_4.jpg

Not Applicable

๒๖๗

12-Aug-2014

01:56

T27_5.jpg

Not Applicable

๓,๑๒๔

12-Aug-2014

01:56

T28.jpg

Not Applicable

๒,๔๘๓

12-Aug-2014

01:56

T28_1.jpg

Not Applicable

๘๓๐

12-Aug-2014

01:56

T28_2.jpg

Not Applicable

๘๖๕

12-Aug-2014

01:56

T28_3.jpg

Not Applicable

๑,๐๙๓

12-Aug-2014

01:56

T29.jpg

Not Applicable

๔,๑๒๕

12-Aug-2014

01:56

T29_1.jpg

Not Applicable

๔๗๓

12-Aug-2014

01:56

T29_2.jpg

Not Applicable

๔๗๔

12-Aug-2014

01:56

T29_3.jpg

Not Applicable

๕๑๐

12-Aug-2014

01:56

T29_4.jpg

Not Applicable

๑๙๖

12-Aug-2014

01:56

T29_5.jpg

Not Applicable

๒๑๖

12-Aug-2014

01:56

T29_6.jpg

Not Applicable

๔๔๕

12-Aug-2014

01:56

T29_7.jpg

Not Applicable

๔๙๑

12-Aug-2014

01:56

T29_8.jpg

Not Applicable

๕๕๐

12-Aug-2014

01:56

T30.jpg

Not Applicable

๓,๗๑๕

12-Aug-2014

01:56

T30_1.jpg

Not Applicable

๕๔๑

12-Aug-2014

01:56

T30_2.jpg

Not Applicable

๗๐๘

12-Aug-2014

01:56

T30_3.jpg

Not Applicable

๕๒๘

12-Aug-2014

01:56

T30_4.jpg

Not Applicable

๑๙๔

12-Aug-2014

01:56

T30_5.jpg

Not Applicable

๒๐๙

12-Aug-2014

01:56

T30_6.jpg

Not Applicable

๒๒๖

12-Aug-2014

01:56

T30_7.jpg

Not Applicable

๔๘๐

12-Aug-2014

01:56

T30_8.jpg

Not Applicable

๕๒๒

12-Aug-2014

01:56

T30_9.jpg

Not Applicable

๑,๒๑๐

12-Aug-2014

01:56

T31.jpg

Not Applicable

๓,๒๕๗

12-Aug-2014

01:56

T31_1.jpg

Not Applicable

๔๓๓

12-Aug-2014

01:56

T31_2.jpg

Not Applicable

๔๘๑

12-Aug-2014

01:56

T31_3.jpg

Not Applicable

๕๖๗

12-Aug-2014

01:56

T31_4.jpg

Not Applicable

๔๓๑

12-Aug-2014

01:56

T31_5.jpg

Not Applicable

๑๘๗

12-Aug-2014

01:56

T31_6.jpg

Not Applicable

๑๙๓

12-Aug-2014

01:56

T31_7.jpg

Not Applicable

๕๘๙

12-Aug-2014

01:56

T31_8.jpg

Not Applicable

๘๓๒

12-Aug-2014

01:56

T32.jpg

Not Applicable

๒,๓๑๔

12-Aug-2014

01:56

T32_1.jpg

Not Applicable

๔๗๘

12-Aug-2014

01:56

T32_2.jpg

Not Applicable

๔๙๐

12-Aug-2014

01:56

T32_3.jpg

Not Applicable

๔๔๐

12-Aug-2014

01:56

T32_4.jpg

Not Applicable

๔๔๖

12-Aug-2014

01:56

T32_5.jpg

Not Applicable

๕๙๑

12-Aug-2014

01:56

T32_6.jpg

Not Applicable

๖๘๕

12-Aug-2014

01:56

T32_7.jpg

Not Applicable

๑,๒๘๖

12-Aug-2014

01:56

T32_8.jpg

Not Applicable

๑,๘๕๑

12-Aug-2014

01:56

T33.jpg

Not Applicable

๑,๓๔๔

12-Aug-2014

01:56

T33_1.jpg

Not Applicable

๑,๑๑๕

12-Aug-2014

01:56

T33_2.jpg

Not Applicable

๒,๒๙๒

12-Aug-2014

01:56

T33_3.jpg

Not Applicable

๒,๐๐๙

12-Aug-2014

01:56

T33_4.jpg

