วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ

การกระจัดกระจายของไฟล์ทำให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณทำงานหนักขึ้นและสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงได้ อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์สามารถเกิดการกระจายของข้อมูลได้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ใน Windows ช่วยจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจาย เพื่อให้ดิสก์และไดรฟ์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์จะทำงานตามกำหนดเวลา แต่คุณยังสามารถวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลในดิสก์และไดรฟ์ของคุณด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


หากต้องการจัดเรียงฮาร์ดดิสก์ของคุณ


  1. เปิดตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ โดยคลิกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ในรายการผลลัพธ์

  2. ใต้ สถานะปัจจุบัน เลือกดิสก์ที่คุณต้องการจัดเรียง

  3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า จำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์หรือไม่ ให้คลิก วิเคราะห์ดิสก์ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

    เมื่อ Windows เสร็จสิ้นการวิเคราะห์ดิสก์ คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การกระจัดกระจายข้อมูลบนดิสก์ได้ในคอลัมน์ เรียกใช้ครั้งล่าสุด หากมีมากกว่า 10% แสดงว่าคุณควรจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

  4. คลิก จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน


การปรับไดรฟ์ให้เหมาะสมที่สุดอาจใช้เวลาหลายนาทีจนถึงสองสามชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์และระดับการปรับที่จำเป็น คุณยังคงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างกระบวนการจัดเรียงข้อมูลได้

หมายเหตุ

ถ้าไดรฟ์กำลังถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่น หรือถูกฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์อื่นที่ไม่ใช่ระบบไฟล์ NTFS, FAT หรือ FAT32 แล้ว ไดรฟ์นั้นจะไม่สามารถจัดเรียงข้อมูลได้

ไม่สามารถจัดเรียงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

หากดิสก์ที่คุณคาดว่าจะเห็นใต้ สถานะปัจจุบัน ไม่ปรากฏในตำแหน่งนั้น อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก่อนอื่นให้ลองซ่อมแซมดิสก์ แล้วกลับไปที่ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เพื่อลองแก้ไขอีกครั้ง


ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×