ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทนำ

Update Rollup 13 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน บทความนี้อธิบายการแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ ยกเลิกการปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างหมายเลขและชื่อไฟล์สำหรับการยกเลิกการปรับปรุงนี้

หมายเลขรุ่นของแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook และ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์คือ 4.0.7333.3018

ชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงรุ่น 32 บิตจะเป็นดังนี้:

 • CRMv4.0-KB2267499-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-DMClient-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-MUI-LangID.exe

ชื่อแฟ้มสำหรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์รุ่น 64 บิตมีดังนี้:

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Router-LangID .exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-MUI-LangID.exe

ข้อมูลของชุดการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
Download ดาวน์โหลดแพคเกจ 2267499 ขณะนี้ ปล่อยวันที่: 23 กันยายน 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อมูลการติดตั้ง

ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 เซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์ หรือ Microsoft Dynamics CRM สำหรับคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office Outlook ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสม 13 ใน Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ได้เนื่องจากคุณต้องดาวน์โหลด MSI 4.5 คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 13

หมายเหตุ

 • Update Rollup 13 จะติดตั้ง Microsoft รายงาน Viewer 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพคเกจ

 • Update Rollup 13 จะติดตั้ง Microsoft Visual C++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพคเกจ

คุณต้องติดตั้งชุดภาษา Microsoft Dynamics CRM 4.0 ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 13 สำหรับหลายภาษาติดต่อผู้ใช้ (MUI) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  Microsoft Dynamics CRM 4.0 แพคภาษา

 2. เลือกภาษาเหมาะสมในกล่องแบบหล่นลงเปลี่ยนภาษา

 3. คลิกเปลี่ยนแปลงเพื่อดาวน์โหลดชุดภาษา

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษานี้ ก่อนหน้านี้ คุณต้องยกเลิกจัดเตรียมชุดภาษา และ reprovision ชุดภาษาแล้ว หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ MUI เมื่อคุณยกเลิกจัดเตรียมชุดภาษา ผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM ทั้งหมดที่ใช้ภาษานั้นจะมีการตั้งค่าภาษาเปลี่ยนกลับกลับไปเป็นภาษาพื้นฐาน Reprovision ของชุดภาษาไม่ได้ปรับปรุงการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้ คุณต้องตั้งค่าภาษาในตัวเลือกส่วนบุคคลใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ ลบแฟ้มชั่วคราวใน Windows Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer

 2. บนเมนูเครื่องมือคลิตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้สำหรับรุ่นของ Internet Explorer ที่คุณใช้:

  • ใน Windows Internet Explorer 7 คลิกลบในประวัติการเรียกดูพื้นที่ คลิกลบแฟ้มในพื้นที่แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวและจากนั้น คลิกใช่

  • ใน Microsoft Internet Explorer 6 คลิกลบแฟ้มในพื้นที่แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวและจากนั้น คลิกตกลงกัน

มีเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งของบาง Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook แฟ้มจากโพรไฟล์การใช้งานข้ามเขตไปยังโปรไฟล์ภายในเครื่อง

เมื่อต้องการลดขนาดของโพรไฟล์ข้ามเขต หรือหากคุณพบเวลาเข้าสู่ระบบแบบยาว เอาแฟ้มเหลือ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความ Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:

ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเปิด Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics CRM 4.0 ติดตั้งเพื่อใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ Update Rollup 7 จะมีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook และตัวจัดการการย้ายข้อมูล CRM Dynamics Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 7 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

971782 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งานUpdate Rollup 1, 2 ค่าสะสมของการปรับปรุง 3 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 4, 5 ค่าสะสมของการปรับปรุง 6 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 7, 8 ค่าสะสมของการปรับปรุง 9 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 10 ปรับปรุงค่าสะสม 11 และ 12 ค่าสะสมของการปรับปรุงไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM

นอกจากนี้ คุณต้องมี Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack ที่ 1 ติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงสะสม 13 เมื่อต้องการขอรับ Microsoft .NET Framework 3.5 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Microsoft .NET Framework 3.5

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หากคุณได้รับพร้อมท์ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โซลูชัน Business Microsoft ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจคำศัพท์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

887283โซลูชันทางธุรกิจของ Microsoft CRM ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจตั้งชื่อมาตรฐาน

ข้อมูลการเอาออก

คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสม 13 บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM อย่างไรก็ตาม คุณควรสำรองฐานข้อมูลของคุณก่อนที่คุณถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสม 13

การอัพเดตล่าสุด Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วย

นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงแยกต่างหากเพื่อที่ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วยให้มีอยู่ในภาษาที่สนับสนุนทั้งหมด เราสนับสนุนให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดกับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช่วย

หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีการส่งออกและการนำเข้าการกำหนดเอง

คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และว่า มี 2 ค่าสะสมของการปรับปรุง 3 ค่าสะสมของการปรับปรุง 4 ค่าสะสมของการปรับปรุง 5 ค่าสะสมของการปรับปรุง 6 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 7, 8 ค่าสะสมของการปรับปรุง 9 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 10 ปรับปรุงค่าสะสม 11 หรือ 12 ค่าสะสมของการปรับปรุงการติดตั้ง และจากนั้น คุณสามารถนำเข้าการกำหนดเองเหล่านั้นลงในเซิร์ฟเวอร์ที่มี 13 ค่าสะสมการปรับปรุงที่ติดตั้ง คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และว่า มี 13 ค่าสะสมของปรับปรุงการติดตั้ง และจากนั้น คุณสามารถนำเข้าการกำหนดเองเหล่านั้นลงในเซิร์ฟเวอร์ที่มี 2 ค่าสะสมของการปรับปรุง 3 ค่าสะสมของการปรับปรุง 4 ค่าสะสมของการปรับปรุง 5 ค่าสะสมของการปรับปรุง 6 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 7, 8 ค่าสะสมของการปรับปรุง 9 ค่าสะสมของการปรับปรุง ปรับปรุงค่าสะสม 10 การปรับปรุงค่าสะสม 11 หรือ 12 ค่าสะสมปรับปรุงติดตั้ง

ถ้าคุณส่งออกการกำหนดเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่ต้องนำเข้าการกำหนดเองไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่คุณใช้ในการส่งออกการกำหนดเองที่ยังไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุง หรือจะมี Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ติดตั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เพื่อนำเข้าการกำหนดเองที่มีเฉพาะ 13 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ติดตั้ง

 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่คุณใช้ในการส่งออกการกำหนดเองมี 13 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ติดตั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เพื่อนำเข้าการกำหนดเองที่ยังไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุง หรือเฉพาะ มี Update Rollup 1 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 การติดตั้ง

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน 13 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

Update Rollup 13 เป็นค่าสะสมปรับปรุงสะสมที่รวมแก้ไขทั้งหมดสำหรับการตัดสินค้าจากคลังที่มี ในการปรับปรุง Rollup 1 ใน 2 ค่าสะสมที่ปรับปรุง ใน 3 ค่าสะสมที่ปรับปรุง ใน 4 ยกเลิกการปรับปรุง ใน 5 ค่าสะสมที่ปรับปรุง ใน 6 ค่าสะสมปรับปรุง ในปรับปรุง 7 สะสม ใน 8 ค่าสะสมที่ปรับปรุง ใน 9 ค่าสะสมที่ปรับปรุง ใน 10 ค่าสะสมที่ปรับปรุง ใน 11 ค่าสะสมที่ปรับปรุง และ ใน 12 ค่าสะสมที่ปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Update Rollup 1 และการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

952858 Update Rollup 1 จะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 2 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

959419 Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 3 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

961768 Update Rollup 3 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 4 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

968176 Update Rollup 4 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 5 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

970141 Update Rollup 5 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 6 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

970148 Update Rollup 6 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 7 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

971782 Update Rollup 7 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 8 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

975995 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสม 9 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

977650 9 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 10 และการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

979347 10 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าสะสม 11 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

981328 11 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสม 12 และ เกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2028381 12 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง

ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้และโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยทำตามคำแนะนำในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้

 • 2403296ข้อผิดพลาดการหมดเวลาเกิดขึ้นเมื่อ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์เรียกใช้แบบสอบถาม Microsoft SQL Server

 • ระเบียนการนัดหมายที่2403311และกิจกรรมการบริการที่มีเรกคอร์ดไม่แสดง unexpectedy เมื่อคุณคลิกเพิ่มกิจกรรมที่มีอยู่จากรายการกิจกรรมของเอนทิตีระบบอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานขายใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2306918คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเมื่อคุณย้ายไปยังมุมมองที่มีแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2385412ที่คุณได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างเรกคอร์ดใหม่จากแบบฟอร์มการค้นหาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงสะสม 13

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 12 ก่อนหน้านี้ และ ถ้าคุณเปิดด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "บันทึกการตอบรับการส่งเสริมการขายที่ปิด" 2277590โดยค่าเริ่มต้นใน Dynamics CRM 4.0

 • 2249156 การประมวลผลของงานต่างเวลา (จำนวนมากทางอีเมล) ส่งอีเมล์ซ้ำกับ RCSI ที่เปิดใช้งานหลาย


ปรับปรุงค่าสะสม 11 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประกอบด้วยการปรับปรุงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 10

