ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่วนติดต่อเครื่องมือสนิปใน Windows 11

ถ่ายสแนปช็อตเพื่อคัดลอกคำหรือรูปภาพจากทั้งหมดหรือบางส่วนของหน้าจอพีซีของคุณ ใช้เครื่องมือสนิปเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือจดบันทึก แล้วบันทึกและแบ่งปัน

จับภาพสนิปแบบใดก็ได้ต่อไปนี้:

สนิปแบบอิสระ

วาดรูปร่างอิสระรอบวัตถุ

สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ลากเคอร์เซอร์ไปรอบวัตถุเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม

สนิปแบบหน้าต่าง

เลือกหน้าต่าง เช่น กล่องโต้ตอบ ที่คุณต้องการจับภาพ

สนิปแบบเต็มหน้าจอ

จับภาพหน้าจอทั้งหมด

สนิปวิดีโอ

จับภาพคลิปวิดีโอของการเลือกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของส่วนใดๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการ

เมื่อคุณจับภาพสนิป จะมีการคัดลอกไปยังหน้าต่างเครื่องมือสนิปที่คุณจะเปลี่ยนแปลง บันทึก แบ่งปันโดยอัตโนมัติ 

เปิดเครื่องมือสนิป

การเปิดเครื่องมือสนิปมีอยู่สี่วิธี ดังนี้

 • เลือกปุ่ม เริ่มต้น ป้อน เครื่องมือสนิป จากนั้นเลือก เครื่องมือสนิป จากผลลัพธ์

 • กด แป้น โลโก้ Windows + Shift + S สําหรับสนิปรูปแบบคงที่

 • กด Print Screen (PrtSc) สําหรับสนิปรูปแบบคงที่

 • กด แป้น โลโก้ Windows + Shift + R สําหรับสนิปวิดีโอ

ทำงานกับภาพหน้าจอของคุณ

เมื่อเครื่องมือสนิปเปิดอยู่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างและทํางานกับภาพหน้าจอของคุณ

ในเครื่องมือสนิป ให้เลือก โหมด ใน Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ใหม่  จากนั้น เมื่อคุณเลือกชนิดของสนิปที่คุณต้องการ คุณจะเห็นหน้าจอทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีเทาเล็กน้อย จากนั้น เลือกจากสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอในปัจจุบัน เลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

การเลือกโหมดสําหรับสนิปรูปในเครื่องมือสนิป

 1. หลังจากที่คุณเปิด เครื่องมือสนิป แล้ว ให้เปิดเมนูที่คุณต้องการจับภาพ

 2. กดแป้น Ctrl +PrtSc ทั้งหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเทา รวมถึงเมนูที่เปิดอยู่

 3. เลือก โหมด หรือใน Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ใหม่  เลือกชนิดของสนิปที่คุณต้องการ แล้วเลือกพื้นที่ของการจับภาพหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป คุณสามารถเขียนหรือวาดรอบๆ รูปนั้นได้โดยเลือกปุ่ม ปากกา หรือ ปากกาเน้นข้อความ เลือก ยางลบ เพื่อลบเส้นที่คุณวาดไว้

การใช้สนิปวิดีโอในเครื่องมือสนิป

เมื่อต้องการจับภาพสนิปวิดีโอ เปิดเครื่องมือสนิป เลือกปุ่ม บันทึก จากนั้นเลือก การบันทึกใหม่ หรือกด แป้นโลโก้ Windows + Shift + R เลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นเลือก เริ่มต้น เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้เลือก หยุด ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถบันทึกการบันทึกตามที่ต้องการ หรือเลือก แก้ไขใน Clipchamp เพื่อทํางานกับการบันทึกในตัวแก้ไขวิดีโอ Clipchamp

 1. หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว เลือกปุ่ม บันทึกสนิป 

 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ ตําแหน่งที่ตั้ง และชนิด แล้วเลือก บันทึก

เมื่อคุณจับภาพสนิปจากหน้าต่างเบราว์เซอร์และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML จะมี URL ปรากฏอยู่ใต้สนิป เพื่อป้องกันไม่ให้ URL ปรากฏขึ้น:

 1. ในเครื่องมือสนิป เลือกปุ่ม ตัวเลือก 

 2. ในกล่อง ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ภายใต้สนิป (HTML เท่านั้น) แล้วเลือก ตกลง

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ส่งสนิป จากนั้น เลือกตัวเลือกจากรายการ

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Alt + M

เลือกโหมดการสนิป

Alt + N

สร้างสนิปใหม่ในโหมดเดียวกันกับอันที่แล้ว

Shift + แป้นลูกศร

เลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกสนิปประเภทต่างๆ

Alt + D

ชะลอการจับภาพ 1-5 วินาที

Ctrl + C

คัดลอกสนิปไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl + S

บันทึกสนิป

เมื่อเปิดการจับภาพของคุณในเครื่องมือสนิป ให้เลือก แก้ไข > แก้ไขด้วยระบายสี เพื่อใช้ฟีเจอร์สําหรับการปรับขนาด สี ข้อความ และการปรับปรุงอื่นๆ อีกมากมาย

ในโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกสนิป ให้คลิกขวาที่สนิป เลือก พิมพ์ จากตัวเลือกและเลือกตัวเลือกสําหรับวิธีที่คุณต้องการพิมพ์รูปของคุณ

ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ เครื่องมือสนิป คุณจะเห็นแอปเครื่องมือสนิปและรายการการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ เลือก ปักหมุดไปยังแถบงาน

