Windows Konuşma Tanıma komutları

Windows 10

Windows Konuşma Tanıma özelliği, klavye veya fareye gerek kalmadan, yalnızca sesinizle bilgisayarınızı kumanda etmenize olanak tanır. Aşağıdaki tablo, Konuşma Tanıma özelliğiyle kullanabileceğiniz komutları listeler.

Bir sözcük veya cümle kalın yazılmışsa, bu bir örnektir. İstediğiniz sonucu elde etmek için bunu benzer sözcüklerle değiştirin.

Konuşma Tanıma özelliğini ilk kez ayarlama konusunda daha fazla bilgi için bkz. Konuşma tanıma kullanma.


Yaygın Konuşma Tanıma komutları

Bunu yapmak için Verilecek komut

Başlangıç'ı açma

Başlangıç

Cortana'yı açma


Bas: Windows C

Arama'yı açma

Bas: Windows S

Bir uygulamada bir eylem gerçekleştirme

Sağ tıkla; Bas: Windows Z; bas ctrl B

Bir öğeyi adıyla seçme

Dosya; Başlangıç; Görünüm

Öğe veya simge seçme

Tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Tıkla Bilgisayar; Tıkla dosya adı

Bir öğeye çift tıklama

Çift tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Çift tıkla Bilgisayar; Çift tıkla dosya adı

Açık bir uygulamaya geçme

Şuna geç: Paint; Şuna geç WordPad; Şuna geç program adı; Uygulamaya geç

Belirli bir yönde kaydırma

Yukarı kaydır; Aşağı kaydır; Sola kaydır; Sağa kaydır

Belgeye yeni paragraf veya yeni satır ekleme

Yeni paragraf; Yeni satır

Belge içinde sözcük seçme

Seç: sözcük

Sözcük seçme ve bu sözcüğü düzeltme işlemine başlama

Düzelt: sözcük

Belirli sözcükleri seçme ve silme

Sil: sözcük

Uygulanabilir komutların listesini görüntüleme

Neler diyebilirim?

Şu an kullanılabilen konuşma komutlarının listesini güncelleme

Konuşma komutlarını yenile

Dinleme modunu açma

Dinlemeyi başlat

Dinleme modunu kapatma

Dinlemeyi durdur

Konuşma Tanıma mikrofon çubuğunu taşıma

Konuşma tanımayı taşı

Mikrofon çubuğunu simge durumuna küçültme

Konuşma tanımayı simge durumuna küçült

Dikte etme komutları

Bunu yapmak için Verilecek komut

Belgeye yeni bir satır ekleme

Yeni satır

Belgeye yeni bir paragraf ekleme

Yeni paragraf

Sekme ekleme

Sekme tuşu

Sözcüğü harfi harfine ekleyin (örneğin noktalama işareti yerine "virgül" sözcüğünü ekleyebilirsiniz)

Tam sözcük

Bir sayının rakamsal biçimini ekleme (örneğin, üç sözcüğü yerine 3 ekleyin)