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 10 ก่อนหน้านี้ และ ถ้าคุณเปิดด้วยตนเองโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 981053เวิร์กโฟลว์ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการส่งอีเมล์อาจทำให้เกิดการล็อกตายเมื่อหลายอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ดำเนินการในเวลาเดียวกันใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981882คุณไม่ถูกต้องได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างการนัดหมายสำหรับที่ติดต่อใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981837การค้นหาจะไม่อัพเดตฟิลด์เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM SDK นำเข้ากระบวนการปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981883คุณไม่สามารถเพิ่มสัญญาที่มีอยู่หรือใบเสนอราคาที่มีอยู่แล้วที่อยู่ในสถานะ "ใช้งาน" เป็นเอนทิตีแบบกำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981840หมายเลขของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ใช้รูปแบบที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงสะสม 9

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 9 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • วัน948155 A หรือเวลาอาจไม่ถูกแปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • วัน950476 A หรือแต่ละครั้งจะไม่ถูกแปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562ความแม่นยำเริ่มต้นของเขตข้อมูลเงินถูกกำหนดเป็นสองเมื่อคุณใช้ภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 8

หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 8 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 974529บางระเบียนรองและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะสามารถมองเห็นได้โดยไม่คาดคิดกับเจ้าของเรกคอร์ดเดิมหลังจากที่คุณมอบหมายระเบียนให้เจ้าของระเบียนอื่นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 977867ช่วยองค์กรการนำเข้าใช้เวลานานในการนำเข้าเป็นหน่วยงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006มุมมองการค้นหาแสดงเฉพาะใบเสนอราคาหรือสัญญาที่อยู่ในสถานะ "แบบร่าง" เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมโยงเอนทิตีแบบกำหนดเองกับใบเสนอราคา หรือสัญญาใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103คุณไม่สามารถลบความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มแบบกำหนดเองหลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 7หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 7 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 975770 HTML ที่อยู่ในเขตข้อมูลที่จะใช้ในเท็มเพลตอีเมล์ จะแสดงเป็นข้อความล้วนในอีเมล

 • 976188คุณไม่สามารถกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ถึงแม้ว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานของบทบาทที่กำหนดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976978ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนำเข้าการกำหนดเอง Microsoft Dynamics CRM Online ไปกับองค์กร Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ หรือไม่ใช่แฟ้มการกำหนดเองถูกต้อง

 • 979052ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้รายงานที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์หลายอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "การดำเนินงานมีการหมดเวลา"

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 6หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 6 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 974584คุณไม่สามารถปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบภายในบน Microsoft SQL Server

 • 974597 Htm/html สิ่งที่แนบที่อาจประกอบด้วยสคริปต์ที่เป็นอันตรายสามารถเปิดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896ตาราง Asyncoperation การขยายขนาดใหญ่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 5 ถ้าคุณต้องการรักษาฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นวางจำหน่าย

 • วัน948155 A หรือเวลาอาจไม่ถูกแปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • วัน950476 A หรือแต่ละครั้งจะไม่ถูกแปลงเป็นเวลา UTC ในฐานข้อมูลสำหรับโซนเวลาบางอย่างใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 4หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 4 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 959758คุณไม่สามารถกำหนดค่า schema ของโดเมน Active Directory และ Url 4.0 CRM ของ Dynamics Microsoft แยกต่างหาก สำหรับผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายนอก และผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายใน

 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 สร้างกิจกรรมสำหรับสมาชิกในรายชื่อที่ไม่ได้ใช้งานเมื่อคุณสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมจดหมายเวียนจากรายชื่อ

 • 969946เครื่องมือพร้อมใช้งานเพื่อแยกโทเค็นการติดตามจากเรื่องของอีเมล และการปรับปรุงการติดตามโทเค็นคอลัมน์ของตารางอีเมล์ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะสมาร์ทที่ตรงกันใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานช้าหรือหมดเวลาเมื่อคุณพยายามเข้าถึงบางมุมมองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนำเข้าการกำหนดเองไปยังเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อื่น: "คำนำหน้าชื่อที่ไม่ถูกต้อง"

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 3หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 3 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 958562 ความแม่นยำของค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลเงินถูกกำหนดเป็นสองเมื่อคุณใช้ภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956330 ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงและมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้าการกำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968515 บทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่มีอยู่จะไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ซ่อนอยู่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 950886 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958601 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 บันทึกจะสูญหายถ้าตรวจพบระเบียนซ้ำกันเมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกเรกคอร์ด

 • 968672 ผู้รับไม่เห็นไอคอน Microsoft Dynamics CRM อีเมลที่ติดตามเมื่อผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM ส่งผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM อีกข้อความอีเมลที่ติดตาม Microsoft Dynamics CRM

 • 968755 ตาราง AsyncOperationBase และ WorkflowLogBase ขยายขนาดใหญ่มาก และปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์หลายใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968793ไม่สามารถเผยแพร่กระแสงานหลังจากที่คุณติดตั้ง หรือเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 หรือยกเลิกการปรับปรุง

บทความ KB ต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ในการปรับปรุงค่าสะสม 2หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสม 2 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 954322 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณนำเข้าการกำหนดเองบางอย่างเพื่อติดตั้งการปรับรุ่นของ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถอัปโหลดแฟ้ม หรือการนำเข้าล้มเหลว"

 • 954940 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามลบเรกคอร์ดเอนทิตีแบบกำหนดเองใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "เกิดข้อผิดพลาด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ"

 • 955452 ตัวดึงข้อมูลบรรทัดจะใช้เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่ใช้เท็มเพลตอีเมล์เพื่อแสดงกระแสข้อมูลที่มีบรรทัดตัวดึงข้อมูลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955745 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook: "การดำเนินการนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Windows แพลตฟอร์ม FIPS ตรวจสอบอัลกอริทึมการเข้ารหัสลับ"

 • 956527 ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook ใช้สามเวลาเป็นจำนวนหน่วยความจำในเวอร์ชัน 4.0 เหมือนในเวอร์ชัน 3.0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ช้าระดับชั่วคราวเมื่อคุณประมวลผลข้อความอีเมล์ โดยใช้ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์

 • 957871 เรกคอร์ดงานขยายเวิร์กโฟลว์ทำให้ตาราง AsyncOperationBase ในฐานข้อมูล MSCRM การเติบโตมากเกินไปใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 ผู้ดูแลระบบสามารถดูผู้ใช้ Active Directory ที่ไม่อยู่ในหน่วยงานของผู้ดูแลระบบใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยไม่คาดคิด

บทความ KB ฐานดังต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องเปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าด้วยตนเอง และที่รวมอยู่ใน Update Rollup 1หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้ง Update Rollup 1 ก่อนหน้านี้ และหากคุณด้วยตนเองให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องด้วยตนเองเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 13

 • 948843คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเมื่อคุณเรียกใช้ หรือแก้ไขลำดับงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 คุณไม่สามารถใช้ Outlook ตามที่คาดไว้จนกว่าจะโหลดทั้งหมด Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพิ่มเติม

 • 950542 ปลั๊กอินแบบซิงโครนัสไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 ไม่ส่งข้อความอีเมล์จากผู้ใช้ CRM ให้กับคิวใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 ตัวจัดการการปรับใช้ 4.0 CRM Dynamics Microsoft ใช้เวลานานเมื่อต้องการเปิดบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกนำออกใช้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่ละ

ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้และโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกนำออกใช้เป็นการแก้ไขแต่ละ:

 • 2306930 " System.Data.SqlClient.SqlException: แบบสอบถามย่อยส่งกลับค่าที่มากกว่า 1 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงเพื่อเพิ่มสมาชิกลงในรายชื่อใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2387536คุณพบกับการใช้งาน CPU สูงและการใช้หน่วยความจำสูงเมื่อล็อตการแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2346217 outlook ล้มเหลวเมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการจดหมายเวียน โดยใช้ตัวเลือกการแก้ไขเอกสารแต่ละฉบับในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Outlook

 • 2406746ข้อความอีเมลที่มีป้องกันแบบ IRM จะเลื่อนขั้นเป็นกิจกรรมอีเมลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยไม่คาดคิด

 • 2308072 Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์ไม่สามารถดำเนินต่อกับข้อความอีเมลกระบวนการหลังจากที่ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อีเมลเราเตอร์พบปัญหา

ประเด็นที่ถูกไม่ก่อนหน้านี้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ตามประเด็นที่สามารถแก้ได้ไม่ก่อนหน้านี้จัดทำเอกสารในบทความ Knowledge Base:

 • คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณตั้งค่าในฟิลด์ระยะเวลาของเรกคอร์ดใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นภาษาอาหรับ

 • ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับ Microsoft Office Outlook ดาวน์โหลดเหตุการณ์การแจ้งเตือนสำหรับองค์กรทั้งหมดแทนที่จะ dowload การแจ้งเตือนสำหรับองค์กรที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น คุณประสบการณ์การใช้งาน CPU สูงและการใช้หน่วยความจำสูง

 • เมื่อคุณพยายามเปิดเอนทิตีโอกาสทางการขาย คุณไม่มีสิทธิ์ในการทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ ค่าในฟิลด์ActualRevenueและค่าในฟิลด์ActualCloseDateจะถูกรีเซ็ตเป็นค่า null แม้ว่าจะไม่มีการเปิดโอกาสทางการขายใหม่

 • ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำสำหรับเอนทิตีที่คุณพยายามนำเข้าไปยัง Microsoft Dynamics CRM คุณไม่สามารถใช้คุณลักษณะการนำเข้าข้อมูลการนำเข้าเอนทิตี ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าเอนทิตีประกอบด้วยแอตทริบิวต์การค้นหา

 • บริการการลบไม่สามารถลบระเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากแบบสอบถามต่ำในกระบวนการ CleanupInactiveWorkflowAssemblies ที่เก็บไว้

 • เมื่อคุณเรียกใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ ตารางเรกคอร์ดซ้ำที่เป็นไปได้ที่แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณได้รับข้อความอีเมล์จากเราเตอร์ที่ใช้บัญชีอีเมล POP3

  • ข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาที่ใช้การเข้ารหัส UTF-8

  ในสถานการณ์สมมตินี้ สิ่งที่แนบมาแสดงอักขระที่ไม่ถูกต้อง

 • เมื่อคุณนำเข้าองค์กร Microsoft Dynamics CRM 4.0 ตัวจัดการการปรับใช้ล้มเหลว ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows Server 2008 หรือที่เรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows Server 2008 R2

 • เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานในบทบาทความปลอดภัย ไม่มีการปรับปรุงวันที่ในฟิลด์ปรับเปลี่ยนล่าสุดบน

 • คุณไม่สามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกในไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

 • เมื่อข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2010 การประมวลผล Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์ วันที่สิ้นสุดปัจจุบันไม่ถูกต้อง

 • ใน Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์ไม่ติดตามข้อความอีเมลการเช็คเอาท์ของ Office (OOF)

 • อีเมล์ได้รับโทเค็นการติดตามที่ซ้ำกันเมื่อคุณสร้างอีเมลเหล่านี้จากเวิร์กโฟลว์

 • สมมติว่า คุณรันรุ่นเบต้าของ Internet Explorer 9 เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณได้รับข้อผิดพลาดกับสคริปต์

 • สมมติว่า คุณรันรุ่นเบต้าของ Internet Explorer 9 เมื่อคุณรันฟังก์ชันตัวอย่างก่อนพิมพ์คุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกเรกคอร์ดทั้งหมดบนเพจทั้งหมดในกล่องโต้ตอบการพิมพ์รายการ

ข้อพิจารณาพิเศษ

Office 2010 รุ่น 64 บิตจะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

มี 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง บริการเราเตอร์อีเมล CRM ของ Microsoft สนับสนุน Microsoft Exchange 2010 ด้วย 12 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง ตัวช่วยสร้างการปรับใช้กฎสนับสนุน Microsoft Exchange 2010

Microsoft Dynamics CRM สำหรับรหัสการปรับปรุงอัตโนมัติของ Outlook Microsoft Office และการเชื่อมโยงรหัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชันการปรับปรุงอัตโนมัติ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

อาหรับ

199444&clcid=0x401

8979C030-64FC-4344-84FA-55389A8CB6A4

จีน (ประยุกต์)

199444&clcid=0x804

8F28C25B-4F91-41B3-B566-54063F96FE20

จีน (ฮ่องกง)

199444&clcid=0xc04

BD32F059-937F-42E4-B029-51ED71791E00

ภาษาจีน (ดั้งเดิม)

199444&clcid=0x404

CC67A248-ABDD-49EE-B53E-2A4B1E253E36

เชก

199444&clcid=0x405

1C5CD2F2-1517-4CF4-98A1-F2CAB61A6BAB

ภาษาเดนมาร์ก

199444&clcid=0x406

FDACBBC3-ECAE-4869-BF58-12249A566D3D

ดัทช์

199444&clcid=0x413

C8095523-F075-4BFB-B24D-1AF9257232EE

ภาษาอังกฤษ

199444&clcid=0x409

414017EA-201F-401D-BD4D-FDB8C2FD5AC8

เสร็จสิ้น

199444&clcid=0x40b

B53EB88A-FD96-481C-A189-E5307C989C32

ภาษาฝรั่งเศส

199444&clcid=0x40c

2CE987D4-86AC-45FD-8FF0-CB0D180A9101

ภาษาเยอรมัน

199444&clcid=0x407

0F6E2FB0-AF4F-4E58-9D68-4B5C1709EBC3

กรีก

199444&clcid=0x408

018F7BF9-D4C6-433C-91C1-CDCC3847E232

เฮบรู

199444&clcid=0x40d

CDF41998-06F4-4A7B-996F-8EA535129F1D

ฮังการี

199444&clcid=0x40e

5547F330-E92B-4099-9490-0597B47FB061

อิตาลี

199444&clcid=0x410

E22BB1B2-4D46-4C38-9737-103D5EBF5DCB

ญี่ปุ่น

199444&clcid=0x411

D4AF0196-1CB3-46F1-A33D-2B811101DC61

ภาษาเกาหลี

199444&clcid=0x412

64164091-4D85-4076-A3F1-478404729BB2

นอร์เวย์

199444&clcid=0x414

A5274B62-9291-4173-826C-403F92253562

โปแลนด์

199444&clcid=0x415

FCC9BF44-056D-4F85-9900-B471C2348A93

ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)

199444&clcid=0x416

29FF80CA-EBB7-4089-B34E-E326BD176753

โปรตุเกส (โปรตุเกส)

199444&clcid=0x816

19B092CB-3BEC-4282-9EE9-5FA4A0AA923A

รัสเซีย

199444&clcid=0x419

14CA26F8-BE65-428F-B98B-AFBEFDA22DE9

สเปน

199444&clcid=0x40a

01ED4223-FF9F-4B45-9D89-A4A402555239

สวีเดน

199444&clcid=0x41d

E934D2C4-9D01-410D-A7F0-21C02E8B3F10

ตุรกี

199444&clcid=0x41f

DC6051CF-2E5A-4637-8AB4-FFD997CC705D

ข้อมูลแฟ้ม

คลิกที่นี่เพื่อดู หรือซ่อนข้อมูลแฟ้ม


เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม


Microsoft Dynamics CRM เซิร์ฟเวอร์

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Account_Distribution.rdl

ไม่มีข้อมูล

65413

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Distribution_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

114335

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview.rdl

ไม่มีข้อมูล

12388

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview_SubReport.rdl

ไม่มีข้อมูล

175277

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary.rdl

ไม่มีข้อมูล

40718

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary_Subreport.rdl

ไม่มีข้อมูล

89998

19-Sep-2010

05:41

x86

action.js

ไม่มีข้อมูล

44660

19-Sep-2010

05:41

x86

Activities.rdl

ไม่มีข้อมูล

60248

19-Sep-2010

05:41

x86

activitiesdetail.aspx

ไม่มีข้อมูล

4891

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesDetail.rdl

ไม่มีข้อมูล

162447

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesWebService.asmx

ไม่มีข้อมูล

175

19-Sep-2010

05:41

x86

Activity.js

ไม่มีข้อมูล

16401

19-Sep-2010

05:41

x86

addfields.aspx

ไม่มีข้อมูล

10798

19-Sep-2010

05:41

x86

AddUsers.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

3622

19-Sep-2010

05:41

x86

adpick.dll

4.0.7333.3018

191848

19-Sep-2010

05:41

x86

AdvancedFind.asmx

ไม่มีข้อมูล

169

19-Sep-2010

05:41

x86

advancedfind.htc

ไม่มีข้อมูล

28192

19-Sep-2010

05:41

x86

advfind.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

9186

19-Sep-2010

05:41

x86

af_cnd_common.js

ไม่มีข้อมูล

2055

19-Sep-2010

05:41

x86

Annotation.asmx1

ไม่มีข้อมูล

171

19-Sep-2010

05:41

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid.htc

ไม่มีข้อมูล

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterContainer.htc

ไม่มีข้อมูล

1393

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterSelector.htc

ไม่มีข้อมูล

1343

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridWebService.asmx

ไม่มีข้อมูล

166

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_DefaultData.htc

ไม่มีข้อมูล

19095

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_JumpBar.htc

ไม่มีข้อมูล

1790

19-Sep-2010

05:41

x86

AssociateRecords.asmx

ไม่มีข้อมูล

165

19-Sep-2010

05:41

x86

attach.htc

ไม่มีข้อมูล

471

19-Sep-2010

05:41

x86

attachment_edit.aspx

ไม่มีข้อมูล

3795

19-Sep-2010

05:41

x86

attributeList.aspx

ไม่มีข้อมูล

1861

19-Sep-2010

05:41

x86

attributelist.htc

ไม่มีข้อมูล

5493

19-Sep-2010

05:41

x86

attributemappings.aspx

ไม่มีข้อมูล

36923

19-Sep-2010

05:41

x86

autoshow.htc

ไม่มีข้อมูล

11028

19-Sep-2010

05:41

x86

autotooltip.htc

ไม่มีข้อมูล

327

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Find.aspx

ไม่มีข้อมูล

2165

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx

ไม่มีข้อมูล

3084

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx1

ไม่มีข้อมูล

ปี 1633

19-Sep-2010

05:41

x86

BulkDelete.asmx

ไม่มีข้อมูล

171

19-Sep-2010

05:41

x86

calendar.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

1640

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status.rdl

ไม่มีข้อมูล

12852

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

25398

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_SubReport.rdl

ไม่มีข้อมูล

56935

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Comparison.rdl

ไม่มีข้อมูล

81310

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Est_Revenue_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

