.NET Framework 4 için güncelleştirme: Mart 2011

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2468871
Bu makalede Genel dağıtım açıklar Microsoft .NET Framework 4 Güncelleştirmesi (GDR) bırakın. Bu güncelleştirme, listelenen Microsoft Knowledge Base makalelerinde önceki güncelleştirme paketleri içerir. "Güncelleştirme değiştirme bilgileri"bölümüne bakın.

Bu güncelleştirme ayrıca önceden yayımlanmış Bilgi Bankası makalesinde belgelenmemiş bazı sorunları giderir. Bu sorunlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Daha fazla bilgi"bölümüne bakın.
Bu güncelleştirme nasıl edinilir
Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden indirilebilir:

Karşıdan yüklemeMicrosoft .NET Framework 4 paketini şimdi karşıdan yükle.

Virüs taramasından geçirilme talebi
Microsoft bu dosyayı, dosyanın yayınlandığı tarihteki en güncel virüs koruma yazılımı ile taramıştır. Dosya, üzerinde yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardımcı olan gelişmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
Bu güncelleştirmeyi yüklediğinizde hata kodu "0x643" ortaya çıkar.
.NET Framework güncelleştirmesini yükleme hatasını gidermek için diğer yöntemleri aşağıdaki Bilgi Bankası makalesine bakın:

976982 .NET framework güncelleştirmesi yükleme hatası: "0x80070643" veya "0x643"
Bu güncelleştirme ile giderilen sorunlar
Bu güncelleştirme toplaması paketini giderir sorunları aşağıdaki gibidir.

Sorun 1

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Visual Studio 2010 tabanlı bir eklenti uygulama oluşturun. Eklenti uygulama arka plan iş parçacığı kullanarak çeşitli projeleri numaralandırır.
 • Microsoft Visual Studio 2010 ve eklenti uygulama örneği çalıştırın.
 • Çöp toplama çalışır.
Bu senaryoda, Visual Studio 2010 örneği çökebilir.

Sorun 2


Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Microsoft Office Excel için .NET Framework 4 tabanlı bir eklenti uygulama geliştirme.
 • Eklenti, uygulamayı çalıştırın ve sonra Application.WorkbookBeforeSave olayı oluşur.
Bu senaryoda, SaveAsUI parametresi bu olayda, her zaman TRUE değerine ayarlanır.

Sorun 3

Bilgisayar uyku moduna girdiğinde bir Visual Studio 2010 tabanlı bir uygulama penceresine odağı ayarlanmışsa, bilgisayar uyku modundan çıktığında bir bellek sızıntısı oluşur.

Sorun 4

.NET Framework 4 tabanlı Windows Presentation Foundation (WPF) uygulaması bazı metin .ttf dosya yüklemeye çalıştığında, metin yanlış görüntüleniyor. Ayrıca, erişim ihlali oluşuyor ve uygulama kilitleniyor.

Not Yığın izleme aşağıdakine benzer:
06bdeafc 71086dd5 dwrite! TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment () + 0x1f
06bdeb5c 7108d 327 dwrite! sfac_GetSbitBitmap () + 0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite! GetSbitComponent () + 0xb5

Sorun 5

.NET Framework 4 tabanlı WPF uygulamasında bir çoklu dokunmatik ekranda dokunma düzenleme gerçekleştirdiğinizde, uygulama çöker, veya *. vshost.exe işlem çöküyor. Örneğin, yukarı veya aşağı kaydırmak için çalıştığınızda, uygulama çöker.

Sorun 6

Visual Studio 2010'daki bekleyen değişiklikler penceresinde birden fazla öğeyi seçmek çalıştığınızda, Visual Studio IDE kaybolur ve bir Dr. Watson hatası değil oluşturulur.

Sorun 7

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Visual Studio 2010 64-bit işletim sisteminde çalıştırmak.
 • Bir uygulamanın hata ayıklama.
 • Yönetilen hata ayıklama yardımcılar (MDA) etkinleştirin.
 • IDE içindeki uygulamayı kapatmak deneyin.
Bu senaryoda, raceOnRCWCleanup MDA yanlış çalışır.

Sayı 8

Bir sekme denetimi içindeki metin biçimli bir .NET Framework 4 tabanlı WPF uygulamasında kaydırdığınızda, uygulama yavaş çalışır.

Sorun 9

TargetFramework özelliği, sunucu çekirdeği üzerinde .NET Framework olarak ayarlanmış bir Web sayfasını barındırmak çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Açıklama: Bu isteğe hizmet vermek için gereken bir yapılandırma dosyası işlenirken bir hata oluştu. Lütfen aşağıdaki özel hata ayrıntılarını gözden geçirin ve yapılandırma dosyanızı uygun biçimde değiştirin.

