ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมี SQL Server ๒๐๑๗หรือการเผยแพร่ CU ของ sql Server ๒๐๑๗ใดๆผ่าน SQL Server ๒๐๑๗ CU15 ติดตั้งอยู่

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

สำหรับข้อมูลการปรับใช้เกี่ยวกับการอัปเดตนี้ให้ดูที่ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 9 กรกฎาคม๒๐๑๙

ข้อมูลแฮชของไฟล์

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

SQLServer2017-KB4505225-x64.exe

19C9CC25E7F118598C50DD016577B2DBFD6DFE93

F42170725D58019F9A90B89A63C10AA9AE3612E61E5ED120849502DA12634A55

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Setup.exe

2017.140.3192.2

๑๑๙,๘๘๘

15-Jun-2019

03:32

x64

Setup.exe.config

Not Applicable

๓๔๔

18-Aug-2017

12:41

Not Applicable

Sqlsetupbootstrapper.dll

2017.140.3192.2

๒๗๓,๑๘๔

15-Jun-2019

03:32

x64

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๗

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๕๐,๕๖๑

15-Jun-2019

03:23

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๗,๙๔๐

15-Jun-2019

03:23

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๔,๖๘๕

15-Jun-2019

03:23

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๕

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๔,๑๘๓

15-Jun-2019

03:31

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๓,๒๑๖

15-Jun-2019

03:31

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๓,๙๖๕

15-Jun-2019

03:34

Not Applicable

Mediainfo.xml

Not Applicable

๑,๑๒๐

15-Jun-2019

06:15

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๓๘,๓๗๒

04-Aug-2017

17:50

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๕,๔๐๒

15-Jun-2019

03:25

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๙๑๑

15-Jun-2019

03:25

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๖๔,๒๓๓

15-Jun-2019

03:25

Not Applicable

Masterdataservicesloc.msi

Not Applicable

๙,๐๘๐,๘๓๒

15-Jun-2019

06:29

Not Applicable

Sqlbrowser.msp

Not Applicable

๕,๑๔๐,๔๘๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sqlsupport.msi

Not Applicable

๑๙,๙๕๑,๖๑๖

15-Jun-2019

06:30

Not Applicable

Msodbcsql.msi

Not Applicable

๔,๒๙๖,๗๐๔

15-Jun-2019

06:33

Not Applicable

Sqllocaldb.msi

Not Applicable

๔๘,๔๘๔,๓๕๒

15-Jun-2019

06:29

Not Applicable

Sqlwriter.msp

Not Applicable

๒,๒๓๒,๓๒๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Tsqllanguageservice.msi

