ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตัวจัดการข้อมูลประจำตัวให้คุณสามารถดูและลบข้อมูลประจำตัวที่บันทึกไว้สำหรับการลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ และเครือข่าย

  1. เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการข้อมูลประจำตัว ให้พิมพ์ ตัวจัดการข้อมูลประจำตัว ในกล่องค้นหาบนแถบงานและเลือก แผงควบคุมตัวจัดการข้อมูลประจำตัว

  2. เลือก ข้อมูลประจำตัวของเว็บ หรือ ข้อมูลประจำตัวของ Windows เพื่อเข้าถึงข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการจัดการ

    ข้อความแสดงแทน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×