Ayrıştırıcı hatası iletisi: 'TargetFramework' özniteliği Web.config dosyasının <compilation>öğesinde yalnızca hedef sürüm 4.0 ve daha sonra .NET Framework'ün kullanılır (örneğin, '<compilation targetframework="4.0">'). 'TargetFramework' özniteliği şu anda yüklü olan sürümü .NET Framework'ün sonraki bir sürümünü gösterir. Geçerli bir hedef .NET Framework sürümü belirtin veya gerekli .NET Framework sürümünü yükleyin.

Kaynak hatası:
2. satır:<configuration>
3. satır:<system.web>
4. satır:<compilation debug="false" targetframework=".NETFramework, version=v4.0"></compilation>
Satır 5: </system.web>satır 6:</configuration></compilation></compilation>

Sorun 10

Belirti

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Bir veri kümesi veritabanı içeren bir Visual Studio 2010 uygulaması oluşturun.
 • Bazı tabloları veri kümesi Tasarımcısı'ndan bırakın.
 • Dataset Designer tablolarda sırasını denetleyin.
Bu senaryoda, tabloları yanlış sıralanmış.

Neden

Visual Studio 2010 TableAdapterManager sınıfında bir hata nedeniyle bu sorun oluşur.

Sayı 11

Bir istemci kullanarak ASP.NET ardışık düzeni ve işleme uzantısı olmayan URL'yi kullanarak bir .asmx veya .svc dosyasındaki RESTful web servisi istediğinde, isteğin durumunu hatalı biçimde değişebilir.

Sorun 12

.NET Framework 4'te Application_Start ve PreAppStart yöntemleri için HttpUtility.HtmlEncode yöntemini ve ilgili API'leri için erişiminiz yok.

Sayı 13

Bir Microsoft Visual C# veya Microsoft Visual Basic uygulamasını çalıştırmayı denediğinizde, varlık veri modeli (EDM) bir veritabanı projesi başvurursa uygulama çalışmaz. Ayrıca, uygulama hata ayıklama özellikleri çalışmaz.

Sayı 14

SQL sağlayıcıları kullandığınızda, aşağıdaki sorunlar oluşur:
 • Çöp toplama iş parçacığında bir özel durum oluşturulur.
 • Bir Dr. Watson hatası oluşuyor ve aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
  Uygulama: webdev.webserver20.exe
  Blamed simgesi:
  SİSTEM. VERİ. NI. DLL! System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush
  Özel durum kodu: System.InvalidOperationException
  Olay alt türü: Clr20r3
 • W3wp.exe işlemi çöküyor.

  NotW3wp.exe işlemi web barındırma bir işlemdir.

Sorun 15

Belirti

SqlDataSource sınıfı, bir Microsoft SQL Server Compact Edition veritabanındaki verilere erişmek için kullanılan bir parametre desteklemez.

Neden

Bu sorun, Microsoft SQL Server Compact Edition SqlDataSource sınıfında parametre destekleyemez nedeniyle oluşur.

Sayı 16

Belirti

Bir ASP.NET Web sayfası'nı çalıştırmayı denediğinizde, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
HttpContext.User bir MyWindowsPrincipal olması gerekiyor.

Neden

Extensionless URL işleyicisindeki üst IHttpUser arabirimi alt istekler geçirdiği için sorun oluşur. Bu nedenle, kimlik doğrulama işlemi alt istekler atlayın.

Sorun 17

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Varlık veri modeli (EDM) Visual Studio 2010 tabanlı bir proje var. EDM Orta veya büyük boyutu olan bir veritabanına başvuruyor. Örneğin, 500 tablolar veritabanı içerir.
 • Sizin için ters mühendislik tabloları deneyin.
Bu senaryoda, ters mühendislik tabloları gerektiren uzun bir süre. Örneğin, ters mühendislik 500 tabloların 14 dakika gerektirir.

Sorun 18

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) Beta, Internet Information Services (IIS) 6.0 çalıştıran bir bilgisayara yükleyin.
 • IIS 5.0 yalıtım modunu ayarlayın.
 • IIS 6. 0'de bir Web sayfası barındırabilir.
Bu senaryoda, Web sayfasına erişmeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
503 - Hizmet kullanılamıyor.