ก่อนอื่น ให้ระบุเมนูหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณต้องการจับภาพ ในเครื่องมือสนิป ให้เลือก หน่วงเวลา จากนั้นเลือก ตัวอย่างเช่น 5 วินาที เลือก โหมด เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง 5 วินาที ภายใน 5 วินาที ให้เปิดเมนูหรือสร้างรูปภาพของคุณ ในเวลา 5 วินาที เมื่อคุณเห็นหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเทา ให้ใช้เมาส์วาดบริเวณที่คุณต้องการ   

ถ่ายสแนปช็อตเพื่อคัดลอกคำหรือรูปภาพจากทั้งหมดหรือบางส่วนของหน้าจอพีซีของคุณ ใช้เครื่องมือสนิปเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือจดบันทึก แล้วบันทึกและแบ่งปัน

จับภาพสนิปแบบใดก็ได้ต่อไปนี้:

สนิปแบบอิสระ

วาดรูปร่างอิสระรอบวัตถุ

สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ลากเคอร์เซอร์ไปรอบวัตถุเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม

สนิปแบบหน้าต่าง

เลือกหน้าต่าง เช่น กล่องโต้ตอบ ที่คุณต้องการจับภาพ

สนิปแบบเต็มหน้าจอ

จับภาพหน้าจอทั้งหมด

เมื่อคุณจับภาพสนิป จะมีการคัดลอกไปยังหน้าต่างเครื่องมือสนิปที่คุณจะเปลี่ยนแปลง บันทึก แบ่งปันโดยอัตโนมัติ 

เปิดเครื่องมือสนิป

การเปิดเครื่องมือสนิปมีอยู่สามวิธี ดังนี้

 • เลือกปุ่ม เริ่มต้น ป้อน เครื่องมือสนิป จากนั้นเลือก เครื่องมือสนิป จากผลลัพธ์

 • กด แป้น โลโก้ Windows + Shift + S

 • กด Print Screen (PrtSc)

ทำงานกับภาพหน้าจอของคุณ

เมื่อเครื่องมือสนิปเปิดอยู่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างและทํางานกับภาพหน้าจอของคุณ

ในเครื่องมือสนิป ให้เลือก โหมด ใน Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ใหม่  จากนั้น เมื่อคุณเลือกชนิดของสนิปที่คุณต้องการ คุณจะเห็นหน้าจอทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีเทาเล็กน้อย จากนั้น เลือกจากสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอในปัจจุบัน เลือกพื้นที่ของหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

ตัวเลือกโหมดเครื่องมือสนิป

 1. หลังจากที่คุณเปิด เครื่องมือสนิป แล้ว ให้เปิดเมนูที่คุณต้องการจับภาพ

 2. กดแป้น Ctrl + PrtSc ทั้งหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเทา รวมถึงเมนูที่เปิดอยู่

 3. เลือก โหมด หรือใน Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ให้เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ใหม่  เลือกชนิดของสนิปที่คุณต้องการ แล้วเลือกพื้นที่ของการจับภาพหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

หลังจากจับภาพสนิปได้ คุณสามารถเขียนหรือวาดรอบ ๆ สนิปนั้นได้ โดยเลือกปุ่ม ปากกา หรือ ปากกาเน้นข้อความ  เลือก ยางลบ เพื่อลบเส้นที่คุณวาดไว้

 1. หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว เลือกปุ่ม บันทึกสนิป 

 2. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ ตําแหน่งที่ตั้ง และชนิด แล้วเลือก บันทึก

เมื่อคุณจับภาพสนิปจากหน้าต่างเบราว์เซอร์และบันทึกเป็นแฟ้ม HTML จะมี URL ปรากฏอยู่ใต้สนิป เพื่อป้องกันไม่ให้ URL ปรากฏขึ้น:

 1. ในเครื่องมือสนิป เลือกปุ่ม ตัวเลือก 

 2. ในกล่อง ตัวเลือกเครื่องมือสนิป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวม URL ภายใต้สนิป (HTML เท่านั้น) แล้วเลือก ตกลง

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป เลือกลูกศรถัดจากปุ่ม ส่งสนิป จากนั้น เลือกตัวเลือกจากรายการ  

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Alt + M

เลือกโหมดการสนิป

Alt + N

สร้างสนิปใหม่ในโหมดเดียวกันกับอันที่แล้ว

Shift + แป้นลูกศร

เลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกสนิปประเภทต่างๆ

Alt + D

ชะลอการจับภาพ 1-5 วินาที

Ctrl + C

คัดลอกสนิปไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl + S

บันทึกสนิป

เมื่อเปิดการจับภาพของคุณในเครื่องมือสนิป ให้เลือก แก้ไข > แก้ไขด้วยระบายสี 3D เพื่อใช้ฟีเจอร์สําหรับการปรับขนาด สี ข้อความ และการปรับปรุงอื่นๆ อีกมากมาย

ในโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกสนิป ให้คลิกขวาที่สนิป เลือก พิมพ์ จากตัวเลือกและเลือกตัวเลือกสําหรับวิธีที่คุณต้องการพิมพ์รูปของคุณ

ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ เครื่องมือสนิป คุณจะเห็นแอปเครื่องมือสนิปและรายการการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้ เลือก ปักหมุดไปยังแถบงาน

ก่อนอื่น ให้ระบุเมนูหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณต้องการจับภาพ ในเครื่องมือสนิป ให้เลือก หน่วงเวลา จากนั้นเลือก ตัวอย่างเช่น 5 วินาที เลือก โหมด เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง 5 วินาที ภายใน 5 วินาที ให้เปิดเมนูหรือสร้างรูปภาพของคุณ ในเวลา 5 วินาที เมื่อคุณเห็นหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเทา ให้ใช้เมาส์วาดบริเวณที่คุณต้องการ   

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×