ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การปรับการนำส่งให้เหมาะสมของ Windows Update จะช่วยให้คุณได้รับการอัปเดตของ Windows และแอปต่างๆ ใน Microsoft Store ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น

คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะใช้การปรับการนำส่งให้เหมาะสมด้วยการตั้งค่าดังที่อธิบายไว้ในบทความนี้หรือไม่

วิธีการทำงานของการปรับการนำส่งให้เหมาะสม

Windows อัปเดตการปรับให้เหมาะสมในการส่งงานโดยให้คุณรับการอัปเดต Windows และแอป Microsoft Store จากแหล่งข้อมูลนอกเหนือจาก Microsoft เช่น พีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในของคุณ หรือพีซีบนอินเทอร์เน็ตที่ดาวน์โหลดไฟล์เดียวกัน นอกจากนี้ การปรับการส่งข้อมูลให้เหมาะสมยังส่งการอัปเดตและแอปจากพีซีของคุณไปยังพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในหรือพีซีของคุณบนอินเทอร์เน็ตโดยยึดตามการตั้งค่าของคุณ การแชร์ข้อมูลนี้ระหว่างพีซีจะช่วยลดแบนด์วิดท์ของอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้เพื่อให้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องทันสมัย หรืออาจช่วยให้การดาวน์โหลดสาเร็จมากขึ้นถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จํากัดหรือไม่เชื่อถือได้

เมื่อWindowsหรือแอปโดยใช้การปรับการส่งอีเมลให้เหมาะสม จะค้นหาพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในของคุณ (หรือจากอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ) ที่ได้ดาวน์โหลดอัปเดตหรือแอปนั้นไว้แล้ว Windows จะไม่ดาวน์โหลดทั้งไฟล์จากแหล่งเดียว โดยจะแตกไฟล์ที่จะดาวน์โหลดออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ Windowsจะได้รับส่วนต่างๆ ของการอัปเดตหรือแอปจากพีซีที่มีและส่วนต่างๆ จาก Microsoft โดย Windows จะใช้แหล่งดาวน์โหลดที่รวดเร็วที่สุดและเสถียรมากที่สุดสำหรับแต่ละส่วน

จากนั้น การปรับรูปแบบการนำส่งให้เหมาะสมที่สุด จะสร้างแคชภายในเครื่องและจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในแคชดังกล่าวเป็นระยะเวลาสั้นๆ

วิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

ไม่สามารถใช้การปรับการนำส่งให้เหมาะสมเพื่อดาวน์โหลดหรือส่งเนื้อหาส่วนบุคคลได้ การปรับให้เหมาะสมกับการจัดส่งจะไม่เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ และจะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์บนพีซีของคุณ

การปรับการนำส่งให้เหมาะสมจะดาวน์โหลดการอัปเดตและแอปเดียวกันกับที่คุณได้รับผ่าน Windows Update และ Microsoft Store โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง การปรับให้เหมาะสมกับการจัดส่งจะได้รับข้อมูลอย่างปลอดภัยจาก Microsoft เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตแต่ละส่วนหรือแอปที่ดาวน์โหลดจากพีซีเครื่องอื่น การตรวจสอบความถูกต้องของการดาวน์โหลดจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนการติดตั้ง

วิธีการควบคุมการปรับการนำส่งให้เหมาะสมของ Windows Update

เมื่อต้องการหยุดดาวน์โหลดการอัปเดตและแอปหรือส่งการอัปเดตและแอปไปยังอุปกรณ์อื่นๆ Windows 11 เครื่องบนอินเทอร์เน็ต:

 1. เลือกเริ่ม>การตั้งค่า> Windowsอัปเดต>ตัวเลือกขั้นสูง

 2. เลือก การปรับการส่งให้เหมาะสม ภายใต้ อนุญาตการดาวน์โหลดจากพีซีเครื่องอื่น เลือก อุปกรณ์บนเครือข่ายภายในของฉัน

ถ้าต้องการหยุดดาวน์โหลดจากพีซีเครื่องอื่นหรืออัปโหลดไปยังพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายท้องถิ่น:

 1. เลือกเริ่ม>การตั้งค่า> Windows อัปเดต>ตัวเลือกขั้นสูง

 2. เลือก การปรับการส่งให้เหมาะสม

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า อนุญาตการดาวน์โหลดจากพีซีเครื่อง อื่น ปิดอยู่ คุณจะได้รับการอัปเดตและแอปโดยตรงจากการอัปเดตWindowsและจากMicrosoft Storeด้วยการปรับให้เหมาะสมกับการส่ง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไปยังพีซีเครื่องอื่น

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือแบบ Capped การปรับการส่งข้อมูลให้เหมาะสมจะไม่ดาวน์โหลดหรือส่งส่วนต่างๆ ของการอัปเดตหรือแอปไปยังพีซีเครื่องอื่นบนอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

หากต้องการระบุ Wi‑Fi หรือการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือจำกัดปริมาณข้อมูล:

 1. เลือกเริ่ม>การตั้งค่า>Network & >>

 2. เลือกเครือข่ายที่คุณใช้งาน แล้วเปิด การเชื่อมต่อแบบ คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