Sorun 19

.NET Framework 4 uygulanan düzeltme paketini yükledikten sonra Windows İşlem Etkinleştirme Hizmetleri (WAS olarak da bilinir) barındırılan tüm hizmetleri devre dışı. Ayrıca, bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar hizmetler başlatılamıyor. Bir hizmet WAS tarafından barındırılan Windows Communication Foundation (WCF) hizmet örneğidir.

Etkilenen Etkinleştirme Hizmetleri şunlardır:
 • HTTP olmayan etkinleştirme
  • Message Queuing etkinleştirme
  • Adlandırılmış Kanallar Etkinleştirmesi
  • TCP Etkinleştirmesi
 • TCP bağlantı noktası paylaşma

Sorun 20

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • WCF Hizmeti içeren bir ASP.NET Web sitesi vardır. .NET Framework 4'ün önceki bir sürümünü Web sitesi hedefler.
 • Visual Studio 2010'da Web sitesi Yayımla Sihirbazı'nda güncelleştirilebilir olması için bu derlenmiş site izin ver onay kutusunu seçmek için tıklatmayın.
 • Web sitesine yayımlayın.
 • WCF hizmetine erişmek bir istemci çalışır.
Bu senaryoda, WCF hizmeti istemcinin isteğine yanıt vermez. Ayrıca,. svc.compile dosya, .NET Framework 4 yanlış başvurur.

Not . Svc.compile dosyası, yayımlama işlemi tarafından oluşturulur.

Sorun 21

Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Siz Windows.AutoHide komut için klavye kısayolu bağlayın.
 • Visual Studio 2010 yükseğe araç penceresinde odaklanır. Örneğin, odak Solution Explorer penceresinde bulunur.
 • Klavye kısayoluna basın.
Bu senaryoda, pencereyi gizler. Anahtarı yeniden bastığınızda, ancak pencere yükseğe olarak döndürmez.

Sorun 22

Bir uygulamada hata ayıklamak için Visual Studio 2010'u kullandığınızda, aşağıdakine benzer pek çok ayrıntılı iletiler çıktı penceresinde gösterilir:
HR kaynağı:-2147024774

Kaynak dosya: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, satır 1302

Yayılan HR:-2147024774

Kaynak dosya: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, satır 144

Sorun 23

Bir bilgisayarda bir web uygulaması oluşturun ve sonra farklı bir bilgisayarda uygulamayı yayımlamak varsayalım. Uygulama eklemek için Visual Studio 2010'u kullandığınızda, yöntemleri Yönetilen derlemeler için nedeniyle eksik simgeleri gösterilemiyor.

Simgeler hakkında bilgi içeren .pdb dosyası için gölge kopya klasör Kutusu klasörünün kopyalanmaz nedeniyle bu sorun oluşur.

Sorun 24

Kullandığınız bir Visual Basic projesinde benim ad alanı. Projeye Microsoft.VisualBasic.dll içinde bileşeni için açık bir referans eklediğinizde, benim ad alanı düzgün çalışamaz. Örneğin, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
'Application', 'My' üyesi değil.

Sorunu 25

ASP.NET 4.0 düzeltme yüklediğinizde, aspnet_regiis-iru komut tetiklenir. Daha sonra bazı ASP.NET kayıt defteri anahtarları kaldırılır.

Sorun 26

Visual Studio 2010 Cassini'sini aracılığıyla bir .xap dosyası istediğinde, döndürülen yanıtın MIME türü "application/octet-beklenen"application/x-silverlight-app yerine."stream"

Sayı 27

Visual Studio 2010 IDE'de, sqlservr.exe işleme hata ayıklayıcı iliştirin. Yönetilen bir saklı yordam veya yönetilen bir SQL ilevi bir kesme noktası ayarlayın. Sembol dosyası doğru şekilde yüklendiğinden ve düz kırmızı bir nokta görünür. Ancak, Visual Studio kesme noktasında kesmez.

Sorunu 28


Visual Basic çalışma zamanı yüklü olmayan bir işletim sistemine Visual Basic çekirdek derleme içeren bir Visual Basic uygulaması çalıştırın. Application Object türündeki bir değişken SyncLock bir ifade içeriyorsa, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
hata BC35000: İstenen işlemi kullanılamaz çünkü çalışma zamanı kitaplığı işlev 'Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType' tanımlı değil.

Sayı 29

Visual Basic çekirdek içeren bir Visual Basic uygulaması çalıştırıyorsanız, Microsoft.VisualBasic.Constants sınıfında sabitler kullanan kod doğru çalıştırılamıyor. Örneğin, kod çalıştırıldığında, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
hata BC30059: sabit ifade gereklidir.
Sabitler yerine sürekli alanları olarak normal alanlar olarak gömülü olduğundan, bu sorun oluşur.

