โปรแกรมอ่านของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

 

โดยปกติแล้ว ถ้าคุณพยายามเปิดไฟล์ PDF, XPS หรือ TIFF ไฟล์ดังกล่าวจะเปิดในโปรแกรมอ่านโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมอ่านเป็นแอปเริ่มต้นสำหรับไฟล์ชนิดดังกล่าวได้ (เราจะแสดงวิธีดำเนินการดังกล่าวได้ในส่วนถัดไป)

ถ้าโปรแกรมอ่านเปิดอยู่แล้วและคุณต้องการเปิดไฟล์ต่อไปนี้คือวิธี:

 • แตะหรือคลิกเรียกดู

 • ถ้าคุณไม่เห็นเรียกดูให้ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างหรือคลิกขวาภายในแอพแล้วจากนั้นแตะหรือคลิกปุ่มเปิดไฟล์อื่นเปิดปุ่มไฟล์อื่น

 • หากคุณต้องการปิดไฟล์ปัจจุบันแล้วเปิดไฟล์ใหม่ ให้แตะหรือคลิก เปิดไฟล์ แล้วแตะหรือคลิก เรียกดู หากคุณต้องการให้ไฟล์ปัจจุบันเปิดอยู่และเปิดอีกไฟล์ในเวลาเดียวกัน ให้แตะหรือคลิก เปิดไฟล์ในแท็บใหม่ แล้วแตะหรือคลิก เรียกดู (ตัวเลือกสำหรับเปิดไฟล์ในแท็บใหม่จะไม่พร้อมใช้งานหากคุณได้เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วห้ารายการ เนื่องจากโปรแกรมอ่านรองรับการเปิดไฟล์ในคราวเดียวเพียงห้ารายการเท่านั้น)

 • เรียกดูโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บไฟล์

 • Tap หรือคลิกไฟล์เพื่อเลือกแล้วแตะหรือคลิกเปิด

หมายเหตุ

โปรแกรมอ่านสามารถเปิดไฟล์ในคราวเดียวได้เพียงห้าไฟล์เท่านั้น หากคุณได้เปิดไฟล์ไว้อยู่แล้วห้าไฟล์และทำการเปิดอีกไฟล์ โปรแกรมอ่านจะปิดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งที่เปิดอยู่นั้น หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่โปรแกรมอ่านต้องการปิด คุณจะได้รับแจ้งให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

หากไฟล์ PDF, XPS หรือ TIFF กำลังเปิดอยู่ในแอปอื่น คุณสามารถแจ้งให้ Windows ใช้โปรแกรมอ่านแทนได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิกเปลี่ยนการตั้งค่าพีซี

 3. แตะหรือคลิกค้นหาและแอปแล้วแตะหรือคลิกค่าเริ่มต้น

 4. แตะหรือคลิก เลือกแอปเริ่มต้นตามชนิดไฟล์ (คุณอาจต้องเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูตัวเลือกนี้)

 5. ภายใต้ชื่อให้เลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็น.pdf

 6. แตะหรือคลิกชื่อของแอปที่ปรากฏทางด้านขวาของpdfจากนั้นภายใต้เลือกแอปแล้วให้แตะหรือคลิกโปรแกรมอ่าน

 7. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับไฟล์แต่ละชนิดที่คุณต้องการเปิดในโปรแกรมอ่าน (ตัวอย่างเช่น oxps, .xps หรือ .tiff)

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านล่างเพื่อดูคำสั่งของแอปแล้ว
  (หากคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิกไฟล์ที่คุณต้องการสลับไปใช้

 1. เปิดไฟล์แรก

 2. ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างหรือคลิกขวาภายในไฟล์แล้วแตะหรือคลิกปุ่มเปิดไฟล์อื่นปุ่มเปิดไฟล์อื่น จากนั้นแตะหรือคลิกเปิดไฟล์ในแท็บใหม่

 3. หากไฟล์ที่คุณต้องการเปิดแสดงอยู่ในรายการของไฟล์ที่เปิดล่าสุด ให้แตะหรือคลิกที่ไฟล์นั้น มิฉะนั้นให้แตะหรือคลิก เรียกดูไปยังโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บไฟล์แล้วแตะหรือคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเปิดจากนั้นแตะหรือคลิก เปิด

 4. ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างหรือคลิกขวาเพื่อแสดงรูปขนาดย่อของไฟล์ที่คุณเปิด

 5. กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่รูปขนาดย่อของไฟล์อื่นจากนั้นแตะหรือคลิกเปิดในหน้าต่างใหม่ ไฟล์จะแสดงแบบเคียงข้างกัน

 • เปิดไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 • ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างหรือคลิกขวาภายในไฟล์แล้วแตะหรือคลิกพิมพ์

 • แตะหรือคลิกชื่อของเครื่องพิมพ์ หากคุณไม่เห็นรายชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่คุณเห็นตัวเลือก เพิ่มเติม ให้แตะหรือคลิกตัวเลือกดังกล่าว แล้วดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏขึ้นมาหรือไม่ ถ้าคุณยังไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของคุณคุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์

 • ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการแล้วแตะหรือคลิกพิมพ์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กรณีที่ใช้นิ้ว ให้บีบหน้าจอเพื่อแสดงรูปขนาดย่อของแต่ละหน้า (ถ้าคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดให้กด Ctrl + เครื่องหมายลบ (-) จนกว่าคุณจะเห็นรูปขนาดย่อของแต่ละหน้า) แล้วแตะหรือคลิกหน้าที่คุณต้องการไป

