ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ใช้เมาส์คีย์เพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์

เมื่อใช้เมาส์คีย์ คุณสามารถใช้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์เพื่อย้ายตัวชี้แทนการใช้เมาส์ได้

เมื่อต้องการเปิดใช้ 'เมาส์คีย์'

  1. เปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึงโดยการคลิกปุ่มไอคอนปุ่มเริ่มแล้วคลิก แผงควบคุมคลิกความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิกศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

  2. คลิก ทำให้เมาส์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

  3. ใต้ ควบคุมเมาส์ด้วยแป้นพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้เมาส์คีย์

การเลื่อนตัวชี้โดยใช้เมาส์คีย์

หลังจากเปิดเมาส์คีย์ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อเลื่อนเมาส์
 

เมื่อต้องการเลื่อนตัวชี้เมาส์

กด

เลื่อนขึ้นไปทางซ้าย

7

ขึ้น

8

เลื่อนขึ้นไปทางขวา

9

ซ้าย

4

ขวา

6

เลื่อนลงไปทางซ้าย

1

ลง

2

เลื่อนลงไปทางขวา

3

เลือกปุ่มเมาส์

ก่อนที่คุณจะใช้เมาส์คีย์เพื่อคลิกรายการต่างๆ บนหน้าจอของคุณ คุณต้องเลือกปุ่มเมาส์ที่คุณต้องการให้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ว่าจะใช้ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา หรือทั้งสองปุ่ม

ในการ

กด

เลือกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

เครื่องหมายทับ (/)

เลือกทั้งสองปุ่ม

เครื่องหมายดอกจัน (✲)

เลือกปุ่มเมาส์ด้านขวา

เครื่องหมายลบ (-)

หมายเหตุ: หากคุณเลือกที่จะปุ่มเมาส์ด้านซ้ายเป็นปุ่มที่ใช้งาน ปุ่มซ้ายจะยังทำงานอยู่จนกว่าคุณจะเลือกปุ่มอื่น หลังจากที่คุณเลือกปุ่มเมาส์ คุณไม่ต้องเลือกปุ่มเมาส์อีกจนกว่าคุณต้องการเปลี่ยนปุ่ม

การคลิกที่รายการโดยใช้เมาส์คีย์

หลังจากที่คุณเลือกปุ่ม คุณสามารถคลิกรายการต่างๆ บนหน้าจอได้

ในการ

ทำเช่นนี้

คลิกที่รายการ

ใช้ปุ่มซ้ายที่เลือกไว้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ชี้ไปที่รายการ แล้วกด 5

คลิกขวาที่รายการ

ใช้ปุ่มขวาที่เลือกไว้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ชี้ไปที่รายการ แล้วกด 5

ดับเบิลคลิกที่รายการ

ใช้ปุ่มซ้ายที่เลือกไว้เป็นปุ่มที่ใช้งาน ชี้ไปที่รายการ แล้วกดเครื่องหมายบวก (+)

การลากรายการโดยใช้เมาส์คีย์

คุณสามารถใช้แป้นตัวเลขเพื่อกดปุ่มเมาส์ที่ใช้งานอยู่ค้างไว้แล้วปล่อยออก วิธีนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการลากรายการ

ในการ

ทำเช่นนี้

ลากรายการ

ชี้ไปรายการ แล้วกดเลขศูนย์ 0)

ปล่อยรายการ

ชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายรายการ จากนั้นกดทศนิยม (.)

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้แป้นตัวเลขเพื่อกดปุ่มเมาส์ที่ใช้งานอยู่ค้างไว้แล้วปล่อยออก วิธีนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการลากรายการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกเช่น ความง่ายในการเข้าถึงของตัวชี้เมาส์และตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสร้างเสียงหรือไม่เมื่อคุณเปิดเมาส์คีย์ ใน ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง ภายใต้ ควบคุมเมาส์ด้วยคีย์บอร์ด ให้คลิกตั้งค่าเมาส์คีย์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×