ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ไม่ว่าคุณจะเขียนจดหมายหรือคํานวณข้อมูลตัวเลข คีย์บอร์ดของคุณเป็นวิธีหลักในการใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย การเรียนรู้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ไม่กี่อย่าง(คำแนะนำเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ) สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วิธีการจัดระเบียบแป้น

แป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มตามฟังก์ชัน ดังนี้


 • แป้นสำหรับพิมพ์ (ตัวอักษรและตัวเลข) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร หมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน และแป้นสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่มีอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่า

 • แป้นควบคุม แป้นเหล่านี้ใช้แป้นเดียวหรือใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อดำเนินการบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Ctrl, Alt, แป้นโลโก้ Windows รูปภาพของโลโก้ Windows, และ Esc

 • แป้นฟังก์ชัน แป้นฟังก์ชันใช้สำหรับการทำงานบางอย่าง แป้นเหล่านี้มีชื่อกำกับตั้งแต่ F1, F2, F3 ไปจนถึง F12 ฟังก์ชันการทำงานของแป้นเหล่านี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละโปรแกรม

 • แป้นนำทาง แป้นเหล่านี้จะใช้เพื่อเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆ ของเอกสารหรือเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้ ซึ่งได้แก่ แป้นลูกศร, Home, End, Page Up, Page Down, Delete และ Insert

 • แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นตัวเลขมีประโยชน์เมื่อต้องการป้อนหมายเลขอย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้จัดไว้เป็นบล็อกเดียวกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลขที่ใช้กันปกติหรือเครื่องบวกเลข

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการจัดเรียงแป้นเหล่านี้บนแป้นพิมพ์ทั่วไป เค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณอาจแตกต่างกัน


รูปภาพของคีย์บอร์ดแสดงชนิดของแป้น 


การพิมพ์ข้อความ


เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการพิมพ์บางสิ่งในโปรแกรม ข้อความอีเมล หรือกล่องข้อความ คุณจะเห็นเส้นแนวตั้งกะพริบ (รูปภาพของเคอร์เซอร์) เรียกว่าเคอร์เซอร์หรือจุดแทรก ซึ่งจะแสดงตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่คุณพิมพ์ คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ โดยคลิกในตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการโดยใช้เมาส์ หรือใช้แป้นนำทาง (ดูส่วน "การใช้แป้นนำทาง" ในบทความนี้)


นอกเหนือจากตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว แป้สำหรับพิมพ์ยังมี Shift, Caps Lock, Tab, Enter, Spacebar และ Backspace ด้วย


ชื่อแป้น

วิธีการใช้

Shift

กด Shift พร้อมกับตัวอักษรเพื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ กด Shift พร้อมกับแป้นอื่นเพื่อพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนของแป้นนั้น

Caps Lock

กด Caps Lock หนึ่งครั้งเพื่อพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กด Caps Lock อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันนี้ แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock เปิดอยู่

Tab

กด Tab เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าโดยเว้นระยะห่างจำนวนมาก คุณยังสามารถกด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนแบบฟอร์มได้

Enter

กด Enter เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป ในกล่องโต้ตอบ กด Enter เพื่อเลือกปุ่มไฮไลต์

Spacebar

กด Spacebar เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งช่องว่าง

Backspace

กด Backspace เพื่อลบอักขระข้างหน้าเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือกการใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดเป็นวิธีดำเนินการที่ใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ซึ่งเรียกว่าทางลัดเนื่องจากแป้นเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ตามความเป็นจริงแล้ว การดำเนิการหรือคำสั่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเมาส์เกือบทุกอย่างสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยใช้แป้นหนึ่งแป้นหรือหลายแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณ


ในหัวข้อวิธีใช้ เครื่องหมายบวก (+) ที่คั่นระหว่างแป้นสองแป้นขึ้นไปหมายความว่า ให้กดแป้นเหล่านั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Ctrl + A หมายถึงให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วกด A ส่วน Ctrl + Shift + A หมายความว่า ให้กด Ctrl และ Shift ค้างไว้ แล้วกด A


ค้นหาทางลัดของโปรแกรม

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ได้ โดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อต้องการดูคำสั่งที่มีแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดเมนู ทางลัด (หากมี) จะแสดงถัดจากรายการเมนู


รูปภาพของเมนูแก้ไขใน Notepad ที่แสดงแป้นพิมพ์ลัดถัดจากเมนูสั่ง 

แป้นพิมพ์ลัดแสดงถัดจากรายการเมนูเลือกเมนู คำสั่ง และตัวเลือก

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเปิดเมนู เลือกคำสั่งและตัวเลือกอื่นๆ ได้ ในโปรแกรมที่เมนูมีตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ให้กด Alt และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เพื่อเปิดเมนูที่สอดคล้องกัน กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในรายการเมนูเพื่อเลือกคำสั่งดังกล่าว สำหรับโปรแกรมที่ใช้ Ribbon เช่น Paint และ WordPad ให้กดแป้น Alt ทับ (แทนตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้) ตัวอักษรที่กดได้