Not Applicable

๔๒๓

12-Aug-2014

01:56

T33_5.jpg

Not Applicable

๙๘๒

12-Aug-2014

01:56

T33_6.jpg

Not Applicable

๓,๐๙๕

12-Aug-2014

01:56

T33_7.jpg

Not Applicable

๑,๒๖๔

12-Aug-2014

01:56

T33_8.jpg

Not Applicable

๒๖๗

12-Aug-2014

01:56

T33_9.jpg

Not Applicable

๔๔๑

12-Aug-2014

01:56

T34.jpg

Not Applicable

๔,๙๕๔

12-Aug-2014

01:56

T34_1.jpg

Not Applicable

๗๔๔

12-Aug-2014

01:56

T34_2.jpg

Not Applicable

๗๖๐

12-Aug-2014

01:56

T34_3.jpg

Not Applicable

๗๕๑

12-Aug-2014

01:56

T34_4.jpg

Not Applicable

๗๔๖

12-Aug-2014

01:56

T34_5.jpg

Not Applicable

๒๖๐

12-Aug-2014

01:56

T34_6.jpg

Not Applicable

๒๘๕

12-Aug-2014

01:56

T36.jpg

Not Applicable

๕๐๒

12-Aug-2014

01:56

T36_1.jpg

Not Applicable

๓๑๑

12-Aug-2014

01:56

T36_10.jpg

Not Applicable

๓,๑๕๗

12-Aug-2014

01:56

T36_11.jpg

Not Applicable

๓๙๖

12-Aug-2014

01:56

T36_12.jpg

Not Applicable

๕๐๒

12-Aug-2014

01:56

T36_13.jpg

Not Applicable

๓,๐๕๐

12-Aug-2014

01:56

T36_14.jpg

Not Applicable

๓,๐๕๓

12-Aug-2014

01:56

T36_2.jpg

Not Applicable

๓๕๖

12-Aug-2014

01:56

T36_3.jpg

Not Applicable

๓,๐๘๕

12-Aug-2014

01:56

T36_4.jpg

Not Applicable

๔๗๕

12-Aug-2014

01:56

T36_5.jpg

Not Applicable

๕๓๕

12-Aug-2014

01:56

T36_6.jpg

Not Applicable

๔๙๑

12-Aug-2014

01:56

T36_7.jpg

Not Applicable

๔๙๘

12-Aug-2014

01:56

T36_8.jpg

Not Applicable

๕๐๒

12-Aug-2014

01:56

T36_9.jpg

Not Applicable

๓,๔๒๑

12-Aug-2014

01:56

T37.jpg

Not Applicable

๒,๙๔๒

12-Aug-2014

01:56

T37_1.jpg

Not Applicable

๕,๓๓๑

12-Aug-2014

01:56

T37_2.jpg

Not Applicable

๑,๔๐๒

12-Aug-2014

01:56

T39.jpg

Not Applicable

๓,๖๒๓

12-Aug-2014

01:56

T39_1.jpg

Not Applicable

๔๘๓

12-Aug-2014

01:56

T39_2.jpg

Not Applicable

๔,๘๖๐

12-Aug-2014

01:56

T39_3.jpg

Not Applicable

๑,๘๔๕

12-Aug-2014

01:56

T39_4.jpg

Not Applicable

๑,๔๙๘

12-Aug-2014

01:56

T39_5.jpg

Not Applicable

๑๖๓

12-Aug-2014

01:56

T39_6.jpg

Not Applicable

๑๘๘

12-Aug-2014

01:56

T40.jpg

Not Applicable

๑,๕๕๕

12-Aug-2014

01:56

T40_1.jpg

Not Applicable

๔๙๔

12-Aug-2014

01:56

T40_2.jpg

Not Applicable

๕๔๔

12-Aug-2014

01:56

T40_3.jpg

Not Applicable

๒๒๙

12-Aug-2014

01:56

T40_4.jpg

Not Applicable

๒๘๖

12-Aug-2014

01:56

T41.jpg

Not Applicable

๔,๗๖๑

12-Aug-2014

01:56

T42.jpg

Not Applicable

๔,๔๙๑

12-Aug-2014

01:56

T45.jpg

Not Applicable

๕,๑๙๕

12-Aug-2014

01:56

T47.jpg

Not Applicable

๔,๔๒๒

12-Aug-2014

01:56

