การนำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอใน Windows 8.1

วิธีการนำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอจากโทรศัพท์ กล้อง อุปกรณ์อื่นๆ หรือดิสก์มีหลากหลายวิธี ดังนี้

 

 

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ กล้อง การ์ดหน่วยความจำจากกล้องของคุณ หรือไดรฟ์ภายนอกเข้ากับพีซีของคุณ

 2. เปิดแอปภาพถ่าย

 3. ปัดเข้าจากขอบด้านล่างสุดเพื่อดูคำสั่งแอป
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 4. เลือก นำเข้า

  หมายเหตุ

  การนำเข้าจะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกำลังดูรูปภาพหนึ่งรูปในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

 5. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. แอปจะค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่ยังไม่เคยนำเข้ามาก่อน แล้วเลือกไฟล์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปัดลงหรือคลิกที่ภาพถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า หรือเลือก เลือกทั้งหมด ได้ด้วย

 7. เลือก นำเข้า

ภาพถ่ายและวิดีโอจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์รูปภาพในโฟลเดอร์ย่อยที่ตั้งชื่อเป็นวันที่ (ตัวอย่างเช่น 2013-09-10)

 

 1. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในไดรฟ์

 2. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา)

 3. ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา แล้วเลือก File Explorer

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก พีซีเครื่องนี้ เพื่อขยายรายการโฟลเดอร์และอุปกรณ์

 5. เลือกไดรฟ์ที่มีภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

 6. ค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการนำเข้า เลือกภาพถ่ายเหล่านั้น แล้วคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ใหม่ หากคุณต้องการดูภาพถ่ายเหล่านั้นในแอปภาพถ่าย ให้คัดลอกภาพถ่ายลงในโฟลเดอร์รูปภาพในพีซีของคุณหรือใน OneDrive


คุณสามารถใช้ เล่นอัตโนมัติ เพื่อกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ให้ตั้งค่าไว้ว่าในทุกครั้งที่คุณเสียบการ์ดหน่วยความจำ แอปภาพถ่ายจะเปิดขึ้น แล้วคุณจะเลือกภาพถ่ายและวิดีโอที่ต้องการนำเข้า คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการควบคุมการย้ายมัลติมีเดียสำหรับอุปกรณ์ของคุณก่อนที่ เล่นอัตโนมัติ จะค้นพบ

 • ในการตั้งค่าตัวเลือกพื้นฐาน: เปิด การตั้งค่าพีซี เลือก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นเลือก เล่นอัตโนมัติ

 • ในการตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูง: เปิด แผงควบคุม เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นเลือก เล่นอัตโนมัติ


อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอให้โดยอัตโนมัติ รายการนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการอัปโหลดแบบอัตโนมัติ แต่โปรดดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • Windows Phone, iPhone หรือ Android: ติดตั้ง แอป OneDriveแล้วตั้งค่าให้อัปโหลดไปยัง OneDrive

 • การ์ดหน่วยความจำแบบไร้สาย: ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูคำแนะนำ

 • แท็บเล็ต Windows 8 และ Windows RT: เปิด การตั้งค่าพีซี แล้วเลือก OneDrive จากนั้นเลือก ไฟล์ เลือกว่าคุณต้องการอัปโหลดภาพถ่าย วิดีโอ หรือทั้งสองอย่าง


แสดงว่าอาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้พีซีมองไม่เห็นอุปกรณ์ คุณสามารถลองวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้เมื่อได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว

 • ลองเชื่อมต่อใหม่ เริ่มด้วยการยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ จากนั้นจึงลองอีกครั้ง หากเป็นโทรศัพท์หรือกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องไว้แล้วและเครื่องไม่ได้ถูกล็อก

 • ใช้วิธีการอื่น หากแอปภาพถ่ายไม่พบอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิด File Explorer แล้วดูว่าอุปกรณ์นั้นแสดงอยู่ภายใต้ พีซีเครื่องนี้ หรือไม่ หากมี ให้ลองคัดลอกหรือย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ใหม่

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบฟอรั่ม เนื่องจากฮาร์ดแวร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรแกรมควบคุมอาจต้องได้รับการอัปเดตหรืออาจมีปัญหาที่ทราบกันแล้ว คุณสามารถติดตั้งการอัปเดตโปรแกรมควบคุมได้จากผู้ผลิต หรือจะใช้โปรแกรมควบคุมที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพีซีของคุณก็ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบฟอรั่ม Windows หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะของคุณได้เช่นกัน

เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดตจากผู้ผลิต

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหา แล้วเลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในผลการค้นหา

 3. ขยาย อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพถ่าย

 4. คลิกขวาที่กล้องตัวที่มีปัญหา แล้วเลือก อัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม

 5. เลือก ค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมที่อัปเดตแล้วโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งอาจรวมถึงการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่


เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เป็นค่าเริ่มต้นของพีซีของคุณ

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหา แล้วเลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในผลการค้นหา

 3. ขยาย อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพถ่าย.

 4. คลิกขวาที่กล้องตัวที่มีปัญหา แล้วเลือก อัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม

 5. เลือก เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม

 6. เลือก ให้ฉันเลือกจากรายการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 7. เลือก อุปกรณ์วิดีโอ USB แล้วเลือก ถัดไป จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งอาจรวมถึงการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

ค้นหาคำตอบในชุมชนของ Microsoft

หากคำแนะนำในที่นี้แก้ไขปัญหาของคุณไม่ได้ ให้ตรวจสอบ เพจชุมชนเกี่ยวกับเพลง ภาพถ่าย และวิดีโอในฟอรั่ม Windows เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้อื่นพบ ซึ่งอาจมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×