ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ข้อความนำ

บทความนี้แสดงรุ่นของ Microsoft SQL Server 2012 ที่เผยแพร่หลังจากเผยแพร่SQL Server 2012 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่น 11.0.3492.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2015

รุ่นแม่ของรุ่นนี้คือ 11.0.3487.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

3052476 การอัปเดตสะสม 16 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3487.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2015

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3486.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

3038001 การอัปเดตสะสม 15 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3486.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2015

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3482.0

รุ่น 11.0.3482.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2014

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3470.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

3002044 การอัปเดตสะสม 13 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3470.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2014

บิลด์หลักของบิลด์นี้คือ 11.0.3449.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2991533 แพคเกจการอัปเดตสะสม 12 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3449.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2014

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3431.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2975396 แพคเกจการอัปเดตสะสม 11 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3431.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2014

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3412.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2954099 แพคเกจการอัปเดตสะสม 10 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3412.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2014

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3401.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2931078 แพคเกจการอัปเดตสะสม 9 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3401.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2014

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3393.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2917531 แพคเกจการอัปเดตสะสม 8 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3393.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2013

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3381.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2894115 แพคเกจการอัปเดตสะสม 7 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3381.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2013

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3373.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2874879 แพคเกจการอัปเดตสะสม 6 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3373.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2013

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3368.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2861107 แพคเกจการอัปเดตสะสม 5 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3368.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2013

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3349.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2833645 แพคเกจการอัปเดตสะสม 4 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3349.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตแบบสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2013

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3339.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2812412 แพคเกจการอัปเดตสะสม 3 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3339.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2013

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3321.0

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2790947 แพคเกจการอัปเดตสะสม 2 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

รุ่น 11.0.3321.0 (การอัปเดตแบบสะสม)

แพคเกจการอัปเดตสะสมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2012

บิลด์แม่ของบิลด์นี้คือ 11.0.3321.0
 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้

2765331 แพคเกจการอัปเดตสะสม 1 สําหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

อ้างอิง

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสําหรับการปรับปรุงSQL Server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
 

822499 แบบแผนการตั้งชื่อสําหรับแพคเกจ

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์เฉพาะของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คําอธิบายเกี่ยวกับคําศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×