21455

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance.rdl

ไม่มีข้อมูล

12881

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_Detail_Report.rdl

ไม่มีข้อมูล

11487

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_SubReport.rdl

ไม่มีข้อมูล

146309

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Placed_Order_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

18823

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Real_Revenue_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

20585

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Response_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

24227

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Task_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

25261

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table.rdl

ไม่มีข้อมูล

93737

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

59772

19-Sep-2010

05:41

x86

Category.htc

ไม่มีข้อมูล

1952

19-Sep-2010

05:41

x86

CategoryHeading.htc

ไม่มีข้อมูล

832

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_FollowUp.htc

ไม่มีข้อมูล

7031

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Lookup.htc

ไม่มีข้อมูล

2557

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Resources.htc

ไม่มีข้อมูล

2214

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Subject.htc

ไม่มีข้อมูล

786

19-Sep-2010

05:41

x86

CheckBoxList.htc

ไม่มีข้อมูล

1170

19-Sep-2010

05:41

x86

clientcontrol.htc

ไม่มีข้อมูล

5725

19-Sep-2010

05:41

x86

ClientInstaller.exe

6.1.22.4

552296

19-Sep-2010

05:41

x86

ColumnResize.htc

ไม่มีข้อมูล

868

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss.rdl

ไม่มีข้อมูล

48169

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss_Details.rdl

ไม่มีข้อมูล

78152

19-Sep-2010

05:41

x86

condition.htc

ไม่มีข้อมูล

6679

19-Sep-2010

05:41

x86

conditioncontrol.htc

ไม่มีข้อมูล

4844

19-Sep-2010

05:41

x86

conditionfield.htc

ไม่มีข้อมูล

12221

19-Sep-2010

05:41

x86

conditiongroup.htc

ไม่มีข้อมูล

11204

19-Sep-2010

05:41

x86

config.xml

ไม่มีข้อมูล

507

19-Sep-2010

05:44

x86

ContextHelper.htc

ไม่มีข้อมูล

1578

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

1518

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.htc

ไม่มีข้อมูล

2227

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css1

ไม่มีข้อมูล

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

convert_activity.aspx

ไม่มีข้อมูล

6804

19-Sep-2010

05:41

x86

conv_response.aspx

ไม่มีข้อมูล

10470

19-Sep-2010

05:41

x86

Copyright.htm

ไม่มีข้อมูล

2860

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmAsyncService.exe

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

05:41

x86

crmme_bkgnd.gif

ไม่มีข้อมูล

153

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmOfflineSync.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dot

ไม่มีข้อมูล

59782

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dotm

ไม่มีข้อมูล

29971

19-Sep-2010

05:41

x86

crmToday.htc

ไม่มีข้อมูล

514

19-Sep-2010

05:41

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

ไม่มีข้อมูล

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerServer.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmVerServer.dll1

