ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Data Visualizer

Create detailed and polished Visio flowcharts with Data Visualizer templates. (Visio Plan 2 only)

Get started

Explore Visio

Install Visio.

Install Visio

Visio is a stand-alone app, purchased separately from Microsoft 365.

Get instructions

Add shapes and connectors

Add and format shapes and connectors to communicate.

Learn how

Get started with Visio

Visio training

Get the basics or explore more with these training courses.

Explore training

Symbol of PC with colored circular arrows around it

Support for Visio 2013 has ended

Learn how to upgrade to Visio Plan 2.

Get the details

Visio and Power BI

Gain complete insights with Visio illustrations, like flow charts, fishbone diagrams, organizational charts, from within Power BI dashboards and reports.

Learn more