ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Dynamics NAV สำหรับประเทศทั้งหมดและตำแหน่งที่ตั้งภาษาทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ XMLport ที่จะนำเข้าแฟ้ม XML ใน Microsoft Dynamics NAV การนำเข้าล้มเหลว ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าแอตทริบิวต์ไม่ได้อยู่ในใบสั่งที่อธิบายไว้ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐาน XML ใบสั่งสำหรับแอตทริบิวต์ที่ไม่ต้องใช้ ปัญหานี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

 • Microsoft Dynamics NAV 2013

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack ที่ 1

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอตทริบิวต์เท่านั้นในใบสั่งที่อธิบายไว้ที่ยอมรับ XMLports

การแก้ปัญหา

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxนอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics NAV หรือปรับปรุงแฟ้ม

หลังจากที่คุณร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics NAV การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกส่งไปคุณในอีเมล์


อีเมล์จะประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติและรหัสผ่าน คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงหลายมิติที่จะดาวน์โหลดแฟ้มการปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics NAV เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติแฟ้มที่ดาวน์โหลด – คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น จากนั้น คุณได้รับพร้อมท์ ให้เรียกใช้ บันทึก หรือ การยกเลิกการดาวน์โหลด


ถ้าคุณคลิกเรียกใช้แฟ้มเริ่มการดาวน์โหลดและกระบวนการแยกแฟ้ม คุณต้องระบุโฟลเดอร์สำหรับแฟ้มใหม่ และจากนั้น ให้ใส่รหัสผ่าน


ถ้าคุณคลิกบันทึกคุณต้องระบุเส้นทางสำหรับการบันทึกแฟ้มบีบอัด เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ คุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางสำหรับแฟ้ม จากนั้น คุณต้องใส่รหัสผ่านให้ไว้ในอีเมล


ถ้าคุณคลิกยกเลิกกระบวนการดาวน์โหลดหยุด


วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics NAV

โปรแกรมแก้ไขด่วนแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics NAV มีพร้อมใช้งานเป็นแฟ้มเดียว เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics NAV คุณต้องแทนแฟ้มการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV ที่มีอยู่กับแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
Microsoft Dynamics NAV 2013

ขั้นตอนที่ 1: แทนแฟ้มในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Server

ในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Server แทนแฟ้ม โดยใช้แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

7.0.34550.0

71,992

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

7.0.34550.0

1,174,832

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

7.0.34550.0

16,704

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

1.5.11910.161

26,520

28-Mar-2013

20:30

x64

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

7.0.34550.0

87,360

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

7.0.34550.0

226,616

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

7.0.34550.0

114,512

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.testpageclient.dll

7.0.34550.0

36,680

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

7.0.34550.0

675,632

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

7.0.34550.0

4,133,168

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.management.dll

7.0.34550.0

139,568

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.management.dll-help.xml

ไม่มีข้อมูล

389,182

01-Mar-2013

19:31

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.nav.navuseraccount.dll

7.0.34550.0

13,624

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll

7.0.34550.0

1,591,584

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.server.exe

7.0.34550.0

137,000

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.server.vsswriter.core.dll

7.0.34550.0

70,472

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.server.vsswriter.dll

7.0.34550.0

22,848

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.server.vsswriterservice.exe

7.0.34550.0

16,208

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.service.dll

7.0.34550.0

183,080

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.service.odataservice.dll

7.0.34550.0

17,736

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.service.odataserviceprovider.dll