Ta_listcategories.aspx

Not Applicable

๗,๔๒๐

12-Aug-2014

01:55

Ta_listcrawledproperties.aspx

Not Applicable

๑๐,๕๔๔

12-Aug-2014

01:55

Ta_listmanagedproperties.aspx

Not Applicable

๑๒,๖๒๗

12-Aug-2014

01:55

Tablemenu.js

Not Applicable

๒,๐๑๓

12-Aug-2014

01:56

Tablepropertiesdialog.aspx

Not Applicable

๘,๖๓๔

12-Aug-2014

01:56

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Not Applicable

๑๐,๒๖๕

12-Aug-2014

01:56

Taxonomy.sql

Not Applicable

๓๐๒,๖๕๔

12-Aug-2014

01:55

Taxonomynavproperties.js

Not Applicable

๓๓,๙๘๗

12-Aug-2014

01:55

Taxonomytreepicker.aspx

Not Applicable

๔,๑๗๗

12-Aug-2014

01:55

Taxupdateprocs.sql

Not Applicable

๓๐๒,๖๐๕

12-Aug-2014

01:55

Tbitems.js

Not Applicable

๗,๘๖๐

12-Aug-2014

01:56

Tcscsearchresults.aspx

Not Applicable

๓๔,๔๖๘

12-Aug-2014

01:55

Tempimage100.jpg

Not Applicable

๓,๐๗๖

12-Aug-2014

01:56

Tempimage50.jpg

Not Applicable

๑,๒๓๑

12-Aug-2014

01:56

Termstoremanager.aspx

Not Applicable

๕๒,๗๖๗

12-Aug-2014

01:55

Termstoremanager.aspx

Not Applicable

๗๔,๑๕๖

12-Aug-2014

01:55

Termstoremanager.js

Not Applicable

๒๖๙,๘๗๗

12-Aug-2014

01:55

Tokyo.master

Not Applicable

๒๙,๐๖๙

12-Aug-2014

01:55

Tquery.dll

15.0.4599.1000

๑,๐๒๘,๒๘๘

12-Aug-2014

01:55

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

๓,๒๔๓

12-Aug-2014

01:55

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

๓,๒๕๓

12-Aug-2014

01:55

Transparent.gif

Not Applicable

๘๑๓

12-Aug-2014

01:56

Treecontrol.js

Not Applicable

๒๓๓,๖๖๕

12-Aug-2014

01:55

Uiutils.dll

4.0.2450.51

๓๗๙,๕๔๔

12-Aug-2014

01:57

Updated.aspx

Not Applicable

๒,๗๕๑

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Not Applicable

๑,๔๖๗

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Not Applicable

๑๕,๘๙๖

12-Aug-2014

01:55

Upload.aspx

Not Applicable

๕,๙๑๑

12-Aug-2014

01:55

Upload.aspx

Not Applicable

๖,๐๖๓

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Not Applicable

๖,๑๙๖

12-Aug-2014

01:54

Upload.aspx

Not Applicable

๖,๒๓๒

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Not Applicable

๖,๒๗๕

12-Aug-2014

01:55

Uploadex.aspx

Not Applicable

๑๗,๖๐๘

12-Aug-2014

01:55

Uploadex.aspx

Not Applicable

๒๐,๗๒๖

12-Aug-2014

01:55

Utilities.js

Not Applicable

๒๐๐

12-Aug-2014

01:56

Utils.js

Not Applicable

๒๐,๓๐๐

12-Aug-2014

01:56

Validation.js

Not Applicable

๑,๘๘๑

12-Aug-2014

01:56

Values.sql

Not Applicable

๒๔๐,๐๔๘

12-Aug-2014

