การปิดเครื่องพีซี การทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป หรือการไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ

มีหลายวิธีในการปิดเครื่องพีซี คุณสามารถปิดพีซีอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป หรือคุณสามารถไฮเบอร์เนตพีซี

ปิดพีซีของคุณอย่างสมบูรณ์

ในการปิดเครื่อง

สำหรับ Windows 10

เลือก เริ่มต้น  แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง

สำหรับ Windows 8.1 / Windows RT 8.1

ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิกขวาที่ปุ่ม เริ่มต้น  หรือกดแป้นโลโก้ Windows + X บนแป้นพิมพ์ แตะหรือคลิก ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก แล้วเลือก ปิดเครื่อง

สำหรับ Windows 7

คลิกปุ่มเริ่มต้น จากนั้น คลิกปุ่ม ปิดเครื่อง

 

โหมดสลีป

 

โหมดนี้ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย พีซีของคุณจะเริ่มการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น และจะนำคุณกลับไปยังตำแหน่งที่คุณหยุดการทำงานไว้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่างานของคุณจะสูญหายเพราะแบตเตอรี่หมดเนื่องจาก Windows จะบันทึกงานทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติและปิดเครื่องพีซีถ้าแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ใช้โหมดสลีปเมื่อคุณจะไม่อยู่ที่เครื่องพีซีสักครู่หนึ่ง เช่น เมื่อคุณหยุดพักดื่มกาแฟ

สำหรับพีซีส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะแล็ปท็อปและแท็บเล็ต) พีซีของคุณจะเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อคุณปิดฝาเครื่องหรือกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ในการทำให้พีซีของคุณเข้าสู่โหมดสลีป

 1. เปิดตัวเลือกการเปิด/ปิดเครื่อง:

  • สำหรับ Windows 10 ให้เลือก เริ่มต้น  จากนั้น เลือก การตั้งค่า  > ระบบ  > การใช้พลังงานและโหมดสลีป  > การตั้งค่าพลังงานเพิ่มเติม

  • สำหรับ Windows 8.1 / Windows RT 8.1 ให้ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือหากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ป้อน ตัวเลือกการใช้พลังงาน ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

  • สำหรับ Windows 7 คลิกปุ่มเริ่มต้น คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้น คลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป เลือก เลือกสิ่งที่จะให้ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องทำ ถัดจากเมื่อฉันกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เลือก โหมดสลีป และจากนั้น เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  • ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป ให้แตะหรือคลิก เลือกการทำงานของการปิดฝาเครื่อง ถัดจากเมื่อฉันปิดฝาเครื่อง เลือก โหมดสลีป จากนั้น เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป เพียงแค่กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปของคุณ หรือปิดฝาเครื่องของแล็ปท็อปของคุณ

บนพีซีส่วนใหญ่ คุณสามารถกลับมาทำงาน โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพีซีของคุณ อย่างไรก็ตาม พีซีไม่ใช่ทั้งหมดจะเหมือนกัน คุณอาจไม่สามารถปลุกได้โดยการกดแป้นใดก็ได้บนคีย์บอร์ด คลิกปุ่มเมาส์ หรือเปิดฝาแล็ปท็อป ให้ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ไฮเบอร์เนต

ตัวเลือกนี้ออกแบบมาเพื่อแล็ปท็อปและอาจไม่มีในพีซีบางเครื่อง (ตัวอย่างเช่น พีซีที่มี InstantGo จะไม่มีตัวเลือกไฮเบอร์เนต) การไฮเบอร์เนตใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดสลีป และเมื่อคุณเริ่มการทำงานของพีซีอีกครั้ง คุณจะกลับไปยังจุดที่คุณทำงานค้างไว้ (แต่ไม่เร็วเท่าโหมดสลีป)

ใช้การไฮเบอร์เนตเมื่อคุณรู้ว่าจะไม่ใช้แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณสักระยะหนึ่งและไม่มีโอกาสชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างนั้น ตรวจสอบก่อนว่ามีตัวเลือกนี้ในพีซีของคุณหรือไม่ ถ้ามีให้เปิดไว้

ในการไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ

 1. เปิดตัวเลือกการใช้พลังงาน:

  • สำหรับ Windows 10 เลือก เริ่มต้น  จากนั้น เลือก การตั้งค่า  > ระบบ  > การใช้พลังงานและโหมดสลีป  > การตั้งค่าพลังงานเพิ่มเติม

  • สำหรับ Windows 8.1 / Windows RT 8.1 ให้ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือหากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ป้อน ตัวเลือกการใช้พลังงาน ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

  • สำหรับ Windows 7 คลิกปุ่มเริ่มต้น คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้น คลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. เลือก เลือกสิ่งที่จะปุ่มเปิด/ปิดเครื่องดำเนินการ จากนั้น เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าที่ไม่พร้อมใช้งานในตอนนี้ ที่ใต้ การตั้งค่าการปิดเครื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไฮเบอร์เนต (หากมี) และจากนั้น เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตอนนี้ คุณจะสามารถไฮเบอร์เนตพีซีของคุณได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สำหรับ Windows 10 เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > ไฮเบอร์เนต คุณสามารถกดแป้นโลโก้ Windows + X บนคีย์บอร์ดของคุณ จากนั้น เลือก ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก > ไฮเบอร์เนต

 • สำหรับ Windows 8.1 / Windows RT 8.1 เลื่อนเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิกขวาที่ปุ่มเริ่มต้น  หรือกดแป้นโลโก้ Windows + X บนคีย์บอร์ด แตะหรือคลิก ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก แล้วเลือก ไฮเบอร์เนต หรือ ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก พลังงาน > ไฮเบอร์เนต

 • สำหรับ Windows 7 คลิกปุ่มเริ่มต้น คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม ปิดเครื่อง จากนั้น คลิก ไฮเบอร์เนต

หมายเหตุ

ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ พีซีของคุณ (เช่นจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์) อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังปลุกขึ้นจากโหมดสลีป หรือไฮเบอร์เนต คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแล้วเชื่อมต่อใหม่ หรือเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×