7.0.34550.0

72,536

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll

7.0.34550.0

71,488

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.service.webmetadata.dll

7.0.34550.0

41,800

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll

7.0.34550.0

108,360

29-Mar-2013

22:50

x64

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

7.0.34550.0

728,872

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

7.0.34550.0

64,808

29-Mar-2013

22:49

x64

Navadmintool.ps1

ไม่มีข้อมูล

10,348

29-Mar-2013

22:57

ไม่มีข้อมูล

Nclcsrts.dll

7.0.34550.0

2,366,208

29-Mar-2013

22:50

x64

Sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241,984

16-Oct-2012

07:55

x64

Microsoft.dynamics.framework.ui.extensibility.dll

7.0.34550.0

21,840

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.businesschart.model.dll

7.0.34550.0

34,136

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewertypes.dll

7.0.34550.0

14,160

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.ewswrapper.dll

7.0.34550.0

34,096

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.olsync.common.dll

7.0.34550.0

20,280

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.olsync.olsyncsupplier.dll

7.0.34550.0

36,680

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.do.clientproxywrapper.dll

7.0.34550.0

59,720

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.dll

7.1.23.0

336,272

16-Oct-2012

07:41

x64

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.paymentservice.dll

7.1.23.0

119,696

16-Oct-2012

07:41

x64

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.usermanagement.dll

7.1.23.0

101,264

16-Oct-2012

07:41

x64

Microsoft.dynamics.nav.openxml.dll

7.0.34550.0

55,080

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.smtp.dll

7.0.34550.0

26,920

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.datavisualization.timeline.dll

1.5.11910.161

170,448

28-Mar-2013

20:30

x64

Microsoft.dynamics.nav.client.timelinevisualization.dll

7.0.34550.0

34,648

29-Mar-2013

22:49

x64

Microsoft.dynamics.nav.timer.dll

7.0.34550.0

14,632

29-Mar-2013

22:49

x64เมื่อต้องการแทนแฟ้ม Microsoft Dynamics NAV ที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. หยุดบริการ Microsoft Dynamics NAV Server

 2. คัดลอกแฟ้มในโฟลเดอร์ NST จากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 3. วางแฟ้มลงในไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Server ใน Microsoft Dynamics NAV Server มักจะถูกติดตั้งในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Service

 4. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

 5. เริ่มบริการ Microsoft Dynamics NAV Server

ขั้นตอนที่ 2: แทนแฟ้มในการติดตั้งไคลเอนต์ Microsoft Dynamics NAV บทบาทที่ปรับ (Windows)ในการติดตั้งไคลเอ็นต์บทบาทที่ปรับ NAV Dynamics Microsoft แทนแฟ้ม โดยใช้แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Finhlink.exe

7.0.34550.0

435,968

29-Mar-2013

22:58

x86

Finsql.exe

7.0.34550.0

12,567,288

29-Mar-2013

22:50

x86

Server.msc nav dynamics ของ Microsoft

ไม่มีข้อมูล

63,871

16-Oct-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

7.0.34550.0

71,992

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

7.0.34550.0

1,174,832

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.extensibility.dll

7.0.34550.0

21,840

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

7.0.34550.0

16,704

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

1.5.11910.161

26,520

28-Mar-2013

20:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

7.0.34550.0

87,360

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll

7.0.34550.0

119,120

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll

7.0.34550.0

99,648

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll

1.5.11910.161

2,347,944

28-Mar-2013

20:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.datavisualization.dll

1.5.11910.161

137,664

28-Mar-2013

20:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll

7.0.34550.0

1,381,184

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

7.0.34550.0

226,616

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.exe

7.0.34550.0

117,032

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.pagedesigner.dll

7.0.34550.0

23,368

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

7.0.34550.0

114,512

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

7.0.34550.0

675,632

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winclient.dll

7.0.34550.0

191,808

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll

7.0.34550.0

353,600

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlb

ไม่มีข้อมูล

2,664

29-Mar-2013

20:57

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.nav.dotnetbridge.dll

7.0.34550.0

224,056

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.exceladdin.dll

7.0.34550.0

94,000

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.exceladdin.dll.manifest

ไม่มีข้อมูล

35,074

30-Mar-2013

00:44

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.nav.exceladdin.vsto

ไม่มีข้อมูล

15,667

30-Mar-2013

00:47

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

7.0.34550.0

4,133,168

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.managementui.dll

7.0.34550.0

388,920

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.openxml.dll

7.0.34550.0

55,080

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.transformation.reporting.dll

