ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้แอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows กับผู้บรรยาย

แอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวที่อ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์ต่าง เพื่อให้คุณสามารถใช้พีซีด้วยการมองเห็นบางส่วนหรือไม่ใช้เลย มีแป้นพิมพ์ลัดที่จะช่วยคุณในการดำเนินการทั่วไป

เริ่มโปรแกรมผู้บรรยาย

กด แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enter พร้อมกันเพื่อเริ่มโปรแกรมผู้บรรยาย กดแป้นเหล่านี้อีกครั้งเพื่อหยุดโปรแกรมผู้บรรยาย ในคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ แป้นโลโก้ Windows จะอยู่ที่แถวด้านล่างของแป้น ข้างซ้ายหรือขวาของแป้น Alt

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมผู้บรรยายใน Windows 10 โปรดดู เริ่มต้นใช้งานผู้บรรยาย

เปิดแอป

ในการเปิดแอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows ให้กด แป้นโลโก้ Windows พิมพ์ “เครื่องเล่นดีวีดี” แล้วกด Enter ในการปิดแอป ให้กด Alt + F4

การนำทาง

การควบคุมทั้งหมดที่ใช้งานกับผู้บรรยายได้จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าแถบแอป ซึ่งเข้าใช้ได้โดยการกด Tab ขณะเล่นดิสก์

แป้นพิมพ์ลัด

ทางลัดแป้นพิมพ์ต่อไปนี้สามารถใช้งานในแอปได้

กดแป้นนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Ctrl + P หรือ Spacebar

เล่นหรือหยุดดิสก์ชั่วคราว (ขณะเล่นดิสก์)

Alt + Enter

เข้าสู่เต็มหน้าจอ

Ctrl + B

เริ่มเล่นบทปัจจุบันอีกครั้งหรือข้ามไปยังบทก่อนหน้า (ขณะเล่นดิสก์)

งานทั่วไป

เริ่มเล่นดิสก์

  1. เริ่มแอป

  2. โหลดดีวีดีวิดีโอหรือบลูเรย์ดิสก์

  3. กด Tab ไปที่เมนู ปุ่มแถบแอปเมนูตัวเลือก และกด Enter

  4. กด Tab ไปที่ปุ่มแถบแอปชื่อเรื่องแรก (คำแนะนำเครื่องมือ: เล่นชื่อเรื่องแรก) และกด Enter

ควบคุมการเล่นวิดีโอ

ต่อไปนี้คือวิธีการควบคุมการเล่นขณะที่ดิสก์ของคุณกำลังเล่น

  • ในการหยุดชั่วคราวหรือเล่นวิดีโอ ให้กด Spacebar

  • ในการ ข้ามย้อนกลับ, กรอกลับ, กรอไปข้างหน้า หรือ ข้ามไปยังรายการถัดไป ให้กด Tab ไปยังปุ่มที่ต้องการ แล้วกด Enter

  • ในการเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณอยู่ในไทม์ไลน์ของโปรแกรม ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสี่ยงอ่านหมายเลขบท กดลูกศรซ้ายหรือขวาค้างไว้เพื่อกรอเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับไปเรื่อยๆ แล้วกด Enter เพื่อเล่นต่อ

เปิดคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

เมื่อมีคำบรรยายที่ใช้ได้ ให้เริ่มเล่นดิสก์ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะอยู่ที่ ปุ่มแถบแอปคำบรรยายทดแทนการได้ยิน ตัวเลือกนี้จะอยู่หลัง ปุ่มแถบแอประดับเสียง (หากมี)

สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับโปรแกรมผู้บรรยายหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของ Microsoft โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×