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_Logo.gif2

ไม่มีข้อมูล

2302

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_OnlineLogo.gif2

ไม่มีข้อมูล

2341

19-Sep-2010

05:41

x86

customactivityform.aspx

ไม่มีข้อมูล

3683

19-Sep-2010

05:41

x86

CustomerService.asmx

ไม่มีข้อมูล

164

19-Sep-2010

05:41

x86

customizations.xsd

ไม่มีข้อมูล

84564

19-Sep-2010

05:41

x86

dataslug.htc

ไม่มีข้อมูล

3063

19-Sep-2010

05:41

x86

date.js

ไม่มีข้อมูล

29035

19-Sep-2010

05:41

x86

datenavigationbar.htc

ไม่มีข้อมูล

2690

19-Sep-2010

05:41

x86

default.aspx

ไม่มีข้อมูล

3854

19-Sep-2010

05:41

x86

default1.aspx

ไม่มีข้อมูล

700

19-Sep-2010

05:41

x86

DefaultAddonFilter.dll

4.0.7333.3018

28520

19-Sep-2010

05:41

x86

Details.js

ไม่มีข้อมูล

4411

19-Sep-2010

05:41

x86

DialogList.asmx

ไม่มีข้อมูล

169

19-Sep-2010

05:41

x86

dialogs.htc

ไม่มีข้อมูล

1267

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_assignqueue.aspx

ไม่มีข้อมูล

5202

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_bulkemail.aspx

ไม่มีข้อมูล

11187

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_convertlead.aspx

ไม่มีข้อมูล

2681

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_merge.aspx

ไม่มีข้อมูล

13301

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_runreport.aspx

ไม่มีข้อมูล

3965

19-Sep-2010

05:41

x86

DMSnapin.chm

ไม่มีข้อมูล

37818

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicateDetection.asmx

ไม่มีข้อมูล

179

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicatesList.aspx

ไม่มีข้อมูล

3499

19-Sep-2010

05:41

x86

duration.htc1

ไม่มีข้อมูล

10401

19-Sep-2010

05:41

x86

Ed.aspx

ไม่มีข้อมูล

867

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx1

ไม่มีข้อมูล

2575

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx18

ไม่มีข้อมูล

7328

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx21

ไม่มีข้อมูล

7333

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx53

ไม่มีข้อมูล

2347

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx6

ไม่มีข้อมูล

2425

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx9

ไม่มีข้อมูล

105018

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx99

ไม่มีข้อมูล

44150

19-Sep-2010

05:41

x86

EDWNative.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Ef.aspx

ไม่มีข้อมูล

623

19-Sep-2010

05:41

x86

Eh.aspx

ไม่มีข้อมูล

564

19-Sep-2010

05:41

x86

EmailTemplateService.asmx

ไม่มีข้อมูล

169

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js

ไม่มีข้อมูล

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js1

ไม่มีข้อมูล

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js2

ไม่มีข้อมูล

1762

19-Sep-2010

05:41

x86

EntityConfig.aspx

ไม่มีข้อมูล

3612

19-Sep-2010

05:41

x86

entityconfig.js

ไม่มีข้อมูล

12570

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.aspx

ไม่มีข้อมูล

8470

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

3045

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.js

ไม่มีข้อมูล

4220

19-Sep-2010

05:41

x86

entityhome.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

1700

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc

ไม่มีข้อมูล

2417

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc1

ไม่มีข้อมูล

4932

19-Sep-2010

05:41

x86

EntitySelect.htc

ไม่มีข้อมูล

2691

19-Sep-2010

05:41

x86

err.aspx

ไม่มีข้อมูล

1743

19-Sep-2010

05:41

x86

err.css

ไม่มีข้อมูล

479

19-Sep-2010

05:41

x86

eula.rtf

ไม่มีข้อมูล

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

event.aspx

ไม่มีข้อมูล

3860

19-Sep-2010

05:41

x86

export_dlg.aspx

ไม่มีข้อมูล

10259

19-Sep-2010

05:41

x86

FetchBuilder.js

ไม่มีข้อมูล

10921

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldlist.htc

ไม่มีข้อมูล

3488

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldprops.aspx

ไม่มีข้อมูล

10498

19-Sep-2010

05:41

x86

fields.js

ไม่มีข้อมูล

27762

19-Sep-2010

05:41

x86

filtercontrol.htc

ไม่มีข้อมูล

8715

19-Sep-2010

05:41

x86

filtereditor.htc

ไม่มีข้อมูล

5630

19-Sep-2010

05:41

x86

filterentity.htc

ไม่มีข้อมูล

18573

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfield.htc

ไม่มีข้อมูล

24322

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfieldgroup.htc

ไม่มีข้อมูล

11439

19-Sep-2010

05:41

x86

fiscalsettings.aspx

ไม่มีข้อมูล

8258

19-Sep-2010

05:41

x86

form.crm.htc

ไม่มีข้อมูล

15888

19-Sep-2010

05:41

x86

Form.css.aspx1

ไม่มีข้อมูล

3076

19-Sep-2010

05:41

x86

FormAction.js

ไม่มีข้อมูล

8671

19-Sep-2010

05:41

x86

formProperties.aspx

ไม่มีข้อมูล

5482

19-Sep-2010

05:41

x86

freeform.htc

ไม่มีข้อมูล

3244

19-Sep-2010

05:41

x86

FrequencyControl.htc

ไม่มีข้อมูล

14904

19-Sep-2010

05:41

x86

fulltree.htc

ไม่มีข้อมูล

26950

19-Sep-2010

05:41

x86

gantt.js

ไม่มีข้อมูล

25546

19-Sep-2010

05:41

x86

GanttControlWebService.asmx

ไม่มีข้อมูล

173

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css

ไม่มีข้อมูล

747

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css1

ไม่มีข้อมูล

998

19-Sep-2010

05:41

x86

Global.js

ไม่มีข้อมูล

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global.js1

ไม่มีข้อมูล

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global1.aspx

ไม่มีข้อมูล

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global2.aspx

ไม่มีข้อมูล

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global3.aspx

ไม่มีข้อมูล

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

global4.aspx

ไม่มีข้อมูล

4824

19-Sep-2010

05:41

x86

global_dynamic_styles.css

ไม่มีข้อมูล

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global_styles.css

ไม่มีข้อมูล

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

glowingImg.htc

ไม่มีข้อมูล

680

19-Sep-2010

05:41

x86

grid.htc

ไม่มีข้อมูล

20094

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

help_toc.xml.op

ไม่มีข้อมูล

73726

19-Sep-2010

05:41

x86

hidden.htc

ไม่มีข้อมูล

1937

19-Sep-2010

05:41

x86

hintText.htc

ไม่มีข้อมูล

1341

19-Sep-2010

05:41

x86

homePage.js

ไม่มีข้อมูล

10625

19-Sep-2010

05:41

x86

htmlbar.htc

ไม่มีข้อมูล

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

ico_mobileEntityManagement.png

ไม่มีข้อมูล

7921

19-Sep-2010

05:41

x86

IFRAME.htc

ไม่มีข้อมูล

1895

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.dtm.htc

ไม่มีข้อมูล

1178

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.htc

ไม่มีข้อมูล

45669

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.party.htc

ไม่มีข้อมูล

2008

19-Sep-2010

05:41

x86

img.lu.presence.htc

ไม่มีข้อมูล

4943

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.transcur.htc

ไม่มีข้อมูล

3506

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportJob.asmx

ไม่มีข้อมูล

170

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportWebService.asmx

ไม่มีข้อมูล

167

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.chk.htc

ไม่มีข้อมูล

1704

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.dtm.htc

ไม่มีข้อมูล

4938

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.hid.htc

ไม่มีข้อมูล

1387

19-Sep-2010

05:41

x86

input.localradio.htc

ไม่มีข้อมูล

536

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.mny.htc

ไม่มีข้อมูล

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.num.htc

ไม่มีข้อมูล

6441

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.radio.htc

ไม่มีข้อมูล

4727

19-Sep-2010

05:41

x86

input.relchk.htc

ไม่มีข้อมูล

1668

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.eml.htc

ไม่มีข้อมูล

2963

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.htc

ไม่มีข้อมูล

2932

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.ticker.htc

ไม่มีข้อมูล

2669

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.url.htc

ไม่มีข้อมูล

4638

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice.rdl

ไม่มีข้อมูล

11006

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status.rdl

ไม่มีข้อมูล

30623

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

72853

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_SubReport.rdl

ไม่มีข้อมูล

101510

19-Sep-2010

05:41

x86

LangTranslationsImport.aspx

ไม่มีข้อมูล

5724

19-Sep-2010

05:41

x86

Lead_Source_Effectiveness.rdl

ไม่มีข้อมูล

112110

19-Sep-2010

05:41

x86

left.aspx.main

ไม่มีข้อมูล

5465

19-Sep-2010

05:41

x86

left.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

1346

19-Sep-2010

05:41

x86

list.htc

ไม่มีข้อมูล

4347

19-Sep-2010

05:41

x86

listEdit.htc

ไม่มีข้อมูล

19289

19-Sep-2010

05:41

x86

Lookup.js

ไม่มีข้อมูล

7995

19-Sep-2010

05:41

x86

LookupDialogsAppGrid.js

ไม่มีข้อมูล

5274

19-Sep-2010

05:41

x86

MailMerge.asmx

ไม่มีข้อมูล

170

19-Sep-2010

05:41

x86

mailmergetemplatepersonal.xml

ไม่มีข้อมูล

857

19-Sep-2010

05:41

x86

manageRelationship.js

ไม่มีข้อมูล

16431

19-Sep-2010

05:41

x86

map_xml.aspx2

ไม่มีข้อมูล

5321

19-Sep-2010

05:41

x86

MarketingAutomation.asmx

ไม่มีข้อมูล

180

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.htc

ไม่มีข้อมูล

26482

19-Sep-2010

05:41

x86

MENU1.ASPX

ไม่มีข้อมูล

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

MergeRecords.asmx

ไม่มีข้อมูล

163

19-Sep-2010

05:41

x86

MessageBody.htc

ไม่มีข้อมูล

12258

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll1

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

4.0.7333.3018

243560

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

4.0.7333.3018

104296

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3018

141160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DeploymentService.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll1

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll1

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll1

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.2

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.3

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.4

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.dll

4.0.7333.3018

21864

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll1

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll

3.0.5300.1

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

4.0.7333.3018

22888

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll1

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll1

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll1

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Scheduling.dll

4.0.7333.3018

309096

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll2

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll3

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll1

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll1

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll3

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe1

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll1

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Test.Pages.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.2

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll

4.0.7333.3018

522088

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll

4.0.7333.3018

21352

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe

4.0.7333.3018

710504

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.managementconsole.dll

6.0.6000.16384

251752

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

ไม่มีข้อมูล

1857

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

ไม่มีข้อมูล

30728

19-Sep-2010

05:41

x86

MMCFxCommon.dll

6.0.6000.16384

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

MonAntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

Monmsidcrl40.dll

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

05:41

x86

monthcalendar.htc

ไม่มีข้อมูล

5348

19-Sep-2010

05:41

x86

mouseover.htc

ไม่มีข้อมูล

328

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMMonitoringService.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

