ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

TCP/IP กำหนดวิธีการที่พีซีของคุณสื่อสารกับพีซีเครื่องอื่น

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการการตั้งค่า TCP/IP เราแนะนำให้ใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) อัตโนมัติ DHCP จะกำหนดที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ หากเครือข่ายของคุณรองรับ หากคุณใช้ DHCP คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP หากคุณย้ายพีซีของคุณไปยังตำแหน่งอื่น และ DHCP ไม่ต้องการให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่า TCP/IP ด้วยตัวคุณเอง เช่น Domain Name System (DNS) และ Windows Internet Name Service (WINS)

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ

 1. เลือกเริ่มต้น แล้วพิมพ์การตั้งค่า เลือกการตั้งค่า> Network & internet

 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก Wi-Fi Wi-Fi >จัดการเครือข่ายที่รู้จัก เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า

  • สำหรับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต เลือก อีเทอร์เน็ต แล้ลวเลือกเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่คุณเชื่อมต่ออยู่

 3. ถัดจาก การมอบหมาย IPให้เลือกแก้ไข

 4. ภายใต้แก้ไขการตั้งค่า IP ของเครือข่าย หรือแก้ไขการตั้งค่า IPให้เลือก อัตโนมัติ(DHCP)หรือ ด้วยตนเอง

  • หากต้องการระบุการตั้งค่า IPv4 ด้วยตนเอง

   1. ภายใต้แก้ไขการตั้งค่า IPของเครือข่าย หรือ แก้ไขการตั้งค่าIP เลือก ด้วยตนเอง แล้วเปิดIPv4

   2. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ในกล่องที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์และ เกตเวย์ ให้พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP

   3. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง DNS ที่ต้องการ และ DNS สำรอง พิมพ์ที่อยู่หลักและรองของ DNS เซิร์ฟเวอร์

   4. เมื่อต้องการระบุว่าคุณต้องการใช้การเข้ารหัสลับ (DNS ผ่าน HTTPS) หรือการเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่คุณระบุ หรือไม่ ให้ใช้การเข้ารหัสลับ DNS ที่ต้องการ และ การเข้ารหัสลับ DNSแบบอื่น ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • หากต้องการระบุการตั้งค่า IPv6 ด้วยตนเอง

   1. ภายใต้แก้ไขการตั้งค่า IPของเครือข่าย หรือ แก้ไขการตั้งค่าIP เลือก ด้วยตนเอง แล้วเปิดIPv6

   2. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ในกล่อง IP address, Subnet prefix lengthและGatewayให้พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP

   3. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง DNS ที่ต้องการ และ DNS สำรอง พิมพ์ที่อยู่หลักและรองของ DNS เซิร์ฟเวอร์

   4. เมื่อต้องการระบุว่าคุณต้องการใช้การเข้ารหัสลับ (DNS ผ่าน HTTPS) หรือการเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่คุณระบุ หรือไม่ ให้ใช้การเข้ารหัสลับ DNSที่ต้องการ และ การเข้ารหัสลับ DNSแบบอื่น ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • เมื่อคุณเลือก อัตโนมัติ (DHCP) เราเตอร์ของคุณหรือจุดเข้าใช้งานอื่นๆ (แนะนำ) จะกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และการตั้งค่าที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

  • เมื่อคุณเลือก ด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้

 5. เมื่อเสร็จ ให้เลือก บันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตั้ง IPv4 ให้เรียกใช้พร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแล พิมพ์ ติดตั้ง ipv4 ส่วนติดต่อ netsh แล้วกดปุ่ม Enter

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ

 1. เลือก เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 

 2. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก Wi-Fi Wi-Fi >จัดการเครือข่ายที่รู้จัก  เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้นเลือก คุณสมบัติ

  • สำหรับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต เลือก อีเทอร์เน็ต แล้ลวเลือกเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่คุณเชื่อมต่ออยู่

 3. ภายใต้ การกำหนด IP เลือก แก้ไข

 4. ภายใต้ แก้ไขการตั้งค่า IP เลือก อัตโนมัติ (DHCP) หรือ ด้วยตนเอง

  1. หากต้องการระบุการตั้งค่า IPv4 ด้วยตนเอง

   1. ภายใต้ แก้ไขการตั้งค่า IP เลือก ด้วยตนเอง จากนั้น เปิด IPv4

   2. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ในกล่อง ที่อยู่ IP, ความยาว Subnet Prefix และ เกตเวย์ พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP

   3. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง DNS ที่ต้องการ และ DNS สำรอง พิมพ์ที่อยู่หลักและรองของ DNS เซิร์ฟเวอร์

  2. หากต้องการระบุการตั้งค่า IPv6 ด้วยตนเอง

   1. ภายใต้ แก้ไขการตั้งค่า IP เลือก ด้วยตนเอง จากนั้น เปิด IPv6

   2. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ในกล่อง ที่อยู่ IP, ความยาว Subnet Prefix และ เกตเวย์ พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP

   3. เมื่อต้องการระบุที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ ในกล่อง DNS ที่ต้องการ และ DNS สำรอง พิมพ์ที่อยู่หลักและรองของ DNS เซิร์ฟเวอร์

  • เมื่อคุณเลือก อัตโนมัติ (DHCP) เราเตอร์ของคุณหรือจุดเข้าใช้งานอื่นๆ (แนะนำ) จะกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และการตั้งค่าที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

  • เมื่อคุณเลือก ด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่อยู่ IP และที่อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้

 5. เมื่อเสร็จ ให้เลือก บันทึก

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน DHCP หรือเปลี่ยนการตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ

 1. เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Windows 8.1 เลือกปุ่ม เริ่มต้น เริ่มพิมพ์ ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย จากนั้น เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย ในรายการ

  • ใน Windows 7 ให้เปิด การเชื่อมต่อเครือข่าย โดยเลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้น เลือก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน เลือก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นเลือก คุณสมบัติ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านหรือการยืนยันสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

 3. เลือกแท็บ เครือข่าย ภายใต้ การเชื่อมต่อนี้ใช้รายการต่อไปนี้ เลือก อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่น 4 (TCP/IPv4) หรือ อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่น 6 (TCP/IPv6) จากนั้นเลือก คุณสมบัติ

 4. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IPv4 IP ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรับการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้เลือก ใช้ที่อยู่ IP ต่อไปนี้ จากนั้นใน ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์ และกล่อง เกตเวย์เริ่มต้น ให้พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP

 5. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่ IP ของ IPv6 ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรับการตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับที่อยู่ IPv6 โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่ IP ให้เลือก ใช้อยู่ IPv6 ต่อไปนี้ จากนั้น ใน ที่อยู่ IPv6, ความยาว Subnet Prefix และกล่อง เกตเวย์เริ่มต้น ให้พิมพ์การตั้งค่าที่อยู่ IP

 6. เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP ให้เลือก รับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้เลือก ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ จากนั้น ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้อง และ เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง ให้ป้อนอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรอง

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS, WINS และ IP ขั้นสูง ให้เลือก ขั้นสูง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตั้ง IPv4 ให้เรียกใช้พร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแล พิมพ์ ติดตั้ง ipv4 ส่วนติดต่อ netsh แล้วกดปุ่ม Enter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×