รูปภาพของเมนูระบายสีที่แสดงตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในเมนูสั่ง


กดแป้น Alt + F เพื่อเปิดเมนูไฟล์ จากนั้นกด P เพื่อเลือกคำสั่งพิมพ์


เทคนิคนี้ทำงานในกล่องโต้ตอบด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้อยู่กับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ หมายความว่า คุณสามารถกดแป้น Alt กับตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกตัวเลือกนั้นได้

ทางลัดที่มีประโยชน์

ตารางต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดบางส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู แป้นพิมพ์ลัด

กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows รูปภาพของโลโก้ Windows

เปิดเมนูเริ่มต้น

Alt + Tab

สลับไปมาระหว่างโปรแกรมหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่

Alt + F4

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

Ctrl + S

บันทึกไฟล์หรือเอกสารปัจจุบัน (ใช้งานได้ในโปรแกรมส่วนใหญ่)

Ctrl + C

คัดลอกรายการที่เลือก

Ctrl + X

ตัดรายการที่เลือก

Ctrl + V

วางรายการที่เลือก

Ctrl + Z

ยกเลิกการดำเนินการ

Ctrl + A

เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง

F1

แสดงวิธีใช้ของโปรแกรมหรือ Windows

แป้นโลโก้ Windows รูปภาพของโลโก้ Windows+ F1

แสดงวิธีใช้และการสนับสนุน Windows

Esc

ยกเลิกงานปัจจุบัน

แป้นที่ใช้กับแอปพลิเคชั่น

เปิดเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการเลือกในโปรแกรม ซึ่งเทียบได้กับการคลิกขวาสิ่งที่จะเลือก


การใช้แป้นนำทาง

แป้นนำทางช่วยให้คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ เลื่อนไปมาในเอกสารและเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้ ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชั่นที่พบบ่อยของแป้นเหล่านี้กด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรขึ้น หรือลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ หรือเลือกหนึ่งช่อง หรือหนึ่งบรรทัดตามทิศทางของลูกศร หรือเลื่อนเว็บเพจตามทิศทางของลูกศร

หน้าแรก

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านบนของเว็บเพจ

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านล่างของเว็บเพจ

Ctrl + Home

ย้ายไปที่ด้านบนของเอกสาร

Ctrl + End

ย้ายไปที่ด้านล่างของเอกสาร

Page Up

ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

Page Down

ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับลงมาหนึ่งหน้าจอ

ลบ

ลบอักขระหลังเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก สำหรับใน Windows ลบรายการที่เลือก และย้ายไปยังถังรีไซเคิล

Insert

ปิดหรือเปิดโหมดแทรก เมื่อโหมดแทรกเปิดอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์จะถูกแทรกที่เคอร์เซอร์ เมื่อโหมดแทรกปิด ข้อความที่คุณพิมพ์จะแทนที่อักขระที่มีอยู่


การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข

แป้นพิมพ์ตัวเลขมีตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เครื่องหมาย + บวก), - (ลบ), * (คูณ), และ / (หาร) จุดทศนิยมอย่างที่ปรากฏในเครื่องคิดเลขหรือเครื่องบวกเลข อักขระเหล่านี้มีอยู่ซ้ำกันบนแป้นพิมพ์ แต่การจัดเรียงแป้นพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มือข้างเดียวได้อย่างรวดเร็ว


รูปภาพของแป้นตัวเลข


แป้นพิมพ์ตัวเลข


เมื่อต้องการใช้แป้นตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลข ให้กด Num Lock แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่มีแสงที่ระบุว่า Num Lock เปิด หรือปิดอยู่ เมื่อ Num Lock ปิดอยู่ ฟังก์ชันแป้นพิมพ์ตัวเลขจะทำหน้าที่เป็นแป้นนำทางชุดที่สอง (ฟังก์ชันเหล่านี้ปรากฏอยู่บนแป้นถัดจากตัวเลขหรือสัญลักษณ์)


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับการคำนวณอย่างง่ายด้วยแอปเครื่องคิดเลข

 1. เปิด เครื่องคิดเลข ด้วยการคลิกปุ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า เครื่องคิดเลข จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องคิดเลข

 2. ตรวจสอบไฟบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อดูว่า Num Lock เปิดอยู่หรือไม่ หากไม่ได้เปิด ให้กด Num Lock