05:41

x86

msignin.aspx

ไม่มีข้อมูล

2467

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcm80.dll

9.0.30729.1

225280

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcp80.dll

9.0.30729.1

572928

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcr80.dll

9.0.30729.1

655872

19-Sep-2010

05:41

x86

multipicklist.htc

ไม่มีข้อมูล

4517

19-Sep-2010

05:41

x86

nav.htc

ไม่มีข้อมูล

8931

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts.rdl

ไม่มีข้อมูล

35237

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

91335

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases.rdl

ไม่มีข้อมูล

92490

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

105364

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads.rdl

ไม่มีข้อมูล

43037

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

68754

19-Sep-2010

05:41

x86

newimport.xml

ไม่มีข้อมูล

3957127

19-Sep-2010

05:41

x86

nextbutton.htc

ไม่มีข้อมูล

988

19-Sep-2010

05:41

x86

notectrl.htc

ไม่มีข้อมูล

3399

19-Sep-2010

05:41

x86

notes.htc

ไม่มีข้อมูล

19069

19-Sep-2010

05:41

x86

NotificationList.htc

ไม่มีข้อมูล

6596

19-Sep-2010

05:41

x86

offlinedata.aspx

ไม่มีข้อมูล

3288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htm

ไม่มีข้อมูล

171159

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htm

ไม่มีข้อมูล

67744

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htm

ไม่มีข้อมูล

15930

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htm

ไม่มีข้อมูล

9278

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htm

ไม่มีข้อมูล

4681

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htm

ไม่มีข้อมูล

5495

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htm

ไม่มีข้อมูล

10762

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htm

ไม่มีข้อมูล

5359

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htm

ไม่มีข้อมูล

59239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htm

ไม่มีข้อมูล

44210

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htm

ไม่มีข้อมูล

31063

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htm

ไม่มีข้อมูล

45083

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htm

ไม่มีข้อมูล

51350

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htm

ไม่มีข้อมูล

6239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htm

ไม่มีข้อมูล

10799

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htm

ไม่มีข้อมูล

10713

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htm

ไม่มีข้อมูล

8426

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htm

ไม่มีข้อมูล

5082

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htm

ไม่มีข้อมูล

31329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htm

ไม่มีข้อมูล

18115

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htm

ไม่มีข้อมูล

8892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htm

ไม่มีข้อมูล

17751

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htm

ไม่มีข้อมูล

40398

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htm

ไม่มีข้อมูล

73447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htm

ไม่มีข้อมูล

13073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htm

ไม่มีข้อมูล

56295

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htm

ไม่มีข้อมูล

6357

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htm

ไม่มีข้อมูล

19870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htm

ไม่มีข้อมูล

48343

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htm

ไม่มีข้อมูล

15146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htm

ไม่มีข้อมูล

66440

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htm

ไม่มีข้อมูล

66838

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htm

ไม่มีข้อมูล

31235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htm

ไม่มีข้อมูล

45698

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htm

ไม่มีข้อมูล

42298

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htm

ไม่มีข้อมูล

61708

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htm

ไม่มีข้อมูล

26218

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htm

ไม่มีข้อมูล

28375

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htm

ไม่มีข้อมูล

49015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htm

ไม่มีข้อมูล

32773

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htm

ไม่มีข้อมูล

23730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htm

ไม่มีข้อมูล

27151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htm

ไม่มีข้อมูล

910

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htm

ไม่มีข้อมูล

6534

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htm

ไม่มีข้อมูล

6444

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gif

ไม่มีข้อมูล

578

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htm

ไม่มีข้อมูล

7225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htm

ไม่มีข้อมูล

6730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htm

ไม่มีข้อมูล

6862

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htm

ไม่มีข้อมูล

6693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm

ไม่มีข้อมูล

6781

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htm

ไม่มีข้อมูล

6645

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htm

ไม่มีข้อมูล

6905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htm

ไม่มีข้อมูล

6889

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htm

ไม่มีข้อมูล

7148

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htm

ไม่มีข้อมูล

6868

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htm

ไม่มีข้อมูล

7787

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htm

ไม่มีข้อมูล

7003

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htm

ไม่มีข้อมูล

6939

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htm

ไม่มีข้อมูล

6810

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htm

ไม่มีข้อมูล

7089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htm

ไม่มีข้อมูล

6508

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm

ไม่มีข้อมูล

6641

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htm

ไม่มีข้อมูล

7153

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htm

ไม่มีข้อมูล

6691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htm

ไม่มีข้อมูล

6503

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htm

ไม่มีข้อมูล

6600

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htm

ไม่มีข้อมูล

7069

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htm

ไม่มีข้อมูล

6498

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htm

ไม่มีข้อมูล

6702

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_access.htm

ไม่มีข้อมูล

28279

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_conf.htm

ไม่มีข้อมูล

10239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust.htm

ไม่มีข้อมูล

3901

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htm

ไม่มีข้อมูล

18089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_general.htm

ไม่มีข้อมูล

31798

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htm

ไม่มีข้อมูล

20147

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_other.htm

ไม่มีข้อมูล

17130

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htm

ไม่มีข้อมูล

12737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_dm.htm

ไม่มีข้อมูล

10035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_email.htm

ไม่มีข้อมูล

20531

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_enterdata.htm

ไม่มีข้อมูล

29693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_find.htm

ไม่มีข้อมูล

22293

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_import.htm

ไม่มีข้อมูล

35764

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_misc.htm

ไม่มีข้อมูล

6468

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_outlook.htm

ไม่มีข้อมูล

2291

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htm

ไม่มีข้อมูล

35943

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htm

ไม่มีข้อมูล

36415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_resources.htm

ไม่มีข้อมูล

2128

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt.htm

ไม่มีข้อมูล

2404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htm

ไม่มีข้อมูล

9527

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htm

ไม่มีข้อมูล

18016

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htm

ไม่มีข้อมูล

15310

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htm

ไม่มีข้อมูล

903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htm

ไม่มีข้อมูล

8873

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htm

ไม่มีข้อมูล

905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk.htm

ไม่มีข้อมูล

2040

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htm

ไม่มีข้อมูล

11490

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htm

ไม่มีข้อมูล

19871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_config.htm

ไม่มีข้อมูล

904

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Email.htm

ไม่มีข้อมูล

10811

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

4513

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htm

ไม่มีข้อมูล

10576

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm

ไม่มีข้อมูล

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

7871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htm

ไม่มีข้อมูล

7734

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

10382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htm

ไม่มีข้อมูล

6927

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htm

ไม่มีข้อมูล

6317

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htm

ไม่มีข้อมูล

28174

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htm

ไม่มีข้อมูล

20765

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htm

ไม่มีข้อมูล

10062

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htm

ไม่มีข้อมูล

11639

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htm

ไม่มีข้อมูล

6640

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htm

ไม่มีข้อมูล

7772

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htm

ไม่มีข้อมูล

24287

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

17972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htm

ไม่มีข้อมูล

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htm

ไม่มีข้อมูล

15036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htm

ไม่มีข้อมูล

7470

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htm

ไม่มีข้อมูล

7230

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htm

ไม่มีข้อมูล

10898

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htm

ไม่มีข้อมูล

11709

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

8463

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htm

ไม่มีข้อมูล

4714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htm

ไม่มีข้อมูล

3455

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htm

ไม่มีข้อมูล

10189

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

11908

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htm

ไม่มีข้อมูล

15804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htm

ไม่มีข้อมูล

14025

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htm

ไม่มีข้อมูล

10928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htm

ไม่มีข้อมูล

14395

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_persopt.htm

ไม่มีข้อมูล

7671

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htm

ไม่มีข้อมูล

6326

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htm

ไม่มีข้อมูล

9442

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htm

ไม่มีข้อมูล

14980

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htm

ไม่มีข้อมูล

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htm

ไม่มีข้อมูล

11899

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htm

ไม่มีข้อมูล

5563

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htm

ไม่มีข้อมูล

9334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htm

ไม่มีข้อมูล

6577

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htm

ไม่มีข้อมูล

8411

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htm

ไม่มีข้อมูล

5989

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htm

ไม่มีข้อมูล

7714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htm

ไม่มีข้อมูล

24087

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htm

ไม่มีข้อมูล

12892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htm

ไม่มีข้อมูล

5469

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htm

ไม่มีข้อมูล

6526

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htm

ไม่มีข้อมูล

9163

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htm

ไม่มีข้อมูล

15151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htm

ไม่มีข้อมูล

7707

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htm

ไม่มีข้อมูล

10358

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htm

ไม่มีข้อมูล

4074

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htm

ไม่มีข้อมูล

7797

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htm

ไม่มีข้อมูล

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htm

ไม่มีข้อมูล

8691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htm

ไม่มีข้อมูล

14035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htm

ไม่มีข้อมูล

7419

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htm

ไม่มีข้อมูล

14467

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htm

ไม่มีข้อมูล

9625

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htm

ไม่มีข้อมูล

6634

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htm

ไม่มีข้อมูล

4155

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htm

ไม่มีข้อมูล

3537

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htm

ไม่มีข้อมูล

6353

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htm

ไม่มีข้อมูล

26009

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htm

ไม่มีข้อมูล

3886

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htm

ไม่มีข้อมูล

11235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htm

ไม่มีข้อมูล

7435

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htm

ไม่มีข้อมูล

10475

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htm

ไม่มีข้อมูล

18938

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htm

ไม่มีข้อมูล

102486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htm

ไม่มีข้อมูล

53860

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htm

ไม่มีข้อมูล

48329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htm

ไม่มีข้อมูล

74327

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htm

ไม่มีข้อมูล

48629

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htm

ไม่มีข้อมูล

48936

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htm

ไม่มีข้อมูล

20032

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htm

ไม่มีข้อมูล

48872

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htm

ไม่มีข้อมูล

35328

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htm

ไม่มีข้อมูล

11882

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htm

ไม่มีข้อมูล

49521

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htm

ไม่มีข้อมูล

17363

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htm

ไม่มีข้อมูล

58900

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htm

ไม่มีข้อมูล

20368

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htm

ไม่มีข้อมูล

55688

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htm

ไม่มีข้อมูล

29379

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htm

ไม่มีข้อมูล

8073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htm

ไม่มีข้อมูล

33550