Not Applicable

๓,๓๖๖,๙๑๒

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๙

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๓,๖๘๒

15-Jun-2019

03:20

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๓,๕๘๒

15-Jun-2019

03:20

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๓,๖๒๙

15-Jun-2019

03:20

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๗

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๐,๘๖๒

15-Jun-2019

03:34

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๓,๑๔๑

15-Jun-2019

03:34

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๓,๖๘๒

15-Jun-2019

03:34

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๕

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๕๒,๓๓๔

15-Jun-2019

03:22

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๗,๔๓๔

15-Jun-2019

03:22

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๘,๗๗๕

15-Jun-2019

03:22

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๕

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๕๗,๙๔๒

15-Jun-2019

03:16

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๔๗,๒๑๙

15-Jun-2019

03:16

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๔๖,๘๙๙

15-Jun-2019

03:16

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๓

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๓,๖๘๘

15-Jun-2019

03:31

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๓,๕๘๔

15-Jun-2019

03:31

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๔,๑๒๔

15-Jun-2019

03:31

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๓

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๖,๖๖๙

15-Jun-2019

03:14

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๖,๒๓๒

15-Jun-2019

03:14

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๖,๓๖๑

15-Jun-2019

03:14

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๗

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๘,๗๙๓

15-Jun-2019

03:20

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๗,๕๔๐

15-Jun-2019

03:20

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๔,๙๙๘

15-Jun-2019

03:20

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

๔๐,๔๒๗

04-Aug-2017

17:54

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

๔๓,๔๔๖

15-Jun-2019

03:14

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

๓๓,๒๗๕

15-Jun-2019

03:14

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

๑๒๔,๕๘๔

15-Jun-2019

03:14

Not Applicable

Setup.rll

2017.140.3192.2

๒๕,๑๖๘

15-Jun-2019

03:29

Not Applicable

Addnode.xml

Not Applicable

๑๐,๖๕๓

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Completeclusterwizard.xml

Not Applicable

๑๑,๓๑๙

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Completeimagewizard.xml

Not Applicable

๑๔,๗๓๑

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Componentupdate.xml

Not Applicable

๓,๐๖๑

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Configuration.uicfg

Not Applicable

๖,๙๒๗

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Editionupgradewizard.xml

Not Applicable

๕,๖๗๓

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x64.exe

14.0.1000.169

๔๘,๓๑๒

22-Aug-2017

16:37

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Not Applicable

๓๔๔

18-Aug-2017

12:41

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x86.exe

14.0.1000.169

๔๘,๘๒๔

22-Aug-2017

16:43

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Not Applicable

๓๔๔

18-Aug-2017

12:41

Not Applicable

Fusioncheck.dll

2017.140.3192.2

๑๐๔,๐๑๖

15-Jun-2019

03:30

x64

Installclusterwizard.xml

Not Applicable

๑๘,๐๐๒

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Installwizard.xml

Not Applicable

๑๙,๔๙๘

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Instapi140.dll

2017.140.3192.2

๗๐,๗๓๖

15-Jun-2019

03:32

x64

Landingpage.exe

14.0.3192.2

๔๔๒,๑๔๔

15-Jun-2019

03:30

x64

Landingpage.exe.config

Not Applicable

๓๔๔

18-Aug-2017

12:41

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.249.3

๑,๐๘๘,๘๐๐

15-Jun-2019

03:30

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.249.3

๑,๓๘๑,๔๔๘

15-Jun-2019

03:30

x86

Microsoft.analysisservices.dll

14.0.1.439

๗๑๑,๘๖๔

18-Aug-2017

09:33

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

14.0.1.439

๓๒,๙๕๒

18-Aug-2017

09:33

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

14.0.1.439

๙๘๔,๒๔๘

18-Aug-2017

09:33

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

14.0.1.439

๕๒๐,๘๘๘

18-Aug-2017

09:33

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.26.0

๑๖๗,๗๒๘

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

14.0.1000.169

๑๓๗,๙๐๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.dll

14.0.3192.2

๔๒,๗๙๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๗๐,๗๓๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

14.0.3192.2

๑๕๓,๖๗๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

14.0.3192.2

๓๗๕,๘๘๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๗๐,๒๑๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

14.0.3192.2

๑๑๓,๒๓๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๘๕,๕๘๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3192.2

๔๐๙,๖๗๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๒๐๖,๙๒๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

14.0.3192.2

๘๒๔,๙๑๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๔๐๖,๐๙๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

14.0.3192.2

๑๓๔,๔๕๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

14.0.3192.2

๔๐๘,๑๔๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.astelemetryextension.dll

14.0.1000.169

๗๒,๘๘๘

22-Aug-2017

17:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

14.0.3192.2

๗๖,๘๗๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๓๑,๘๑๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

14.0.3192.2

๗๐๔,๐๘๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๓๔๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

14.0.3192.2

๘๗,๑๒๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๔๓,๖๐๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

14.0.17041.0

๑๗๐,๒๓๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

14.0.1000.169

๗๙,๐๓๒

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

14.0.3192.2

๒๗๘,๐๘๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.dll

14.0.17041.0

๗๐,๙๐๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

14.0.17041.0

๓๒๑,๗๘๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

14.0.3192.2

๘๖,๖๐๘

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

14.0.3192.2

๘๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.dll

14.0.3192.2

๔๑,๕๕๒

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.dll

14.0.3192.2

๔๑,๕๕๒

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

14.0.3192.2

๑,๗๙๓,๖๑๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

14.0.3192.2

๗๖,๓๖๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๖๖,๖๔๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.dll

14.0.3192.2

๗๙,๑๓๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.istelemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

๔๑,๖๕๖

22-Aug-2017

17:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.dll

14.0.1000.169

๗๕,๔๔๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

14.0.3192.2

๔๖,๓๖๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.mdsconfigextension.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

14.0.3192.2

๔๖๐,๕๗๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๑๙๗,๔๐๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.dll

14.0.3192.2

๑๘๕,๑๒๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

14.0.3192.2

๕๑,๐๐๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

14.0.3192.2

๕๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

14.0.3192.2

๓๘๐,๔๘๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

14.0.3192.2

๑๐๐,๔๒๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๔๔,๑๐๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.dll