 • แตะหรือคลิกหมายเลขหน้าถ้ามีแสดงอยู่ที่มุมบนซ้าย (หรือกด Ctrl+G) แล้วใส่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการไป

กรณีที่ใช้นิ้ว ให้กางหรือบีบหน้าจอจนกระทั่งไฟล์มีขนาดตามที่คุณต้องการ (ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ ให้กด Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยาย หรือ Ctrl+เครื่องหมายลบ (-) เพื่อย่อ)

 

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่โปรแกรมอ่านแสดงเอกสารที่คุณกำลังอ่านอยู่ได้ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนจำนวนของหน้าที่จะให้แสดงบนหน้าจอในคราวเดียว หรือในกรณีที่ต้องการสลับไปมาระหว่างการเลื่อนในแนวนอนและการเลื่อนในแนวตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการอ่านของเอกสารปัจจุบันหรือตั้งค่าเค้าโครงการอ่านเริ่มต้น เพื่อให้เอกสารที่คุณจะเปิดในครั้งต่อไปแสดงในรูปแบบที่คุณต้องการได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการอ่านของเอกสารปัจจุบัน

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านล่างเพื่อดูคำสั่งของแอปแล้ว
  (หากคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงสองหน้าในแต่ละครั้ง (และเลื่อนตามแนวนอน) ให้แตะหรือคลิกสองหน้า

  • เมื่อต้องการแสดงครั้งละหนึ่งหน้า (และเลื่อนในแนวนอน) ให้แตะหรือคลิกหน้าเดียว

  • เมื่อต้องการแสดงครั้งละหนึ่งหน้า (และเลื่อนตามแนวตั้ง) ให้แตะหรือคลิกต่อเนื่อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงการอ่านตามค่าเริ่มต้น

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะการตั้งค่า
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า

 2. แตะหรือคลิกตัวเลือก

 3. ภายใต้เค้าโครงเริ่มต้นให้แตะหรือคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

เอกสารที่คุณเปิดหลังจากการตั้งค่าตัวเลือกนี้จะเปิดในเค้าโครงที่คุณเลือก
 

 1. แตะคำแรกที่คุณต้องการเน้น แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความที่คุณต้องการเน้น หากคุณจะเพิ่มบันทึกย่อ ให้เลือกข้อความที่จะให้บันทึกย่อไว้ (หากคุณใช้เมาส์ ให้ลากผ่านข้อความเพื่อเลือก)

 2. แตะหรือคลิกขวาภายในข้อความที่เลือกจากนั้นแตะหรือคลิกไฮไลต์หรือเพิ่มบันทึกย่อ

หมายเหตุ

คุณสามารถเน้นข้อความและเพิ่มบันทึกย่อได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างให้สิทธิในการดำเนินการดังกล่าวกับคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบให้ปัดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างหรือคลิกขวาภายในแอปแล้วให้แตะหรือคลิกเพิ่มเติมจากนั้นแตะหรือคลิกข้อมูล ภายใต้สิทธิ์ให้ดูที่เลือกเพิ่มบันทึกย่อและไฮไลต์ ถ้าไม่ได้เลือกไว้ คุณจะไม่สามารถเน้นข้อความหรือเพิ่มบันทึกย่อได้

 

 1. แตะคำแรกที่คุณต้องการคัดลอก แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก (หากคุณใช้เมาส์ ให้ลากผ่านข้อความเพื่อเลือก)

 2. แตะหรือคลิกขวาภายในข้อความที่เลือกจากนั้นแตะหรือคลิกคัดลอก

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านล่างเพื่อดูคำสั่งของแอปฯ (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอปแล้ว)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหรือคลิกบันทึก

  • แตะหรือคลิกบันทึกเป็นใส่ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์เป็นแล้วแตะหรือคลิกบันทึก

ไฟล์จะถูกบันทึกในเอกสารตามค่าเริ่มต้น
 

 1. ปัดนิ้วเข้าจากขอบด้านล่างเพื่อดูคำสั่งที่แอป (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอปแล้ว) รูปขนาดย่อของแต่ละไฟล์ที่เปิดอยู่จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. แตะหรือคลิก×สำหรับแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการปิด

ปัดลงมาจากขอบด้านบนของหน้าจอแล้วลากหน้าต่างโปรแกรมอ่านไปยังขอบด้านล่างของหน้าจอ 

ถ้าคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดคุณสามารถปิดโปรแกรมอ่านได้โดยการกด Alt + F4
 

กดแป้นนี้

วิธีการ

Ctrl + O

เปิดไฟล์ใหม่ (แทนที่ไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ถ้ามี)

Ctrl + T

เปิดไฟล์ในแท็บใหม่

Ctrl + P

พิมพ์ไฟล์

Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)

ขยาย

Ctrl + เครื่องหมายลบ (‑)

ย่อ

Ctrl + R

หมุนเอกสารทวนเข็มนาฬิกา

F8

สลับไปมาระหว่างเค้าโครงการอ่าน

Ctrl + F

ค้นหาคำหรือวลี

Ctrl + G

ไปที่หน้า

Ctrl + S

บันทึกไฟล์

Ctrl + Shift + S

บันทึกไฟล์เป็นชื่ออื่น

Ctrl + W

ปิดไฟล์

Ctrl + Tab หรือ Ctrl + Shift + Tab

สลับไปมาระหว่างไฟล์ที่เปิดอยู่

แป้นโลโก้ Windows + Z

แสดงคำสั่งของแอป

Shift + F10

แสดงเมนูของตัวเลือกสำหรับข้อความที่เลือก

 

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×