ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

This article describes update KB3191825 for Microsoft SharePoint Server 2013, which was released on May 9, 2017. This update has a prerequisite.

Improvements and fixes

This update contains the following improvements and fixes:

  • When you use a screen reader, it's difficult to determine which attachment that you are deleting, because the delete link isn't conceptually linked to the related attachment. Meanwhile, if you tab through the page, you may find that the delete link of the attachment is out of order.

  • Enables you to create site collections in SharePoint Online in a hybrid environment (the Hybrid Admin Site Collection Creation - Default to Cloud feature).

  • Improves the strings for the Hybrid Extranet Site Creation Default to Cloud feature.

  • Translates some terms in multiple languages to make sure that the meaning is accurate.

How to download and install the update

Download Center

This update is only available for manual download and installation from the Microsoft Download Center.

Download Download update KB3191825 for SharePoint Server 2013

Microsoft scanned this file for viruses by using the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized changes to it.

Update information

Prerequisites

To apply this update, you must have Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 installed.

Restart information

You don't have to restart the computer after you install this update.

References

Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates. The Office System TechCenter contains the latest administrative updates and strategic deployment resources for all versions of Office.

File informationThe global version of this update has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. 

x64

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4919.1000

1,082,096

11-Apr-2017

04:21

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4927.1000

10,397,904

11-Apr-2017

04:22

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

11-Apr-2017

04:25

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

11-Apr-2017

04:25

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

11-Apr-2017

04:25

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

11-Apr-2017

04:25

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

11-Apr-2017

04:25

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

11-Apr-2017

04:25

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

11-Apr-2017

04:25

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

11-Apr-2017

04:25

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

11-Apr-2017

04:25

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

381,732

11-Apr-2017

04:25

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

248,919

11-Apr-2017

04:25

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

11-Apr-2017

04:25

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

11-Apr-2017

04:25

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,287

11-Apr-2017

04:25

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,648

11-Apr-2017

04:25

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

11-Apr-2017

04:25

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

11-Apr-2017

04:25

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

11-Apr-2017

04:25

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

11-Apr-2017

04:25

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

136,027

11-Apr-2017

04:25

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

367,486

11-Apr-2017

04:25

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

490,005

11-Apr-2017

04:25

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

239,173

11-Apr-2017

04:25

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

322,856

11-Apr-2017

04:25

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

322,856

11-Apr-2017

04:25

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

322,950

11-Apr-2017

04:25

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

322,950

11-Apr-2017

04:25

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

208,035

11-Apr-2017

04:25

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

11-Apr-2017

04:25

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

11-Apr-2017

04:25

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

11-Apr-2017

04:25

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

11-Apr-2017

04:25

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

37,867

12-Apr-2017

11:53

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

11-Apr-2017

04:25

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

11-Apr-2017

04:25

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

33,435

11-Apr-2017

04:25

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

11-Apr-2017

04:25

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

11-Apr-2017

04:25

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

7,484

11-Apr-2017

04:25

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

11-Apr-2017

04:25

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

11-Apr-2017

04:25

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

1,620

11-Apr-2017

04:25

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

11-Apr-2017

04:25

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

11-Apr-2017

04:25

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

4,415

11-Apr-2017

04:25

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

4,218

11-Apr-2017

04:25

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

11-Apr-2017

04:25

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

11-Apr-2017

04:25

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

496

11-Apr-2017

04:25

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

126,715

11-Apr-2017

04:25

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

11-Apr-2017

04:25

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

11-Apr-2017

04:25

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

11-Apr-2017

04:25

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

11-Apr-2017

04:25

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

170,871

12-Apr-2017

11:53

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

11-Apr-2017

04:25

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

11-Apr-2017

04:25

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

12,122

11-Apr-2017

04:25

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

11-Apr-2017

04:25

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

11-Apr-2017

04:25

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

172,081

11-Apr-2017

04:25

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

117,563

11-Apr-2017

04:25

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

1,456

11-Apr-2017

04:25

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

11-Apr-2017

04:25

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

11-Apr-2017

04:25

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

11-Apr-2017

04:25

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

11-Apr-2017

04:25