01:57

Videocontroldialog.aspx

Not Applicable

๖,๗๙๐

12-Aug-2014

01:56

Videocontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๑๑,๑๒๘

12-Aug-2014

01:56

Videoembedconfig.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๔๙

12-Aug-2014

01:55

Videosettemplates.ascx

Not Applicable

๑,๙๓๘

12-Aug-2014

01:55

Viewcases.aspx

Not Applicable

๕,๕๙๔

12-Aug-2014

01:55

Viewscopes.aspx

Not Applicable

๑๓,๐๑๑

12-Aug-2014

01:55

Viewscopes.aspx

Not Applicable

๑๕,๗๐๖

12-Aug-2014

01:55

Viewscopes.aspx

Not Applicable

๒๒,๙๕๑

12-Aug-2014

01:55

Viewscopesettings.aspx

Not Applicable

๘,๐๕๐

12-Aug-2014

01:55

Visfilt.dll.x64

15.0.4649.1000

๓,๙๒๗,๗๔๔

12-Aug-2014

01:54

Warning.aspx

Not Applicable

๓,๘๘๕

12-Aug-2014

01:54

Weathercontroldialog.aspx

Not Applicable

๘,๔๐๒

12-Aug-2014

01:56

Weathercontroldialog.aspx.js

Not Applicable

๑๓,๗๒๕

12-Aug-2014

01:56

Web.config

Not Applicable

๙๙๓

12-Aug-2014

01:56

Webfldr.aspx

Not Applicable

๒,๕๙๐

12-Aug-2014

01:55

Webpartgalleryimages.xap

Not Applicable

๑๐๐,๑๖๔

12-Aug-2014

01:56

Websitecore.resx

Not Applicable

๒๐๕,๘๓๙

12-Aug-2014

01:56

Webtaggingdialog.aspx

Not Applicable

๕,๔๖๔

12-Aug-2014

01:55

Welcomesplash.aspx

Not Applicable

๔,๗๒๐

12-Aug-2014

01:55

Welcometoc.aspx

Not Applicable

๔,๓๘๐

12-Aug-2014

01:55

Wh.ribbon.js

Not Applicable

๘๗,๔๕๕

12-Aug-2014

01:56

Whcmdui.ashx

Not Applicable

๑๑๐

12-Aug-2014

01:56

Wma.ui.tasklist.debug.js

Not Applicable

๔๖๑,๗๔๒

12-Aug-2014

01:56

Wma.ui.tasklist.js

Not Applicable

๒๕๖,๙๖๔

12-Aug-2014

01:56

Wmaapishim.generated.debug.js

Not Applicable

๑๕,๐๔๔

12-Aug-2014

01:56

Wrktaskip.aspx

Not Applicable

๓,๙๒๙

12-Aug-2014

01:55

Wrktaskip.aspx

Not Applicable

๓,๙๖๑

12-Aug-2014

01:55

Xbrowser.js

Not Applicable

๒๘,๔๖๘

12-Aug-2014

01:56

Xhtml.js

Not Applicable

๑๖,๐๗๓

12-Aug-2014

01:56

Xlatewfassoc.aspx

Not Applicable

๙,๔๕๖

12-Aug-2014

01:55

Xlatewfassoc.aspx

Not Applicable

๙,๕๖๗

12-Aug-2014

01:55

Xml.js

Not Applicable

๒,๖๗๙

12-Aug-2014

01:56

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

๓๘๓,๖๖๔

12-Aug-2014

01:57

Zonebackgrounddialog.aspx

Not Applicable

๒๕,๙๔๘

12-Aug-2014

01:56

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Not Applicable

๒๗,๐๔๘

12-Aug-2014

01:56

Zoneresize.js

Not Applicable

๑๕,๓๒๖

12-Aug-2014

01:56

ข้อมูล Coreservermui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aboutus.aspx