14.0.1000.169

๓๕,๕๑๒

22-Aug-2017

17:24

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3192.2

๒,๐๙๓,๑๓๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๑๓๐,๖๔๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

14.0.1000.169

๒๓๖,๗๒๘

22-Aug-2017

16:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

14.0.3192.2

๑,๒๐๘,๙๑๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๔๔๘,๐๘๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

14.0.17041.0

๕๓๑,๑๙๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

14.0.3192.2

๖๔,๘๐๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

14.0.1000.169

๒๓๒,๑๒๐

22-Aug-2017

16:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

๗๖,๙๘๔

22-Aug-2017

16:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

14.0.17041.0

๔,๑๘๑,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.dll

14.0.3192.2

๔๑,๕๕๒

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.dll

14.0.3192.2

๔๑,๐๔๐

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2017.140.3192.2

๒๙๘,๕๗๖

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

14.0.3192.2

๑๔๐,๘๘๐

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

14.0.3192.2

๗๑,๔๖๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๓๔,๕๙๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

14.0.17041.0

๑,๔๗๘,๙๐๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2017.140.3192.2

๗๔๕,๕๕๒

15-Jun-2019

03:32

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

14.0.3192.2

๘๐,๖๗๒

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

14.0.1000.169

๓๓,๔๖๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

๗๑,๘๖๔

22-Aug-2017

17:21

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๓,๗๓๖

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

14.0.3192.2

๑๑๒,๔๑๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๕๘,๑๔๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

14.0.1000.169

๓๓,๙๗๖

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

14.0.3192.2

๑๘๕,๑๒๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๖๕,๘๒๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

14.0.1000.169

๓๒๙,๔๐๐

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๑๖๐,๕๔๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

14.0.1000.169

๓๑,๙๒๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

14.0.1000.169

๔๔,๗๒๘

22-Aug-2017

16:03

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.workloaddeployment.dll

13.0.9124.22

๖๙๙,๙๗๖

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

14.0.1000.169

๒๕๑,๕๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

๓๓,๔๖๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

14.0.1000.169

๑๒๙,๒๐๘

22-Aug-2017

16:41

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

14.0.3192.2

๒๒๐,๙๖๐

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๒๒๐,๗๔๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

14.0.1000.169

๔๖,๒๖๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.interop.firewallapi.dll