Rakamsal sayı

İmleci belirli bir sözcüğün önüne getirme

Önüne git: sözcük

İmleci belirli bir sözcüğün sonuna getirme

Sonuna git: sözcük

Bir sonraki sözcüğü yazmadan önce boşluk eklememe

Boşluk yok

Geçerli cümlenin başına gitme

Cümlenin başına git

Geçerli paragrafın başına gitme

Paragrafın başına git

Geçerli belgenin başına gitme

Belgenin başına git

Geçerli cümlenin sonuna gitme

Cümlenin sonuna git

Geçerli paragrafın sonuna gitme

Paragrafın sonuna git

Geçerli belgenin sonuna gitme

Belgenin sonuna git

Geçerli belgede bir sözcük seçme

Seç: sözcük

Geçerli belgede bir sözcük aralığı seçme

Seç: sözcük aralığı; Şunlar arasında seç sözcük ile sözcük

Geçerli belgede tüm metni seçme

Tümünü seç

İmlecin bulunduğu konumdan önceki belirtilen sayıda sözcüğü seçme

Şu kadar sayıda önceki sözcüğü seç: 20; Şu kadar sayıda önceki sözcüğü seç: 10

İmlecin bulunduğu konumdan sonraki belirtilen sayıda sözcüğü seçme

Şu kadar sayıda sonraki sözcüğü seç: 20; Şu kadar sayıda sonraki sözcüğü seç: 10

Yazdırdığınız son metni seçme

Şunu seç

Ekrandaki seçimi temizleme

Seçimi temizle

Bir sözcüğün ilk harfini büyük harf ile yazma

İlk harfi büyük yaz: sözcük

Bir sözcüğün tümünü büyük harf ile yazma

Tamamını büyük yaz: sözcük

Bir sözcüğün tümünü küçük harf ile yazma

Tamamını küçük yaz: sözcük

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü büyük harf olarak değiştirme

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü büyük harf olarak değiştir: 10

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü küçük harf olarak değiştirme

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü küçük harf olarak değiştir: 10

Önceki cümleyi silme

Önceki cümleyi sil

Sonraki cümleyi silme

Sonraki cümleyi sil

Önceki paragrafı silme

Önceki paragrafı sil

Sonraki paragrafı silme

Sonraki paragrafı sil

Seçili metni veya en son dikte edilen metni silme

Şunu sil

Klavye komutları

Bunu yapmak için Verilecek komut

Bir tuşa veya tuş birleşimine basın

Bas: klavye tuşu; Bas: A; Bas: büyük B; Bas: Shift artı A; Bas: Ctrl artı A

Önceden “bas” demeksizin belirli klavye tuşlarına basma

Sil; Geri Al Tuşu; Enter tuşu; Page Up tuşu; Page Down tuşu; Home tuşu; End tuşu; Sekme tuşu


Noktalama işareti ve özel karakter komutları

Eklenecek işaret veya karakter Verilecek komut

,

Virgül

;

Noktalı virgül

.

Nokta; Ondalık nokta

:

İki nokta üst üste

.

Açık tırnak işareti

.

Kapalı tırnak işareti

'

Kesme işareti

'

Açık tek tırnak

'

Kapalı tek tırnak

>

Büyüktür işareti

<

Küçüktür işareti

/

Eğik çizgi

\

Ters eğik çizgi

~

Yaklaşık işareti

@

At işareti

!

Ünlem işareti

?

Soru işareti

#

Sayı işareti; Pound işareti

$

Dolar işareti

%

Yüzde işareti

^

Düzeltme işareti

(

Parantez aç

)

Parantez kapat

_

Alt çizgi

-

Kısa çizgi; Eksi işareti; Tire

-

Kısa tire

-

Uzun tire

=

Eşittir işareti

+

Artı işareti

{

Açık küme ayracı

}

Kapalı küme ayracı

[

Açık köşeli ayraç

]

Kapalı köşeli ayraç

|

Dikey çubuk

:-)

Gülen yüz

:-(

Üzgün yüz

;-)

Göz kırpan yüz

Ticari marka işareti

¾

Dörtte üç işareti

¼

Dörtte bir işareti

½

Yarım işareti

£

Sterlin işareti

&

Ampersan; Ve işareti

*

Yıldız işareti

//

Çift eğik çizgi

`

Ters kesme işareti

<

Açık açılı ayraç

>

Kapalı açılı ayraç

±

Artı veya eksi işareti

«

Açık açılı çift tırnak işareti

»

Kapalı açılı çift tırnak işareti

×

Çarpım işareti

÷

Bölme işareti

¢

Sent simgesi

¥

Yen simgesi

§

Bölüm simgesi

©

Telif hakkı işareti

®

Tescil işareti; Tescilli ticari marka işareti

°

Derece simgesi

Paragraf işareti

...

Üç nokta

ƒ

Fonksiyon işareti


Windows ve uygulamalara yönelik komutlar

Bunu yapmak için Verilecek komut

Bir öğeyi adıyla seçme

Dosya; Başlangıç; Görünüm

Öğe veya simge seçme

Tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Tıkla Bilgisayar; Tıkla dosya adı

Bir öğeye çift tıklama

Çift tıkla Bilgisayar; Çift tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Çift tıkla klasör adı

Öğeye sağ tıklama

Sağ tıkla Bilgisayar; Sağ tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Sağ tıkla klasör adı

Tüm pencereleri simge durumuna küçülterek masaüstünüzü görüntüleme

Masaüstünü göster

Adını bilmediğiniz bir öğeyi seçme

Numaraları göster (Etkin pencerede bulunan her öğe için ekranda numaralar belirir. Bir öğeyi seçmek için öğeye karşılık gelen numarayı söyleyin.)

