รับโปรแกรมควบคุมและการอัปเดตที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

Support for Windows 7 ended on January 14, 2020

เราขอแนะนำให้คุณย้ายไปเป็นพีซี Windows 10 เพื่อให้ได้รับการอัปเดตความปลอดภัยจาก Microsoft ต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสามารถให้ Windows ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่แนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ นี่เป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมควบคุมและข้อมูล

Windows สามารถค้นหาและดาวน์โหลดการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้สองประเภท:

 • โปรแกรมควบคุม โปรแกรมควบคุม คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง Windows สามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติว่ามีโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ใหม่ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

  สำหรับฮาร์ดแวร์ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณในอดีต โปรแกรมควบคุมที่อัปเดตอาจพร้อมใช้งานในภายหลัง แต่โปรแกรมควบคุมเหล่านั้นจะไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ หากต้องการติดตั้งการอัปเดตเพิ่มเติมเหล่านี้ ให้ไปที่ Windows Update ในแผงควบคุม ตรวจสอบการอัปเดต จากนั้นดูและติดตั้งการอัปเดตโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ข้อมูล Windows สามารถดาวน์โหลดไอคอนความละเอียดสูงสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวนมากที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมด้วยข้อมูลอย่างละเอียดของสิ่งเหล่านั้น เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และหมายเลขรุ่น แม้แต่ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการซิงค์ของอุปกรณ์ รายละเอียดเหล่านี้ทำให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างอุปกรณ์ที่เหมือนกันที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น โทรศัพท์มือถือต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

คุณสามารถตรวจสอบ Windows Update ได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่าพบโปรแกรมควบคุมและไอคอนใหม่สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ หากคุณต้องการให้ Windows Update ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมและไอคอนล่าสุดโดยอัตโนมัติ ต่อไปนี้คือวิธีการ:

 1. เปิดอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม จากนั้น บนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก การตั้งค่าการติดตั้งอุปกรณ์

 3. คลิก ใช่ทำแบบนี้โดยอัตโนมัติ (แนะนำ) จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลงต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านหรือการยืนยันสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

          ถ้า ใช่ ถูกเลือกเอาไว้อยู่แล้ว ให้คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการรับการอัปเดตที่สำคัญและที่แนะนำทั้งหมดสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่า Windows Update เปิดอยู่และได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมแล้ว

 

ถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าให้ Windows Update ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตที่สำคัญและที่แนะนำโดยอัตโนมัติ คุณยังอาจไม่ได้โปรแกรมควบคุมที่อัปเดตทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น การอัปเดตเพิ่มเติมอาจมีโปรแกรมควบคุมที่อัปเดตที่พร้อมใช้งานสำหรับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณได้ติดตั้งเอาไว้ Windows จะไม่ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการรับการอัปเดตที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ตรวจสอบ Windows Update สำหรับรายการอัปเดตที่พร้อมใช้งานทั้งหมด รวมไปถึงการอัปเดตทางเลือกเป็นระยะๆ คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน แล้วเลือกการอัปเดตจากรายการของการอัปเดตที่ Windows ค้นหาสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ต่อไปนี้คือวิธีการทำสิ่งนี้:

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักพักในระหว่างที่ Windows มองหาการอัปเดตล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่ลิงก์ในกล่องใต้ Windows Update เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตแต่ละรายการ การอัปเดตแต่ละชนิดอาจรวมโปรแกรมควบคุมไว้ด้วย

 4. บนหน้า เลือกการอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง ให้ค้นหาการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ และเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง แต่อาจไม่มีรายการอัปเดตโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานเลยก็ได้

 5. บนหน้า Windows Update ให้คลิก ติดตั้งการอัปเดตต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านหรือการยืนยันสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

หมายเหตุ

Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตนั้นเป็นการอัปเดตที่สำคัญ ที่แนะนำ หรือเลือกได้ว่าจะติดตั้งหรือไม่

การอัปเดตบางประเภทกำหนดให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

 

จะเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ ในบางครั้ง Windows อาจไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณได้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณอาจต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูโปรแกรมควบคุมหรือการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ หรือลองติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
 

Device Stage เป็นคุณลักษณะใหม่ใน Windows เวอร์ชันนี้ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และงานที่คุณสามารถดำเนินการกับอุปกรณ์นั้นได้ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Device Stage กับคอมพิวเตอร์ของคุณ Device Stage จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในบางครั้ง Device Stage อาจเปิดขึ้น แต่ไม่แสดงงานและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใดๆ หรือทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นสาเหตุบางประการเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องดำเนินการ:

หมายเหตุ

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีรายงานว่ารองรับ Device Stage (แต่จะเปิดเฉพาะ AutoPlay) ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ค้นหาว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุมใดบ้างที่จะทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้กับ Device Stage และยืนยันว่าอุปกรณ์นั้นรองรับ Device Stage จริงหรือไม่

 • Device Stage อาจต้องการการอนุญาตจากคุณเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบดูว่ามีข้อความใน Device Stage ที่แจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อมูลที่พร้อมใช้งานแล้วหรือไม่ แล้วทำตามคำแนะนำ

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Device Stage ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณได้ถ้าคุณกำลังออฟไลน์ ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ในภายหลังเมื่อคุณออนไลน์

 • Device Stage อาจพยายามดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดรอสักครู่ แล้วดูว่า Device Stage สามารถค้นหาข้อมูลได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ Device Stage จะพยายามดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณเรื่อยๆ แม้ว่าตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่ว่าง ถ้าคุณไม่ต้องการรอ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งในภายหลัง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×