WD: วิธีการแยกรูปภาพที่ฝังตัวออกจากเอกสาร Word

เขียน

เบเสม็ด MVP

การปฏิเสธเนื้อหาของโซลูชันของชุมชน

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับความเหมาะสมความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวและกราฟิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดหา "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันชนิดใดก็ตาม MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้และกราฟิกที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของเชิงพาณิชย์, การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง, ความพยายามของ WORKMANLIKE, ชื่อและการละเมิดที่ไม่ใช่การละเมิด คุณตกลงโดยเฉพาะว่าในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโดยตรงทางอ้อมโทษความเสียหายที่สืบเนื่องหรือความเสียหายใดๆที่รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดความเสียหายสำหรับการสูญเสียการใช้งานข้อมูลหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เชื่อมต่อกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญาละเมิดความประมาทหรือความรับผิด

เคล็ด

เอกสาร Word ที่มีรูปภาพฝังตัวไม่สามารถแยกได้อย่างง่ายดาย ความพยายามที่จะคัดลอกและวางรูปภาพที่มีคุณภาพต่ำหรือเอกสารที่มีรูปภาพมากเกินไปในการคัดลอกข้อมูลแต่ละรายการ เมื่อต้องการแยกรูปภาพที่ฝังตัวออกจากเอกสาร Word ให้บันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจที่ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้: 1 บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็นเว็บเพจ2 ในการ บันทึกเป็น ดรอปดาวน์เลือก เว็บเพจ (* .htm; * .Html)รูปภาพจะถูกแยกออกจากเอกสารและวางในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า <DocumentName>_files ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับเว็บเพจที่บันทึกไว้ ข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Word ๙๗, Microsoft Word ๒๐๐๐, Microsoft Word ๒๐๐๒และ Microsoft Word ๒๐๐๓

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×