7.0.34550.0

111,952

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

7.0.34550.0

728,872

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

7.0.34550.0

64,808

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.office.interop.excel.dll

14.0.4733.1000

1,550,200

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.office.interop.outlook.dll

14.0.4733.1000

972,664

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.office.tools.common.v4.0.utilities.dll

10.0.30319.1

32,664

18-Jan-2011

15:26

x86

Microsoft.office.tools.excel.v4.0.utilities.dll

10.0.30319.1

236,952

18-Jan-2011

15:26

x86

Microsoft.windows.shell.dll

3.5.41019.1

167,808

16-Oct-2012

07:52

x86

Ndbcs.dll

7.0.34550.0

1,388,280

29-Mar-2013

22:58

x86

Nsobjectxproxy.dll

7.0.34550.0

21,256

29-Mar-2013

22:58

x86

Office.dll

14.0.4733.1000

448,360

16-Oct-2012

07:52

x86

Ribboncontrolslibrary.dll

3.5.41019.1

778,616

16-Oct-2012

07:52

x86

Rotaccess.dll

7.0.34550.0

175,872

29-Mar-2013

22:58

x86

Microsoft.dynamics.bapiwrapper.dll

7.0.34550.0

20,264

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.businesschart.dll

7.0.34550.0

18,760

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.businesschart.model.dll

7.0.34550.0

34,136

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewer.dll

7.0.34550.0

28,992

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewercommon.dll

7.0.34550.0

14,160

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewertypes.dll

7.0.34550.0

14,160

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.codeviewer.coderendering.dll

7.0.34550.0

58,720

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.visualstudio.coreutility.dll

10.0.30319.1

51,072

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.extensibilityhosting.dll

10.0.30319.1

138,136

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.language.intellisense.dll

10.0.30319.1

71,064

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.language.standardclassification.dll

10.0.30319.1

28,592

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.platform.vseditor.dll

10.0.30319.1

1,716,624

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.platform.vseditor.interop.dll

10.0.0.0

56,736

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.text.data.dll

10.0.30319.1

134,016

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.text.internal.dll

10.0.30319.1

49,544

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.text.logic.dll

10.0.30319.1

87,936

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.text.ui.dll

10.0.30319.1

113,528

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.text.ui.wpf.dll

10.0.30319.1

115,072

16-Oct-2012

07:52

x86

Microsoft.visualstudio.ui.text.wpf.keyprocessor.implementation.dll

7.0.34550.0

20,336

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.visualstudio.ui.undo.implementation.dll

7.0.34550.0

29,008

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.dynamicsonlineconnect.dll

7.0.34550.0

44,888

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.management.dsobjectpickerwrapper.dll

7.0.34550.0

18,784

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.mx.dll

7.0.34550.0

65,312

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.elstertransferhandler.dll

7.0.34550.0

40,256

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.ewswrapper.dll

7.0.34550.0

34,096

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.integration.office.dll

7.0.34550.0

27,456

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.olsync.common.dll

7.0.34550.0

20,280

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.olsync.olsyncsupplier.dll

7.0.34550.0

36,680

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.do.clientproxywrapper.dll

7.0.34550.0

59,720

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.dll

7.1.23.0

336,272

16-Oct-2012

07:41

x86

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.paymentservice.dll

7.1.23.0

119,696

16-Oct-2012

07:41

x86

Microsoft.dynamicsonline.doclientproxy.usermanagement.dll

7.1.23.0

101,264

16-Oct-2012

07:41

x86

Microsoft.dynamics.nav.openxml.dll

7.0.34550.0

55,080

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.pingpong.dll

7.0.34550.0

15,168

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.smtp.dll

7.0.34550.0

26,920

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.datavisualization.timeline.dll

1.5.11910.161

170,448

28-Mar-2013

20:30

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.timelinevisualization.dll

7.0.34550.0

34,648

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.timer.dll

7.0.34550.0

14,632

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.navuseraccount.dll

7.0.34550.0

13,624

29-Mar-2013

22:50

x86เมื่อต้องการแทนแฟ้มเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิด Microsoft Dynamics NAV เอ็นต์