Not Applicable

๔,๕๔๓

12-Aug-2014

01:55

Accessibility.css

Not Applicable

๑,๓๘๑

12-Aug-2014

01:55

Addgalleryimages.xap

Not Applicable

๖๖,๕๑๔

12-Aug-2014

01:55

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

๙๖,๓๘๔

12-Aug-2014

01:54

Articleleft.html

Not Applicable

๖,๒๓๕

12-Aug-2014

01:55

Articlelinks.html

Not Applicable

๔,๘๓๑

12-Aug-2014

01:55

Articleright.html

Not Applicable

๕,๓๑๔

12-Aug-2014

01:55

Assetpickers.js

Not Applicable

๓๑,๗๓๙

12-Aug-2014

01:55

Berlin.css

Not Applicable

๓๒๖,๔๗๔

12-Aug-2014

01:55

Calendar.aspx

Not Applicable

๔,๐๐๗

12-Aug-2014

01:55

Catalogarticle.html

Not Applicable

๘,๒๒๒

12-Aug-2014

01:55

Catalogwelcome.html

Not Applicable

๘,๓๗๕

12-Aug-2014

01:55

Cmscore.en-us.resx

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๙

12-Aug-2014

01:55

Communities.css

Not Applicable

๒๓,๙๘๘

12-Aug-2014

01:55

Compare.aspx

Not Applicable

๓,๔๓๖

12-Aug-2014

01:55

Contactus.aspx

Not Applicable

๑,๕๒๐

12-Aug-2014

01:55

Controls.css

Not Applicable

๕๕,๔๙๓

12-Aug-2014

01:55

Controls15.css

Not Applicable

๙,๗๔๓

12-Aug-2014

01:55

Customstrings.js

Not Applicable

๓๕๘

12-Aug-2014

01:55

Datashareedit.aspx

Not Applicable

๗๘๕

12-Aug-2014

01:55

Datashareview.aspx

Not Applicable

๘๒๓

12-Aug-2014

01:55

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

๒๕๘,๖๐๘

12-Aug-2014

01:54

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

๒๗,๒๙๖

12-Aug-2014

01:54

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

๕๖,๙๖๘

12-Aug-2014

01:54

Default.aspx

Not Applicable

๔,๐๙๕

12-Aug-2014

01:55

Designtime.css

Not Applicable

๗๖๖

12-Aug-2014

01:55

Discoverydownloadmanager.application

Not Applicable

๑๕,๘๐๓

12-Aug-2014

01:54

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not Applicable

๒๔,๔๗๗

12-Aug-2014

01:30

Edit.css

Not Applicable

๒๑,๐๓๓

12-Aug-2014

01:55

Edit-mode-21.css

Not Applicable

๓,๗๐๗

12-Aug-2014

01:55

Employeebio.aspx

Not Applicable

๒,๐๒๖

12-Aug-2014

01:55

Enterprisewiki.html

Not Applicable

๖,๒๒๓

12-Aug-2014

01:55

Faq.aspx

Not Applicable

๔,๐๑๕

12-Aug-2014

01:55

General.aspx

Not Applicable

๗๔๓

12-Aug-2014

01:55

Global.css

Not Applicable

๑๕,๗๒๓

12-Aug-2014

01:55

Htmleditorstyles.css

Not Applicable

๔๘,๕๔๒

12-Aug-2014

01:55

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

๕๗,๕๐๔

12-Aug-2014

01:54

Legalinfo.aspx

Not Applicable

๒,๗๒๗

12-Aug-2014

01:55

Lyon.css

Not Applicable

๓๒๗,๙๑๑

12-Aug-2014

01:55

Masterroot.css

Not Applicable

๔,๐๒๙

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

๑๒๖,๖๕๖

13-Aug-2014

06:27

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

๑๘๐,๘๓๒

13-Aug-2014

06:27

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

๑,๐๓๔,๓๓๖

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

๑๗๑,๕๕๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

๑๙,๖๐๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

๒๕,๗๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4514.1000

๔๒๓,๑๔๔

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4641.1000

