ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณมีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์สัมผัสเพื่อป้อนข้อความได้ เมื่อต้องการเปิดแป้นพิมพ์สัมผัส ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แตะบริเวณที่คุณต้องการป้อนข้อความ แล้วแป้นพิมพ์สัมผัสจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

 • เลือกไอคอน  แป้นพิมพ์สัมผัส บนแถบงาน

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส คุณสามารถเพิ่มไอคอน นั้นลงในพื้นที่การแจ้งเตือนบนแถบงานได้

เพิ่มไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัสลงในพื้นที่แจ้งให้ทราบบนแถบงาน

คุณสามารถมีไอคอนสําหรับแป้นพิมพ์สัมผัสบนแถบงานได้หากคุณต้องการเปิดอย่างง่ายดายเมื่อใดก็ได้ คุณยังสามารถล้างไอคอนจากพื้นที่แจ้งให้ทราบได้ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าถึง

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้: 

 1. เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า > > การตั้งค่าส่วนบุคคล > แถบงาน

 2. ถัดจาก แป้นพิมพ์สัมผัส ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการให้ไอคอนแสดงในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงาน (เสมอไม่เคย หรือ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อแป้นพิมพ์)

ตั้งค่าเมื่อแป้นพิมพ์เปิดขึ้น

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถเลือกว่าจะให้แป้นพิมพ์สัมผัสปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณสัมผัสกล่องข้อความ 

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า > > เวลา & ภาษา> การพิมพ์ 

 2. เลือก แป้นพิมพ์สัมผัส เพื่อขยายส่วนนั้น

 3. ถัดจาก แสดงแป้นพิมพ์สัมผัส ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการให้แป้นพิมพ์สัมผัสแสดง (เสมอไม่เลย หรือ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อแป้นพิมพ์)

รูปแบบแป้นพิมพ์สัมผัส

แป้นพิมพ์สัมผัสมีรูปแบบแป้นพิมพ์ 4 รูปแบบให้คุณใช้ป้อนข้อความ เลือกไอคอนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ที่มุมซ้ายบนของแป้นพิมพ์สัมผัสเพื่อดูและสลับใช้ตัวเลือกต่างๆ

เลือกไอคอนที่ด้านล่างของตัวเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เพื่อล็อกหรือปลดล็อกตำแหน่งแป้นพิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถล็อกแป้นพิมพ์อยู่กับที่หรือย้ายไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้าจอได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณ

คีย์บอร์ด

คำอธิบาย

แป้นพิมพ์เริ่มต้น

เค้าโครงนี้เหมาะสําหรับการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส มีแป้นที่ใหญ่กว่าและบางแป้นถูกเอาออกเพื่อให้พิมพ์ง่ายขึ้น

แยกคีย์บอร์ด

เค้าโครงนี้จะแยกคีย์บอร์ดออกเพื่อให้ครึ่งหนึ่งอยู่ใกล้กับขอบซ้ายของหน้าจอ และอีกด้านอยู่ทางขวา ซึ่งทําให้การพิมพ์ง่ายขึ้นเมื่อถืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัสด้วยมือสองข้าง (อาจไม่มีให้บริการในบางภาษา)

แป้นพิมพ์ขนาดเล็ก

รูปแบบนี้เป็นแป้นพิมพ์ขนาดกะทัดรัดที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่บนหน้าจอของคุณ (อาจไม่มีให้บริการในบางภาษา)

แป้นพิมพ์แบบดั้งเดิม

รูปแบบนี้จะจําลองแบบแป้นพิมพ์ภายนอกแบบมาตรฐานส่วนใหญ่ มันมีฟังก์ชั่นทั้งหมดและมีการเลือกปุ่มที่ขยาย

แผงข้อความที่เขียนด้วยลายมือ

ใช้เพื่อใส่ข้อความด้วยปากกาหรือนิ้วของคุณ

เค้าโครง 12 แป้น (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

รูปแบบคีย์บอร์ดสําหรับอักขระภาษาญี่ปุ่นที่วางแป้นในตาราง 3x4

เค้าโครงแบบ 50-on (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

รูปแบบคีย์บอร์ดสําหรับอักขระภาษาญี่ปุ่นที่วางแป้นในตารางที่มี 5 แถว ทําให้ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นสามารถค้นหาตัวละครฮิระงะนะตัวใดตัวหนึ่งได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การพิมพ์แบบลากนิ้วเช่นการเขียนแบบลากนิ้วไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

หากคุณมีอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัส แป้นพิมพ์สัมผัสช่วยให้คุณป้อนข้อความได้โดยการแตะแป้นพิมพ์ที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณด้วยปากกาหรือนิ้วมือของคุณ ใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น หรือลองใช้ตัวเลือกอื่นๆ ที่มีให้

เปิดแป้นพิมพ์สัมผัส

 1. บนแท็บเล็ตหรือพีซีในโหมดแท็บเล็ต ให้เลือก แป้นพิมพ์ สัมผัส บนแถบงาน

 2. แตะบริเวณที่คุณต้องการป้อนข้อความ แล้วแป้นพิมพ์สัมผัสจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นปุ่มแป้นพิมพ์สัมผัส ให้แตะแถบงานค้างไว้ (หรือคลิกขวา) แล้วเลือก แสดงปุ่มแป้นพิมพ์สัมผัส

รูปแบบแป้นพิมพ์สัมผัส

แป้นพิมพ์สัมผัสมีรูปแบบแป้นพิมพ์ 4 รูปแบบให้คุณใช้ป้อนข้อความ เลือกไอคอนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ที่มุมซ้ายบนของแป้นพิมพ์สัมผัสเพื่อดูและสลับใช้ตัวเลือกต่างๆ

แผงการตั้งค่าแป้นพิมพ์สัมผัส

 • แป้นพิมพ์มาตรฐาน นี่เป็นรูปแบบแป้นพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นและเหมือนกับแป้นพิมพ์ภายนอกแบบมาตรฐาน เพียงแต่มีขนาดกะทัดรัดกว่า รูปแบบแป้นพิมพ์นี้จะไม่มีปุ่มตัวเลขหรือปุ่ม ESC

 • แป้นพิมพ์แบบแคบ (แบบใช้มือเดียว) แป้นพิมพ์แบบแคบมีขนาดเล็กกว่าแป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้ความรู้สึกเหมือนการพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือ โดยจะกินพื้นที่หน้าจอน้อยกว่าขณะที่คุณกำลังทำงาน และรองรับการเขียนแบบลากนิ้ว

 • แผงป้อนข้อความด้วยลายมือ ใช้ปากกาหรือนิ้วเขียนบนแผงเพื่อป้อนข้อความ หากคุณต้องการใช้ปลายนิ้วของคุณ ให้เลือก เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ปากกา & Windows Ink และเปิด เขียน ในแผงข้อความที่เขียนด้วยลายมือด้วยปลายนิ้วของคุณ

 • แป้นพิมพ์มาตรฐานแบบขยาย เค้าโครงนี้จะจําลองแป้นพิมพ์ภายนอกมาตรฐานให้ใกล้เคียงที่สุด โดยมีฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกัน และมีปุ่มบางปุ่มเพิ่มเข้ามาด้วย

เลือกไอคอนที่ด้านล่างของตัวเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เพื่อล็อกหรือปลดล็อกตำแหน่งแป้นพิมพ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถล็อกแป้นพิมพ์อยู่กับที่หรือย้ายไปยังตำแหน่งอื่นบนหน้าจอได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณ

หมายเหตุ: การพิมพ์แบบลากนิ้วอาจไม่รองรับในบางภาษา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×