 3. พิมพ์หมายเลขแรกในการคำนวณโดยใช้แป้นตัวเลข

 4. บนแป้นตัวเลข ให้พิมพ์ + เพื่อเพิ่ม - ลบ * คูณ หรือ/ หาร

 5. พิมพ์หมายเลขถัดไปในการคำนวณ

 6. กด Enter เพื่อคำนวณให้เสร็จสมบูรณ์

แป้นที่ไม่คุ้นสามแป้น

ถึงตอนนี้ พวกเราได้อธิบายการใช้งานทุกแป้นที่คุณน่าจะได้ใช้ไปแล้ว แต่หากจะให้หมดข้อสงสัยจริงๆ มาดูแป้นสามแป้นที่เป็นปริศนากว่าใครบนแป้นพิมพ์กันดีกว่า PrtScn, Scroll Lock และ Pause/Break


PrtScn (หรือพิมพ์หน้าจอ)

เมื่อก่อนนี้ แป้นนี้ใช้เพื่อการนี้จริงๆ นั่นคือส่งข้อความที่อยู่บนหน้าจอปัจจุบันไปยังเครื่องพิมพ์ ปัจจุบัน การกด PrtScn จะเป็นการจับภาพทั้งหน้าจอของคุณ ("ภาพหน้าจอ") แล้วคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดในหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถวางภาพหน้าจอ (Ctrl + V) ลงใน Microsoft Paint หรือโปรแกรมอื่น และถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์จากโปรแกรมดังกล่าวได้เลย


แป้นที่ไม่เป็นที่สังเกตกว่านั้นคือ แป้น SYS RQ ซึ่งใช้แป้นร่วมกับ PrtScn บนแป้นพิมพ์บางรุ่น ตามประวัติแล้ว แป้น SYS RQ ถูกออกแบบมาเพื่อ "ส่งคำขอให้ระบบขอ" แต่คำสั่งนี้ไม่ได้เปิดใช้งานใน Windows

เคล็ดลับ: กดแป้น Alt + PrtScn เพื่อจับภาพของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ แทนการจับภาพทั้งหน้าจอ


ScrLk (หรือ Scroll Lock)

ในโปรแกรมส่วนใหญ่ การกดแป้น Scroll Lock จะไม่มีผลแต่อย่างใด ในบางโปรแกรม การกดแป้น Scroll Lock จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแป้นลูกศรและแป้น Page Up และ Page Down เนื่องจากการกดแป้นเหล่านี้ทำให้เอกสารเลื่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเคอร์เซอร์หรือตำแหน่งที่เลือก แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock เปิดอยู่


Pause/Break

แป้นนี้ใช้งานน้อยมาก ในโปรแกรมรุ่นเก่ากว่าบางโปรแกรม การกดแป้นนี้จะหยุดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราว หรือเมื่อกดร่วมกับแป้น Ctrl จะหยุดการทำงานของโปรแกรม


แป้นอื่นๆ

แป้นพิมพ์สมัยใหม่บางรุ่นมาพร้อมกับ "แป้นพิมพ์ด่วน" หรือปุ่มที่ทำให้คุณเข้าถึงแบบด่วน ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่โปรแกรม ไฟล์ หรือคำสั่งต่างๆ รุ่นอื่นๆ มีตัวควบคุมระดับเสียง ล้อเลื่อน ล้อย่อ/ขยาย และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลที่มากับแป้นพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้


เคล็ดลับสำหรับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย

การใช้แป้นพิมพ์ของคุณอย่างถูกต้องสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือและแขนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้คุณใช้แป้นพิมพ์ได้สบายมากขึ้น

 • วางแป้นพิมพ์ของคุณให้อยู่ในระดับศอก ให้ต้นแขนอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายขนานไปกับลำตัวของคุณ

 • จัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางข้างหน้าคุณ หากแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้นพิมพ์ที่เป็นตัวเลข คุณสามารถใช้ spacebar เป็นจุดกึ่งกลางได้

 • พิมพ์โดยให้มือและข้อมือของคุณลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถขยับแขนทั้งแขนเพื่อแตะแป้นที่อยู่ไกลได้ แทนการยืดนิ้ว

 • หลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นผิวใดๆ ขณะที่พิมพ์ หากแป้นพิมพ์ของคุณมีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้เฉพาะช่วงที่คุณหยุดพิมพ์

 • ในขณะที่พิมพ์ ให้แตะเบาๆ และวางข้อมือให้ตรง

 • เมื่อคุณไม่ได้พิมพ์ ปล่อยให้แขนและมือของคุณได้ผ่อนคลาย

 • หยุดพักจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ 15 ถึง 20 นาที

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา

ถามในชุมชน >

รับการสนับสนุน

ติดต่อเรา >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×