 2. คัดลอกแฟ้มในโฟลเดอร์ RTC จากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 3. วางแฟ้มลงในไดเรกทอรีการติดตั้งไคลเอ็นต์บทบาทที่ปรับ NAV Dynamics Microsoft โดยปกติการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV เอ็นต์ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  C:\Program แฟ้ม (x64) \Microsoft Dynamics NAV\70\RoleTailored ไคลเอนต์

 4. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี


หมายเหตุ ต้องสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละไคลเอนต์ Microsoft Dynamics NAV บทบาทที่ปรับ (Windows)

ขั้นตอนที่ 3: แทนแฟ้มในการติดตั้งไคลเอนต์บนเว็บ Microsoft Dynamics NAVถ้าคุณได้ติดตั้งไคลเอนต์บนเว็บ Microsoft Dynamics NAV แทนแฟ้มในการติดตั้งไคลเอนต์บนเว็บ Microsoft Dynamics NAV โดยใช้แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

7.0.34550.0

71,992

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.clientservice.dll

7.0.34550.0

35,664

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

7.0.34550.0

1,174,832

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

7.0.34550.0

16,704

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

1.5.11910.161

26,520

28-Mar-2013

20:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

7.0.34550.0

87,360

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.web.dll

7.0.34550.0

2,157,368

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.web.webclient.dll

7.0.34550.0

1,178,448

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.webbase.dll

7.0.34550.0

81,728

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

7.0.34550.0

226,616

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.clientservice.dll

7.0.34550.0

34,120

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

7.0.34550.0

114,512

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

7.0.34550.0

675,632

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.webclient.dll

7.0.34550.0

57,664

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.webclientrunner.dll

7.0.34550.0

11,600

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.webcommon.dll

7.0.34550.0

103,744

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

7.0.34550.0

4,133,168

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

7.0.34550.0

728,872

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

7.0.34550.0

64,808

29-Mar-2013

22:49

x86

Microsoft.reportviewer.webforms.dll

10.0.40219.1

2,136,960

16-Oct-2012

07:49

x86

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.6016.1000

137,064

16-Oct-2012

07:39

x86

Controls.css

ไม่มีข้อมูล

27,131

29-Mar-2013

20:53

ไม่มีข้อมูล

Dlgframe.css

ไม่มีข้อมูล

1,172

29-Mar-2013

20:53

ไม่มีข้อมูล

Main.css

ไม่มีข้อมูล

97,470

29-Mar-2013

20:53

ไม่มีข้อมูล

Webclient.css

ไม่มีข้อมูล

6,418

29-Mar-2013

20:53

ไม่มีข้อมูลเมื่อต้องการแทนแฟ้มเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิดไคลเอนต์บนเว็บ Microsoft Dynamics NAV

 2. คัดลอกแฟ้มในโฟลเดอร์จากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดไคลเอ็นต์เว็บ

 3. วางแฟ้มลงในไดเรกทอรีการติดตั้งไคลเอนต์บนเว็บ Microsoft Dynamics NAV โดยปกติการติดตั้งไคลเอนต์บนเว็บ Microsoft Dynamics NAV ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  ไคลเอนต์ NAV\70\Web ของ C:\Program Files\Microsoft Dynamics

 4. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี


หมายเหตุ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายบนเว็บ Microsoft Dynamics NAV

ขั้นตอนที่ 4: แทนแฟ้มในการติดตั้งการรวม Outlook ของ Microsoft Officeถ้าคุณมี Microsoft Office Outlook รวมติดตั้ง แทนแฟ้มในการติดตั้งการรวม Outlook ของ Microsoft Office โดยใช้แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Mapihelper.dll

