ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้จอแสดงอักษรเบรลล์ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งอักษรเบรลล์บนพีซีของคุณ นำทางในพีซีของคุณ และอ่านข้อความ

โปรแกรมผู้บรรยายรองรับจอแสดงผลอักษรเบรลล์จากผู้ผลิตหลายราย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ รวมถึงคำสั่งแป้นเฉพาะสำหรับแต่ละจอ ให้ดูที่ ภาคผนวก D: จอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ

หมายเหตุ

อักษรเบรลล์ของโปรแกรมผู้บรรยายขณะนี้อยู่ในเวอร์ชันเบต้า และคำติชมของคุณสามารถช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เมื่อโปรแกรมผู้บรรยายกำลังทำงานอยู่ ให้กด Caps lock + E เพื่อเปิดฮับคำติชม คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Microsoft Accessibility User Voice สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับอักษรเบรลล์ในโปรแกรมผู้บรรยาย โปรดติดต่อ Disability Answer Desk

ติดตั้งอักษรเบรลล์

โปรแกรมผู้บรรยายทำงานได้กับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่ใช้ USB หรือพอร์ตอนุกรม เมื่อต้องการใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอักษรเบรลล์ดังนี้

 1. กด แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + N เพื่อเปิดการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย

 2. ภายใต้ อักษรเบรลล์ (เวอร์ชันเบต้า) เลือก ดาวน์โหลดและติดตั้งอักษรเบรลล์ (ซึ่งจะใช้เวลาสักครู่ Windows จะยังถามว่าคุณแน่ใจว่าคุณต้องการอนุญาตให้ Windows ทำการเปลี่ยนแปลงพีซีของคุณหรือไม่)

 3. เมื่อการดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เลือก เปิดใช้งานอักษรเบรลล์

 4. จากนั้น เพิ่มจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ เลือก เพิ่มจอแสดงผลอักษรเบรลล์ แล้วเลือกผู้ผลิตจอแสดงผลอักษรเบรลล์และชนิดการเชื่อมต่อ (USB หรือพอร์ตอนุกรม)

การใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ

หากคุณใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ หรือโปรแกรมผู้บรรยายจะไม่ทำงานกับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ในทันที คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมที่ Windows ใช้ เพื่อสื่อสารกับจอแสดงผลของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + N เพื่อเปิดการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย และเลือกตัวเลือกภายใต้ เปลี่ยนโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลอักษรเบรลล์ โปรแกรมควบคุมที่ใช้งานโดยโปรแกรมผู้บรรยายจะนำหน้าด้วย "(โปรแกรมผู้บรรยาย)"

หมายเหตุ

คุณต้องเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมหากมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่แตกต่างกันสำหรับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ หากคุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อผู้ผลิตจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

การถอนการติดตั้งอักษรเบรลล์

เมื่อต้องการลบอักษรเบรลล์ในโปรแกรมผู้บรรยายออกจากพีซีของคุณ:

 1. กด แป้นโลโก้ Windows  + I เพื่อเปิดการตั้งค่า

 2. เลือก แอป เลือก แอปและคุณสมบัติ และจากนั้นเลือก จัดการคุณลักษณะที่เป็นตัวเลือก

 3. เลือก การเข้าถึง – การสนับสนุนอักษรเบรลล์ และจากนั้นเลือก เลิกติดตั้ง

เปลี่ยนการตั้งค่าอักษรเบรลล์

การตั้งค่าต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีใช้อักษรเบรลล์กับโปรแกรมผู้บรรยายได้เอง เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าดังกล่าว ให้กด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + N เพื่อเปิดการตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย จากนั้น ภายใต้ อักษรเบรลล์ (เวอร์ชันเบต้า) เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ภาษาสำหรับการป้อนข้อมูลและการแสดงผล

 • ชนิดของตารางสำหรับการป้อนข้อมูลและการแสดงผล (ระดับ 1, ระดับ 2 หรืออักษรเบรลล์คอมพิวเตอร์ 8 จุด)

 • การหมดเวลาการแจ้งเตือน

 • วิธีแสดงเคอร์เซอร์ และหากคุณต้องการให้เคอร์เซอร์กะพริบบนจอแสดงผลอักษรเบรลล์

หากคุณต้องการใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบอนุกรมก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ ให้เลือก ใช้การตั้งค่าปัจจุบันก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้ หลังจากการเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

คำสั่งแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์

หากจอแสดงผลอักษรเบรลล์มีแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ คุณสามารถใช้เพื่อป้อนข้อความหรือทำคำสั่งดังต่อไปนี้ คำสั่งให้สลับแป้นพิมพ์คือ Space + จุด 1-3