14.0.0.0

๓๘,๕๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

14.0.0.0

๕๒,๙๒๐

22-Aug-2017

16:40

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

14.0.0.0

๙๓,๓๖๘

22-Aug-2017

16:37

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

14.0.17041.0

๓๙๔,๔๘๘

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

14.0.3192.2

๑๐๑,๙๖๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

14.0.3192.2

๗๓,๘๐๘

15-Jun-2019

03:32

x86

Microsoft.sqlserver.usagetracking.dll

2017.140.1000.169

๕๔,๔๕๖

22-Aug-2017

16:40

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

๖๖๐,๑๒๘

15-Jun-2019

03:32

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

๙๖๓,๗๔๔

15-Jun-2019

03:32

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

๕๑๓,๔๒๔

15-Jun-2019

03:12

x86

Package.xsd

Not Applicable

๘,๘๓๒

04-Aug-2017

18:00

Not Applicable

Patchwizard.xml

Not Applicable

๖,๐๕๗

15-Jun-2019

03:35

Not Applicable

Pidgenx.dll

15.0.169.500

๑,๔๗๕,๑๖๐

04-Aug-2017

17:50

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Not Applicable

๙๓,๓๗๔

04-Aug-2017

17:50

Not Applicable

Prepareclusterwizard.xml

Not Applicable

๑๒,๒๙๙

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Prepareimagewizard.xml

Not Applicable

๘,๒๔๖

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Removenode.xml

Not Applicable

๔,๙๔๖

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Removepatchwizard.xml

Not Applicable

๕,๖๘๐

15-Jun-2019

03:35

Not Applicable

Repairwizard.xml

Not Applicable

๕,๔๒๓

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Rsetup.exe

9.2.0.58

๑๙๔,๙๔๔

15-Jun-2019

03:32

x86

Runrulesui.xml

Not Applicable

๑,๔๐๓

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Scenarioengine.exe

14.0.3192.2

๖๗,๘๗๒

15-Jun-2019

03:32

x64

Scenarioengine.exe.config

Not Applicable

๓๔๔

18-Aug-2017

12:41

Not Applicable

Shellobjects.dll

1.0.0.0

๑๓๕,๓๕๒

22-Aug-2017

16:35

x86

Sqlboot.dll

2017.140.3192.2

๑๙๖,๑๖๘

15-Jun-2019

03:32

x64

Sqlcab.dll

2017.140.3192.2

๑๕๑,๖๒๔

15-Jun-2019

03:32

x64

Sqlconf.dll

2017.140.3192.2

๖๐,๒๐๐

15-Jun-2019

03:32

x64

Sqlmu.dll

2017.140.3192.2

๑๐๔,๒๓๒

15-Jun-2019

03:32

x64

Sqlprocesssub.dll

2017.140.3192.2

๑๑๓,๗๔๔

15-Jun-2019

03:32

x64

Sqlsccn.dll

2017.140.3192.2

๑๐๒,๔๘๐

15-Jun-2019

03:32

x64

Uninstallwizard.xml

Not Applicable

๔,๖๔๘

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Upgradewizard.xml

Not Applicable

๑๔,๕๗๓

04-Aug-2017

19:44

Not Applicable

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๓,๕๓๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๔๔๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๐๔๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๗,๑๘๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๔๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๖,๑๒๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๖,๘๘๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๗๕,๑๘๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๖๕๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๖,๓๖๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๘๒๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๙,๖๗๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๗๒๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๑๙๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๘๙,๖๑๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๗๘๔

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๙,๙๔๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๗๐,๔๓๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๘,๑๗๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๐๖,๖๗๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๖๐,๐๘๘

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒๘,๗๘๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๘,๔๕๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๒๒๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๗,๐๖๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๓๖,๕๓๖

22-Aug-2017

17:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๑๑๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๖๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๗,๐๖๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๕๘,๘๐๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๒,๗๕๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๖๘

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๖๗๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๓,๓๖๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๓,๕๓๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๕๒๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๖,๖๖๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๖๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๖,๑๒๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๗,๓๙๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๗๕,๑๗๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๑๔๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๕,๘๔๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๘๒๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๙,๑๖๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๒๑๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๗๐๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๙๓,๔๐๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๗๘๔

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๘๐,๑๖๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๗๑,๔๕๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๗,๖๖๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๑๙๒

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๙๘๙,๗๗๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๕๙,๐๕๖

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒๙,๒๘๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๗,๙๔๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๒๔๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๘๗๒,๖๙๖

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๓๖,๕๓๖

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๑๑๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๖๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๖,๕๕๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๕๙,๓๑๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๓,๒๖๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๑๖๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๔,๒๖๔

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๐๔๐

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๗,๖๘๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๕๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๖,๖๔๐

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๗,๙๐๔

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๓,๓๕๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๗๘,๗๖๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๖๕๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๖,๓๖๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๘๒๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๔๐,๑๘๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๗๒๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๒๑๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๙๓,๗๑๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๗๘๔

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๘๐,๙๖๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๕๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๗๑,๙๙๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๘,๖๘๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๘,๔๗๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๙๑๒,๙๗๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๖๑,๑๑๒

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๓๓,๓๙๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๘,๔๕๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๗๘๔

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๘๗๘,๘๔๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๓๖,๕๓๖

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๖๒๔

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๘๗๒

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๗,๐๖๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๖๐,๘๔๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๑๙๒

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๓,๒๖๔

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๘๘๘

15-Jun-2019

03:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๓,๓๖๐

15-Jun-2019

03:24

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๓,๗๔๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๕๒๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๖,๖๖๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๔๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕,๖๑๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๖,๓๖๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๗๒,๖๑๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๑๔๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๖,๓๖๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๘๒๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๙,๖๗๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๒๑๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๗๐๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๘๙,๑๐๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๗๘๔

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๙,๙๔๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๑,๔๘๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๓๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๗๐,๙๔๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๗,๑๕๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๑๙๒

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๐๑,๐๔๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๖๐,๐๘๘

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒๗,๒๔๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๗,๙๔๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๒๔๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๘๔๐,๙๕๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๓๖,๕๓๖

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๑๑๒

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๗๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๖,๕๕๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๕๗,๗๗๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๑๙๒

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๒,๗๗๖

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๑๖๐

15-Jun-2019

03:35

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๘

15-Jun-2019

03:35

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๕,๗๙๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:57

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๖๒๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๕๕๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๘,๗๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๕๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๘,๖๘๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๘๑,๔๘๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๔,๘๘๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๙๑,๕๖๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๖๕๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๓๖,๖๐๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๘๓๒

