ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเด KB3054871 สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ที่เผยแพร่เมื่อวันที่9มิถุนายน๒๐๑๕ การอัปเดตนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้น

การปรับปรุงและการแก้ไข

การอัปเดตนี้จะแปลคำบางคำในหลายภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าความหมายของการตั้งค่าโซนเวลาถูกต้องใน SharePoint Server ๒๐๑๓

ข้อมูลการปรับปรุง

การรีสตาร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

เบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมีMicrosoft SharePoint Foundation ๒๐๑๓ Service Pack 1ติดตั้งอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ ข้อมูล Wssmui-en-us

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

๒,๗๔๗

19-May-2015

09:35

Aclinv.css

Not applicable

๔๔๙

19-May-2015

09:35

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

๒๓,๗๑๒

19-May-2015

09:35

Applicensing.css

Not applicable

๒,๗๑๐

19-May-2015

09:35

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

๑,๐๒๓

19-May-2015

09:35

Bform.debug.js

Not applicable

๓๘๑,๗๓๒

19-May-2015

09:35

Bform.js

Not applicable

๒๔๘,๙๑๙

19-May-2015

09:35

Blog.css

Not applicable

๙,๓๕๐

19-May-2015

09:35

Bpstd.aspx

Not applicable

๓,๒๘๗

19-May-2015

09:35

Bpstd.aspx

Not applicable

๓,๖๔๘

19-May-2015

09:35

Calendar.css

Not applicable

๒๙,๘๑๔

19-May-2015

09:35

Calendarv4.css

Not applicable

๑๗,๐๓๗

19-May-2015

09:35

Core.css

Not applicable

๑๓๖,๐๒๗

19-May-2015

09:35

Core.debug.js

Not applicable

๓๖๗,๔๘๖

19-May-2015

09:35

Core.en-us.resx

Not applicable

๔๙๐,๐๐๕

19-May-2015

09:35

Core.js

Not applicable

๒๓๙,๑๗๓

19-May-2015

09:35

Corev15.css

Not applicable

๓๒๒,๕๕๘

19-May-2015

09:35

Corev15app.css

Not applicable

๓๒๒,๖๕๒

19-May-2015

09:35

Corev4.css

Not applicable

๑๙๑,๙๓๑

19-May-2015

09:35

Corev4.css

Not applicable

๒๐๘,๐๓๕

19-May-2015

09:35

Createnewdocument.css

Not applicable

๒๖๔

19-May-2015

09:35

Cui.css

Not applicable

๓๗,๔๗๔

19-May-2015

09:35

Cui.css

Not applicable

๓๗,๘๖๗

20-May-2015

08:15

Cuidark.css

Not applicable

๓๓,๔๓๕

19-May-2015

09:35

Cuidark.css

Not applicable

๔๐,๒๖๓

19-May-2015

09:35

Datepicker.css

Not applicable

๗,๔๘๔

19-May-2015

09:35

Datepickerv4.css

Not applicable

๗,๔๕๗

19-May-2015

09:35

Designpreview.css

Not applicable

๑,๖๒๐

19-May-2015

09:35

Devdash.css

Not applicable

๓,๙๑๒

19-May-2015

09:35

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

๔,๔๑๕

19-May-2015

09:35

Devdash_strings.js

Not applicable

๔,๒๑๘

19-May-2015

09:35

Discthread.css

Not applicable

๑,๙๒๙

19-May-2015

09:35

Error.css

Not applicable

๔๙๖

19-May-2015

09:35

Form.js

Not applicable

๑๒๖,๗๑๕

19-May-2015

09:35

Forms.css

Not applicable

๖,๖๙๔

19-May-2015

09:35

Forms.css

Not applicable

๗,๕๕๐

19-May-2015

09:35

Fpext.msg

Not applicable

๑๗๐,๘๗๑

20-May-2015

08:15

Groupboard.css

Not applicable

๑,๓๒๙

19-May-2015

09:35

Help.css

Not applicable

๑๒,๑๒๒

19-May-2015

09:35

Help.css

Not applicable

๘,๒๐๓

19-May-2015

09:35

Init.debug.js

Not applicable

๑๗๒,๐๘๑

19-May-2015

09:35

Init.js

Not applicable

๑๑๗,๕๖๓

19-May-2015

09:35

Languagepickercontrol.css

Not applicable

๑,๔๕๖

19-May-2015

09:35

Layouts.css

Not applicable

๒๑,๖๒๓

19-May-2015

09:35

Layouts.css

Not applicable

๒๕,๓๕๐

19-May-2015

09:35

Mblrte.css

Not applicable

๔๐,๑๑๗

19-May-2015

09:35

Menu.css

Not applicable

๓,๐๔๐

19-May-2015

09:35

Menu-21.css

Not applicable

๒,๓๕๐

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๒๒,๑๕๒

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๓๙,๐๔๘

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

๒๑,๖๙๖

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๕๙๒

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

๒๒๖,๐๒๔

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

๙๓,๓๗๖

19-May-2015

09:35

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๔๗,๗๕๒

20-May-2015

08:15

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๐๘๐

20-May-2015

08:15

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

๑๙,๖๓๒

20-May-2015

08:15