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

11-Apr-2017

04:25

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

11-Apr-2017

04:25

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

11-Apr-2017

04:25

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

11-Apr-2017

04:25

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

2,350

11-Apr-2017

04:25

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

11-Apr-2017

04:25

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

11-Apr-2017

04:25

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

11-Apr-2017

04:25

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

11-Apr-2017

04:25

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

11-Apr-2017

04:25

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

11-Apr-2017

04:25

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

12-Apr-2017

11:53

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

12-Apr-2017

11:53

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

12-Apr-2017

11:53

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

29,133

11-Apr-2017

04:25

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

11-Apr-2017

04:25

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

11-Apr-2017

04:25

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

3,527

12-Apr-2017

11:53

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4755.1000

194,656

11-Apr-2017

04:25

Mws.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

11-Apr-2017

04:25

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

11-Apr-2017

04:25

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

45,025

12-Apr-2017

11:53

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

326,412

11-Apr-2017

04:25

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

326,412

11-Apr-2017

04:25

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

322,950

11-Apr-2017

04:25

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

322,950

11-Apr-2017

04:25

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

336,201

11-Apr-2017

04:25

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

219,083

11-Apr-2017

04:25

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

11-Apr-2017

04:25

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

11-Apr-2017

04:25

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

9,081

11-Apr-2017

04:25

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

30,033

11-Apr-2017

04:25

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

26,520

11-Apr-2017

04:25

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

27,588

11-Apr-2017

04:25

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

2,072

11-Apr-2017

04:25

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

11-Apr-2017

04:25

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

11-Apr-2017

04:25

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

11-Apr-2017

04:25

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

11-Apr-2017

04:25

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

867

11-Apr-2017

04:25

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

5,825

11-Apr-2017

04:25

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16,415

11-Apr-2017

04:25

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

73,515

11-Apr-2017

04:25

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

6,397

11-Apr-2017

04:25

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

6,097

11-Apr-2017

04:25

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

359,721

11-Apr-2017

04:25

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

2,889

11-Apr-2017

04:25

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

3,870

11-Apr-2017

04:25

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

3,744

11-Apr-2017

04:25

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

4,725

11-Apr-2017

04:25

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

3,317

11-Apr-2017

04:25

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

4,298

11-Apr-2017

04:25

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

3,319

11-Apr-2017

04:25

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

4,300

11-Apr-2017

04:25

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

4,476

11-Apr-2017

04:25

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

5,457

11-Apr-2017

04:25

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

4,385

11-Apr-2017

04:25

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

5,366

11-Apr-2017

04:25

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

4,394

11-Apr-2017

04:25

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

5,375

11-Apr-2017

04:25

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

4,346

11-Apr-2017

04:25

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

5,327

11-Apr-2017

04:25

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

11-Apr-2017

04:25

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

11-Apr-2017

04:25

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

17,049

11-Apr-2017

04:25

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

16,436

11-Apr-2017

04:25

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

116,668

11-Apr-2017

04:25

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

113,186

11-Apr-2017

04:25

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

11-Apr-2017

04:25

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

11-Apr-2017

04:25

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

11-Apr-2017

04:25

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

11-Apr-2017

04:25

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

3,024

11-Apr-2017

04:25

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

742

11-Apr-2017

04:25

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

11-Apr-2017

04:25

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

11-Apr-2017

04:25

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

11-Apr-2017

04:25

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

11-Apr-2017

04:25

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

11,107

11-Apr-2017

04:25

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

11-Apr-2017

04:25

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

11-Apr-2017

04:25

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

18,949

11-Apr-2017

04:25

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

11-Apr-2017

04:25

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

11-Apr-2017

04:25

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

11-Apr-2017

04:25

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

11-Apr-2017

04:25

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

11-Apr-2017

04:25

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

17,408

11-Apr-2017

04:25

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

94,857

11-Apr-2017

04:25

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

723,698

11-Apr-2017

04:25

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

676,101

11-Apr-2017

04:25

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×