การป้องกันไวรัสและภัยคุกคามในความปลอดภัยของ Windows

หมายเหตุ

 • หากคุณกำลังใช้งาน Windows 10 ใน S โหมด บางคุณลักษณะของความปลอดภัยของ Windows จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย Windows 10 ใน S โหมด ได้รับการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ดังนั้น การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม จะมีตัวเลือกน้อยกว่าที่อธิบายไว้ที่นี่ เนื่องจากความปลอดภัยในตัวของ Windows 10 ใน S โหมด ป้องกันไม่ให้ไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้งาน Windows 10 ใน S โหมด ยังได้รับการอัปเดตความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

 • ใน Windows 10 รุ่นก่อนหน้า ความปลอดภัยของ Windows จะเรียกว่า ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows Defender

การป้องกันไวรัสและภัยคุกคามใน ความปลอดภัยของ Windows ช่วยคุณสแกนหาภัยคุกคามบนอุปกรณ์ นอกจากนั้นคุณยังสามารถเรียกใช้การสแกนแบบต่างๆ ดูผลลัพธ์ของการสแกนไวรัสและภัยคุกคามครั้งที่แล้วของคุณ และรับการป้องกันล่าสุดที่โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows Defender ให้บริการ

 การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม

พื้นที่ ภัยคุกคามปัจจุบัน ช่วยให้คุณสามารถ:

 • สแกนหาภัยคุกคามที่อาจเป็นอันตรายบนอุปกรณ์ของคุณ

 • ดูภัยคุกคามใดๆ ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ

 • ดูภัยคุกคามที่ถูกกักกันก่อนส่งผลกระทบกับคุณ

 • ดูสิ่งใดก็ตามที่ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามที่คุณอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์ของตนเอง

 • ดูการสแกนครั้งล่าสุดที่ถูกเรียกใช้บนอุปกรณ์ของคุณ และจำนวนไฟล์ที่ถูกสแกน

 • เรียกใช้การสแกนเฉพาะ

หมายเหตุ

หากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของบริษัทอื่น คุณจะสามารถใช้ตัวเลือกการป้องกันไวรัสและภัยคุกคามนี้ได้ที่นี่

เรียกใช้การสแกนที่คุณต้องการ

แม้ว่าความปลอดภัยของ Windows จะเปิดใช้งานอยู่และสแกนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถทำการสแกนเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ

 • การสแกนแบบเร็ว กังวลว่าคุณอาจทำสิ่งที่นำไฟล์ที่น่าสงสัยหรือไวรัสไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ เลือก การสแกนแบบเร็ว (เรียกว่า สแกนตอนนี้ ใน Windows 10 รุ่นก่อนหน้า) เพื่อตรวจหาภัยคุกคามล่าสุดในอุปกรณ์ของคุณทันที ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณไม่ต้องการเสียเวลาทำการสแกนแบบเต็มสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ หากคุณจำเป็นต้องทำการสแกนแบบอื่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการสแกนเสร็จสิ้น

 • ตัวเลือการสแกนเลือกลิงก์นี้ (เรียกว่า เรียกใช้การสแกนขั้นสูงใหม่ ใน Windows 10 รุ่นก่อนหน้า) เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกการสแกนขั้นสูงต่อไปนี้

  • การสแกนแบบเต็ม สแกนทุกไฟล์หรือโปรแกรมที่กำลังทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายในความคืบหน้า

  • การสแกนแบบกำหนดเอง สแกนเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณเลือก

  • การสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์ ใช้คำนิยามล่าสุดในการสแกนอุปกรณ์เพื่อหาภัยคุกคามล่าสุด เรียกใช้เมื่อคุณกังวลว่าอุปกรณ์ของคุณได้เกิดความเสี่ยงต่อมัลแวร์หรือไวรัส หรือหากคุณต้องการสแกนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ป้องกันอุปกรณ์ของคุณด้วยคำนิยามล่าสุด

ข้อกำหนดเป็นไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามล่าสุดที่อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณ ความปลอดภัยของ Windows ใช้ข้อกำหนดทุกครั้งที่เรียกใช้การสแกน Microsoft ดาวน์โหลดข้อกำหนดล่าสุดไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าคุณมีข้อกำหนดล่าสุดแล้วหรือยัง บนหน้าการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม ภายใต้ การอัปเดตการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม เลือก ตรวจหาการอัปเดต เพื่อสแกนหาข้อกำหนดล่าสุด