Sorun 30

.NET Framework 4 tabanlı ASP.NET Web sitesinin eski kod erişim güvenliği (CAS-Code Access Security) modunda dağıtma. Kısmi güven Web sitesi konfigüre edin. Bu Web isteği çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
[SecurityException: istek türü izin için ' System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, sürüm 4.0.0.0, Culture = bağımsız, PublicKeyToken =<Token id="">= ' başarısız oldu.] </Token>

Sorun 31

Dizinleri GAC klasöründe System.EnterpriseServices.dll derlemesi dahil olmak üzere, kilitli veya derleme kullanıldığında açıklanan güvenlik güncelleştirmesini KB974417 yükleyin. Bu senaryoda, güvenlik güncelleştirmesini yükleme işlemi başarısız olur ve bilgisayar bozulur.

Sorun hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2260913 Düzeltme: .NET Framework güncelleştirme başarısız olabilir ve bazı dosyalarını GAC'ye silinebilir

Sorun 32

ASP.NET tarafından bazı sınırsız onaylama işlemleri türleri bir risk getirmek, kısmi güven kullanıcı tam güven kullanıcı olarak yükseltilebilir.

Sorun 33

Plan 9 MVC adlı Basitleştirilmiş web uygulaması paradigması ASP.NET daha sık yayımlanır. Ancak, sürüm 2 ile başlayarak, sürümleri tam güven olarak ayarlanmamış. Bu nedenle, tam güven gerektiren birçok özellikler düzgün çalışmaz.

Bu güncelleştirme sürümleri Plan 9 daha sonraki sürüm 2 tam güven için ayarlar.

Sorun 34


Aygıt düzeyi numaralandırma türü kaynak kodundaki bir sabite belirtiminde değerinden farklıdır.

Güncelleştirme, tutarlı bir şekilde sabit tutar.

Sorun 35

Aşağıdaki Bilgi Bankası makalesinde açıklanan güvenlik güncelleştirmesini yüklediğinizde, Windows Communication Foundation (WCF) hizmet uzak ana makine tarafından zorla kapatıldı. WCF Hizmeti Web.config dosyasında güven düzeyi yüksek veya Orta'ya ayarlandığında, bu sorun oluşur.
2449742 MS11-NNN: Açıklaması Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ve Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2 üzerinde Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için güvenlik güncelleştirmesi: 8 Şubat 2011

Bu güncelleştirme toplaması paketini tanıtır özellikleri

Bu güncelleştirme paketi, .NET Framework 4'e ilgili aşağıdaki özellikleri sunar.

Özellik 1

Bu güncelleştirme toplamasını, birden çok IIS yapılandırma sistemi tasarım modunda desteklemek ASP.NET sağlar. Bu nedenle, Visual Studio Web Tasarımcısı IIS Express'i destekler. Ayrıca, IIS farklı sürümlerini hedefleyen farklı Visual Studio Çözüm Projeleri Visual Studio Web Tasarımcısı sağlar.

Özellik 2

Simgesel bir bağlantıyı aynı dosyayı açık bir gölge önbelleği derleme doğrulandığında, derleme boyutunu kontrol edilmez. Bu nedenle, paylaşılan Web barındırma için en iyi duruma getirme ASP.NET kullanır.

Özellik 3

Yeni sözdizimi, HTML5 uyumlu bir TextBox denetimi tanımlamanıza olanak sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod HTML5 uyumlu bir TextBox denetimi tanımlar:
<asp:TextBox runat="server" type="some-HTML5-type" />

Özellik 4

Yeni bir anahtar Visual Basic çalışma zamanında kendi bağımlılığı kaldırmak kitaplıklarına sağlar Visual Basic Derleyicisi için eklendi. Önceki .NET Framework sürümlerinde tüm Visual Basic uygulamaları otomatik olarak eklenen bir çalışma zamanı bağımlılığını vardı. Visual Basic çalışma zamanı kitaplık dosyası ile Microsoft.VisualBasic.dll içinde bağımlılık oldu. Bu güncelleştirme ile bu bağımlılığı kaldırmak için bir komut satırı seçeneği ayarlanabilir. Bazı işlevler Visual Basic çalışma zamanı uygulama içinde katıştırılan ve diğer işlevler artık anahtarı ayarlandığında kullanılabilir.