Minimalv4.css

Not applicable

๒๘,๗๙๘

19-May-2015

09:35

Minimalv4.css

Not applicable

๒๙,๑๓๓

19-May-2015

09:35

Moeerrorux.css

Not applicable

๓,๕๒๗

20-May-2015

08:15

Mws.css

Not applicable

๓,๒๖๑

19-May-2015

09:35

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

๔๕,๐๒๕

20-May-2015

08:15

Oslo.css

Not applicable

๓๒๖,๑๑๔

19-May-2015

09:35

Osloapp.css

Not applicable

๓๒๒,๖๕๒

19-May-2015

09:35

Ows.debug.js

Not applicable

๓๓๖,๒๐๑

19-May-2015

09:35

Ows.js

Not applicable

๒๑๙,๐๘๓

19-May-2015

09:35

Owsnocr.css

Not applicable

๙,๙๑๙

19-May-2015

09:35

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

๙,๐๘๑

19-May-2015

09:35

Pickertree.css

Not applicable

๒๖,๕๒๐

19-May-2015

09:35

Pickertree.css

Not applicable

๓๐,๐๓๓

19-May-2015

09:35

Pptmpl.pptx

Not applicable

๒๗,๕๘๘

19-May-2015

09:35

Resources.en-us.resx

Not applicable

๒,๐๗๒

19-May-2015

09:35

Search.css

Not applicable

๔๕,๔๔๓

19-May-2015

09:35

Searchv15.css

Not applicable

๕๗,๖๕๗

19-May-2015

09:35

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

๘๖๗

19-May-2015

09:35

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

๕,๘๒๕

19-May-2015

09:35

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

๑๖,๒๕๙

19-May-2015

09:35

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

๗๓,๕๑๕

19-May-2015

09:35

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

๖,๓๙๗

19-May-2015

09:35

Sp.runtimeres.js

Not applicable

๖,๐๙๗

19-May-2015

09:35

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

๓๕๙,๔๙๓

19-May-2015

09:35

Spstd1.aspx

Not applicable

๒,๘๘๙

19-May-2015

09:35

Spstd1.aspx

Not applicable

๓,๘๗๐

19-May-2015

09:35

Spstd2.aspx

Not applicable

๓,๗๔๔

19-May-2015

09:35

Spstd2.aspx

Not applicable

๔,๗๒๕

19-May-2015

09:35

Spstd3.aspx

Not applicable

๓,๓๑๗

19-May-2015

09:35

Spstd3.aspx

Not applicable

๔,๒๙๘

19-May-2015

09:35

Spstd4.aspx

Not applicable

๓,๓๑๙

19-May-2015

09:35

Spstd4.aspx

Not applicable

๔,๓๐๐

19-May-2015

09:35

Spstd5.aspx

Not applicable

๔,๔๗๖

19-May-2015

09:35

Spstd5.aspx

Not applicable

๕,๔๕๗

19-May-2015

09:35

Spstd6.aspx

Not applicable

๔,๓๘๕

19-May-2015

09:35

Spstd6.aspx

Not applicable

๕,๓๖๖

19-May-2015

09:35

Spstd7.aspx

Not applicable

๔,๓๙๔

19-May-2015

09:35

Spstd7.aspx

Not applicable

๕,๓๗๕

19-May-2015

09:35

Spstd8.aspx

Not applicable

๔,๓๔๖

19-May-2015

09:35

Spstd8.aspx

Not applicable

๕,๓๒๗

19-May-2015

09:35

Storefront.css

Not applicable

๑๓,๒๐๔

19-May-2015

09:35

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

๑๖,๔๑๔

19-May-2015

09:35

Sts_initstrings.js

Not applicable

๑๕,๘๒๕

19-May-2015

09:35

Sts_strings.debug.js

Not applicable

๑๑๕,๘๓๙

19-May-2015

09:35

Sts_strings.js

Not applicable

๑๑๒,๓๘๙

19-May-2015

09:35

Survey.css

Not applicable

๑,๘๒๗

19-May-2015

09:35

Survey.css

Not applicable

๒,๔๗๗

19-May-2015

09:35

Ta_applicensing.css

Not applicable

๓,๐๒๔

19-May-2015

09:35

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

๗๔๒

19-May-2015

09:35

Themev4.css

Not applicable

๒,๔๐๗

19-May-2015

09:35

Timeline.css

Not applicable

๓๐,๔๑๓

19-May-2015

09:35

Wdtmpl.dotx

Not applicable

๑๑,๑๐๗

19-May-2015

09:35

Wiki.css

Not applicable

๑,๑๕๙

19-May-2015

09:35

Wpeditmode.css

Not applicable

๑๘,๙๔๙

19-May-2015

09:35

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๑,๑๗๑

19-May-2015

09:35

Wpeditmodev4.css

Not applicable

๑๗,๕๙๖

19-May-2015

09:35

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

๖๘,๘๐๐

19-May-2015

09:35

Wshellui.mst

Not applicable

๑๔,๘๔๘

19-May-2015

09:35

Wss.actions

Not applicable

๙๔,๘๕๗

19-May-2015

09:35

Wss.en-us.resx

Not applicable

๗๒๒,๗๗๘

19-May-2015

09:35

Wssmanifest.man

Not applicable

๖๖๒,๗๗๑

19-May-2015

09:35

ข้อมูล Wss-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Setup.exe

15.0.4727.1001

๑,๐๗๑,๘๐๘

19-May-2015

09:30

Wsssetup.dll

15.0.4727.1001

๑๐,๓๗๖,๘๖๔

19-May-2015

09:33

อ้างอิง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ระบบ Office TechCenterมีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×