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htm

ไม่มีข้อมูล

26212

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htm

ไม่มีข้อมูล

4225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htm

ไม่มีข้อมูล

71154

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htm

ไม่มีข้อมูล

44605

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htm

ไม่มีข้อมูล

4216

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htm

ไม่มีข้อมูล

7415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htm

ไม่มีข้อมูล

5023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htm

ไม่มีข้อมูล

199758

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htm

ไม่มีข้อมูล

10854

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htm

ไม่มีข้อมูล

26519

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htm

ไม่มีข้อมูล

11450

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htm

ไม่มีข้อมูล

6447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htm

ไม่มีข้อมูล

80580

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htm

ไม่มีข้อมูล

7750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htm

ไม่มีข้อมูล

11689

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htm

ไม่มีข้อมูล

5683

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htm

ไม่มีข้อมูล

10272

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htm

ไม่มีข้อมูล

33484

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htm

ไม่มีข้อมูล

22603

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htm

ไม่มีข้อมูล

9812

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_View.htm

ไม่มีข้อมูล

48162

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htm

ไม่มีข้อมูล

22219

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_global.htm

ไม่มีข้อมูล

8804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htm

ไม่มีข้อมูล

25409

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htm

ไม่มีข้อมูล

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dm_area.htm

ไม่มีข้อมูล

120800

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htm

ไม่มีข้อมูล

44588

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htm

ไม่มีข้อมูล

13881

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

5628

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htm

ไม่มีข้อมูล

37209

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htm

ไม่มีข้อมูล

67555

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htm

ไม่มีข้อมูล

28142

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htm

ไม่มีข้อมูล

33750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htm

ไม่มีข้อมูล

52424

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htm

ไม่มีข้อมูล

42015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htm

ไม่มีข้อมูล

80365

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htm

ไม่มีข้อมูล

38023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htm

ไม่มีข้อมูล

19719

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htm

ไม่มีข้อมูล

7288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htm

ไม่มีข้อมูล

13192

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htm

ไม่มีข้อมูล

4178

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htm

ไม่มีข้อมูล

99711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

6530

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

84010

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htm

ไม่มีข้อมูล

9223

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htm

ไม่มีข้อมูล

6511

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htm

ไม่มีข้อมูล

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htm

ไม่มีข้อมูล

166346

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htm

ไม่มีข้อมูล

39726

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htm

ไม่มีข้อมูล

16227

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

6672

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htm

ไม่มีข้อมูล

32146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htm

ไม่มีข้อมูล

79386

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htm

ไม่มีข้อมูล

15782

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htm

ไม่มีข้อมูล

17998

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

6391

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htm

ไม่มีข้อมูล

23911

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htm

ไม่มีข้อมูล

27928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htm

ไม่มีข้อมูล

45406

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

7828

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Home.htm

ไม่มีข้อมูล

81288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

6033

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htm

ไม่มีข้อมูล

9715

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htm

ไม่มีข้อมูล

33334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htm

ไม่มีข้อมูล

6581

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htm

ไม่มีข้อมูล

38404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htm

ไม่มีข้อมูล

14284

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htm

ไม่มีข้อมูล

34447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htm

ไม่มีข้อมูล

14572

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htm

ไม่มีข้อมูล

20112

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htm

ไม่มีข้อมูล

25967

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htm

ไม่มีข้อมูล

22479

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htm

ไม่มีข้อมูล

20281

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htm

ไม่มีข้อมูล

67791

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htm

ไม่มีข้อมูล

12972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

42827

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htm

ไม่มีข้อมูล

10978

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htm

ไม่มีข้อมูล

6315

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm

ไม่มีข้อมูล

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm

ไม่มีข้อมูล

6270

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm

ไม่มีข้อมูล

6302

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htm

ไม่มีข้อมูล

6056

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htm

ไม่มีข้อมูล

22034

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htm

ไม่มีข้อมูล

14711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htm

ไม่มีข้อมูล

39903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htm

ไม่มีข้อมูล

19204

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htm

ไม่มีข้อมูล

72894

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htm

ไม่มีข้อมูล

34805

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htm

ไม่มีข้อมูล

5305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htm

ไม่มีข้อมูล

6616

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htm

ไม่มีข้อมูล

45587

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htm

ไม่มีข้อมูล

99106

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

22013

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

12382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htm

ไม่มีข้อมูล

11871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htm

ไม่มีข้อมูล

59488

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htm

ไม่มีข้อมูล

99036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htm

ไม่มีข้อมูล

9394

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

12237

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htm

ไม่มีข้อมูล

83687

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htm

ไม่มีข้อมูล

7518

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htm

ไม่มีข้อมูล

79119

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htm

ไม่มีข้อมูล

64934

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htm

ไม่มีข้อมูล

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htm

ไม่มีข้อมูล

100553

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

6824

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htm

ไม่มีข้อมูล

17305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htm

ไม่มีข้อมูล

35737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htm

ไม่มีข้อมูล

19482

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htm

ไม่มีข้อมูล

33486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htm

ไม่มีข้อมูล

95407

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htm

ไม่มีข้อมูล

88731

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htm

ไม่มีข้อมูล

13400

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

111355

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm

ไม่มีข้อมูล

65232

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

8404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htm

ไม่มีข้อมูล

73656

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htm

ไม่มีข้อมูล

57870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

10263

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htm

ไม่มีข้อมูล

32361

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htm

ไม่มีข้อมูล

20054

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm

ไม่มีข้อมูล

20969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htm

ไม่มีข้อมูล

57180

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc

ไม่มีข้อมูล

2671

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc1

ไม่มีข้อมูล

4841

19-Sep-2010

05:41

x86

Order.rdl

ไม่มีข้อมูล

11013

19-Sep-2010

05:41

x86

Order_SubReport.rdl

ไม่มีข้อมูล

104387

19-Sep-2010

05:41

x86

osafehtm.dll

4.0.7333.3018

99688

19-Sep-2010

05:41

x86

Paging.htc

ไม่มีข้อมูล

3210

19-Sep-2010

05:41

x86

ParameterControl.htc

ไม่มีข้อมูล

3528

19-Sep-2010

05:41

x86

PCW_CAB_Serv1033.cab

ไม่มีข้อมูล

14445497

10-Nov-2011

08:09

x86

personalsettings.aspx

ไม่มีข้อมูล

67972

19-Sep-2010

05:41

x86

picklistmappings.aspx

ไม่มีข้อมูล

28155

19-Sep-2010

05:41

x86

predefinedlist.htc

ไม่มีข้อมูล

2563

19-Sep-2010

05:41

x86

presence.htc

ไม่มีข้อมูล

6471

19-Sep-2010

05:41

x86

PresenceService.asmx

ไม่มีข้อมูล

164

19-Sep-2010

05:41

x86

print_dlg.aspx

ไม่มีข้อมูล

2987

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account.rdl

ไม่มีข้อมูล

53872

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

241502

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact.rdl

ไม่มีข้อมูล

54059

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

239048

19-Sep-2010

05:41

x86

progressbar.htc

ไม่มีข้อมูล

1713

19-Sep-2010

05:41

x86

properties.aspx

ไม่มีข้อมูล

6096

19-Sep-2010

05:41

x86

PropertyPageDialog.aspx

ไม่มีข้อมูล

8299

19-Sep-2010

05:41

x86

PublishReports.exe

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

querylist.htc

ไม่มีข้อมูล

3453

19-Sep-2010

05:41

x86

quickFindControl.htc

ไม่มีข้อมูล

2569

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote.rdl

ไม่มีข้อมูล

10987

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote_SubReport.rdl

ไม่มีข้อมูล

108082

19-Sep-2010

05:41

x86

Re.aspx

ไม่มีข้อมูล

567

19-Sep-2010

05:41

x86

RegionalOptions.asmx

ไม่มีข้อมูล

164

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.asmx

ไม่มีข้อมูล

167

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.htc

ไม่มีข้อมูล

12123

19-Sep-2010

05:41

x86

RelationshipRolePicklist.asmx

ไม่มีข้อมูล

173

19-Sep-2010

05:41

x86

reportproperty.aspx

ไม่มีข้อมูล

17514

19-Sep-2010

05:41

x86

reports.asmx

ไม่มีข้อมูล

156

19-Sep-2010

05:41

x86

reportviewer.exe

9.0.30729.1

2994184

17-Sep-2010

09:48

x86

ResourceGroupUI.asmx

ไม่มีข้อมูล

172

19-Sep-2010

05:41

x86

ResourceSpecTree.asmx

ไม่มีข้อมูล

173

19-Sep-2010

05:41

x86

roleitem.htc

ไม่มีข้อมูล

2565

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc

ไม่มีข้อมูล

662

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc1

ไม่มีข้อมูล

708

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History.rdl

ไม่มีข้อมูล

30928

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

117744

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline.rdl

ไม่มีข้อมูล

108368

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

127670

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulePlanning.asmx

ไม่มีข้อมูล

173

19-Sep-2010

05:41

x86

ScheduleService.asmx

ไม่มีข้อมูล

170

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulingDialog.aspx

ไม่มีข้อมูล

9714

19-Sep-2010

05:41

x86

ScriptError.asmx

ไม่มีข้อมูล

170

19-Sep-2010

05:41

x86

scroll.htc

ไม่มีข้อมูล

1927

19-Sep-2010

05:41

x86

select.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

1757

19-Sep-2010

05:41

x86

select.htc

ไม่มีข้อมูล

16656

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.picklist.htc

ไม่มีข้อมูล

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.relationshiprole.htc

ไม่มีข้อมูล

2310

19-Sep-2010

05:41

x86

selectBox.htc

ไม่มีข้อมูล

1702

19-Sep-2010

05:41

x86

sendemailstep.js

ไม่มีข้อมูล

2752

19-Sep-2010

05:41

x86

ServerSetup.dll

4.0.7333.3018

351080

19-Sep-2010

05:41

x86

server_i386_kb2267499_1033.msp

ไม่มีข้อมูล

14750208

19-Sep-2010

07:01

x86

Service.asmx1

ไม่มีข้อมูล

168

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume.rdl

ไม่มีข้อมูล

63971

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

100829

19-Sep-2010

05:41

x86

SetOptionsSelect.htc

ไม่มีข้อมูล

727

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll

4.0.7333.3018

866152

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

signin.css

ไม่มีข้อมูล

518

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.htc

ไม่มีข้อมูล

15531

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.js

ไม่มีข้อมูล

57146

19-Sep-2010

05:41

x86

SmokeTests.exe

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140136

19-Sep-2010

05:41

x86

StringResourceMetadata.xml

ไม่มีข้อมูล

204847

19-Sep-2010

05:41

x86

SubjectManager.asmx

ไม่มีข้อมูล

175

19-Sep-2010

05:41

x86

sysCustUtil.js

ไม่มีข้อมูล

7202

19-Sep-2010

05:41

x86

SystemCustomization.asmx

ไม่มีข้อมูล

205

19-Sep-2010

05:41

x86

systemsettings.aspx

ไม่มีข้อมูล

38443

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.dtm.htc

ไม่มีข้อมูล

18538

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.lu.htc

ไม่มีข้อมูล

1251

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.mny.htc

ไม่มีข้อมูล

1331

19-Sep-2010

05:41

x86

TableLayout.js

ไม่มีข้อมูล

24751

19-Sep-2010

05:41

x86

tabs.htc

ไม่มีข้อมูล

3672

19-Sep-2010

05:41

x86

taskbox.htc

ไม่มีข้อมูล

1063

19-Sep-2010

05:41

x86

TEXTAREA.htc

ไม่มีข้อมูล

2416

19-Sep-2010

05:41

x86

time.htc

ไม่มีข้อมูล

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

timeedit.htc

ไม่มีข้อมูล

3743

19-Sep-2010

05:41

x86

timesheet.js

ไม่มีข้อมูล

35316

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles.rdl

ไม่มีข้อมูล

58675

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdl

ไม่มีข้อมูล

87840

19-Sep-2010

05:41

x86

TransactionCurrencyWebService.asmx

ไม่มีข้อมูล

178

19-Sep-2010

05:41

x86

tree.htc

ไม่มีข้อมูล

7242

19-Sep-2010

05:41

x86

treelist.htc

ไม่มีข้อมูล

2046

19-Sep-2010

05:41

x86

treeSubject.xsl

ไม่มีข้อมูล

1285

19-Sep-2010

05:41

x86

UserManager.asmx

ไม่มีข้อมูล

184

19-Sep-2010

05:41

x86

UserQuery.asmx

ไม่มีข้อมูล

170

19-Sep-2010

05:41

x86

User_Summary.rdl

ไม่มีข้อมูล

28995

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js

ไม่มีข้อมูล

21908

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js1

ไม่มีข้อมูล

8065

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js2

ไม่มีข้อมูล