Numaralı bir öğeyi seçme

19 Tamam; 5 Tamam

Numaralı bir öğeye çift tıklama

Çift tıkla: 19; Çift tıkla: 5

Numaralı bir öğeye sağ tıklama

Sağ tıkla: 19; Sağ tıkla: 5

Uygulamayı açma

Aç: Paint; Aç: WordPad; Aç: uygulama adı

Açık bir uygulamaya geçme

Şuna geç: Paint; Şuna geç: WordPad; Şuna geç: uygulama adı; Uygulamaya geç

Uygulamayı kapatma

Şunu kapat; Kapat: Paint; Kapat: Belgeler

Simge durumuna küçültme

Şunu simge durumuna küçült; Simge durumuna küçült: Paint; Simge durumuna küçült: Belgeler

Ekranı kaplama

Ekranı kapla; Ekranı kapla Paint; Ekranı kapla: Belgeler

Geri yükle

Şunu geri yükle; Geri yükle: Paint; Geri yükle: Belgeler

Kesme

Şunu kes; Kes

Kopyalama

Şunu kopyala; Kopyala

Yapıştırma

Yapıştır

Silme

Şunu sil; Sil

Geri alma

Şunu geri al; Geri al

Belirli bir yönde kaydırma

Yukarı kaydır; Aşağı kaydır; Sağa kaydır; Sola kaydır

Belirli bir sayfa aralığını kaydırma

Şu kadar sayfa aşağı kaydır: 2; Şu kadar sayfa yukarı kaydır: 10

Diğer birimlerde belirli bir aralığı kaydırma

Şu kadar birim yukarı kaydır: 5; Şu kadar birim aşağı kaydır: 7

Form veya uygulamadaki bir alana gitme

Şuraya git: alan adı; Şuraya git: Konu; Şuraya git: Adres; Şuraya git: bilgi satırı


Fareyi kullanma komutları

Bunu yapmak için Verilecek komut

Fare kılavuzunu görüntüleme

Fare kılavuzu

İşaretçiyi bir fare kılavuzu karesinin ortasına getirme

Kare numarası; 1; 7; 9

Bir fare kılavuzu karesi seçme

Tıkla: kare numarası

Fare ile sürüklenecek öğeyi seçme

Öğenin göründüğü karenin numarası (ardından) işareti; 3 işareti; 7 işareti; 9 işareti

Fare kılavuzunda öğeyi sürüklemek istediğiniz alanı seçme

Öğeyi sürüklemek istediğiniz karenin numarası (ardından); tıkla: 4; tıkla: 5; tıkla: 6


Windows 7

Windows Konuşma Tanıma'yı kullanırken hızlıca başvurmak için bu konuyu yazdırabilirsiniz.

Konuşma Tanıma'yı nasıl kullanabilirim?

Konuşma Tanıma'yı kullanmak için yapmanız gereken ilk şey programı bilgisayarınıza kurmaktır. Konuşma Tanıma'yı kullanmaya hazır olduğunuzda basit, kısa komutlarla konuşmanız gerekir. Aşağıdaki tablolarda daha yaygın olarak kullanılan komutların bazıları bulunur.

Konuşma Tanıma'yı açmak için

  1. Başlangıç düğmesi

    Başlangıç düğmesinin resmi
    , Tüm Programlar, Aksesuarlar, Erişim Kolaylığı ve son olarak Windows Konuşma Tanıma'ya tıklayarak Konuşma Tanıma'yı açın.

