ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

มีแป้นพิมพ์สำหรับพีซีอยู่หลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกซึ่งเป็นตัวแป้นพิมพ์จริงที่เสียบเข้ากับพีซีของคุณ แต่ Windows มีเครื่องมือการช่วยสําหรับการเข้าถึงในตัวที่เรียกว่า แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) ที่สามารถใช้แทนคีย์บอร์ดจริงได้

คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ OSK วิธีนี้จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานครบถ้วนซึ่งคุณสามารถใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งชนิดอื่นๆ เพื่อเลือกแป้น หรือใช้แป้นที่เป็นแป้นจริงจำนวนหนึ่งเพื่อวนไปตามแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

หมายเหตุ: พีซีที่มีหน้าจอสัมผัสจะมีแป้นพิมพ์สัมผัสด้วยเช่นกัน แป้นพิมพ์สัมผัสจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะภายในกล่องข้อความเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดแท็บเล็ต

หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ไปที่ เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > การช่วยสําหรับการเข้าถึง > แป้นพิมพ์ และเปิดแป้นสลับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แป้นพิมพ์ที่สามารถใช้เพื่อเลื่อนไปมาบนหน้าจอและใช้ป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิด OSK จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้เลือกปุ่ม การเข้าถึง ที่มุมขวาล่างของหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อเปิด OSK แล้ว ให้เลือกแป้น ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

 • ใช้เสียงคลิก: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น

 • แสดงแป้นเพื่อให้เลื่อนไปรอบๆ หน้าจอได้ง่ายขึ้น: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ OSK มีแป้นสําหรับจัดตําแหน่งใหม่บนหน้าจอของคุณ

 • เปิดแป้นพิมพ์ตัวเลข: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อขยาย OSK เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ตัวเลข

 • คลิกที่แป้น: ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ

 • โฮเวอร์เหนือแป้น: ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือจอยสติ๊กเพื่อชี้ที่แป้น OSK อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระเหล่านั้นตามเวลาที่ระบุ ใช้แถบเลื่อน ระยะเวลาโฮเวอร์ เพื่อปรับการหน่วงเวลา

 • สแกนผ่านแป้น: ใช้โหมดนี้หากคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์อย่างต่อเนื่อง โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์ ใช้แถบเลื่อน ความเร็วในการสแกนเพื่อตั้งค่าความเร็วที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้รวมกันสําหรับการเลือกแป้น:

  • จอยสติ๊ก แป้นควบคุมเกม หรืออุปกรณ์เล่นเกมอื่นๆ

  • แป้นแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถเลือกจากรายการ

  • การคลิกเมาส์

 • ใช้การคาดเดาข้อความ: ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ OSK แนะนําคําให้คุณขณะที่คุณพิมพ์ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพิมพ์ทั้งคํา คุณยังสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการแทรกช่องว่างหลังแต่ละคําที่คาดเดา

หมายเหตุ: 

 • การคาดเดาข้อความใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปน หากคุณต้องการใช้หนึ่งในภาษาเหล่านี้แต่ภาษาดังกล่าวไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ ให้ติดตั้งไฟล์ภาษาสำำหรับภาษานั้น

 • หากคุณกำลังใช้โหมดเลื่อนหรือโหมดสแกน และเผลอลดขนาด OSK จนเล็กที่สุด คุณสามารถเรียกคืนขนาดเดิมได้ด้วยการชี้ไปที่ OSK ภายในแถบงาน (สำหรับโหมดเลื่อน) หรือด้วยการกดแป้นสแกน (สำหรับโหมดสแกน)

 • หากคุณลดขนาด OSK ให้เล็กที่สุด และสลับเป็นโหมดแท็บเล็ต ให้ใช้ปุ่ม มุมมองงาน เพื่อกลับไปใช้ OSK

มีแป้นพิมพ์สำหรับพีซีอยู่หลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกซึ่งเป็นตัวแป้นพิมพ์จริงที่เสียบเข้ากับพีซีของคุณ แต่ Windows มีเครื่องมือความง่ายในการเข้าถึงที่เรียกว่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) ซึ่งสามารถใช้แทนแป้นพิมพ์ที่เป็นตัวแป้นพิมพ์จริง

คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ OSK วิธีนี้จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานครบถ้วนซึ่งคุณสามารถใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งชนิดอื่นๆ เพื่อเลือกแป้น หรือใช้แป้นที่เป็นแป้นจริงจำนวนหนึ่งเพื่อวนไปตามแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

หมายเหตุ: พีซีที่มีหน้าจอสัมผัสจะมีแป้นพิมพ์สัมผัสด้วยเช่นกัน แป้นพิมพ์สัมผัสจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะภายในกล่องข้อความเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดแท็บเล็ต

หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ไปที่ เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์ และเปิดแป้นสลับภายใต้ ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แป้นพิมพ์ที่สามารถใช้เพื่อเลื่อนไปมาบนหน้าจอและใช้ป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หมายเหตุ: หากต้องการเปิด OSK จากหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้เลือกปุ่ม ความง่ายในการเข้าถึง  ที่มุมขวาล่างของหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นเลือก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อเปิด OSK แล้ว ให้เลือกแป้น ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

 • ใช้เสียงคลิก ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น

 • แสดงแป้นพิมพ์เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับเลื่อนไปรอบ ๆ หน้าจอ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แป้นพิมพ์มีแสงสว่างเมื่อคุณพิมพ์

 • เปิดแป้นพิมพ์ตัวเลข ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อขยาย OSK จนแสดงแป้นกดที่เป็นตัวเลข

 • คลิกบนแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ

 • โฮเวอร์เหนือแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้น อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุ

 • สแกนผ่านแป้น ใช้โหมดนี้หากคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์ต่อไป โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์

 • ใช้การคาดเดาข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ OSK แนะนำคำให้ขณะที่คุณพิมพ์ ทำให้คุณไม่ต้องพิมพ์ทั้งคำ

หมายเหตุ: 

 • การคาดเดาข้อความใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปน หากคุณต้องการใช้หนึ่งในภาษาเหล่านี้แต่ภาษาดังกล่าวไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ ให้ติดตั้งไฟล์ภาษาสำำหรับภาษานั้น

 • หากคุณกำลังใช้โหมดเลื่อนหรือโหมดสแกน และเผลอลดขนาด OSK จนเล็กที่สุด คุณสามารถเรียกคืนขนาดเดิมได้ด้วยการชี้ไปที่ OSK ภายในแถบงาน (สำหรับโหมดเลื่อน) หรือด้วยการกดแป้นสแกน (สำหรับโหมดสแกน)

 • หากคุณลดขนาด OSK ให้เล็กที่สุด และสลับเป็นโหมดแท็บเล็ต ให้ใช้ปุ่ม มุมมองงาน เพื่อกลับไปใช้ OSK

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×