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js7

ไม่มีข้อมูล

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

value.htc

ไม่มีข้อมูล

11746

19-Sep-2010

05:41

x86

vcredist.exe

9.0.30729.17

4216840

17-Sep-2010

09:49

x86

View.asmx

ไม่มีข้อมูล

167

19-Sep-2010

05:41

x86

ViewDuplicates.aspx

ไม่มีข้อมูล

13523

19-Sep-2010

05:41

x86

web.config

ไม่มีข้อมูล

20411

19-Sep-2010

05:41

x86

Workflow.asmx

ไม่มีข้อมูล

171

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.asp

ไม่มีข้อมูล

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.js

ไม่มีข้อมูล

27784

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowTemplatePage.aspx

ไม่มีข้อมูล

10071

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

x16_Outlook.png

ไม่มีข้อมูล

782

19-Sep-2010

05:41

x86

zoom.htc

ไม่มีข้อมูล

5230

19-Sep-2010

05:41

x86

dbhotfix_install.xml

ไม่มีข้อมูล

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_install.xml

ไม่มีข้อมูล

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

crmse12057script.sql

ไม่มีข้อมูล

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse12057script.sql

ไม่มีข้อมูล

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

ไม่มีข้อมูล

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

ไม่มีข้อมูล

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

ไม่มีข้อมูล

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

ไม่มีข้อมูล

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

ไม่มีข้อมูล

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

ไม่มีข้อมูล

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

ไม่มีข้อมูล

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

ไม่มีข้อมูล

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

ไม่มีข้อมูล

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

ไม่มีข้อมูล

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

ไม่มีข้อมูล

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

ไม่มีข้อมูล

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

ไม่มีข้อมูล

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

ไม่มีข้อมูล

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

ไม่มีข้อมูล

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

ไม่มีข้อมูล

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

ไม่มีข้อมูล

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

ไม่มีข้อมูล

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

ไม่มีข้อมูล

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

ไม่มีข้อมูล

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

ไม่มีข้อมูล

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

ไม่มีข้อมูล

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

ไม่มีข้อมูล

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

ไม่มีข้อมูล

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

ไม่มีข้อมูล

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

ไม่มีข้อมูล

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

ไม่มีข้อมูล

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

ไม่มีข้อมูล

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

ไม่มีข้อมูล

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

ไม่มีข้อมูล

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

ไม่มีข้อมูล

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

ไม่มีข้อมูล

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

ไม่มีข้อมูล

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

ไม่มีข้อมูล

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

ไม่มีข้อมูล

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

ไม่มีข้อมูล

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

270 องศา

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

270 องศา

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

ไม่มีข้อมูล

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

ไม่มีข้อมูล

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

ไม่มีข้อมูล

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

ไม่มีข้อมูล

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

ไม่มีข้อมูล

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

ไม่มีข้อมูล

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

ไม่มีข้อมูล

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

ไม่มีข้อมูล

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

ไม่มีข้อมูล

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

ไม่มีข้อมูล

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

ไม่มีข้อมูล

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

ไม่มีข้อมูล

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

ไม่มีข้อมูล

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

ไม่มีข้อมูล

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

ไม่มีข้อมูล

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

ไม่มีข้อมูล

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

ไม่มีข้อมูล

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

ไม่มีข้อมูล

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

ไม่มีข้อมูล

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

ไม่มีข้อมูล

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

ไม่มีข้อมูล

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_5647.sql

ไม่มีข้อมูล

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

ไม่มีข้อมูล

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

ไม่มีข้อมูล

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

ไม่มีข้อมูล

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

ไม่มีข้อมูล

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

ไม่มีข้อมูล

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5647.sql

ไม่มีข้อมูล

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

ไม่มีข้อมูล

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

ไม่มีข้อมูล

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

ไม่มีข้อมูล

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

ไม่มีข้อมูล

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

ไม่มีข้อมูล

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

ไม่มีข้อมูล

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

ไม่มีข้อมูล

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

ไม่มีข้อมูล

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

ไม่มีข้อมูล

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

ไม่มีข้อมูล

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

ไม่มีข้อมูล

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4572.sql

ไม่มีข้อมูล

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

ไม่มีข้อมูล

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

ไม่มีข้อมูล

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

ไม่มีข้อมูล

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

ไม่มีข้อมูล

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

ไม่มีข้อมูล

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

ไม่มีข้อมูล

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

ไม่มีข้อมูล

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

addindextolocalizedlabel.sql

ไม่มีข้อมูล

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

ไม่มีข้อมูล

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

ไม่มีข้อมูล

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

ไม่มีข้อมูล

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

ไม่มีข้อมูล

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

addindextolocalizedlabel.sql

ไม่มีข้อมูล

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

ไม่มีข้อมูล

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

ไม่มีข้อมูล

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

ไม่มีข้อมูล

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

ไม่มีข้อมูล

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

ไม่มีข้อมูล

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

ไม่มีข้อมูล

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

ไม่มีข้อมูล

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

ไม่มีข้อมูล

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

ไม่มีข้อมูล

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

ไม่มีข้อมูล

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

ไม่มีข้อมูล

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

ไม่มีข้อมูล

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

ไม่มีข้อมูล

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

ไม่มีข้อมูล

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

ไม่มีข้อมูล

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

ไม่มีข้อมูล

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

ไม่มีข้อมูล

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

ไม่มีข้อมูล

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

ไม่มีข้อมูล

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

ไม่มีข้อมูล

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

ไม่มีข้อมูล

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

ไม่มีข้อมูล

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

ไม่มีข้อมูล

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

ไม่มีข้อมูล

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

ไม่มีข้อมูล

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

ไม่มีข้อมูล

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

ไม่มีข้อมูล

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

ไม่มีข้อมูล

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

ไม่มีข้อมูล

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

ไม่มีข้อมูล

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

ไม่มีข้อมูล

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

ไม่มีข้อมูล

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

ไม่มีข้อมูล

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

ไม่มีข้อมูล

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

ไม่มีข้อมูล

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

ไม่มีข้อมูล

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

ไม่มีข้อมูล

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_6007.sql

ไม่มีข้อมูล

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

ไม่มีข้อมูล

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

ไม่มีข้อมูล

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

ไม่มีข้อมูล

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

ไม่มีข้อมูล

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

ไม่มีข้อมูล

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

ไม่มีข้อมูล

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

ไม่มีข้อมูล

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

ไม่มีข้อมูล

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

ไม่มีข้อมูล

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

ไม่มีข้อมูล

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

ไม่มีข้อมูล

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

ไม่มีข้อมูล

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

ไม่มีข้อมูล

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

ไม่มีข้อมูล

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

ไม่มีข้อมูล

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

ไม่มีข้อมูล

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

ไม่มีข้อมูล

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

ไม่มีข้อมูล

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

ไม่มีข้อมูล

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

ไม่มีข้อมูล

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

ไม่มีข้อมูล

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

ไม่มีข้อมูล

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

ไม่มีข้อมูล

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

ไม่มีข้อมูล

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

ไม่มีข้อมูล

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

ไม่มีข้อมูล

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

ไม่มีข้อมูล

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

ไม่มีข้อมูล

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

ไม่มีข้อมูล

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

ไม่มีข้อมูล

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

ไม่มีข้อมูล

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

ไม่มีข้อมูล

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

ไม่มีข้อมูล

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

ไม่มีข้อมูล

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

ไม่มีข้อมูล

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

ไม่มีข้อมูล

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

ไม่มีข้อมูล

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

ไม่มีข้อมูล

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

ไม่มีข้อมูล

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

ไม่มีข้อมูล

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

ไม่มีข้อมูล

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

ไม่มีข้อมูล

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

ไม่มีข้อมูล

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

ไม่มีข้อมูล

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

ไม่มีข้อมูล

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

ไม่มีข้อมูล

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

ไม่มีข้อมูล

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

ไม่มีข้อมูล

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

ไม่มีข้อมูล

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

ไม่มีข้อมูล

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

ไม่มีข้อมูล

657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

ไม่มีข้อมูล

80

19-Sep-2010

05:43

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

ไม่มีข้อมูล

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

ไม่มีข้อมูล

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

ไม่มีข้อมูล

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

ไม่มีข้อมูล

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

customizations.xsd

ไม่มีข้อมูล

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

ไม่มีข้อมูล

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

ไม่มีข้อมูล

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

ไม่มีข้อมูล

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

customizations.xsd

ไม่มีข้อมูล

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

ไม่มีข้อมูล

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

ไม่มีข้อมูล

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

ไม่มีข้อมูล

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

ไม่มีข้อมูล

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

ไม่มีข้อมูล

988

19-Sep-2010

05:43

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

ไม่มีข้อมูล

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

ไม่มีข้อมูล

988

19-Sep-2010

05:43

x86

Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

activitiesdetail.aspx

ไม่มีข้อมูล

4891

19-Sep-2010

06:02

x86

advfind.css.aspx

ไม่มีข้อมูล

9186

19-Sep-2010

06:02

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

AsyncOperation.xml

ไม่มีข้อมูล

58894

19-Sep-2010

06:02

x86

catalog.xml.2

ไม่มีข้อมูล

61308

19-Sep-2010

06:02

x86

Client.msi

ไม่มีข้อมูล

5708288

19-Sep-2010

06:02

x86

ClientSetup.dll

4.0.7333.3018

391016

19-Sep-2010

06:02

x86

client_i386_kb2267499_1033.msp

ไม่มีข้อมูล

25309184

19-Sep-2010

07:01

x86

config.xml

ไม่มีข้อมูล

515

19-Sep-2010

06:03

x86

convert_activity.aspx

ไม่มีข้อมูล

6804

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMABP32.dll

4.0.7333.3018

269672

19-Sep-2010

06:02

x86

crmaddin.dll

4.0.7333.3018

1449320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

06:02