7.0.34550.0

105,216

29-Mar-2013

22:50

x86

Microsoft.dynamics.nav.olsync.navsyncaddin.dll

7.0.34550.0

605,000

29-Mar-2013

22:50

x86เมื่อต้องการแทนไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คัดลอกแฟ้มในโฟลเดอร์OUTLOOKจากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 2. วางแฟ้มลงในไดเรกทอรีการรวม Outlook ของ Microsoft Office โดยปกติแล้วการรวม Outlook ของ Microsoft Office ถูกติดตั้งในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  \Microsoft Office\Office ของแฟ้ม (x64) C:\Program xx
  หมายเหตุ ตัวยึดxxหมายถึงรุ่นของ Microsoft Office ที่คุณได้ติดตั้ง

 3. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรีการติดตั้ง

 4. คัดลอกจากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้:

  Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.NAVSyncAddIn.dll

 5. วางแฟ้มลงในโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีการรวม Outlook ของ Microsoft Office ภาษา โฟลเดอร์ภาษาที่ติดตั้งอยู่ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  \Microsoft Office\Office\ ของแฟ้ม (x64) C:\Programxx XX
  หมายเหตุ ตัวยึดxx XXแทนรุ่นภาษา ตัวอย่าง สั้นสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 5: แทนแฟ้มในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV อัตโนมัติข้อมูล Capture System (ADCS)ถ้าคุณมีแบบอัตโนมัติข้อมูล Capture System (ADCS) ติดตั้ง แทนแฟ้มต่อไปนี้ในการติดตั้งแบบอัตโนมัติจับภาพระบบข้อมูล โดยใช้แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.dynamics.nav.vt100plugin.exe

7.0.34550.0

72,496

29-Mar-2013

22:50

x86

Vt100_w2k_and_otherclients.xsl

ไม่มีข้อมูล

1,536

16-Oct-2012

07:33

ไม่มีข้อมูล

Vt100_xphyperterminal.xsl

ไม่มีข้อมูล

1,752

16-Oct-2012

07:33

ไม่มีข้อมูลเมื่อต้องการแทนไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คัดลอกแฟ้มในโฟลเดอร์ ADCS จากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 2. วางแฟ้มลงในไดเรกทอรีการติดตั้งแบบอัตโนมัติจัดให้มีระบบข้อมูล โดยปกติการติดตั้งระบบจัดให้มีข้อมูลอัตโนมัติในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  ระบบการจับภาพ C:\Program แฟ้ม (x64) \Microsoft Dynamics NAV\70\Automated ข้อมูล

 3. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 และ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack ที่ 1

ขั้นตอนที่ 1: แทนแฟ้มในการติดตั้งไคลเอ็นต์ Classic ของ Microsoft Dynamics NAVในการติดตั้งไคลเอ็นต์ Classic ของ Microsoft Dynamics NAV แทนแฟ้มต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือแฟ้มการปรับปรุง

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Dbm.dll

6.0.34521.0

313,592

24-Mar-2013

06:46

x86

Fin.exe

6.0.34521.0

12,604,152

24-Mar-2013

06:37

x86

Finhlink.exe

6.0.34521.0

452,864

24-Mar-2013

06:46

x86

Finsql.exe

6.0.34521.0

12,739,832

24-Mar-2013

06:37

x86

Microsoft.dynamics.nav.dotnetbridge.dll

6.0.34521.0

208,184

24-Mar-2013

06:37

x86

Microsoft.dynamics.nav.transformation.reporting.dll

6.0.34521.0

114,512

24-Mar-2013

06:37

x86

Nc_netb.dll

6.0.34521.0

17,152

24-Mar-2013

06:46

x86

Nc_tcp.dll

6.0.34521.0

19,192

24-Mar-2013

06:46

x86

Nc_tcps.dll

6.0.34521.0

25,856

24-Mar-2013

06:46

x86

Ndbcs.dll

6.0.34521.0

1,140,984

24-Mar-2013

06:46

x86

Slave.exe

6.0.34521.0

38,648

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนแฟ้ม Microsoft Dynamics NAV ที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิดใน Microsoft Dynamics NAV Classic ไคลเอนต์