จุดอักษรเบรลล์

คำสั่งโปรแกรมผู้บรรยาย

1-2-3-4 หรือ 1-2-3-4-7

ไปยังย่อหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า

1-2-5 หรือ 1-2-5-7

ไปยังส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้า

2-3-4-5 หรือ 2-3-4-5-7

ไปยังตารางถัดไปหรือก่อนหน้า

1-3 หรือ 1-3-7

ไปยังลิงก์ถัดไปหรือก่อนหน้า

2-4 หรือ 2-4-7

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

1-4-5 หรือ 1-4-5-7

ไปยังจุดสังเกตถัดไปหรือก่อนหน้า

1-2-4 หรือ 1-2-4-7

ไปยังเขตข้อมูลฟอร์มถัดไปหรือก่อนหน้า

1-2 หรือ 1-2-7

ไปยังปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้า

1-4 หรือ 1-4-7

ไปยังกล่องคำสั่งผสมถัดไปหรือก่อนหน้า

1-5 หรือ 1-5-7

ไปยังเขตข้อมูลแก้ไขถัดไปหรือก่อนหน้า

1-2-3-5 หรือ 1-2-3-5-7

ไปยังปุ่มตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้า

1-3-4-6 หรือ 1-3-4-6-7

ไปยังกล่องกาเครื่องหมายถัดไปหรือก่อนหน้า

1-6 หรือ 1-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 1

1-2-6 หรือ 1-2-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 2

1-4-6 หรือ 1-4-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 3

1-4-5-6 หรือ 1-4-5-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 4

1-5-6 หรือ 1-5-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 5

1-2-4-6 หรือ 1-2-4-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 6

1-2-4-5-6 หรือ 1-2-4-5-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 7

1-2-5-6 หรือ 1-2-5-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 8

2-4-6 หรือ 2-4-6-7

ไปยังระดับส่วนหัวถัดไปหรือก่อนหน้าระดับที่ 9

Space + 1-2-3

เปิด การเรียนรู้การป้อนข้อมูล กดสองครั้งเพื่อปิด

ใช้คำสั่งต่อไปนี้สำหรับการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

จุดอักษรเบรลล์

การป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

Space + 4-5

แป้น Tab

Space + 1-2

Shift + แป้น Tab

Space + 2-3-4-5

Alt + แป้น Tab

Space + 2-4-5-6

แป้นโลโก้ Windows 

Space + 1-2-3-5

แป้นโลโก้ Windows  + แป้น Tab

Space + แป้นกำหนดเส้นทาง 1 ถึง 12

แป้น F1 ถึง F12

7

แป้น Backspace

8

แป้น Enter

Space + 2-6

แป้น Escape

Space + 3

แป้นซ้ายของเคอร์เซอร์

Space + 6

แป้นขวาของเคอร์เซอร์

Space + 1

แป้นขึ้นของเคอร์เซอร์

Space + 4

แป้นล่างของเคอร์เซอร์

Space + 2-3

แป้น Page up

Space + 5-6

แป้น Page Down

Space + 2

แป้นหน้าแรก

Space + 5

แป้น End

Space + 3-5

แป้น Insert

Space + 2-5-6

แป้น Delete

คำสั่งต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถป้อนและค้างแป้นปรับค่าตามด้วยตัวอักษรหรือแป้นอื่นได้

จุดอักษรเบรลล์

การป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์

Space + 1-8

กดแป้นโลโก้ Windows ค้างไว้ 

Space + 2-8

กดแป้น Alt ค้างไว้

Space + 3-8

กดแป้น Ctrl ค้างไว้

Space + 4-8

กดแป้น Shift ค้างไว้

Space + 5-8

กดแป้น AltGr ค้างไว้

Space + 6-8

กดแป้น Caps lock ค้างไว้

Space + 7-8

ปล่อยแป้นปรับค่าทั้งหมด

การใช้เคอร์เซอร์สัมผัสบนจอแสดงผลอักษรเบรลล์

หากจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณมีเคอร์เซอร์สัมผัส คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการบางอย่างได้

การทำงานกับองค์ประกอบแบบโต้ตอบ

เมื่อเนื้อหาที่แสดงเป็นองค์ประกอบแบบโต้ตอบ ให้แตะที่เคอร์เซอร์สัมผัสใดก็ได้ที่อยู่เหนือเนื้อหานั้นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนหลัก แตะเคอร์เซอร์สัมผัสสองตัวที่อยู่ติดกันเหนือเนื้อหา เพื่อดำเนินการในขั้นตอนรองหากมีหนึ่งในนั้นพร้อมใช้งาน

เมื่อเนื้อหาที่แสดงไม่ใช่ข้อความ ให้แตะเคอร์เซอร์สัมผัสสองตัวที่ไม่อยู่ติดกันเหนือเนื้อหาเพื่อแสดงเมนูบริบทหากมีหนึ่งในนั้นพร้อมใช้งาน

แก้ไขข้อความ

ใช้คำสั่งเคอร์เซอร์สัมผัสต่อไปนี้ในการแก้ไขข้อความ:

 • เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกข้อความชี้ไปที่อักขระเฉพาะ ให้แตะเคอร์เซอร์สัมผัสเหนือเซลล์ที่สอดคล้องกัน คุณยังสามารถแตะเคอร์เซอร์สัมผัสเหนือเซลล์ที่แสดงอักขระหรือตัวปรับเปลี่ยนก่อนหน้านี้ (เช่นตัวพิมพ์ใหญ่หรือหมายเลข) เพื่อทำสิ่งนี้ได้เช่นกัน ตัวแทนของ Caret จะอยู่บนเซลล์หลังตัวปรับเปลี่ยน

 • เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกข้อความไปยังอักขระล่าสุดบนจอแสดงผล แตะเคอร์เซอร์สัมผัสเหนือเซลล์ว่างเมื่อสิ้นสุดการแสดงผล

 • เพื่อดำเนินการในขั้นตอนรอง ให้แตะบนเคอร์เซอร์สัมผัสติดกันสองบนตัวอักขระที่สอดคล้องกัน

 • เมื่อต้องการแสดงเมนูบริบท ให้แตะเคอร์เซอร์สัมผัสที่ไม่ติดกันสองตัวเหนืออักขระที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเคอร์เซอร์สัมผัสสองตัวที่ไม่ติดกันมากที่สุด

หมายเหตุ

จอแสดงผลบางเครื่องไม่รองรับการกดเคอร์เซอร์สัมผัสสองตัวพร้อมกัน ดังนั้น ควรมีคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแต่ละจอแสดงผล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งแป้นเฉพาะสำหรับแต่ละจอ ให้ดูที่ ภาคผนวก D: จอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ

 

ต่อไป: ภาคผนวก A: ภาษาที่รองรับ

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×