ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นชื่อที่แอปพลิเคชันใช้ในการร้องขอการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC กล่าวอีกนัยหนึ่งมันเป็นชื่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเชื่อมต่อ ODBC โดยจะจัดเก็บรายละเอียดการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อฐานข้อมูล ไดเรกทอรี โปรแกรมควบคุมฐานข้อมูล UserID รหัสผ่าน เป็นต้น เมื่อทําการเชื่อมต่อไปยัง ODBC

ต่อไปนี้เป็นชนิดต่างๆ ของแหล่งข้อมูล ODBC:

1. DSN ของระบบ: นี่คือ DSN ที่ใช้ตลอดทั้งระบบ โดยที่ใดๆ ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมอาจเข้าสู่ระบบได้ DSN นี้ต้องถูกสร้างบนเครื่องที่โปรแกรมตั้งอยู่ DSN ของระบบจะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้คีย์ต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc แหล่งข้อมูล

2. DSN ผู้ใช้: นี่คือ DSN ที่สร้างขึ้นสําหรับผู้ใช้ที่ระบุ เฉพาะผู้ใช้ที่สร้าง DSN เท่านั้นที่สามารถดูและใช้ DSN ได้ เช่นเดียวกับ DSN ระบบ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้คีย์ต่อไปนี้: HKEY_CURRENT_USER\Software\Odbc\Odbc.ini\แหล่งข้อมูล

Odbc 3. DSN ไฟล์: นี่คือ DSN ที่เก็บไว้ในไฟล์ข้อความที่มี ส่วนขยาย DSN (ไม่ได้อยู่ในรีจิสทรีของ Windows) เมื่อต้องการใช้ DSN ไฟล์ จะต้องมีข้อมูลที่จําเป็นในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ต้องการ โปรแกรมควบคุม ODBC จะต้องติดตั้งภายในเครื่อง ไฟล์ .dsn เป็นไฟล์ข้อความที่คุณสามารถดูในตัวแก้ไขข้อความใดๆ เช่น Microsoft Notepad DSN ของไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ตามค่าเริ่มต้นในตําแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:Program Files\Common Files\Odbc\Data Sources folder

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ FRx Software Corporation FRx Software Corporation ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หรือเกี่ยวกับการบังคับใช้บทความของบริษัทภายนอกที่อ้างอิงข้างต้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×