 2. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้งไคลเอ็นต์ Classic ของ Microsoft Dynamics NAV โดยปกติการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Classic ไคลเอนต์ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Classic

 3. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 4. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้งไคลเอ็นต์ Classic ของ Microsoft Dynamics NAV

 5. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

ขั้นตอนที่ 2: แทนแฟ้มในการติดตั้งไคลเอ็นต์บทบาทที่ปรับ NAV Dynamics Microsoftในการติดตั้งไคลเอ็นต์บทบาทที่ปรับ NAV Dynamics Microsoft แทนแฟ้มต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือแฟ้มการปรับปรุง

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll

1.3.10803.1222

72,080

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.dll

1.3.10803.1222

702,856

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll

1.3.10803.1222

104,856

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll

1.3.10803.1222

35,232

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll

1.3.10803.1222

92,568

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll

1.3.10803.1222

68,008

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll

1.3.10803.1222

84,376

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll

1.3.10803.1222

2,222,504

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll

1.3.10803.1222

1,173,912

23-Mar-2013

22:30

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll

6.0.34521.0

211,256

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.exe

6.0.34521.0

149,800

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll

6.0.34521.0

112,976

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll

6.0.34521.0

543,024

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll

6.0.34521.0

358,720

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlb

ไม่มีข้อมูล

2,680

24-Mar-2013

03:39

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

6.0.34521.0

2,021,680

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

6.0.34521.0

592,168

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

6.0.34521.0

43,304

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.office.interop.outlook.dll

10.0.4504.0

395,568

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนแฟ้มเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปิด Microsoft Dynamics NAV เอ็นต์

 2. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้งไคลเอ็นต์บทบาทที่ปรับ NAV Dynamics Microsoft โดยปกติการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV เอ็นต์ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  ไคลเอนต์ NAV\60\RoleTailored ของ C:\Program Files\Microsoft Dynamics

 3. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 4. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้งไคลเอ็นต์บทบาทที่ปรับ NAV Dynamics Microsoft

 5. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

ขั้นตอนที่ 3: แทนแฟ้มในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Serverในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Server แทนแฟ้มต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือแฟ้มการปรับปรุง

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Httpcfg.exe

5.2.3790.0

22,784

24-Mar-2013

06:46

x86

Microsoft.dynamics.nav.language.dll

6.0.34521.0

2,021,680

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll

6.0.34521.0

641,312

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.server.exe

6.0.34521.0

141,608

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.dll

6.0.34521.0

149,800

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll

6.0.34521.0

76,096

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll

6.0.34521.0

149,832

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.types.dll

6.0.34521.0

592,168

24-Mar-2013

06:36

x86

Microsoft.dynamics.nav.watson.dll

6.0.34521.0

43,304

24-Mar-2013

06:36

x86

Nclcsrt.etx

ไม่มีข้อมูล

90,329

24-Mar-2013

00:17

ไม่มีข้อมูล

Nclcsrt.stx

ไม่มีข้อมูล

92,128

24-Mar-2013

00:17

ไม่มีข้อมูล

Nclcsrts.dll

6.0.34521.0

1,457,408

24-Mar-2013

06:46

x86

Ndbcs.dll

6.0.34521.0

1,140,984

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนแฟ้มเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. หยุดใน Microsoft Dynamics NAV Server

 2. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Server ใน Microsoft Dynamics NAV Server มักจะถูกติดตั้งในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service

 3. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 4. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV Server

 5. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

 6. เริ่มต้นใน Microsoft Dynamics NAV Server

ขั้นตอนที่ 4: แทนแฟ้มในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV ฐานข้อมูล Serverถ้าคุณมี Microsoft Dynamics NAV เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการติดตั้ง แทนแฟ้มต่อไปนี้ในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV ฐานข้อมูล Server โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือปรับปรุงแฟ้ม

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้งานตัวเลือก SQL Server ข้ามขั้นตอนนี้

