ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Summary

Starting in Cumulative Update 21 for Exchange Server 2013 and Cumulative Update 10 for Exchange Server 2016 in an on-premises Exchange Server environment, you can directly create or modify a remote shared mailbox by using the new parameter -shared with the following cmdlets:

  • Enable-RemoteMailbox: [-Identity user] [-Shared] [-RemoteRoutingAddress user@domain]

  • New-RemoteMailbox: [-Shared] [-Name remoteMailboxName]

  • Set-RemoteMailbox: [-Name user] [-Type Shared]

More information

Exchange Server 2016

To enable the parameter -shared so that it will work, make sure that you prepare Active Directory by running the following command:

<path_to_Exchange2016CU10_or_LaterBuild>\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”first_organization_name” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

And install the same build of Cumulative Update 10 for Exchange Server 2016 or a later cumulative update for Exchange Server 2016.

Exchange Server 2013

To enable the new parameter -shared so that it will work, make sure that you prepare Active Directory by running the following command:

<path_to_Exchange2013CU21_or_LaterBuild>\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”first_organization_name” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

And install the same build of Cumulative Update 21 for Exchange Server 2013 or a later cumulative update for Exchange Server 2013.

References

Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×