ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

นำเสนองานนำเสนอถัดไปของคุณได้อย่างง่ายดาย Office ระยะไกล จะเปลี่ยน Windows Phone 8 หรือโทรศัพท์ Android ของคุณเป็นตัวควบคุมระยะไกลสำหรับไฟล์บนพีซีของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้บลูทูธ และตัวคุณเองสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ และให้ความสนใจกับผู้ชมของคุณ

โทรศัพท์อไฟล์ที่เปิดบนเดสก์ท็อป

ฟีเจอร์

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถควบคุมเอกสารบนเดสก์ท็อปของคุณด้วยโทรศัพท์ของคุณ:

PowerPoint

 • ไปที่สไลด์แรกและสไลด์สุดท้ายในงานนำเสนอ

 • ดูรูปขนาดย่อของสไลด์และย้ายไปมาระหว่างสไลด์

 • บันทึกย่ออ้างอิงของผู้บรรยาย

 • ดูตัวจับเวลาและนับสไลด์ในงานนำเสนอ

 • ใช้ตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อดึงความสนใจไปยังส่วนสำคัญของงานนำเสนอ

Excel

 • ปัดเพื่อสลับระหว่างเวิร์กชีต

 • โต้ตอบกับข้อมูลใน PivotTable, ตัวกรอง และตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 • ขยายและย่อ

 • เลื่อนขึ้นหรือลง

Word

 • ข้ามไปยังหัวเรื่องในเอกสาร

 • ดูข้อคิดเห็น

 • เลื่อนขึ้นและลงตามหน้า

 • เลื่อนขึ้นและลงทีละบรรทัด

ด้านบนของหน้า

ความต้องการ

เมื่อต้องการใช้ Office ระยะไกล คุณจำเป็นต้องมีพีซีที่เปิดใช้งานบลูทูธซึ่งจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องมี:

 1. Office 2013 ที่มี Add-in Office ระยะไกล ติดตั้งอยู่

 2. Windows Phone OS 8 หรือสูงกว่าหรือ Android ๔.๐หรือสูงกว่า

 3. แอป Office ระยะไกล สำหรับ Windows Phone 8 หรือโทรศัพท์ Android

หมายเหตุ: ถ้าพีซีของคุณไม่มีบลูทูธ คุณจะต้องมีอะแดปเตอร์บลูทูธที่ต่อเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

จับคู่พีซีของคุณและโทรศัพท์

Windows 8

 1. ไปที่ การตั้งค่าบลูทูธ > บลูทูธ > เปิด

 2. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ > เปิด

 3. เมื่อชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ ให้แตะเพื่อจับคู่

 4. บนพีซีของคุณให้เลือก พร้อมที่จะจับคู่ > จับคู่

 5. ในระหว่างขั้นตอนการจับคู่ PIN เดียวกันจะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งคู่ เมื่อคุณยืนยัน PIN นี้ อุปกรณ์จะระบุว่าเชื่อมต่อแล้ว

เคล็ดลับ:  ถ้าสถานะนี้เปลี่ยนเป็น "ไม่ได้เชื่อมต่อ" ในภายหลัง ไม่ต้องกังวล เมื่ออุปกรณ์สองชนิดมีการจับคู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออีกครั้ง

Windows 7

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth บนพีซีที่ใช้ Windows 7 ให้ไปที่การตั้งค่า bluetoothเลือกตัวเลือกแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth ค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ ถ้าคุณไม่พบกล่องโต้ตอบการตั้งค่า Bluetooth พีซีของคุณอาจไม่มีฮาร์ดแวร์บลูทูธ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพีซีที่ใช้ Windows 7 ให้ดูวิดีโอนี้

ด้านบนของหน้า

ใช้ Office ระยะไกล เพื่อการนำเสนอ

หลังจากที่คุณได้จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับพีซีแล้ว ให้ทำดังนี้

 1. บนพีซีของคุณ ให้เปิดไฟล์ที่คุณต้องการนำเสนอ และบนแท็บ Office ระยะไกล ให้เลือก Office ระยะไกล แล้วเลือก เปิด

 2. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิด Office ระยะไกล ไฟล์ที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 1 และไฟล์อื่นๆ ที่เปิดอยู่บนพีซีของคุณควรปรากฏขึ้น

 3. แตะเพื่อเปิดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง แล้วเริ่มการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวและไฟล์ที่มีการป้องกัน

ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้เมื่อคุณนำเสนอไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว หรือไฟล์ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์และเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน ในตัวอย่างจะรวมถึงตัวชี้เลเซอร์และมุมมองรูปขนาดย่อใน PowerPoint ถ้าคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสาร เป็นความคิดที่ดีที่จะเปิดใช้งานการแก้ไขก่อนเริ่มต้นงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อและปัญหาการติดตั้ง

การติดตั้งล้มเหลวเนื่องจาก Office 2013 ไม่เป็นที่รู้จัก

ถ้าการติดตั้งของคุณหยุดทำงานกับข้อความ "ไม่พบ Office ๒๐๑๓บนเครื่องของคุณ" แม้ว่าคุณจะมี Office ๒๐๑๓โปรดติดตั้งการอัปเดตล่าสุดซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

ปัญหาการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับพีซี ให้ลองทำดังนี้

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดไฟล์ที่คุณต้องการนำเสนอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Office ระยะไกล เปิดใช้งานอยู่ (Office ระยะไกล > Office ระยะไกล > เปิด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พีซีและโทรศัพท์ของคุณมีการจับคู่บลูทูธแล้ว

ถ้าคุณเชื่อมต่อไว้แล้วก่อนหน้านี้ แต่ในตอนนี้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ลองทำดังนี้

 1. ออกจากแอปและเริ่มแอปอีกครั้งบนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นปิดและเปิดไฟล์อีกครั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเปิดไฟล์อีกครั้ง ให้ไปที่แท็บ Office ระยะไกล บน Ribbon เพื่อดูว่า Office ระยะไกล เปิดใช้งานอยู่ (Office ระยะไกล > Office ระยะไกล > เปิด)

 2. ลองตั้งค่าทุกอย่างใหม่ ลบโทรศัพท์ออกจากการตั้งค่าบลูทูธบนพีซี แล้วลบชื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโทรศัพท์ ปิดบลูทูธ จากนั้นเปิดใหม่ แล้วลองจับคู่อีกครั้ง

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการลบชื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโทรศัพท์ ให้ไปที่ การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ แตะ บลูทูธ แตะชื่อคอมพิวเตอร์ค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

ถ้าคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองรีสตาร์ตทั้งโทรศัพท์และพีซี

ด้านบนของหน้า

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดต

เมื่อต้องการรับ Office Remote เวอร์ชันล่าสุดบนพีซีของคุณให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×