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๕,๓๓๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๔๑,๗๒๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๗๒๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๗๐๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๑๐๑,๙๐๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๒๙๖

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๐๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๘๔,๐๔๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๒,๕๑๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๗๕,๘๔๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๒,๒๗๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๘,๔๗๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๙๖๕,๒๐๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๖๒,๖๔๘

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๔๗,๒๑๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๖๐,๕๐๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๓๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๙๐๙,๐๔๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๒๗,๘๒๔

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๖,๑๖๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๘๖๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๘,๐๘๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๖๖,๔๘๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๔๔๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๗๑๒

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๓,๒๖๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๖๘๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:57

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๖๗๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๓,๘๗๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๓,๗๔๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:57

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๒๔๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๗,๑๘๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๔๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๖,๖๔๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๗,๓๙๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๗๙,๗๙๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๖๕๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๖,๓๖๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๕,๓๓๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๙,๖๗๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๒๑๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๑๙๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๘๙,๓๑๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๗๘๔

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๙,๔๓๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๗๑,๔๕๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๗,๖๕๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๘๖๘,๔๓๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๖๐,๖๐๐

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒๖,๗๓๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๘,๙๖๘

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๒๗๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๖,๐๔๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๑๐๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๖๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๗,๐๖๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๕๙,๘๒๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๓,๒๖๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๖๘๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:57

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๘๘๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๓,๕๒๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๗๓๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๖,๖๗๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๔๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕,๖๑๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๖,๓๖๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๗๒,๑๐๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๖๕๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๕,๘๔๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๓๒๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๘๒๔

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๘,๖๔๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๒๑๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๗๐๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๘๙,๓๑๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๗๘๔

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๘,๙๒๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๖๙,๙๒๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๗,๖๖๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๑๙๒

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๙๓๕,๕๐๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๕๘,๐๓๒

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒๔,๑๗๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๗,๔๓๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๙๓๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๒๒๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕๓,๒๔๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๓๖,๕๓๖

22-Aug-2017

17:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๓,๖๐๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๔,๓๖๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๖,๕๕๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๕๗,๗๗๖

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๒,๗๕๒

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๑๖๐

15-Jun-2019

03:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๘๔๘

15-Jun-2019

03:17

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๘,๑๔๔

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๔๓,๘๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๕๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๕,๓๘๔

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๒๒๔

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๘๖,๖๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๙๖๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๒๐๓,๘๕๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๑๙๒

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๘,๔๐๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๘,๘๕๖

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๖,๓๖๐

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๔๕,๓๐๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๙,๒๕๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๖๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๖๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๑๒๑,๘๗๒

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๗,๘๓๒

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๙๐,๖๙๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๔,๕๖๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๘๓,๗๔๔

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๘๐,๙๗๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๐,๐๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๒๖๔,๗๒๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๖๖,๒๓๒

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗๕,๘๘๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๖๓,๕๗๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๔๔๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๘,๔๔๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๑,๐๙๒,๓๔๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๖๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๖๐๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๒๘,๘๔๘

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๕๐,๒๕๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๕,๘๙๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๙,๖๒๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๗๖,๗๒๐

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๔๔๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๙,๔๗๒

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๗๑๒

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๓,๗๗๖

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๘๘๘

15-Jun-2019

03:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Conn_info.msp

Not Applicable

๑,๓๙๒,๖๔๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Masterdataservices.msi