Özellik 5

Destek taşınabilir kitaplıklardaki değişikliklerden. Bu değişiklikler API güncelleştirmeleri ve cilt değişiklikleri içerir. Bu güncelleştirme, tek bir dll dosyası .NET Framework 4, Silverlight, Xbox veya Windows Phone çalıştırabilmeniz için taşınabilir kitaplıklara başarılı bir şekilde bağlamak CLR sağlar. Bu güncelleştirme, aynı konumda .NET Framework 4 için ortak Silverlight API ekler. API imzalar platform arasında tutarlı kalır. Tüm değişiklikleri yüzde 100 uyumlu olan ve varolan tüm kodlar sonu değil.
Daha fazla bilgi

Bu güncelleştirme için Önkoşullar

Aşağıdaki listede güncelleştirme önkoşulları bulunmaktadır:
 • Bu güncelleştirmeyi uygulamak için .NET Framework 4 ya da .NET Framework 4 istemci profili yüklü olması gerekir.
 • Bu güncelleştirmeyi yüklemek için Windows Installer 3.1 veya sonraki bir sürümü yüklü olmalıdır. Windows Installer'ın en son sürümünü edinmek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Bu güncelleştirme için komut satırı anahtarları

Bu güncelleştirme tarafından desteklenen çeşitli komut satırı anahtarları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Windows Installer komut satırı anahtarları belgesine bakın:

227091 Microsoft Windows Installer aracı için komut satırı anahtarları

Windows Installer hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:

Yeniden başlatma gereksinimi

Güncelleştirilmekte olan dosyaların kilitli veya kullanılmakta olan sürece güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bu güncelleştirmesini sistemin yeniden başlatılmasını gerektirmez. Ancak, bu güncelleştirmeyi yüklediğinizde, bu güncelleştirmeyi Internet Information Services IIS ile ilgili tüm hizmetleri yeniden başlatır.

Güncelleştirme değiştirme bilgileri

Bu güncelleştirme aşağıdaki düzeltmelerin yerini alır:
2183292 Düzeltme: e-posta eki 3 MB'den büyük ise "System.Net.Mail.SmtpClient" sınıfı kullanan .NET Framework 4 tabanlı bir uygulama kullanarak bir e-posta iletisi gönderdiğinizde "posta gönderme hatası" hata iletisi

2413613 Kısayol menüsü üzerinde .NET Framework 4 tabanlı bir Windows Presentation Foundation uygulamasını çalıştırdığınızda uzakta fare imleci görünebilir

2298853 Düzeltme: Visual Studio 2010 hatası: "MSB4014 hatası 1: Yapı iç hata nedeniyle beklenmedik biçimde durdu"

2461678 .NET Framework 4 tabanlı WPF uygulaması bir denetimi bir veri bağlama kaynak nesne denetimi ad kapsamı dışında tanımlanmış bir öğeyse çöküyor

2484841 Düzeltme: .NET Framework 4.0-based WPF uygulaması açılır Denetimi'ni açmak için bir denetimi sağ tıklatın, yanıt vermeyebilir


Güncelleştirme algılama bilgileri

Bu Bilgi Bankası makalesinin v2 paketi v1 paket olarak aynı algılama anahtarlar oluşturur. Bu, bu güncelleştirme için bilinen bir sorundur. Uygulamanız bu güncelleştirme v2 sürümü üzerinde bir bağımlılığa sahipse, bilgisayarınızda yüklü olan .NET Framework 4 Profile göre aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarını denetleyebilirsiniz. Sonra KB2468871 güncelleştirmenin v2 sürümünün bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü Regedit, ve sonra ENTER tuşuna basın.
 2. Bulun ve işletim sistemi ve mimariye uygun olarak aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarından birini bulup tıklatın:
  • Tüm desteklenen x 86 tabanlı sürümleri, Windows için aşağıdaki alt anahtarlardan birini inceleyin:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 istemci Profile\KB2468871\
   .NET Framework 4 Extended\KB2468871\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft
  • Tüm desteklenen x 64 tabanlı sürümleri, Windows için aşağıdaki alt anahtarlardan birini inceleyin:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 istemci Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Extended\KB2468871\

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmenin genel sürümü, güncelleştirmeyi yüklemek için bir Microsoft Windows Installer paketi kullanır. Tarihler ve saatler bu dosyaların Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) aşağıdaki tabloda listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde tarih yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki Tarih ve saat öğesinde saat dilimi sekmesini kullanın.

