ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทนี้อธิบายการนำทางด้วยคีย์บอร์ดของผู้บรรยาย ซึ่งรวมไปถึงวิธีการเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ค้นหาและเปิดแอป และเปลี่ยนสิ่งที่ผู้บรรยายอ่าน นอกจากนี้ ยังอธิบายรายละเอียดพื้นฐานของการปรับความเร็วในการพูด ระดับเสียง และวิธีการหยุดผู้บรรยาย

โหมดสแกนช่วยให้คุณมีตัวเลือกการนำทางมากยิ่งขึ้น เราจะอธิบายเรื่องนี้ในบทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

เรียนรู้ผู้บรรยายด้วยการเริ่มต้นใช้งานด่วน

การเริ่มต้นใช้งานด่วนเป็นคู่มือที่สอนพื้นฐานการใช้ผู้บรรยายให้กับคุณ โดยจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำสิ่งต่างๆ เช่น การไปยังส่วนหัวและจุดสังเกต และยังมีเว็บเพจตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณมีความคุ้นเคยกับการใช้ผู้บรรยายทางออนไลน์ ไปที่การเริ่มต้นใช้งานด่วนได้ตลอดเวลาจากหน้าแรกของ ซึ่งเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดผู้บรรยาย

แป้น Tab, ลูกศร และ Enter

ใน Windows ใช้แป้น Tab หรือลูกศรเพื่อเลื่อนไปรอบๆ แอปและเว็บเพจ เมื่อคุณไปถึงสิ่งที่คุณต้องการใช้ เช่น ลิงก์ ให้กด Enter คุณยังสามารถใช้แป้น Tab, ลูกศร และ Enter เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างและโต้ตอบกับสิ่งต่างๆ เช่น กล่องกาเครื่องหมายและปุ่ม

แป้นผู้บรรยาย

คุณสามารถเลือกแป้นปรับค่าที่คุณต้องการใช้ได้ในคำสั่งของผู้บรรยาย ทั้งแป้น Caps Lock และ Insert ทำหน้าที่เป็นแป้นผู้บรรยายตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้แป้นใดแป้นหนึ่งในคำสั่งที่ใช้แป้นผู้บรรยายได้ แป้นผู้บรรยายเรียกง่ายๆ ว่า “ผู้บรรยาย“ ในคำสั่ง คุณสามารถเปลี่ยนแป้นผู้บรรยายได้ในการตั้งค่าผู้บรรยาย

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น 106 แป้น Insert และ NonConvert จะเป็นแป้นผู้บรรยายเริ่มต้นของคุณ

สำรวจดูแป้นพิมพ์ของคุณ

การเรียนรู้การป้อนข้อมูลจะบอกคุณว่าแป้นที่คุณกำลังกดบนแป้นพิมพ์คือแป้นอะไร รวมถึงคำสั่งผู้บรรยายที่เกี่ยวข้อง เปิดหรือปิดโหมดเรียนรู้การป้อนข้อมูลด้วยการกด ผู้บรรยาย + 1 (แป้นหมายเลข 1)

หยุดผู้บรรยายไม่ให้อ่าน

เมื่อต้องการหยุดการอ่านของผู้บรรยาย ให้กดแป้น Ctrl

ทำให้ผู้บรรยายพูดดังขึ้นหรือเร็วขึ้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับเสียงของผู้บรรยาย ให้กด:

  • ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายบวก (+) หรือ ผู้บรรยาย + Ctrl + เพิ่ม (แป้นพิมพ์ตัวเลข) เพื่อเพิ่มระดับเสียง

  • ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายลบ (+) หรือ ผู้บรรยาย + Ctrl + ลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข) เพื่อลดระดับเสียง

หากต้องการเปลี่ยนความเร็วเสียงที่ผู้บรรยายพูด ให้กด:

  • ผู้บรรยาย + เครื่องหมายบวก (+) หรือ ผู้บรรยาย + เครื่องหมายลบ (-)

