ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ขยับตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. เรียกดูภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหรือคลิกที่ภาษาดังกล่าวเพื่อเพิ่มลงในรายการภาษา

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ขยับตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. ถ้าภาษาระบุว่า ชุดภาษาพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำว่า ชุดภาษาพร้อมใช้งาน คุณอาจสามารถดาวน์โหลดชุดภาษานั้นได้ที่ศูนย์ดาวน์โหลด

 4. แตะหรือคลิก ดาวน์โหลด กระบวนการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง ขึ้นอยู่กับพีซีของคุณและขนาดของชุดภาษา

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ขยับตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการจะเห็นใน Windows แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นรายการหลัก ข้อความ จะเป็นภาษาที่แสดงในครั้งต่อไปที่ลงชื่อเข้าใช้ จะปรากฏขึ้นใต้ภาษาดังกล่าว

 4. แตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นรายการหลัก เพื่อย้ายภาษานั้นไปอยู่ด้านบนสุดของรายการ ถ้าภาษาสามารถเป็นภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณได้ คุณจะเห็น จะเป็นภาษาที่แสดงในครั้งต่อไปที่ลงชื่อเข้าใช้ ปรากฏอยู่ใต้ภาษาดังกล่าว

 5. ลงชื่อออกจาก Windowsแล้วลงชื่อกลับเข้าไปใหม่

  คำเตือน: เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาหลักแล้ว รูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณอาจเปลี่ยนไปด้วย เมื่อลงชื่อกลับเข้าใช้ Windowsตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องในการใส่รหัสผ่านของคุณ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณในหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการแตะหรือคลิกปุ่มตัวย่อภาษาที่มุมล่างขวา

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการอื่นที่คุณใช้ในการพิมพ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มภาษา จะมีการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถใส่ข้อความในภาษานั้นๆ ได้ ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่น คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่หรือสลับระหว่างรายการที่คุณมีได้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ขยับตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มแป้นพิมพ์ แล้วเรียกดูรายการวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะหรือคลิกที่รายการดังกล่าว

คุณสามารถใส่ข้อความโดยใช้รูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันได้โดยสลับระหว่างรายการต่างๆ การสลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ นั้นมีอยู่ด้วยกันสองสามวิธี ได้แก่

 • ที่คีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์ ให้กดแป้นโลโก้ Windows ค้างไว้ แล้วกด Spacebar เพื่อสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ ของคุณ

 • ถ้าคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์ต่างๆ ได้ด้วยการแตะหรือคลิกไอคอนแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการสลับไปใช้


ปุ่มตัวย่อสำหรับภาษาในแป้นพิมพ์สัมผัส

ปุ่มตัวย่อสำหรับภาษาในแป้นพิมพ์สัมผัส 

 • ในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกตัวย่อภาษาในพื้นที่แจ้งให้ทราบที่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นให้แตะหรือคลิกรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการจะสลับไปใช้

ปุ่มตัวย่อภาษาบนแถบงาน

ปุ่มตัวย่อภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป

รูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้นของคุณคือรายการที่จะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับภาษาที่คุณเห็นใน Windows (ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ QWERTY สำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) ถ้าคุณต้องการคงภาษาใน Windows ไว้เหมือนเดิม แต่ใช้แป้นพิมพ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแผงควบคุมด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่แผงควบคุมในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แผงควบคุม

 2. ใส่คําว่า เพิ่มภาษา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ภายใต้ แทนที่วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น ให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้นใหม่ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่ต้องการ แสดงว่าคุณไม่ได้เพิ่มรายการดังกล่าวไว้ในรายการวิธีการป้อนข้อมูลของคุณ โปรดดูคำแนะนำในส่วน เพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

การติดตั้งหรือเปลี่ยนภาษาที่แสดง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ Windows ใช้เพื่อแสดงข้อความในตัวช่วย กล่องโต้ตอบ เมนู และรายการอื่นๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ ภาษาที่แสดงบางภาษาจะติดตั้งมาตามค่าเริ่มต้น ในขณะเดียวกัน คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเพิ่มเติมสำหรับภาษาอื่นๆ

หากต้องการติดตั้ง ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP) ให้ดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อเปิดโปรแกรมตั้งค่า เมื่อต้องการติดตั้งชุดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดภูมิภาคและภาษาด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ภูมิภาคและภาษา

 2. คลิกที่แท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

 3. ที่ใต้ ภาษาที่แสดง ให้คลิก ติดตั้ง/ถอนการติดตั้งภาษา จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ  จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

  หมายเหตุ: ส่วนภาษาที่แสดงจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้ติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อไว้แล้วหนึ่งชุด หรือ Windows รุ่นของคุณรองรับชุดภาษา ชุดภาษาจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Windows 7 Ultimate และ Windows 7 Enterprise เท่านั้น

เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาที่แสดง ข้อความในเมนูและกล่องโต้ตอบต่างๆ ของบางโปรแกรมอาจไม่แสดงเป็นภาษาที่คุณต้องการ ซึ่งสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมไม่รองรับ Unicode 

 1. เปิดภูมิภาคและภาษาด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก นาฬิกาภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ภูมิภาคและภาษา

 2. คลิกที่แท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

 3. ภายใต้ ภาษาที่ใช้แสดง ให้เลือกภาษาจากรายการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นรายการของภาษาที่แสดง คุณจำเป็นต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเพิ่มเติม

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณ

 1. บนแถบภาษา ให้คลิกปุ่ม ภาษาสำหรับการป้อนค่า จากนั้นเลือกภาษาสำหรับการป้อนค่า 
  รูปภาพของแถบภาษา  

 2. คลิกปุ่ม รูปแบบแป้นพิมพ์ จากนั้น เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้คลิกขวาบนแถบงานแล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก แถบภาษา

บนหน้าจอต้อนรับ ให้คลิกปุ่ม รูปแบบแป้นพิมพ์ รูปภาพของปุ่มรูปแบบคีย์บอร์ดบนหน้าจอต้อนรับแล้วเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นปุ่ม รูปแบบแป้นพิมพ์ เป็นไปได้ที่คุณมีเพียงภาษาเดียว หรือการตั้งค่าภูมิภาคและภาษาของคุณอาจไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีที่สงวนไว้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×