ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ไม่ทับซ้อนกันบางอย่างในความสามารถระหว่าง rxImport และ rxDataStep แต่โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการนำเข้าแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ xdf .xdf รูปแบบที่ต้องการข้อมูล Revo R rxImport โดยทั่วไปมีใช้ rxDataStep เพื่อดำเนินการแปลงระหว่างชุดข้อมูลสองชุดซึ่งทั้งสองอินพุท และเอาท์พุทชุดข้อมูลอาจเป็น.xdf ทั้งฟังก์ชันงานเท่า ๆ กันดีในเครื่องคำนวณบริบท หรือใน Hadoop เป็นบริบทที่คำนวณ ไม่มีฟังก์ชันไปอย่าง หรือจะทำการดำเนินการของควบคู่กันว่าท้องถิ่น หรือ Hadoop

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×