การปรับการนำส่งให้เหมาะสมของ Windows Update จะช่วยให้คุณได้รับการอัปเดตของ Windows และแอปต่างๆ ใน Microsoft Store ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น

คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าจะใช้การปรับการนำส่งให้เหมาะสมด้วยการตั้งค่าดังที่อธิบายไว้ในบทความนี้หรือไม่

วิธีการทำงานของการปรับการนำส่งให้เหมาะสม

Windows อัปเดตการปรับให้เหมาะสมในการส่งงานโดยให้คุณรับการอัปเดต Windows และแอป Microsoft Store จากแหล่งข้อมูลนอกเหนือจาก Microsoft เช่น พีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในของคุณ หรือพีซีบนอินเทอร์เน็ตที่ดาวน์โหลดไฟล์เดียวกัน นอกจากนี้ การปรับการส่งข้อมูลให้เหมาะสมยังส่งการอัปเดตและแอปจากพีซีของคุณไปยังพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในหรือพีซีของคุณบนอินเทอร์เน็ตโดยยึดตามการตั้งค่าของคุณ การแชร์ข้อมูลนี้ระหว่างพีซีจะช่วยลดแบนด์วิดท์ของอินเทอร์เน็ตที่ต้องใช้เพื่อให้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องทันสมัย หรืออาจช่วยให้การดาวน์โหลดสาเร็จมากขึ้นถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จํากัดหรือไม่เชื่อถือได้

เมื่อWindowsหรือแอปโดยใช้การปรับการส่งอีเมลให้เหมาะสม จะค้นหาพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในของคุณ (หรือจากอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ) ที่ได้ดาวน์โหลดอัปเดตหรือแอปนั้นไว้แล้ว Windows จะไม่ดาวน์โหลดทั้งไฟล์จากแหล่งเดียว โดยจะแตกไฟล์ที่จะดาวน์โหลดออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ Windowsจะได้รับส่วนต่างๆ ของการอัปเดตหรือแอปจากพีซีที่มีและส่วนต่างๆ จาก Microsoft โดย Windows จะใช้แหล่งดาวน์โหลดที่รวดเร็วที่สุดและเสถียรมากที่สุดสำหรับแต่ละส่วน

จากนั้น การปรับรูปแบบการนำส่งให้เหมาะสมที่สุด จะสร้างแคชภายในเครื่องและจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในแคชดังกล่าวเป็นระยะเวลาสั้นๆ

วิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

ไม่สามารถใช้การปรับการนำส่งให้เหมาะสมเพื่อดาวน์โหลดหรือส่งเนื้อหาส่วนบุคคลได้ การปรับให้เหมาะสมกับการจัดส่งจะไม่เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ และจะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์บนพีซีของคุณ

การปรับการนำส่งให้เหมาะสมจะดาวน์โหลดการอัปเดตและแอปเดียวกันกับที่คุณได้รับผ่าน Windows Update และ Microsoft Store โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง การปรับให้เหมาะสมกับการจัดส่งจะได้รับข้อมูลอย่างปลอดภัยจาก Microsoft เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตแต่ละส่วนหรือแอปที่ดาวน์โหลดจากพีซีเครื่องอื่น การตรวจสอบความถูกต้องของการดาวน์โหลดจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนการติดตั้ง

วิธีการควบคุมการปรับการนำส่งให้เหมาะสมของ Windows Update

เมื่อต้องการหยุดดาวน์โหลดการอัปเดตและแอปหรือส่งการอัปเดตและแอปไปยังอุปกรณ์Windows 10อื่นบนอินเทอร์เน็ต:

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้งค่า>การอัปเดต&ความปลอดภัย> Windows>ตัวเลือกขั้นสูง

 2. เลือกการปรับการส่งอีเมลให้เหมาะสม (หรือ เลือกวิธีการส่งการอัปเดตในเวอร์ชันWindows 10)

 3. เลือกพีซี บนเครือข่ายภายในของฉัน

การตั้งค่าสำหรับการปรับการนำส่งให้เหมาะสมใน Windows 10

ถ้าต้องการหยุดดาวน์โหลดจากพีซีเครื่องอื่นหรืออัปโหลดไปยังพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายท้องถิ่น:

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้งค่า>การอัปเดต&ความปลอดภัย> Windows>ตัวเลือกขั้นสูง

 2. เลือก การปรับการส่งให้เหมาะสม

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า อนุญาตการดาวน์โหลดจากพีซีเครื่อง อื่น ปิดอยู่ คุณจะได้รับการอัปเดตและแอปโดยตรงจากการอัปเดตWindowsและจากMicrosoft Storeด้วยการปรับให้เหมาะสมกับการส่ง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไปยังพีซีเครื่องอื่น

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุด การปรับการส่งข้อมูลให้เหมาะสมจะไม่ดาวน์โหลดหรือส่งส่วนต่างๆ ของการอัปเดตหรือแอปไปยังพีซีเครื่องอื่นบนอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

หากต้องการระบุ Wi‑Fi หรือการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลหรือจำกัดปริมาณข้อมูล:

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้งค่า>Network & Internet > Wi-Fi

 2. เลือกเครือข่ายที่คุณใช้งาน แล้วเปิด ตั้งค่าเป็น การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×