  2. Dinleme modunu başlatmak için “start listening” (dinlemeye başla) komutunu verin veya Mikrofon düğmesine tıklayın.


Yaygın Konuşma Tanıma komutları

Sık kullanılan komutlar

Aşağıdaki tabloda, en çok kullanılan Konuşma Tanıma komutlardan bir kısmı gösterilmektedir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Bunu yapmak için Verilecek komut

Herhangi bir öğeyi adıyla tıklama

Tıkla: Dosya; Başlangıç; Görünüm

Herhangi bir öğeyi tıklama

Tıkla: Geri Dönüşüm Kutusu; Tıkla Bilgisayar; Tıkla dosya adı

Bir öğeye çift tıklama

Çift tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Çift tıkla Bilgisayar; Çift tıkla dosya adı

Açık bir programa geçme

Şuna geç: Paint; Şuna geç WordPad; Şuna geç program adı; Uygulamaya geç

Belirli bir yönde kaydırma

Yukarı kaydır; Aşağı kaydır; Sola kaydır; Sağa kaydır

Belgeye yeni paragraf veya yeni satır ekleme

Yeni paragraf; Yeni satır

Belge içinde sözcük seçme

Seç: sözcük

Sözcük seçme ve bu sözcüğü düzeltme işlemine başlama

Düzelt: sözcük

Belirli sözcükleri seçme ve silme

Sil: sözcük

Uygulanabilir komutların listesini görüntüleme

Neler diyebilirim?

Şu an kullanılabilen konuşma komutlarının listesini güncelleme

Konuşma komutlarını yenile

Bilgisayarın dinlemesini sağlama

Dinlemeyi başlat

Bilgisayarın dinlemesini durdurma

Dinlemeyi durdur

Konuşma Tanıma mikrofon çubuğunu taşıma

Move speech recognition (Konuşma tanımayı taşı)

Mikrofon çubuğunu simge durumuna küçültme

Konuşma tanımayı simge durumuna küçült

Belirli konular hakkında Windows Yardım ve Destek içeriğini görüntüleme

Bir şeyi nasıl yaparım?

Örneğin, "Nasıl yazıcı yükleyebilirim?" diye sorduğunuzda bir dizi yardım konusu döndürülür.

Bu komut yalnızca ABD İngilizcesi Konuşma Tanıyıcısı'nı kullanıyorsanız kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Konuşma seçeneklerini ayarlama.

Dikte Etme

Metinle çalışma komutları

Aşağıdaki tabloda Konuşma Tanıma'nın metinle çalışması için kullanmanız gereken komutlar gösterilir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Bunu yapmak için Verilecek komut

Belgeye yeni bir satır ekleme

Yeni satır

Belgeye yeni bir paragraf ekleme

New paragraph(Yeni paragraf)

Sekme ekleme

Tab (Sekme)

Bir sonraki komutun bire bir sözcüğünü ekleyin (örneğin noktalama işareti yerine "virgül" sözcüğünü ekleyebilirsiniz)

Tam sözcük

Bir sayının rakamsal ifade biçimini ekleme

Rakamsal sayı

İmleci belirli bir sözcüğün önüne getirme

Önüne git: sözcük

İmleci belirli bir sözcüğün sonuna getirme

Sonuna git: sözcük

Bir sonraki sözcüğü yazmadan önce boşluk eklememe

No Space (Boşluk yok)

İmlecin bulunduğu cümlenin başına gitme

Cümlenin başına git

İmlecin bulunduğu paragrafın başına gitme

Paragrafın başına git

Belgenin başına gitme

Go to start of document (Belgenin başına git)

İmlecin bulunduğu cümlenin sonuna gitme

Go to end of sentence (Cümlenin sonuna git)

İmlecin bulunduğu paragrafın sonuna gitme

Go to end of paragraph (Paragrafın sonuna git)

Geçerli belgenin sonuna gitme

Go to end of document (Belgenin sonuna git)

Geçerli belgede sözcük seçme

Seç: sözcük

Geçerli belgede sözcük aralığı seçme

Seç: sözcük aralığı; Şunlar arasında seç sözcük ile sözcük

Geçerli belgede tüm metni seçme

Tümünü seç

İmlecin bulunduğu konumdan önceki belirtilen sayıda sözcüğü seçme

Şu kadar sayıda önceki sözcüğü seç: 20; Şu kadar sayıda önceki sözcüğü seç: 10

İmlecin bulunduğu konumdan sonraki belirtilen sayıda sözcüğü seçme

Şu kadar sayıda sonraki sözcüğü seç: 20; Şu kadar sayıda sonraki sözcüğü seç: 10

Yazdırdığınız son metni seçme

Şunu seç

Ekrandaki seçimi temizleme

Clear selection (Seçimi temizle)