Not Applicable

๒๖,๙๗๒,๑๖๐

15-Jun-2019

06:29

Not Applicable

Masterdataservicesexceladdin.msi

Not Applicable

๓,๒๗๖,๘๐๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Rsfx.msi

Not Applicable

๒,๒๙๗,๘๕๖

15-Jun-2019

06:31

Not Applicable

Smo.msp

Not Applicable

๒,๙๔๐,๙๒๘

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Smo_extensions.msp

Not Applicable

๑,๘๗๑,๘๗๒

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_as.msp

Not Applicable

๑๐๗,๕๓๒,๒๘๘

15-Jun-2019

06:29

Not Applicable

Sql_batchparser.msp

Not Applicable

๑,๔๘๒,๗๕๒

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_common_core.msp

Not Applicable

๕,๓๔๕,๒๘๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_dmf.msp

Not Applicable

๑,๔๗๐,๔๖๔

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_dqc.msp

Not Applicable

๑,๘๗๕,๙๖๘

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_dq_common.msp

Not Applicable

๑,๔๓๗,๖๙๖

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_dreplay_client.msp

Not Applicable

๑,๘๑๐,๔๓๒

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_dreplay_controller.msp

Not Applicable

๑,๘๓๙,๑๐๔

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_engine_core_inst.msp

Not Applicable

๘๑,๔๔๐,๗๖๘

15-Jun-2019

06:29

Not Applicable

Sql_engine_core_shared.msp

Not Applicable

๑๔,๕๘๙,๙๕๒

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_extensibility.msp

Not Applicable

๒,๐๕๒,๐๙๖

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_fulltext.msp

Not Applicable

๑,๖๙๙,๘๔๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_inst_mpy.msp

Not Applicable

๑,๓๒๓,๐๐๘

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_inst_mr.msp

Not Applicable

๑,๓๒๓,๐๐๘

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_is.msp

Not Applicable

๒๖,๙๖๘,๐๖๔

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_is_worker.msp

Not Applicable

๑,๓๗๒,๑๖๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_polybase_core_inst.msp

Not Applicable

๑๘๕,๒๑๒,๙๒๘

15-Jun-2019

06:45

Not Applicable

Sql_shared_mpy.msp

Not Applicable

๑,๓๒๓,๐๐๘

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_shared_mr.msp

Not Applicable

๑,๓๒๓,๐๐๘

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_tools_extensions.msp

Not Applicable

๑๔,๗๘๖,๕๖๐

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Sql_xevent.msp

Not Applicable

๑,๕๙๓,๓๔๔

15-Jun-2019

06:28

Not Applicable

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๕,๓๓๖

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๕,๘๙๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๗๕๖,๙๘๔

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๒๖,๒๙๖

22-Aug-2017

17:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๕,๕๒๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

๘๙,๗๘๔

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

๒๕,๓๓๖

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

๑๕๕,๘๙๖

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

๗๖๔,๑๕๒

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

๒๖,๒๘๘

22-Aug-2017

17:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

๘๖๕,๕๒๘

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

๘๕,๗๕๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๑,๖๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๒๔๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๓๘,๙๘๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๔,๓๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๔,๐๘๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๒,๒๗๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๑,๓๐๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๖๑,๘๖๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๖๓๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๓๑๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๖,๖๐๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๑๙๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๕,๖๘๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๗๖,๓๐๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๒๙๖

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๒๗๒

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๔,๘๒๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๙,๔๔๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๖๔,๘๐๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๑,๕๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๖,๙๓๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๗๗๗,๒๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๕๕,๙๘๔

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๐๔,๗๒๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๖๖๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๕๕๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๔๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๔๙,๕๘๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๒,๗๕๒

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๖๘๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๗๖

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๑๖๐

15-Jun-2019

03:21

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๓๓๖

15-Jun-2019

03:21

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.3192.2

๘๑,๗๐๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.3192.2

๒๘,๔๕๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.3192.2

๓๕๕,๔๐๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.3192.2

๓๙,๕๐๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.3192.2

๔๓,๘๐๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๔,๐๘๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๒,๗๘๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๑,๓๐๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.3192.2

๑๖๒,๓๗๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๖๓๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๘๐๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

๒๔,๓๑๒

04-Aug-2017

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

๓๖,๖๐๐

04-Aug-2017

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๑๙๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๕,๖๘๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.3192.2

๑,๐๗๗,๘๔๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๑๒๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๖,๒๙๖

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๕,๒๗๒

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๗๕,๓๓๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๙,๔๔๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๓๒๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.3192.2

๖๕,๓๑๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.3192.2

๖๑,๕๒๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๖,๙๓๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.3192.2

๗๖๙,๖๑๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

๕๕,๔๘๐

22-Aug-2017

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๐๕,๗๓๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๒๔

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.3192.2

๓๗,๖๗๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๒,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.3192.2

๔๑,๕๕๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.3192.2

๒๓,๘๔๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.3192.2

๑๕๐,๐๙๖

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๗,๔๔๘

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.3192.2

๒๖,๙๑๒

15-Jun-2019

03:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๒,๒๐๐

22-Aug-2017

17:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.3192.2

๖๒,๗๕๒

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๖๘๘

22-Aug-2017

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

๒๑,๑๖๘

22-Aug-2017

15:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.3192.2

๘๙,๑๖๐

15-Jun-2019

03:13

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.3192.2

๓๒,๓๓๖

15-Jun-2019

03:13

x86

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×