หมายเหตุ: คำสั่งที่มีเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) อ้างอิงถึงแป้นจริง และไม่จำเป็นต้องใช้แป้น Shift เป็นแป้นปรับค่า หากไม่ได้เรียกใช้อย่างชัดเจน คุณไม่จำเป็นต้องรวมแป้น Shift ก่อนแป้นเท่ากับเพื่อทำเป็นเครื่องหมายบวกแบบเดียวกับที่คุณทำเมื่อพิมพ์เครื่องหมายบวก ตัวอย่างเช่น การใช้คำสั่งระดับเสียงของผู้บรรยายด้านบน ผู้บรรยาย + Ctrl + เครื่องหมายเท่ากับ (=) คือคำสั่งสัญพจน์ ไม่ใช่ ผู้บรรยาย + Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows

Windows และแอปสำหรับ Windows มีแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ควบคู่ไปกับคำสั่งของผู้บรรยายได้ ตัวอย่างเช่น กด แป้นโลโก้ Windows  เพื่อเปิดเมนูเริ่มต้น หรือ เมื่อต้องการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ให้กด แป้นโลโก้ Windows  + A

สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ใน Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดใน Windows สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดในแอป Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดในแอป สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดในเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของ Windows ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดของ Windows สำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เลื่อนไปรอบๆ แอปและเว็บเพจ

ค้นหาและเปิดแอป

เมื่อต้องการค้นหาแอปใน Windows 10 อย่างรวดเร็ว ให้กด แป้นโลโก้ Windows  บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเปิดเมนูเริ่มต้นแล้ววางโฟกัสในกล่องค้นหา จากนั้น พิมพ์ชื่อของแอปที่คุณกำลังค้นหา ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกในรายการของผลลัพธ์การค้นหา และกดแป้น Enter เพื่อเปิด

สลับระหว่างแอปต่างๆ

เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ ที่เปิดอยู่บนพีซีของคุณ ให้กดแป้น Alt ค้างไว้ แล้วกดแป้น Tab ผู้บรรยายจะพูดชื่อของแอปที่เปิดอยู่ เมื่อคุณเลื่อนวนรอบๆ แอปเหล่านั้น เมื่อคุณพบแอปที่คุณต้องการใช้ ให้ปล่อยแป้นทั้งสอง

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบว่าแอปหรือหน้าต่างใดที่มีโฟกัส ให้กด ผู้บรรยาย + T เพื่ออ่านชื่อหน้าต่างที่มีโฟกัส เมื่อต้องการอ่านชื่อเรื่องและเนื้อหาของหน้าต่างที่มีโฟกัส ให้กด ผู้บรรยาย + W 

ค้นหาเวลา วันของสัปดาห์ และวันที่

หากต้องการดูเวลา วันของสัปดาห์ และวันที่ในเวลาใดๆ ให้กด ผู้บรรยาย + F12

ให้ผู้บรรยายใช้ข้อมูลจากเว็บ

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผู้บรรยายสามารถให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับรูป ลิงก์ และเว็บเพจโดยการส่งไปยัง Microsoft

หมายเหตุ:: เมื่อต้องการปิดบริการเหล่านี้ ให้ไปที่ จัดการข้อมูลและบริการของคุณ ในการตั้งค่าผู้บรรยาย

ไฮเปอร์ลิงก์

หากคุณต้องการตำแหน่งที่ไฮเปอร์ลิงก์จะนำคุณไป ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + D และผู้บรรยายสามารถบอกชื่อเพจที่ลิงก์จะนำคุณไปได้ การดำเนินการนี้ทำงานได้ดีในแอปพลิเคชันบนเว็บและจดหมาย

คำอธิบายรูป

ถ้าคุณพบรูปที่คุณต้องการอธิบาย ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + D ผู้บรรยายจะส่งรูปไปยัง Microsoft แล้วอ่านคำอธิบายของรูป

ข้อมูลสรุปของเว็บเพจ

ฟังข้อมูลสรุปของเว็บเพจที่มีจำนวนลิงก์ จุดสังเกตหลัก และส่วนหัว ด้วยการกด ผู้บรรยาย + S

ลิงก์ยอดนิยมและข้อมูลสรุปเว็บเพจแบบเต็ม

กด ผู้บรรยาย + S สองครั้งเร็วๆ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบนหน้าจอพร้อมข้อมูลต่อไปนี้ : จำนวนลิงก์ จุดสังเกตหลัก และส่วนหัวของเพจ รวมทั้งรายการลิงก์ยอดนิยมของเพจ (ลิงก์ยอดนิยมคือลิงค์บนเพจที่ถูกคลิกมากที่สุด)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft

จากนั้น: บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×