ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

เมื่อ Cortana ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่าคุณสามารถคืนค่าการเชื่อมต่อได้หรือไม่:

  1. ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเราเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นได้ แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อินเทอร์เน็ต

  2. ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองของสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตเสียบเข้ากับพีซีและเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณแล้ว

  3. ถ้า Cortana ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้พิมพ์ สถานะเครือข่าย ลงในกล่องค้นหาบนแถบงานของ Windows จากนั้นเลือก ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย ภายใต้การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง

  4. ถ้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครือข่ายของคุณ ปัญหานี้อาจจะเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวกับบริการ Cortana เท่านั้น รอสักครู่แล้วลองคิวรีของคุณอีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×