.NET Framework 4 GDR dalı için

İçin Microsoft .NET Framework 4 x 86-edtions:
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806 Nis 201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206 Nis 201123:16x86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606 Nis 201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406 Nis 201123:48x86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 Nis 201123:16x86
Microsoft.CSharp.targetsGeçerli değil13,03122-Mar-201111:17Geçerli değil
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806 Nis 201123:16x86
Microsoft.VisualBasic.targets'dırGeçerli değil13,63022-Mar-201111:17Geçerli değil
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80422-Mar-201111:17Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.2331,142,10406 Nis 201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806 Nis 201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806 Nis 201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606 Nis 201123:48x86
PresentationCore.dll4.0.30319.2333,788,12806 Nis 201123:48x86
PresentationFramework.dll4.0.30319.2336,428,52006 Nis 201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006 Nis 201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806 Nis 201123:48x86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 Nis 201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206 Nis 201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 Nis 201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.233175,99206 Nis 201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006 Nis 201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 Nis 201123:16x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006 Nis 201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 Nis 201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206 Nis 201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 Nis 201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006 Nis 201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006 Nis 201123:16x86
WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006 Nis 201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006 Nis 201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206 Nis 201123:48x86
_023.Vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206 Nis 201123:48x86
İçin Microsoft .NET Framework 4 x 64 sürümleri:
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407 Nis 201100:26x64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23340,78407 Nis 201100:26x64
CLR.dll4.0.30319.2339,800,00807 Nis 201100:45x64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 Nis 201123:16x86
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806 Nis 201123:16x86
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80404-Mar-201105:18Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.2331,513,81607 Nis 201100:45x64
Mscordbi.dll4.0.30319.2331,453,39207 Nis 201100:45x64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,967,24807 Nis 201100:45x64
Nlssorting.dll4.0.30319.23367,92007 Nis 201100:45x64
PresentationCore.dll4.0.30319.2333,824,48007 Nis 201100:45x64
PresentationFramework.dll4.0.30319.2336,428,52006 Nis 201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233260,44807 Nis 201100:45x64
Sos.dll4.0.30319.233597,83207 Nis 201100:45x64
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 Nis 201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206 Nis 201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 Nis 201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.233175,99206 Nis 201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006 Nis 201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 Nis 201123:16x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006 Nis 201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 Nis 201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,196,11207 Nis 201100:26x64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 Nis 201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23315,69607 Nis 201100:26x64
Webengine4.dll4.0.30319.233720,72007 Nis 201100:26x64
WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006 Nis 201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2332,153,81607 Nis 201100:45x64
Wpftxt.dll4.0.30319.2331,221,46407 Nis 201100:45x64
_023.Vbc.exe10.0.30319.2333,235,65607 Nis 201100:45x64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806 Nis 201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206 Nis 201123:16x86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606 Nis 201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406 Nis 201123:48x86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 Nis 201123:16x86
Microsoft.CSharp.targetsGeçerli değil13,03122-Mar-201111:17Geçerli değil
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806 Nis 201123:16x86
Microsoft.VisualBasic.targets'dırGeçerli değil13,63022-Mar-201111:17Geçerli değil
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80404-Mar-201105:18Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.2331,142,10406 Nis 201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806 Nis 201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806 Nis 201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606 Nis 201123:48x86
PresentationCore.dll4.0.30319.2333,788,12806 Nis 201123:48x86
PresentationFramework.dll4.0.30319.2336,428,52006 Nis 201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006 Nis 201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806 Nis 201123:48x86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 Nis 201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206 Nis 201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 Nis 201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.233175,99206 Nis 201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006 Nis 201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 Nis 201123:16x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006 Nis 201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 Nis 201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206 Nis 201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 Nis 201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006 Nis 201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006 Nis 201123:16x86
WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006 Nis 201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006 Nis 201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206 Nis 201123:48x86
_023.Vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206 Nis 201123:48x86
Microsoft .NET Framework 4 IA-64-edtions için:
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407 Nis 201101:26IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23380,20807 Nis 201101:26IA-64
CLR.dll4.0.30319.23319,388,23207 Nis 201101:48IA-64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 Nis 201123:16x86
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806 Nis 201123:16x86
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80422-Mar-201107:13Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.2333,757,40007 Nis 201101:48IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.2333,293,52007 Nis 201101:48IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,466,00007 Nis 201101:48IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.233144,20807 Nis 201101:48IA-64
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233543,07207 Nis 201101:48IA-64
Sos.dll4.0.30319.2331,203,52807 Nis 201101:48IA-64
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206 Nis 201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 Nis 201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.233175,99206 Nis 201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006 Nis 201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 Nis 201123:16x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006 Nis 201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 Nis 201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2334,815,18407 Nis 201101:26IA-64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 Nis 201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23325,42407 Nis 201101:26IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.2331,340,75207 Nis 201101:26IA-64
_023.Vbc.exe10.0.30319.2336,428,48807 Nis 201101:48IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806 Nis 201123:16x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206 Nis 201123:16x86
CLR.dll4.0.30319.2336,735,17606 Nis 201123:48x86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406 Nis 201123:48x86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 Nis 201123:16x86
Microsoft.CSharp.targetsGeçerli değil13,03122-Mar-201111:17Geçerli değil
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.23339,80806 Nis 201123:16x86
Microsoft.VisualBasic.targets'dırGeçerli değil13,63022-Mar-201111:17Geçerli değil
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80422-Mar-201107:13Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.2331,142,10406 Nis 201123:48x86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806 Nis 201123:48x86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806 Nis 201123:48x86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606 Nis 201123:48x86
Presentationcore_x86.dll4.0.30319.2333,788,12806 Nis 201123:48x86
Presentationframework_x86.dll4.0.30319.2336,428,52006 Nis 201123:48x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.233191,84006 Nis 201123:48x86
Sos.dll4.0.30319.233517,44806 Nis 201123:48x86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 Nis 201123:48x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.233810,35206 Nis 201123:16x86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 Nis 201123:48x86
System.NET.dll4.0.30319.233236,88006 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.233175,99206 Nis 201123:16x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.2336,097,25606 Nis 201123:48x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.233326,00006 Nis 201123:16x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 Nis 201123:16x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.23311,12006 Nis 201123:48x86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 Nis 201123:16x86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206 Nis 201123:16x86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 Nis 201123:48x86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006 Nis 201123:16x86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006 Nis 201123:16x86
WindowsBase.dll4.0.30319.2331,368,92006 Nis 201123:48x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006 Nis 201123:48x86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206 Nis 201123:48x86
_023.Vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206 Nis 201123:48x86