Sözcüğün ilk harfini büyük harf ile yazma

İlk harfi büyük yaz: sözcük

Sözcüğün tümünü büyük harf ile yazma

Tamamını büyük yaz: sözcük

Sözcüğün tümünü küçük harf ile yazma

Tamamını küçük yaz: sözcük

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü büyük harf olarak değiştirme

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü büyük harf olarak değiştir: 10

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü küçük harf olarak değiştirme

Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü küçük harf olarak değiştir: 10

Önceki cümleyi silme

Önceki cümleyi sil

Sonraki cümleyi silme

Sonraki cümleyi sil

Önceki paragrafı silme

Önceki paragrafı sil

Sonraki paragrafı silme

Delete next paragraph (Sonraki paragrafı sil)

Seçili metni veya en son dikte edilen metni silme

Şunu sil

Klavye kısayolları

Klavye tuşlarına yönelik komutlar

Aşağıdaki tabloda Konuşma Tanıma'nın klavye tuşlarına basması için kullanılan komutlar gösterilir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Bunu yapmak için Verilecek komut

Klavyede herhangi bir tuşa basma

Bas: klavye tuşu; Bas: a; Bas: büyük b; Bas: Shift artı a; Bas: Ctrl artı a

Önceden “bas” demeksizin belirli klavye tuşlarına basma

Sil; Geri Al Tuşu; Enter tuşu; Page Up tuşu; Page down tuşu; Home tuşu; End tuşu; Sekme tuşu


Noktalama işaretleri ve özel karakterler

Noktalama işareti ve özel karakter komutları

Aşağıdaki tabloda Konuşma Tanıma'nın noktalama işaretleri ve özel karakterler eklemesi için kullanılan komutlar gösterilir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Şunun görünmesi için Verilecek komut

,

Virgül

;

Noktalı virgül

.

Nokta; Ondalık nokta

:

İki nokta üst üste

.

Açık tırnak işareti

.

Kapalı tırnak işareti

'

Kesme işareti

'

Açık tek tırnak

'

Kapalı tek tırnak

>

Büyüktür işareti

<

Küçüktür işareti

/

Eğik çizgi

\

Ters eğik çizgi

~

Yaklaşık işareti

@

At işareti

!

Ünlem işareti

?

Soru işareti

#

Sayı işareti; Pound işareti

$

Dolar işareti

%

Yüzde işareti

^

Düzeltme işareti

(

Parantez aç

)

Parantez kapat

_

Alt çizgi

-

Kısa çizgi; Eksi işareti; Tire

Kısa tire

Uzun tire

=

Eşittir işareti

+

Artı işareti

{

Açık küme ayracı

}

Kapalı küme ayracı

[

Açık köşeli ayraç

]

Kapalı köşeli ayraç

|

Dikey çubuk

:-)

Gülen yüz

:-(

Üzgün yüz

;-)

Göz kırpan yüz

Ticari marka işareti

¾

Dörtte üç işareti

¼

Dörtte bir işareti

½

Yarım işareti

£

Sterlin işareti

&

Ampersan; Ve işareti

*

Yıldız işareti

//

Çift eğik çizgi

`

Ters kesme işareti

<

Açık açılı ayraç

>

Kapalı açılı ayraç

±

Artı veya eksi işareti

«

Açık açılı çift tırnak işareti

»

Kapalı açılı çift tırnak işareti

×

Çarpım işareti

÷

Bölme işareti

¢

Sent simgesi

¥

Yen simgesi

§

Bölüm simgesi

©

Telif hakkı işareti

®

Tescil işareti; Tescilli ticari marka işareti

°

Derece simgesi

Paragraf işareti

...