จัดการการตั้งค่าการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม

ใช้การตั้งค่าการป้องกันไวรัสและภัยคุกคามเมื่อคุณต้องการปรับระดับของการป้องกันด้วยตนเอง ส่งตัวอย่างไฟล์ไปยัง Microsoft แยกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เชื่อถือได้ออกจากการสแกนซ้ำ หรือปิดการป้องกันของคุณชั่วคราว

จัดการการป้องกันในเวลาจริง

ต้องการหยุดใช้การป้องกันในเวลาจริงสักครู่หรือไม่ คุณสามารถใช้การตั้งค่าการป้องกันในเวลาจริงเพื่อปิดใช้งานชั่วคราวได้ แต่การป้องกันในเวลาจริงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นครู่หนึ่ง เพื่อให้การป้องกันสำหรับอุปกรณ์ของคุณต่อ ขณะที่การป้องกันในเวลาจริงปิดใช้งานอยู่ ไฟล์ที่คุณเปิดหรือดาวน์โหลดจะไม่ถูกสแกนเพื่อหาภัยคุกคาม

หมายเหตุ

หากคุณกำลังใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจป้องกันไม่ให้คุณปิดการป้องกันในเวลาจริง

เข้าถึงการป้องกันบนระบบคลาวด์

ให้อุปกรณ์ของคุณเข้าถึงคำนิยามภัยคุกคามล่าสุดและการตรวจหาพฤติกรรมภัยคุกคามในระบบคลาวด์

ส่งไฟล์ถึงเราโดยใช้การส่งตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

หากคุณเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ที่มีการป้องกันบนระบบคลาวด์ คุณสามารถส่งไฟล์ตัวอย่างที่น่าสงสัยให้แก่ Microsoft เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามหรือไม่ Microsoft จะแจ้งให้คุณทราบหากต้องการให้คุณส่งไฟล์เพิ่มเติม และแจ้งเตือนหากไฟล์ที่ร้องขอนั้นมีข้อมูลส่วนตัวอยู่

ป้องกันไฟล์จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ใช้ การตั้งค่า การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ควบคุมเพื่อจัดการแอปโฟลเดอร์ที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ คุณยังสามารถเพิ่มแอปที่คุณเชื่อถือเพิ่มเติมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์เหล่านั้นได้อีกด้วย

เมื่อคุณเปิดใช้งานการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ควบคุม โฟลเดอร์จำนวนมากที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดจะได้รับการป้องกันตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าแอปที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือจะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในโฟลเดอร์เหล่านี้ได้ และเมื่อคุณเพิ่มโฟลเดอร์เพิ่มเติม โฟลเดอร์เหล่านั้นจะได้รับการป้องกันโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ที่ได้รับการป้องกัน:

 1. ไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  >ความปลอดภัยของ Windows แล้วเลือก การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม

 2. ภายใต้ การตั้งค่าการป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม เลือก จัดการการตั้งค่า

 3. ภายใต้ การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ควบคุม เลือก จัดการการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ควบคุม

 4. ภายใต้ การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ควบคุม เลือก โฟลเดอร์ที่ได้รับการป้องกัน

 5. เลือก เพิ่มโฟลเดอร์ที่ได้รับการป้องกัน และทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มโฟลเดอร์

หากคุณเห็นข้อความ แอปถูกบล็อก เมื่อคุณพยายามใช้แอปที่คุ้นเคย คุณสามารถยกเลิกการบล็อกแอปได้ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. เขียนหรือจดบันทึกเส้นทางของแอปที่ถูกบล็อก

 2. เลือกข้อความ จากนั้นเลือก เพิ่มแอปที่อนุญาต

 3. เรียกดูโปรแกรมที่คุณต้องการอนุญาตให้เข้าถึง

หมายเหตุ

หากคุณพยายามบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์และโฟลเดอร์นั้นถูกบล็อก นั่นหมายความว่าแอปที่คุณกำลังใช้งานถูกบล็อกไม่ให้บันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพียงแค่บันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อยกเลิกการบล็อกแอป และคุณจะสามารถบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ควบคุม

แยกรายการจากการสแกนไวรัส

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการแยกไฟล์ โฟลเดอร์ ประเภทไฟล์ หรือกระบวนการใดๆ ออกจากการสแกน เช่น หากไฟล์เหล่านั้นเป็นรายการที่เชื่อถือได้ซึ่งคุณแน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทำการสแกน

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×