ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ด้วยตนเอง เมื่อต้อง การเพิ่มข้อความในส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันของวงกลม หรือเมื่อต้อง การเปลี่ยนสีหรือสไตล์ของไดอะแกรมเวนน์ โปรดดูสร้างไดอะแกรมเวนน์

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น งานนำเสนอหรือเอกสารของคุณควรประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ไดอะแกรมเวนน์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ คลิกไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้รูปร่าง แล้ว ภายใต้รูปร่างที่ใช้ล่าสุด คลิ กวงรี

 3. ด้านบนของไดอะแกรมเวนน์ วาดวงรีที่มีขนาดประมาณเป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  วาดวงรี

 4. หมุนการให้วงรีเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่มุมเดียวที่เป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  หมุนวงรี

 5. ย้ายวงรีเพื่อจัดตำแหน่งข้อความไปไว้เหนือส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  ย้ายวงรี

 6. คลิกขวาวงรี คลิกเพิ่มข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  พิมพ์ในวงรี

 7. คลิกขวาวงรี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 8. ภายใต้เติม เลือกไม่เติม

 9. ภายใต้เส้น เลือกไม่มีเส้น

 10. คลิก ปิด

  วงกลมที่เหลื่อมกันที่มีข้อความ

 1. ในงานนำเสนอของคุณ คลิกไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้รูปร่าง แล้ว ภายใต้รูปร่างที่ใช้ล่าสุด คลิ กวงรี

 3. ด้านบนของไดอะแกรมเวนน์ วาดวงรีที่มีขนาดประมาณเป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  วาดวงรี

 4. หมุนการให้วงรีเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่มุมเดียวที่เป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  หมุนวงรี

 5. ย้ายวงรีเพื่อจัดตำแหน่งข้อความไปไว้เหนือส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  ย้ายวงรี

 6. คลิกขวาวงรี คลิกแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  พิมพ์ในวงรี

 7. คลิกขวาวงรี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 8. บนแท็บเติม เลือกไม่เติม

 9. บนแท็บสีเส้น เลือกไม่มีเส้น

 10. คลิก ปิด

  วงกลมที่เหลื่อมกันที่มีข้อความ

 1. ในงานนำเสนอของคุณ คลิกไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้รูปร่าง แล้ว ภายใต้รูปร่างที่ใช้ล่าสุด คลิ กวงรี

 3. ด้านบนของไดอะแกรมเวนน์ วาดวงรีที่มีขนาดประมาณเป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  วาดวงรี

 4. หมุนการให้วงรีเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่มุมเดียวที่เป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  หมุนวงรี

 5. ย้ายวงรีเพื่อจัดตำแหน่งข้อความไปไว้เหนือส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  ย้ายวงรี

 6. คลิกขวาวงรี คลิกแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  พิมพ์ในวงรี

 7. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใน Excel และ PowerPoint:

  1. คลิกขวาวงรี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

  2. บนแท็บเติม เลือกไม่เติม

  3. บนแท็บสีเส้น เลือกไม่มีเส้น

  4. คลิก ปิด

   วงกลมที่เหลื่อมกันที่มีข้อความ

  ใน Word และ Outlook:

  1. คลิกขวาวงรี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

  2. บนแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส เป็น 100%

  3. บนแท็บสีและเส้น ภายใต้เส้น คลิกที่เมนูสี นั้นแล้ว เลือกไม่มีสี

  4. คลิก ปิด

   วงกลมที่เหลื่อมกันที่มีข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×