Üç nokta

ƒ

Fonksiyon işareti

Denetimler

Yaygın denetimleri kullanma komutları

Aşağıdaki tabloda Windows'ta belirli görevleri gerçekleştirmek için Konuşma Tanıma'yı kullanma komutları gösterilir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Bunu yapmak için Verilecek komut

Adını söyleyerek herhangi bir öğeye tıklama

Dosya; Düzenle; Görüntüle; Kaydet; Kalın

Herhangi bir öğeyi tıklama

Tıkla: Dosya; Tıkla Kalın; Tıkla Kaydet; Tıkla Kapat

Bir öğeye çift tıklama

Çift tıkla Bilgisayar; Çift tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Çift tıkla klasör adı

Öğeye sağ tıklama

Sağ tıkla Bilgisayar; Sağ tıkla Geri Dönüşüm Kutusu; Sağ tıkla klasör adı

Tüm pencereleri simge durumuna küçülterek masaüstünüzü görüntüleme

Masaüstünü göster

Adını bilmediğiniz bir öğeye tıklama

Numaraları göster (Etkin pencerede bulunan her öğe için ekranda numaralar belirir. Bir öğeye tıklamak için öğeye karşılık gelen numarayı söyleyin.)

Numaralı bir öğeye tıklama

19 Tamam; 5 Tamam

Numaralı bir öğeye çift tıklama

Çift tıkla: 19; Çift tıkla: 5

Numaralı bir öğeye sağ tıklama

Sağ tıkla: 19; Sağ tıkla: 5

Windows

Pencerelerle çalışma komutları

Aşağıdaki tabloda Konuşma Tanıma'yı pencereler ve programlarla kullanma komutları gösterilir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Bunu yapmak için Verilecek komut

Bir programı açma

Aç: Paint; Aç: WordPad; Aç: program adı

Açık bir programa geçme

Şuna geç: Paint; Şuna geç WordPad; Şuna geç program adı; Uygulamaya geç

Bir programı kapatma

Şunu kapat; Kapat: Paint; Kapat: Belgeler

Simge durumuna küçültme

Şunu simge durumuna küçült; Simge durumuna küçült: Paint; Simge durumuna küçült: Belgeler

Ekranı kaplama

Ekranı kapla; Ekranı kapla Paint; Ekranı kapla: Belgeler

Geri yükle

Şunu geri yükle; Geri yükle: Paint; Geri yükle: Belgeler

Kesme

Şunu kes; Kes

Kopyalama

Şunu kopyala; Kopyala

Yapıştırma

Yapıştır

Silme

Şunu sil; Sil

Geri alma

Şunu geri al; Geri al

Belirli bir yönde kaydırma

Yukarı kaydır; Aşağı kaydır; Sağa kaydır; Sola kaydır

Belirli bir sayfa aralığını kaydırma

Şu kadar sayfa aşağı kaydır: 2; Şu kadar sayfa yukarı kaydır: 10

Diğer birimlerde belirli bir aralığı kaydırma

Şu kadar birim yukarı kaydır: 5; Şu kadar birim aşağı kaydır: 7

Form veya programdaki bir alana gitme

Şuraya git: alan adı; Şuraya git: Konu; Şuraya git: Adres; Şuraya git: Bilgi satırı

Ekranda herhangi bir yere tıklama

Ekrandaki herhangi bir yere tıklama komutları

Aşağıdaki tabloda Konuşma Tanıma'yı ekrandaki herhangi bir yere tıklamak için kullanma komutları gösterilir. İtalik yazı tipindeki sözcükler, örnek sözcük veya tümcecik yerine çok sayıda farklı şey söyleyip faydalı sonuçlar alabileceğinizi belirtir.

Bunu yapmak için Verilecek komut

Fare kılavuzunu görüntüleme

Fare kılavuzu

Fare işaretçisini herhangi bir fare kılavuzu karesinin ortasına getirme

Kare numarası veya numaraları; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Herhangi bir fare kılavuzu karesine tıklama

Tıkla: kare numarası

Fare kılavuzu ile sürüklenecek öğeyi seçme

Öğenin göründüğü karenin numarası veya numaraları; 3, 7, 9 (sonra da) işaretle

Fare kılavuzuyla öğeyi sürüklemek istediğiniz alanı seçme

Sürükleme yapmak istediğiniz karenin numarası veya numaraları; 4, 5, 6 (sonra da) tıkla


Özellikler

Makale No: 12427 - Son İnceleme: 14 Eyl 2016 - Düzeltme: 2

Geri bildirim