ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

อาการ

คุณอาจประสบปัญหาต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือโน้ตบุ๊คที่ใช้ Windows 7 เมื่อคุณพยายามให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป:

 • คอมพิวเตอร์ตื่นทันทีหลังจากที่คุณให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป

 • คอมพิวเตอร์ตื่นขึ้นมาอย่างไร้แบบแผนหรือตื่นขึ้นมาโดยไม่คาดคิดหลังจากเข้าสู่โหมดสลีป

 • คอมพิวเตอร์ไม่เข้าสู่โหมดสลีป แต่ยังคงทำงานอยู่

สิ่งที่น่าทดลอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่นำเสนอจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมให้เป็นรุ่นล่าสุด

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาของคุณ ให้เริ่มต้นโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโปรแกรมควบคุมรุ่นปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดแสดงผล) เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดสำหรับ Windows 7 คุณสามารถใช้ Windows Update หรือตรวจสอบเว็บไซต์ผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบการตั้งค่าตัวเลือกพลังงาน

ต่อไป ตรวจสอบการตั้งค่าตัวเลือกเปิด/ปิดเครื่องของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ การใช้พลังงานและโหมดสลีป ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก เปลี่ยนเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป

  เปลี่ยนเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป

 2. ในกล่อง เข้าสู่โหมดสลีป เลือกค่าใหม่ เช่น 15 นาที อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เลือก ไม่เลย คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

  เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 3. ขยาย โหมดสลีป ขยาย อนุญาตตัวจับเวลาปลุก แล้วเลือก ปิดใช้งาน

  หมายเหตุ การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้โปรแกรมต่างๆ ปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการกำหนดตารางเวลาในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้กลับเป็น เปิดใช้งาน

 4. ขยาย การตั้งค่ามัลติมีเดีย ขยาย เมื่อใช้งานสื่อร่วมกัน แล้วเลือก อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป

  หมายเหตุ การตั้งค่านี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป แม้ว่าคุณจะแชร์ไลบรารีสื่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายในบ้านของคุณ

  อนุญาตให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป

ปิดไม่ให้อุปกรณ์ปลุกคอมพิวเตอร์

สำหรับขั้นตอนสุดท้าย ลองปิดใช้งานอุปกรณ์ทุกตัวที่อาจปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการปิดการใช้งานตัวอุปกรณ์เหล่านี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่มพร้อมท์คำสั่งขั้นสูง เมื่อต้องการทำดังนี้ ให้คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง เริ่มการค้นหา คลิกขวาที่ cmd จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Powercfg -devicequery wake_armed

 3. เพื่อปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงจากการปลุกคอมพิวเตอร์ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ หรือใช้ ตัวจัดการอุปกรณ์:

  Powercfg -devicedisablewake "devicename" หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แทนที่ตัวยึด devicename ด้วยชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน

  ชื่ออุปกรณ์

 4. หากปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปิดใช้งานอุปกรณ์หนึ่งแล้ว ให้ปิดใช้งานอุปกรณ์ในรายการนี้ทีละอุปกรณ์จนกว่าคุณจะระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของปัญหา หากคุณต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อปลุกคอมพิวเตอร์ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  คำสั่ง Powercfg -deviceenablewake "devicename"


ปิดใช้งานอุปกรณ์โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ในการปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก เริ่ม พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง เริ่มการค้นหา จากนั้นคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ค้นหา และจากนั้น คลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดใช้งานหรือเปิดใช้งาน ในแท็บ การจัดการพลังาน คลิกเพื่อล้างหรือคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์ ตามต้องการ

อนุญาตให้อุปกรณ์นี้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

972664 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 เข้าสู่โหมดสลีปแล้วตื่นขึ้นทันที

976034 รับรายงานการวินิจฉัยประสิทธิภาพพลังงานอย่างละเอียดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 7

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Powercfg ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง Powercfg

คำจำกัดความรับผิด

บทความนี้สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรที่สนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ในบทความนี้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อหัวข้อที่อาจเกิดขึ้นหรือหัวข้อเฉพาะ หรือมีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมข้อมูลฐานความรู้

Microsoft และ/หรือผู้จำหน่ายไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันต่อความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เนื้อหาอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×