๔๗๐,๗๑๒

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

๒๘๘,๙๖๘

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4420.1017

๖๓,๖๒๔

12-Aug-2014

01:54

Moss.actions

Not Applicable

๔๒๙,๑๙๙

12-Aug-2014

01:54

Msoserverintl.dll

15.0.4647.1000

๓,๔๑๙,๘๔๐

12-Aug-2014

01:54

Newsletter.aspx

Not Applicable

๓,๒๓๘

12-Aug-2014

01:55

Notessetup.exe

15.0.4599.1000

๕๖๐,๓๒๐

12-Aug-2014

01:55

Officeserveradmin.en-us.resx

Not Applicable

๑๕,๑๙๕

12-Aug-2014

01:54

Oldialog.css

Not Applicable

๒,๘๗๐

12-Aug-2014

01:55

Ollfont.css

Not Applicable

๗,๒๔๖

12-Aug-2014

01:55

Oslo.html

Not Applicable

๒๕,๒๐๖

12-Aug-2014

01:55

Osrv.en-us.resx

Not Applicable

๘,๗๖๕

12-Aug-2014

01:54

Osrvcore.en-us.resx

Not Applicable

๓๓,๗๕๔

12-Aug-2014

01:54

Osrvmanifest.man

Not Applicable

๑,๗๐๙,๕๐๑

12-Aug-2014

01:54

Portal.css

Not Applicable

๙๖,๓๓๖

12-Aug-2014

01:55

Pressrelease.aspx

Not Applicable

๒,๙๑๐

12-Aug-2014

01:55

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Not Applicable

๔๙,๘๔๖

12-Aug-2014

01:55

Projectsummary.css

Not Applicable

๔,๒๒๔

12-Aug-2014

01:55

Publicthemedforegroundimages.css

Not Applicable

๖๐๔

12-Aug-2014

01:55

Reviewapproval_1033.xoml

Not Applicable

๑๐๕,๑๑๑

12-Aug-2014

01:54

Reviewpublishing_1033.xoml

Not Applicable

๑๐๕,๑๑๑

12-Aug-2014

01:54

Root.master

Not Applicable

๓,๗๙๒

12-Aug-2014

01:55

Sbw.css

Not Applicable

๑,๐๕๗

12-Aug-2014

01:55

Searchfoundationmanifest.man

Not Applicable

๕๙๓,๕๐๙

12-Aug-2014

01:54

Seattle.html

Not Applicable

๒๗,๔๐๓

12-Aug-2014

01:55

Selectorcontrols.js

Not Applicable

๑๖,๙๒๑

12-Aug-2014

01:55

Service.aspx

Not Applicable

๒,๘๒๙

12-Aug-2014

01:55

Sitemap.aspx

Not Applicable

๑,๒๕๙

12-Aug-2014

01:55

Socialdata.css

Not Applicable

๑๔,๐๖๓

12-Aug-2014

01:55

Spellchecker.js

Not Applicable

๔๔,๓๑๗

12-Aug-2014

01:55

Sps.en-us.resx

Not Applicable

๑๐๐,๓๔๕

12-Aug-2014

01:55

Spscore.en-us.resx

Not Applicable

๑๔๕,๗๒๖

12-Aug-2014

01:55

Spx.css

Not Applicable

๑,๖๔๒

12-Aug-2014

01:55

Spx.en-us.resx

Not Applicable

๒๕,๖๓๐

12-Aug-2014

01:55

Spxclient.en-us.resx

Not Applicable

๗,๖๐๗

12-Aug-2014

01:55

Spxpub.css

Not Applicable

๒๐,๐๐๖

13-Aug-2014

06:33

Spxpubribbon.css

Not Applicable

๑๑,๑๙๔

12-Aug-2014

01:55

Spxpubribbon.css

Not Applicable

๑๒,๖๒๘

13-Aug-2014

06:33

Srch.resources.en-us.resx

Not Applicable

๘๐,๗๔๔

12-Aug-2014

01:55

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

๖๘,๘๐๐

12-Aug-2014

01:54

Sshellui.mst

Not Applicable

๑๔,๘๔๘

12-Aug-2014

01:54

Startermaster.html

Not Applicable

๗,๑๖๒

12-Aug-2014

01:55

Tables.css

Not Applicable

๒,๐๓๐

12-Aug-2014

01:55

Termstoremanager.css

Not Applicable

๖,๙๕๐

12-Aug-2014

01:55

Tokyo.css

Not Applicable

๓๒๖,๙๙๕

12-Aug-2014

01:55

Websitecore.en-us.resx

Not Applicable

๒๐๕,๘๓๙

12-Aug-2014

01:55

Welcomesplash.html

Not Applicable

๕,๕๖๗

12-Aug-2014

01:55

Wizards.css

Not Applicable

๘,๕๒๐

12-Aug-2014

01:55

Xlsrvintl.dll

15.0.4420.1017

๒๖๒,๒๘๐

12-Aug-2014

01:54

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×