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Atl71.dll

7.10.3077.0

95,480

24-Mar-2013

06:46

x86

Dbm.dll

6.0.34521.0

313,592

24-Mar-2013

06:45

x86

Fin.etx

ไม่มีข้อมูล

190,020

23-Mar-2013

23:50

ไม่มีข้อมูล

Fin.stx

ไม่มีข้อมูล

220,559

23-Mar-2013

23:50

ไม่มีข้อมูล

Hotcopy.exe

6.0.34521.0

928,000

24-Mar-2013

06:46

x86

Navdbmsnapin.msc

ไม่มีข้อมูล

63,130

18-Nov-2009

13:00

ไม่มีข้อมูล

Ndsm.dll

6.0.34521.0

563,960

24-Mar-2013

06:46

x86

Ndsmcontrol.dll

6.0.34521.0

430,856

24-Mar-2013

06:46

x86

Server.exe

6.0.34521.0

1,167,096

24-Mar-2013

06:46

x86

Slave.exe

6.0.34521.0

38,648

24-Mar-2013

06:45

x86

Stopsrv.exe

6.0.34521.0

744,704

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนไฟล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. หยุดการเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft Dynamics NAV

 2. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV ฐานข้อมูล Server โดยปกติการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft Dynamics NAV ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  เซิร์ฟเวอร์ NAV\60\Database ของ Dynamics Files\Microsoft C:\Program

 3. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 4. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV ฐานข้อมูล Server

 5. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรีการติดตั้ง

 6. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft Dynamics NAV

ขั้นตอนที่ 5: แทนแฟ้มในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณมี Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง แทนแฟ้มต่อไปนี้ในการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือปรับปรุงแฟ้ม

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Dbm.dll

6.0.34521.0

313,592

24-Mar-2013

06:46

x86

Nas.exe

6.0.34521.0

2,201,336

24-Mar-2013

06:37

x86

Nassql.exe

6.0.34521.0

2,310,392

24-Mar-2013

06:37

x86

Ndbcs.dll

6.0.34521.0

1,140,984

24-Mar-2013

06:46

x86

Slave.exe

6.0.34521.0

38,648

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนไฟล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. หยุดการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน Microsoft Dynamics NAV

 2. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน Microsoft Dynamics NAV ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  เซิร์ฟเวอร์ NAV\60\Application ของ Dynamics Files\Microsoft C:\Program

 3. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 4. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

 5. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

 6. เริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน Microsoft Dynamics NAV

ขั้นตอนที่ 6: แทนแฟ้มในการติดตั้ง SDK NAV Dynamics ของ Microsoftถ้าคุณมี Microsoft Dynamics NAV SDK ติดตั้ง แทนแฟ้มต่อไปนี้

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Cf.h

ไม่มีข้อมูล

57,950

24-Mar-2013

03:39

ไม่มีข้อมูล

Cfront.dll

6.0.34521.0

1,432,312

24-Mar-2013

06:46

x86

Cfront.ocx

6.0.34521.0

112,888

24-Mar-2013

06:46

x86

Cfrontsql.dll

6.0.34521.0

1,645,824

24-Mar-2013

06:46

x86

Libload.c

ไม่มีข้อมูล

31,718

23-Mar-2013

22:51

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.dll

6.0.34521.0

182,600

24-Mar-2013

06:37

x86

Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.xml

ไม่มีข้อมูล

443,045

23-Mar-2013

23:07

ไม่มีข้อมูล

Sample.c

ไม่มีข้อมูล

28,718

23-Mar-2013

22:51

ไม่มีข้อมูล

Sample.exe

6.0.34521.0

33,016

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนไฟล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้ง SDK NAV Dynamics ของ Microsoft โดยปกติการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV SDK ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\CFRONT

  คอมโพเนนต์ของ NAV\60\SDK\Communication Dynamics C:\Program Files\Microsoft

  ส่วนประกอบ NAV\Communication Dynamics Files\Microsoft Files\Common C:\Program

 2. เลือก SDK เพื่อปรับปรุง C/Front หรือคอมโพเนนต์การสื่อสาร

 3. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 4. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้ง SDK NAV Dynamics ของ Microsoft ที่เหมาะสม