.NET Framework 4 LDR dalı için

İçin Microsoft .NET Framework 4 x 86-edtions:
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802 Nis 201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202 Nis 201109:36x86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601 Nis 201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401 Nis 201119:26x86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 Nis 201109:36x86
Microsoft.CSharp.targetsGeçerli değil13,03101 Mar 201107:32Geçerli değil
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802 Nis 201109:36x86
Microsoft.VisualBasic.targets'dırGeçerli değil13,63001 Mar 201107:32Geçerli değil
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80401 Mar 201107:32Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.4501,142,61601 Nis 201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601 Nis 201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801 Nis 201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401 Nis 201119:26x86
PresentationCore.dll4.0.30319.4503,789,15201 Nis 201119:26x86
PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001 Nis 201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001 Nis 201119:26x86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201 Nis 201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401 Nis 201113:13x86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801 Nis 201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601 Nis 201119:26x86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 Nis 201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202 Nis 201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 Nis 201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.450175,99202 Nis 201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002 Nis 201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 Nis 201109:36x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001 Nis 201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 Nis 201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402 Nis 201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 Nis 201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002 Nis 201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002 Nis 201109:36x86
WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001 Nis 201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001 Nis 201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201 Nis 201119:26x86
_023.Vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001 Nis 201119:26x86
İçin Microsoft .NET Framework 4 x 64-edtions:
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402 Nis 201110:07x64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45040,78402 Nis 201110:07x64
CLR.dll4.0.30319.4509,801,54402 Nis 201101:52x64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 Nis 201109:36x86
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802 Nis 201109:36x86
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80415-Şub-201104:30Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.4501,514,84002 Nis 201101:52x64
Mscordbi.dll4.0.30319.4501,453,39202 Nis 201101:52x64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,967,24802 Nis 201101:52x64
Nlssorting.dll4.0.30319.45067,40802 Nis 201101:52x64
PresentationCore.dll4.0.30319.4503,824,99202 Nis 201101:52x64
PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001 Nis 201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450260,44802 Nis 201101:52x64
Sos.dll4.0.30319.450597,83202 Nis 201101:52x64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 Nis 201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202 Nis 201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 Nis 201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.450175,99202 Nis 201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002 Nis 201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 Nis 201109:36x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001 Nis 201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 Nis 201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,196,62402 Nis 201110:07x64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 Nis 201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45015,69602 Nis 201110:07x64
Webengine4.dll4.0.30319.450720,72002 Nis 201110:07x64
WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001 Nis 201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4502,153,81602 Nis 201101:52x64
Wpftxt.dll4.0.30319.4501,221,46402 Nis 201101:52x64
_023.Vbc.exe10.0.30319.4503,236,16802 Nis 201101:52x64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802 Nis 201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202 Nis 201109:36x86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601 Nis 201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401 Nis 201119:26x86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 Nis 201109:36x86
Microsoft.CSharp.targetsGeçerli değil13,03101 Mar 201107:32Geçerli değil
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802 Nis 201109:36x86
Microsoft.VisualBasic.targets'dırGeçerli değil13,63001 Mar 201107:32Geçerli değil
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80415-Şub-201104:30Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.4501,142,61601 Nis 201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601 Nis 201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801 Nis 201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401 Nis 201119:26x86
PresentationCore.dll4.0.30319.4503,789,15201 Nis 201119:26x86
PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001 Nis 201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001 Nis 201119:26x86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201 Nis 201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401 Nis 201113:13x86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801 Nis 201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601 Nis 201119:26x86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 Nis 201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202 Nis 201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 Nis 201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.450175,99202 Nis 201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002 Nis 201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 Nis 201109:36x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001 Nis 201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 Nis 201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402 Nis 201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 Nis 201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002 Nis 201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002 Nis 201109:36x86
WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001 Nis 201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001 Nis 201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201 Nis 201119:26x86
_023.Vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001 Nis 201119:26x86
Microsoft .NET Framework 4 IA-64-editions için
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402 Nis 201110:33IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45080,20802 Nis 201110:33IA-64
CLR.dll4.0.30319.45019,388,74402 Nis 201108:22IA-64
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 Nis 201109:36x86
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802 Nis 201109:36x86
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80411 Şub 201122:48Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.4503,758,42402 Nis 201108:22IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.4503,293,52002 Nis 201108:22IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,466,00002 Nis 201108:22IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.450143,18402 Nis 201108:22IA-64
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450543,07202 Nis 201108:22IA-64
Setup.exe10.0.30319.45078,15201 Nis 201113:13x86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401 Nis 201113:13x86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801 Nis 201113:13x86
Sos.dll4.0.30319.4501,203,01602 Nis 201108:22IA-64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 Nis 201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202 Nis 201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 Nis 201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.450175,99202 Nis 201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002 Nis 201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 Nis 201109:36x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001 Nis 201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 Nis 201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4504,815,69602 Nis 201110:33IA-64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 Nis 201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45025,42402 Nis 201110:33IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.4501,340,75202 Nis 201110:33IA-64
_023.Vbc.exe10.0.30319.4506,429,00002 Nis 201108:22IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802 Nis 201109:36x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202 Nis 201109:36x86
CLR.dll4.0.30319.4506,735,17601 Nis 201119:26x86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401 Nis 201119:26x86
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 Nis 201109:36x86
Microsoft.CSharp.targetsGeçerli değil13,03101 Mar 201107:32Geçerli değil
Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll4.0.30319.45039,80802 Nis 201109:36x86
Microsoft.VisualBasic.targets'dırGeçerli değil13,63001 Mar 201107:32Geçerli değil
Microsoft_build_commontypes.xsdGeçerli değil195,80411 Şub 201122:48Geçerli değil
Mscordacwks.dll dosyasının4.0.30319.4501,142,61601 Nis 201119:26x86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601 Nis 201119:26x86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801 Nis 201119:26x86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401 Nis 201119:26x86
PresentationCore.dll4.0.30319.4503,789,15201 Nis 201119:26x86
PresentationFramework.dll4.0.30319.4506,431,08001 Nis 201119:26x86
ServiceModelReg.exe4.0.30319.450191,84001 Nis 201119:26x86
Sos.dll4.0.30319.450516,93601 Nis 201119:26x86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 Nis 201119:26x86
System.data.entity.design.dll4.0.30319.450810,35202 Nis 201109:36x86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 Nis 201119:26x86
System.NET.dll4.0.30319.450236,88001 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.activation.dll4.0.30319.450175,99202 Nis 201109:36x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.4506,100,32801 Nis 201119:26x86
System.ServiceModel.Web.dll4.0.30319.450326,00002 Nis 201109:36x86
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 Nis 201109:36x86
System.xml.Serialization.dll4.0.30319.45011,12001 Nis 201119:26x86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 Nis 201109:36x86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402 Nis 201109:36x86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 Nis 201119:26x86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002 Nis 201109:36x86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002 Nis 201109:36x86
WindowsBase.dll4.0.30319.4501,371,48001 Nis 201119:26x86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001 Nis 201119:26x86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201 Nis 201119:26x86
_023.Vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001 Nis 201119:26x86

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2468871 - Son İnceleme: 06/21/2015 05:08:00 - Düzeltme: 22.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbqfe kbfix atdownload kbdownload_freecontent kbupdate kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2468871 KbMttr
Geri bildirim