หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
English
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Release Date:
August 11, 2020

Version:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8

Summary

An elevation of privilege vulnerability exists when ASP.NET or .NET Framework web applications running on IIS improperly allow access to cached files. An attacker who successfully exploited this vulnerability could gain access to restricted files. To exploit this vulnerability, an attacker would need to send a specially crafted request to an affected server. The update addresses the vulnerability by changing how ASP.NET and .NET Framework handle requests.

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

A remote code execution vulnerability exists when Microsoft .NET Framework processes input. An attacker who successfully exploited this vulnerability could take control of an affected system. To exploit the vulnerability, an attacker would need to be able to upload a specially crafted file to a web application. The security update addresses the vulnerability by correcting how .NET Framework processes input.

For more information go to: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2138023

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

For a list of improvements that were released with this update, please see the article links in the Additional Information section of this article.

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

  • 4569776 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4569776)

  • 4569750 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4569750)

Information about protection and security

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×