 5. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

หมายเหตุ ถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์การสื่อสาร คุณต้องลงทะเบียนแฟ้ม.dll แต่ละรายการ

ขั้นตอนที่ 7: แทนแฟ้มในการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC NAV Dynamics ของ Microsoftถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุม Microsoft Dynamics NAV ODBC แทนแฟ้มต่อไปนี้ในการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC NAV Dynamics ของ Microsoft

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Cfront.dll

6.0.34521.0

1,432,312

24-Mar-2013

06:46

x86

Dbm.dll

6.0.34521.0

313,592

24-Mar-2013

06:46

x86

Nc_netb.dll

6.0.34521.0

17,152

24-Mar-2013

06:46

x86

Nc_tcp.dll

6.0.34521.0

19,192

24-Mar-2013

06:46

x86

Nc_tcps.dll

6.0.34521.0

25,856

24-Mar-2013

06:46

x86

Nodbc.dll

6.0.34521.0

2,144,504

24-Mar-2013

06:46

x86

Nodbc.xml

ไม่มีข้อมูล

1,209

18-Nov-2009

12:59

ไม่มีข้อมูล

Nodbccfg.cfg

6.0.34521.0

726,016

23-Mar-2013

23:54

ไม่มีข้อมูล

Nodbccfg.xml

ไม่มีข้อมูล

2,538

09-Jan-2013

11:59

ไม่มีข้อมูล

Slave.exe

6.0.34521.0

38,648

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนไฟล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ค้นหาไดเรกทอรีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC NAV Dynamics ของ Microsoft โดยปกติการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Microsoft Dynamics NAV ODBC ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\ODBC

 2. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 3. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC NAV Dynamics ของ Microsoft

 4. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

ขั้นตอนที่ 8: แทนคอมโพเนนต์การสื่อสาร
แทนแฟ้มต่อไปนี้

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Msmqbusadapter.dll

6.0.34521.0

283,912

24-Mar-2013

06:46

x86

Npipebusadapter.dll

6.0.34521.0

257,296

24-Mar-2013

06:46

x86

Nscomcom2.dll

6.0.34521.0

237,824

24-Mar-2013

06:46

x86

Socketbusadapter.dll

6.0.34521.0

281,872

24-Mar-2013

06:46

x86เมื่อต้องการแทนไฟล์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ค้นหาไดเรกทอรีของคอมโพเนนต์การสื่อสาร โดยปกติการติดตั้งคอมโพเนนต์การสื่อสารในไดเรกทอรีต่อไปนี้:

  ส่วนประกอบ NAV\Communication Dynamics Files\Microsoft Files\Common C:\Program

 2. คัดลอกแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด

 3. วางแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดลงในไดเรกทอรีใน Microsoft Dynamics NAV สื่อสารคอมโพเนนต์

 4. คลิกใช่เพื่อเขียนทับแฟ้มในไดเรกทอรี

หมายเหตุพิเศษสำหรับ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังการติดตั้ง Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้ง SP1 2009 นำทางของ Dynamics Microsoft ปัจจุบันเลขการสร้าง 32074 หรือรุ่นใหม่กว่าสร้างหมายเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมต่อไปนี้ Microsoft เว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคู่ค้าหรือลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง:
บริษัทในเครือ

นำโปรแกรมแก้ไขด่วนรวมสำหรับ Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 และ Microsoft Dynamics NAV 2009 R2ลูกค้า

นำโปรแกรมแก้ไขด่วนรวมสำหรับ Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 และ Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
ถ้าหมายเลขรุ่นของการติดตั้งปัจจุบันของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 ไม่น้อยกว่า 32074 คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:

 • ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2496107 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  แฟ้มทรัพยากรโปรแกรมแก้ไขด่วนแพลตฟอร์ม2496107สำหรับ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×