แก้ไขข้อผิดพลาด 0xC2: Bad_pool_caller

ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าคุณอาจจะต้องแปลงพีซีของคุณเป็นการกำหนดค่าก่อนหน้า

  1. ปิดพีซีของคุณโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จากนั้นรอและกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง เมื่อคุณเห็นโลโก้ของผู้ผลิตพีซีของคุณ ให้ปิดพีซีอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะเห็นข้อความ โปรดรอสักครู่

  2. ในหน้าจอถัดไป เลือก แก้ไขปัญหา แล้วเลือก ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่าการเริ่มต้น

  3. เลือกปุ่ม เริ่มนะบบใหม่

  4. เมื่อพีซีของคุณเริ่มระบบใหม่ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกวิธีการเริ่มต้น เลือก Last Known Good Configuration 

  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมควบคุมของคุณเป็นรุ่นล่าสุด พิมพ์ โปรแกรมควบคุม ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา ในตัวจัดการอุปกรณ์ที่ด้านบน เลือก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง  > เริ่มระบบใหม่

ไปที่ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหน้าจอสีน้ำเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×