ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถใช้ R 'แปลง' ฟังก์ชันการแปลงข้อมูล และการส่งผ่านที่ทำงานกับฟังก์ชัน 'rxDataStepXdf()' RevoScaleR จากนั้นคุณสามารถใช้แฟ้ม.xdf ชุดย่อยที่สร้างใหม่ ด้วยฟังก์ชัน RevoScaleR อื่น ๆ ข้างล่างนี้เป็นสคริปต์ตัวอย่าง R ที่สร้างไฟล์.xdf ใหม่ โดยการสุ่มสุ่มตัวอย่าง.xdf แฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้แถวที่ซ่อนไว้เลือกตัวแปรพร้อมใช้งานใน 'transformFunc'

# Create a transformFunc that selects 25% of the data at random set.seed(13) 
xform <- function(data) { 
data$.rxRowSelection<-as.logical(rbinom(length(data[[1]]),1,.25)) 
return(data) 

rxDataStepXdf(inFile=inFile, outFile="sampledData.xdf", transformFunc=xform, overwrite=TRUE) 
# check that subsetting was done and the row selection variable is not kept in the data set. 
rxGetInfoXdf(inFile) 
rxGetInfoXdf("sampledData.xdf") 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×